BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: ESP32-C3-WROOM-02-x4 (ISP-UART)

Výrobca: Espressif

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov