BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: ATtiny25 (ISP-SPI)

Výrobca: Atmel

Typ obvodu: AVR ATtiny

Popis označenia obvodu:

AT tiny XX X X X - X XX X X X
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov