BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: AT32UC3A3128S [LQFP144]

Výrobca: Atmel

Typ obvodu: AVR32

Popis označenia obvodu:

AT XX XXX X X XXX X - X X X X
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov