BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Máme radi spokojných zákazníkov - to je motto firmy Elnec. Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia bolo vytvorené, aby sme Vás uistili, že svojich zákazníkov si vysoko ceníme, a preto sa snažíme ochraňovať aj ich súkromie.

V súvislosti s on-line prezentáciou na tejto internetovej stránke je naším cieľom vytvoriť pre Vás prostredie, v ktorom sú všetky potrebné informácie jednoducho dostupné. V súlade s bežnou praxou, Elnec nevyžaduje od návštevníkov osobné údaje pri návšteve akejkoľvek verejnej sekcie tejto internetovej stránky. Identifikačné informácie (adresa, meno, ap.) sú vyžadované len v prípade, ak návštevník žiada o špecifickú službu, informáciu, alebo inak komunikuje s firmou Elnec.

Informácie poskytované explicitne

V prípade, že chcete využiť náš e-shop, e-mailové kontaktné formuláre, alebo e-mailové formuláre pre žiadosť o technickú podporu, budete požiadaný o poskytnutie niektorých osobných údajov - predovšetkým Vášho mena a e-mailovej adresy. V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o špecifikáciu informácií o produkte Elnec, ktorý vlastníte, alebo taktiež môžeme vyžadovať informácie o o projekte (aplikácii), pre ktorý žiadate podporu. Informácie, ktoré nám poskytnete implicitne, môžu byť použité na tieto účely:

 • komunikáciu,
 • účely špecificky súvisiace s Vašou požiadavkou,
 • tvorbu interných štatistík,
 • reklamnú korešpondenciu.

Informácie, ktoré nám poskytnete explicitne nie sú zdieľané so žiadnou treťou stranou, okrem situácie keď je z našej strany nevyhnutné poskytnúť informácie tretej strane z dôvodu, aby ona mohla vykonať službu o ktorú požiadate (predovšetkým sa jedná o situáciu keď poskytneme Vaše kontaktné informácie prepravnej spoločnosti pri zasielaní produktu, ktorý ste si od nás objednali). Na doručovanie zásielok využívame služby externých spoločností. Preto je z našej strany nevyhnutné aby sme danej spoločnosti poskytli Vašu adresu, meno a telefónne číslo.

Keďže informácie, ktoré nám poskytnete sú pre nás nevyhnutné na zabezpečenie adekvátnej úrovne našich služieb, nie je možné požiadať o nezasielanie administratívnej komunikácie súvisiacej s registráciou, potvrdením objednávky, ap. .

Aby sme minimalizovali možnosť zneužitia Vašich osobných údajov, prístup k databázam so zozbieranými informáciami má len veľmi limitovaný počet zamestnancov firmy.

Internetový obchod

Špecifickú pozíciu medzi našimi online formulármi má formulár internetového obchodu. Prvá objednávka zákazníka, vykonaná prostredníctvom tohoto formulára, slúži tiež ako registrácia zákazníka. Z dôvodu uľahčenia práce zákazníkom, ktorí plánujú v našom e-shope vykonávať aj ďalšie objednávky, sú ukladané do našej databázy nasledujúce informácie:

 • e-mailová adresa (prihlasovacie meno),
 • heslo (registračné prihlasovacie heslo),
 • meno zákazníka a/alebo spoločnosti,
 • kontaktné údaje.

V prípade, že návštevník bude chcieť využiť služby nášho internetového obchodu pri ďalšej návšteve, bude nevyhnutné do formulára vyplniť len prihlasovacie údaje (e-mail a heslo). Všetky kontaktné informácie budú po úspešnom prihlásení automaticky predvyplnené údajmi uloženými do našej databázy pri poslednej objednávke zákazníka. Toto riešenie bolo zvolené z dôvodu šetrenia cenného času zákazníka. Navyše, ak je zákazník prihlásený v e-shope, jeho kontaktné informácie budú automaticky predvyplnené aj v ostatných kontaktných formulároch na našej internetovej stránke (AlgOR, Technická podpora, Hlásenie problému, ap.).

Kvôli bezpečnosti zákazníkom odporúčame odhlásiť sa vždy po odoslaní objednávky / kontaktného formulára / žiadosti o podporu.

Cookies

Cookies sú dáta obsahujúce informácie, ktoré sa ukladajú na pevný disk užívateľa. Niektoré stránky našej internetovej prezentácie sa môžu pokúšať získavať cookies uložené na pevnom disku Vášho počítača z predošlých návštev našej stránky. Cookies sú na našej stránke používané z dôvodu, aby sme boli schopní zabezpečiť príjemný zážitok z prehliadania našich internetových stránok a tiež preto, aby sme Vám ušetrili Váš cenný čas. Cookies využívame na zapamätanie Vašich preferencií a tiež aby ste nemuseli opätovne vypĺňať už raz vložené údaje.

Vo všeobecnosti, naše internetové stránky ukladajú vo forme cookies iba Vaše jazykové preferencie. Tieto informácie sú ukladané na pevnom disku Vášho počítača.

Viac informácií vo forme cookies ukladá iba stránka nášho internetového obchodu. Okrem jazykových preferencií návštevníka ukladá taktiež aj informácie o položkách pridaných do košíka. Tieto informácie sú ukladané, aby nebolo nevyhnutné opätovne vkladať dáta, ktoré už raz boli vložené. Základným zámerom je aby nakupovanie v našom e-shope bolo čo najjednoduchšie a najpohodlnejšie. Tieto informácie sú ukladané na pevnom disku návštevníka našej stránky. V prípade, ak zákazník úspešne odošle objednávku, cookies vzťahujúce sa k jeho objednávke sú automaticky zmazané z pevného disku počítača zákazníka.

V prípade, že nastavenia Vášho internetového prehliadača, neumožňujú prijímanie cookies z našej stránky, nebude to brániť jej prezeraniu. Akokoľvek, v tomto prípade, internetový obchod našej stránky nebude funkčný.

Informácie poskytované počas prístupu na internernetovú stránku Elnec.com implicitne

Pri návšteve našej stránky, sme schopní zbierať nasledujúce údaje:

 • región sveta, z ktorého na našu stránku pristupujete,
 • IP adresu, ktorá našu stránku požaduje,
 • operačný systém Vášho PC,
 • typ Vášho internetového prehliadača,
 • ap. .

Môžeme využívať služby tretích strán na monitorovanie prístupov na našu stránku. Tieto monitorovacie služby môžu používať cookies. Takto získané informácie využívame na vylepšenie designu našej internetovej stránky, zvýšenie pohodlia návštevníka pri jej prezeraní a na interné marketingové účely. Takto zbierané údaje sú anonymné a neumožňujú osobnú identifikáciu návštevníka.

Externé odkazy

Internetová stránka firmy Elnec obsahuje aj odkazy na iné internetové stránky. Upozorňujeme, že Elnec nezodpovedá za politiku nakladania s osobnými údajmi návštevníkov takýchto internetových prezentácií patriacich tretím stranám. Preto nabádame zákazníkov k čítaniu Vyhlásení o ochrane súkromia na všetkých stránkach, ktoré vyžadujú poskytovanie osobných údajov. Vo väčšine prípadov, po kliknutí na odkaz smerujúci na externú stránku zo stránky Elnec Vám bude táto externá stránka zobrazená v novom okne prehliadača.

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia platí len pre informácie zbierané prostredníctvom internetovej stránky www.elnec.com .

Upozornenia na zmeny

V prípade, že sa rozhodneme upraviť našu firemnú politiku v oblasti ochrany súkromia, bude to premietnuté do tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia. Vyhradzujeme si právo na zmenu tohoto Vyhlásenia o ochrane súkromia.

Posledná úprava: 18. December 2015