BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: QB25F016S33B [SOIC8]

Výrobca: Numonyx

Typ obvodu: Serial Flash

Popis označenia obvodu:

XX XXX XXX XXX X X
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov