BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: N25Q064Ax3E [SO8N]

Výrobca: Numonyx

Typ obvodu: SFLASH

Popis označenia obvodu:

XXX XXX X X X X XX X X X
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov