BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Obvod: M25PE20-V (T7X Process) [MLP8]

Výrobca: STMicroelectronics

Typ obvodu: Serial SPI Flash EEPROM (novsie)

Popis označenia obvodu:

M XXX XX - X XX X X X
Nabehnutím kurzora zvýraznite konkrétnu sekciu.

vrátiť späť na zoznam výsledkov

Podporovaný programátormi a programovacími adaptérmi/modulmi:

vrátiť späť na zoznam výsledkov