BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: SAF-XE167GM-48Fxxx [LQFP144]

Výrobca: Infineon

Typ obvodu: MCS51_02

Popis označenia obvodu:

SA X XXXX X XX - XX X XX X
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov