BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: FM25M32B [WSON8 6x5] (Quad I/O)

Výrobca: Fidelix

Typ obvodu: Serial Flash

Popis označenia obvodu:

FM XX X XX X XX X X X X
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov