BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Softvérové novinky

26.Apr.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.68k23.Apr.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.68j21.Apr.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.68i20.Apr.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.68h16.Apr.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.68g14.May.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.68f12.Apr.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.68e09.Apr.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.68d07.Apr.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.68c06.Apr.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.68b01.Apr.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.68a31.Mar.2010     

Regular software pre programátory obvodov, verzia 2.68

 • doplnené programovanie mnoho ialších obvodov (BeeProg+ podporuje 53322 obvodov)
 • ialšie zvýšenie stability programovania násobných programátorov
 • zlepšenie vlastností inštalaeného programu (zlepšená detekcia LPT ovládaea, pridaná vo3ba režimu Štandard/Volite3ne)
 • opravené niektoré chyby programovania
 • interné vylepšenia ovládacieho programu


15.Mar.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.67g11.Mar.2010     

OnDemand software pre programátory obvodov, verzia 2.67f25.Feb.2010     

Regular software pre programátory obvodov, verzia 2.67

 • doplnené programovanie mnoho ďalších obvodov (BeeProg+ podporuje 52575 obvodov)
 • zvýšená stabilita komunikácie programátorov BeeHive208S/204 a BeeHive8S/4+
 • do dialógu pre načítanie súborov pre NAND flash obvody doplnená funkcia Pridať prázdnu spare oblasť
 • pre obvody NAND flash uvoľnená podpora kompatibility s ovládačom pre Linux MTD
 • opravené niektoré chyby programovania
 • interné vylepšenia ovládacieho programu


21.Jan.2010     

Regular software pre programátory obvodov, verzia 2.66

 • doplnené programovanie mnoho ďalších obvodov (BeeProg+ podporuje 51964 obvodov)
 • doplnená podpora výpočtu kontrolnej sumy závislej od zvolenej oblasti obvodu, hlavne pre rodinu STM8
 • doplnená rodina ATxmexa obvodov v ISP-PDI režime
 • opravené niektoré chyby programovania
 • interné vylepšenia ovládacieho programu


15.Dec.2009     

Regular software pre programátory obvodov, verzia 2.65

 • doplnené programovanie mnoho ďalších obvodov (BeeProg+ podporuje 51347 obvodov)
 • obvody NAND flash, uvoľnená podpora multi-particií pre programátory na báze BeeProg2
 • CPU rodina STMicroelectronics STM32F10x, zrýchlenie operácií o 22-35%
 • opravené niektoré chyby programovania
 • interné vylepšenia ovládacieho programu


05.Nov.2009     

Regular software pre programátory obvodov, verzia 2.64

 • doplnené programovanie mnoho ďalších obvodov (BeeProg+ podporuje 50825 obvodov)
 • uvoľnená podpora troch nových programátorov: BeeProg2, BeeHive204 a Stand-Alone BeeHive208S
 • každý z týchto nových programátorov podporuje viac ako 50000 obvodov
 • opravené niektoré chyby programovania
 • interné vylepšenia ovládacieho programu


24.Sep.2009     

Regular software pre programátory obvodov, verzia 2.63

 • doplnené programovanie mnoho ďalších obvodov (BeeProg+ podporuje 49151 obvodov)
 • doplnené nové vlastnosti pre serializáciu
 • zvýšenie programovacej rýchlosti obvodov NEC uPD70F3453 (ISP-SPI)
 • opravené niektoré chyby programovania
 • interné vylepšenia ovládacieho programu


20.Aug.2009     

Regular software pre programátory obvodov, verzia 2.62

 • doplnené programovanie mnoho ďalších obvodov (BeeProg+ podporuje 48477 obvodov)
 • doplnená podpora rodiny STmicro STM8S207, STM8S208 and STM8L101 (ZIF aj ISP režim)
 • zvýšenie programovacej rýchlosti rodín obvodov Microchip dsPIC33FJ, PIC24F, PIC24H
 • opravené niektoré chyby programovania
 • interné vylepšenia ovládacieho programu


09.Jul.2009     

Regular software pre programátory obvodov, verzia 2.61

 • doplnené programovanie mnoho ďalších obvodov (BeeProg+ podporuje 47955 obvodov)
 • doplnená podpora novej rodiny STmicro STM32F100
 • zrýchlený výpočet súčtových kontrolných súm (byte a word kontrolné sumy)
 • zlepšenie filtra pre zadávanie názvu obvodu v dialógovom okne Vybrať obvod
 • opravené niektoré chyby programovania
 • interné vylepšenia ovládacieho programu


04.Jun.2009     

Regular software pre programátory obvodov, verzia 2.60

 • doplnené programovanie mnoho ďalších obvodov ( BeeProg+ podporuje 47332 obvodov )
 • doplnená podpora novej rodiny STmicro STM32F105 a STM32F107
 • doplnená nová funkcia pre výpočet kontrolnej sumy - vynechané bloky
 • doplnená podpora japonskej jazykovej verzie
 • opravené niektoré chyby programovania
 • interné vylepšenia ovládacieho programu


30.Apr.2009     

Regular software pre programátory obvodov, verzia 2.59

 • doplnené programovanie mnoho ďalších obvodov ( BeeProg+ podporuje 46537 obvodov )
 • zrýchlenie programovania rodiny STMicro STM8 v ISP režime
 • NAND flash obvody od Micronu možno teraz vyberať aj podľa BGA kódu, napr. JW217 (zodpovedá MT29C1G12MACNAJC-6 IT)
 • vylepšené nastavenie v režime Automatic YES!
 • opravené niektoré chyby programovania
 • interné vylepšenia ovládacieho programu


26.Mar.2009     

Regular software pre programátory obvodov, verzia 2.58

 • doplnené programovanie mnoho ďalších obvodov ( BeeProg+ podporuje 45797 obvodov )
 • vylepšené komunikačné vlastnosti USB ovládača pre USB programátory
 • doplnený sprievodca pre detekciu pinov, ktore budú ignorované v režime Automatic YES!
 • doplnená PICmicro kontrolná suma pre Microchip PIC18Fxxx, PIC18FxxJxx, PIC24FJxx a PIC24HJxx rodinu
 • opravené niektoré chyby programovania
 • interné vylepšenia ovládacieho programu


19.Feb.2009     

Regular software pre programátory obvodov, verzia 2.57

 • doplnené programovanie mnoho ďalších obvodov ( BeeProg+ podporuje 45063 obvodov )
 • doplnená podpora mnoho ďalších obvodov rodiny SanDisk/M-System mDOC H3
 • doplnená kompletná podpora rodiny STmicro STM8
 • doplnená PICmicro kontrolná suma pre Microchip dsPIC30Fxxxx, dsPIC33Fxxxx, PIC10Fxxx, PIC12Fxxx a PIC16Fxxx rodinu
 • opravené niektoré chyby programovania
 • interné vylepšenia ovládacieho programu