BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: SST39VF040 [PLCC32]

Výrobca: Microchip (SST)

Typ obvodu: Memory

Popis označenia obvodu:

SST XX xF XXX X X - XXX - X X - X X X
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov