BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: PC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] (BEFP)

Výrobca: Intel

Typ obvodu: Flash

Popis označenia obvodu:

XX XXX X X X X X X X X X
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov