BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Elnec novinky

Nová séria rýchlych programátorov Elnec

30.Oct.2009

  Nový programátor BeeProg2 je zrýchlená verzia programátora BeeProg+. Zvýšenie rýchlosti programovania bolo zamerané na veľkokapacitné pamäte (NAND Flash, paralelné a sériové NOR Flash). BeeProg2 je o 20-70% rýchlejší v takýchto prípadoch. BeeHive204 je ekvivalent BeeHive4+ a BeeHive208S je ekvivalent BeeHive8S. Samozrejme, obidva sú založené na programovacom jadre BeeProg2.

Read more..


PG4UW/PG4UWMC a Windows 7, výsledok testov: OK

28.Oct.2009

  PG4UW/PG4UWMC software bol úspešne testovaný s Windows 7 Professional. Naši zákazníci teda nemajú v súvislosti s použitím Windows 7 žiadne obmedzenia zo strany Elnec SW.

Podporovaný prvý obvod rodiny STM8Sxxx od STMicroelectronics

20.Aug.2009

  Podporované prvé obvody rodiny STM8Sxxx, včítane ISP podpory. Elnec teraz podporuje najviac obvodov STM8 rodiny v off-line (v ZIF pätici) móde celosvetovo!

Doplnená podpora japonského jazyka

30.Jun.2009

  Japonsky hovoriaci zákazníci môžu komunikovať s ovládacím programom v japončine.

Podporovaný prvý obvod rodiny STM8Lxxx od STMicroelectronics!

30.Apr.2009

  Podporovaný prvý obvod rodiny STM8Lxxx. Skompletizovaná podpora obvodov rodiny STM8xxx a STM8Sxxx, včítane ISP podpory. Elnec teraz podporuje najviac obvodov STM8 rodiny v off-line (v ZIF pätici) móde celosvetovo!

Web obchod na stránke Elnec

27.Apr.2009

  Web obchod spustený na www.elnec.com. Objednanie online zaručuje najkratšiu cestu od objednávky k dodaniu tovaru.

Obvody Sandisk mDOC H3 series of chips podporované

19.Feb.2009

  Ako tretí na svete podporujeme obvody rodiny Sandisk mDOC H3.

Programátory Elnec a obvody rodiny NXP/Philips UOC

05.Nov.2008

  Elnec podporuje svetovo najviac obvodov NXP/Philips UOCIII, UOC-TOP, UOC-Fighter - viack ako 1300 typov.

Programátor BeeProg+ a obvody Cypress.

12.Oct.2008

  Programátor BeeProg+ bol kvalifikovaný firmou Cypress pre obvody CY8C20x34, CY8C21x23, CY8C24x23, CY8C24x94, CY8C27x43, CY8C29x66, CY7C638xx.

Ukončenie podpory programátorov PREPROM-02 a PREPROM-03.

14.Aug.2008

  10 rokov po predaní posledného pogramátora PREPROM-02 a 9 rokov po predaní posledného programátora PREPROM-03 sme sa rozhodli ukončiť softvérovú aj hardvérovú podporu pre tieto programátory. Veríme, že to bude vnímané ako korektný prístup zo strany Elnec.

Read more..


Upozornenie na kópie programátora BeeProg

16.Mar.2008

  Zaregistrovali sme falzifikáty programátora BeeProg, predávané cez eBay. Náš SW vie tento sfalšovaný hardvér detekovať a odmietne pracovať s takýmto programátorom.

  Neodporúčame preto kupovať Elnec programátory od takýchto anonymných predajcov, vyhnete sa sklamaniu z nefunkčného výrobku.

Read more..


stand-alone multiprogramátor BeeHive8S

12.Jul.2007

BeeHive8S device programmer
 • rýchly univerzálny 8-násobný multiprogramovací systém
 • 8x ZIF pätica 48 pinov
 • nezávislý pindriver pre úplne každý pin pätice programátora
 • ESD ochrana na každom pine ZIF pätice
 • konektory pre in-circuit sériové programovanie (ISP)
 • pripojiteľnosť k PC - cez USB port
 • komfortný ovládací program
 • nové verzie SW voľne dostupné cez Internet
 • informácia o tomto výrobku je zatiaľ iba v anglickej verzii stránky www.elnec.com

Read more..


multiprogramátor BeeHive4+

12.Jan.2007

BeeHive4+ device programmer
 • rýchly univerzálny 4-násobný multiprogramovací systém
 • 4x ZIF pätica 48 pinov
 • nezávislý pindriver pre úplne každý pin pätice programátora
 • ESD ochrana na každom pine ZIF pätice
 • konektory pre in-circuit sériové programovanie (ISP)
 • pripojiteľnosť k PC - cez USB port
 • komfortný ovládací program pod Windows 2000/XP/2003/XPx64/Vista
 • informácia o tomto výrobku je zatiaľ iba v anglickej verzii stránky www.elnec.com

Read more..


programátor obvodov BeeProg+

11.Jan.2007

BeepProg+ universal device programmer
 • následník programátora BeeProg
 • Extrémne rýchly univerzálny programátor, pripojiteľný cez USB/LPT
 • 48 výkonných pindriverov, všetky obvody v DIL programuje bez prídavných modulov
 • konektor pre in-circuit sériové programovanie (ISP)
 • komfortný ovládací program pod Windows (95/98/Me/NT/2000/XP)
 • nové verzie SW voľne dostupné cez Internet
 • záruka - 3 roky
 • informácia o tomto výrobku je zatiaľ iba v anglickej verzii stránky www.elnec.com

Read more..


Oprava chýb a doplnenie nových obvodov verziami SW na želanie (OnDemand)!

07.Jan.2006

 • Okrem štandardnej verzie SW je k dispozícii aj špecilálna OnDemand verzia software.
 • Kým štandardná verzia SW je generovaná s periodicitou niekoľko týždňov, OnDemand verzia - slúžiaca na doplnenie podpory aktuálnych obvodov a opravu chýb - môže byť generovaná denne.
 • Cieľom OnDemand verzií SW je skrátenie času riešenia problému z týždňov na deň-dva.
 • OnDemand verzia SW sa vzťahuje len na multiprogramátory a univerzálne 48-pinové programátory obvodov.

RoHS/WEEE kompatibilita Elnec výrobkov.

30.Jun.2006

 • Elnec výrobky spòňajú požiadavky direktívy WEEE.
 • Elnec výrobky vyhovujú direktíve RoHS výnimkou.

Read more..