BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: PF38F1030W0YT [SCSP88]

Výrobca: Intel

Typ obvodu: Flash

Popis označenia obvodu:

XX XXX X X X X X X X X X
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov