BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Elnec Počítadlo obvodov

Počítadlo obvodov Elnec je jednoduchou pomôckou, ktorá bola vytvorená pre grafickú ilustráciu pridávania podpory nových obvodov do softvéru pre Elnec programátory počas pracovnej doby vo firme Elnec.

Rýchlosť otáčania počítadla obvodov bola určená ako priemerný počet novo pridaných obvodov odvodený z dlhodobého pozorovania štatistických dát.

Elnec publikuje novú verziu Pravidelného "Regular" softvéru približne každé 4 týždne. Nové verzie softvéru na požiadanie "OnDemand" (určené len pre 48-pinové programátory), ktoré obsahujú podporu najnovších obvodov a tiež úpravy prípadných drobných nedostatkov pravidelného softvéru sú publikované priemerne každé dva pracovné dni, v niektorých prípadoch dokonca denne! Elnec poskytuje stiahnutie novej verzie softvéru zdarma. Flexibilita pridávania podpory nových obvodov do Elnec softvéru je zaručená jednoduchosťou našej služby AlgOr a počtom vysoko kvalifikovaných a špecializovaných vývojových pracovníkov vo firme.

Elnec pridáva v priemere (posledných 10 verzií SW) 483 nových obvodov v každej novej verzii Pravidelného softvéru. Toto číslo predstavuje priemerné pridanie podpory 17 nových obvodov za jeden pracovný deň.

Z hore napísaného vyplýva nastavenie Elnec Počítadla Obvodov, ktoré pridáva podporu 17 nových obvodov za jeden pracovný deň vo firme (07:00 – 18:00). Keď počítadlo zobrazuje iný status ako „We are working“ samozrejme sa neotáča:-) V dobe keď Elnec publikuje novú verziu Regular softvéru, počítadlo obvodov automaticky začne počítať od počtu obvodov podporovaných touto najnovšou verziou softvéru.

Status počítadla môže byť:

 • We are working.. (7:00 - 18:00 CET)
 • Out of working hours.. (18:01 - 06:59 CET, Víkendy, Vianoce, Nový Rok)


Počet obvodov podporovaných programátormi Elnec verziou 3.89 Regular softvéru (23. Nov. 2023):Elnec metóda počítania obvodov a krátke porovnanie s praxou niektorých konkurentov


Vyvinuli sme veľké úsilie na vytvorenie čo najkorektnejšej metódy počítania obvodov. Prioritným cieľom Elnec metódy počítania obvodov je naša snaha uľahčiť rozhodovanie zákazníkov pri výbere takého programátora z našej ponuky, ktorý je vhodný na pokrytie ich špecifických potrieb. Taktiež sme chceli mať nástroj pre jasnú vizuálnu demonštráciu nášho neustáleho úsilia pri pridávaní podpory nových obvodov (aktualizácie softvéru pre programátory a vývoj nových programovacích adaptérov).

Preto podľa Elnec metódy počítania obvodov, pridáme obvod do zoznamu len v prípade, že je to:

 • nový obvod od konkrétneho výrobcu (potrebný vývoj nového programovacieho algoritmu),
 • variant obvodu zo zoznamu obvodov v inom puzdrení (potrebný vývoj nového programovacieho adaptéra),
 • ISP verzia programovania obvodu - počítame ju len raz a to aj v prípade, že daný obvod je podporovaný vo viacerých puzdreniach (potrebná úprava programovacieho algoritmu),
 • iný variant obvodu, ktorého vlastnosti majú významný vplyv na programovanie (programovací algoritmus je potrebné upraviť).


Podľa našej metódy počítania obvodov, variant obvodu už uvedeného v zozname obvodov sa môže objaviť v zozname iba v prípade, že variant má významný vplyv na programovanie daného obvodu. Je to jednoducho preto, že v tomto prípade bolo pre pridanie daného variantu obvodu do podpory z našej strany nevyhnutné vynaložiť určité úsile (a s ním spojené vývojové náklady).

Prístup niektorých konkurentov

V poslednej dobe sme si všimli, že aj ďalšie firmy vyrábajúce programátory programovateľných obvodov zobrazujú na svojich stránkach informáciu o počte podporovaných obvodov. Je však nevyuhnutné zdôrazniť, že naše analýzy ukázali, že tieto firmy využívajú iné metódy počítania obvodov ako Elnec. Častokrát počítajú ako nový obvod aj varianty daného obvodu, ktoré nemajú žiaden, alebo majú len malý vplyv na programovanie obvodu. Vo výsledku preto môže byť pre zákazníka jednoduché číselné porovnanie zobrazovaného počtu podporovaných obvodov veľmi klamlivé. Je nám ľúto, ale zdá sa, že metódy počítania obvodov niektorých konkurenčných spoločností boli vytvorené účelovo - na ohúrenie zákazníka vysokým číslom pri informácii o počte podporovaných obvodov ich programátora. V skutočnosti však číslo zobrazované na stránkach týchto firiem má len malú informačnú hodnotu.

Pozrite si nasledujúce príklady (a posúďte dôsledky, ak sa daná metodika uplatňuje na celé rodiny obvodov ; dáta sú zo 6.12.2010, použitý bol v tom čase aktuálny zoznam podporovaných obvodov programátora Elnec BeeProg2, a zoznam obvodov konkurenčného programátora daného výrobcu, u ktorého bol zobrazovaný najvyšší počet podporovaných obvodov).

Konkurent A - výrobca z Číny (predstiera však, že je z USA)

Konkurent B - výrobca z Nemecka (podporuje veľmi nízky počet programovateľných obvodov, preto využíva lacný trik: počíta "by variants")


Príklad #1

Obvod: S29GL128PxxFxx01 [Spansion NOR Flash pamäť]

Elnec (BeeProg2) Konkurent A Konkurent B
Počet variácií daného obvodu v zozname obvodov 1 4 nepodporovaný

Poznámky (Konkurent A):
 • Pb-free / SnPB verzie obvodu sú rozlišované ( žiaden vplyv na programovanie obvodu),
 • rýchlostné verzie obvodu sú rozlišované (úprava programovacieho algoritmu nie je potrebná).


Príklad #2

Obvod: uPD78F0103 [NEC - microcontroller s Flash pamäťou]

Elnec (BeeProg2) Konkurent A Konkurent B
Počet variácií daného obvodu v zozname obvodov 2 [z ktorých jeden je ISP] 18 [ISP nie je v podpore!] nepodporovaný

Poznámka (Konkurent A):
 • počíta aj teploty a iné sufixy obvodov (žiaden vplyv na programovanie obvodu).


Príklad #3

Obvod: PIC16C554 [Microchip EEPROM]

Elnec (BeeProg2) Konkurent A Konkurent B
Počet variácií daného obvodu v zozname obvodov 4 [DIL, SOIC18, SSOP20, ISP] 6 [DIL, SOIC18, SSOP20, ISP 3x! ] 21 [DIL, SOIC18, ISP; SSOP20 nie je v podpore!]

Poznámka (Konkurent A):
 • v prípade, že tento konkurent podporuje daný obvod vo viacerých puzdreniach, počíta podporu ISP pre každý typ puzdrenia obvodu ako nový obvod, a to aj napriek tomu, že puzdrenie obvodu nemá na programovanie prostredníctvom ISP žiaden vplyv.

Poznámka (Konkurent B):
 • počítanie "by variants" je úplne irelevantné a pre užívateľa má táto informácia minimálnu hodnotu.


Príklad #4

Obvod: AT89C51RD2 [Atmel microcontroller Flash pamäťou]

Elnec (BeeProg2) Konkurent A Konkurent B
Počet variácií daného obvodu v zozname obvodov 6 [DIL, PLCC44, PLCC68, VQFO44, VQFP64, ISP] 7 [DIL, PLCC44, PLCC68 2x!, VQFP44, VQFP64 2x!; ISP nie je v podpore!] 20 [ PLCC44 2x!, VQFP44 4x!, VQFP64 2x!; DIL a ISP nie je v podpore!]

Poznámka (Konkurent B):
 • v prípade, že tento konkurent podporuje obvod v danom puzdrení viacerými adaptérmi, obvod v tomto puzdrení sa v zozname obvodov objavuje viac krát.

Poznámka (Konkurent B):
 • nie len počítanie tohoto konkurenta "by variants" je irelevantné, ale taktiež počítanie "by package" je nekorektné, keďže podobne ako konkurent A, v prípade, že podporuje obvod v danom puzdrení viacerými adaptérmi, obvod v tomto puzdrení sa v zozname obvodov objavuje viac krát.Záver

Z výsledkov našej detailnej analýzy vyplýva, že aby bolo možné korektne porovnať počet obvodov podporovaný firmou Elnec so spomenutými konkurentmi, je potrebné vydeliť počet podporovaných obvodov zobrazovaný na internetovej stránke konkurenta A (Čína) približne číslom "5/4"; a vydeliť počet podporovaných obvodov zobrazovaný na internetovej stránke konkurenta B (Nemecko) počítajúceho "by variants" približne číslom "5".

Pri transformovaní počtu podporovaných obvodov zobrazovaných na stránkach skúmaných konkurentov na metodiku Elnec by približné porovnanie počtu podporovaných obvodov vyzeralo nasledovne:

Elnec (BeeProg2) Konkurent A Konkurent B
Počet obvodov 57.557 ~50.620 ~11.990

*Poznámka: Analýza vychádza zo zoznamov podporovaných obvodov zo 6.12.2010 (bol použitý: zoznam podporovaných obvodov programátora Elnec BeeProg2 a zoznam podporovaných obvodov toho programátora vyrábaného daným konkurentom, pri ktorom je propagovaný najvyšší počet podporovaných obvodov).

Na druhej strane, ak by Elnec používal rovnakú metódu pre počítanie podporovaných obvodov ako konkurent A, približné porovnanie počtu podporovaných obvodov vyzeralo nasledovne:

Elnec (BeeProg2) Konkurent A
Počet obvodov ~71.950 63.276

*Poznámka: Analýza vychádza zo zoznamov podporovaných obvodov zo 6.12.2010 (bol použitý: zoznam podporovaných obvodov programátora Elnec BeeProg2 a zoznam podporovaných obvodov toho programátora vyrábaného daným konkurentom, pri ktorom je propagovaný najvyšší počet podporovaných obvodov).

Ak by Elnec používal rovnakú metódu pre počítanie podporovaných obvodov ako konkurent B, približné porovnanie počtu podporovaných obvodov by vyzeralo nasledovne:

Elnec (BeeProg2) Konkurent B
Počet obvodov ~230.220 59.950

*Poznámka: Analýza vychádza zo zoznamov podporovaných obvodov zo 6.12.2010 (bol použitý: zoznam podporovaných obvodov programátora Elnec BeeProg2 a zoznam podporovaných obvodov toho programátora vyrábaného daným konkurentom, pri ktorom je propagovaný najvyšší počet podporovaných obvodov).

Dovoľte nám na záver tohoto vysvetlenia znovu Vás uistiť, že keďže Elnec neklame svojich zákazníkov, nevytvoril ani svoju metodiku počítania podporovaných obvodov z toho dôvodu, že by sa chcel prezentovať najvyšším počtom podporovaných obvodov v odvetví, ako tomu bohužiaľ je u niektorých našich konkurentov. Práve naopak, našu metódu počítania podporovaných obvodov sme sa snažili vytvoriť tak, aby zobrazované číslo bolo korektné. Zobrazovaním počtu podporovaných obvodov pri jednotlivých programátoroch sa snažíme zákazníkovi / záujemcovi o naše programátory uľahčiť výber z našej ponuky a taktiež chceme, aby bolo možné aj navonok vidieť neúnavnú prácu našich vývojových pracovníkov pri pridávaní podpory nových programovateľných obvodov (aktualizácie softvéru pre programátory a vývoj nových programovacích adaptérov).