BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: 25LC256 [DFN8]

Výrobca: Microchip

Typ obvodu: Serial EEPROM

Popis označenia obvodu:

XX XX XXX X - X / XX
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov