BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: AC25LV010 [SOIC8]

Výrobca: Actrans System Inc

Typ obvodu: SPI serial Flash

Popis označenia obvodu:

AC XX XX XXX XX X X X X
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov