BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: 3DFN16G08VS1712-TRIS [SOP50]

Výrobca: 3D Plus

Typ obvodu: NAND

Popis označenia obvodu:

3D XX XXXX XX X X X XXX X X X X XX X
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov