BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

BeeProg

Ukončená výroba. Náhrada: programátor BeeProg2 / BeeProg2C.
Upozorňujeme na fake BeeProg programátor.

Veľmi rýchly univerzálny programátor pripojiteľný k PC pomocou USB/LPT portu.

BeeProg

Stručný popis:

 • extrémne rýchly programátor, jeden z najrýchlejších vo svojej kategórii. Programuje 16Mbit Flash za menej ako 18 sekúnd.
 • 48 univerzálnych pin-driverov, nie sú potrebné adaptéry pre obvody v púzdrach DIL
 • konektor pre in-circuit sériové programovanie (ISP)
 • možnosť pripojenia k PC pomocou USB portu alebo paralelného (printer) portu
 • interface kompatibilný s USB 2.0
 • podpora vysokorýchlostného paralelného portu podľa špecifikácie IEEE1284 (ECP/EPP)
 • komfortný ovládací program, Windows (95/98/Me/NT/2000/XP) kompatibilný
 • možné multiprogramovanie pripojením viac programátorov na jeden PC
 • záruka - 3 roky
 • vyrobené na Slovensku
 • certifikovaný CE skúšobňou, spĺňa požiadavky na CE certifikát
  CE signVoliteľné príslušenstvo:

Vlastnosti

VŠEOBECNÉ

 • BeeProg je prvým členom novej generácie univerzálnych programátorov Elnec, pripojiteľných k PC pomocou USB portu, pracujúcich pod OS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP. Bol vyvinutý tak, aby spĺňal prísne požiadavky vývojových pracovísk.
 • Podporuje všetky typy a technológie (súčasné aj budúce) programovateľných obvodov bez použitia prídavných modulov. S týmto programátorom máte voľnosť pri výbere optimálneho obvodu vo vašich návrhoch. Programátor je tiež vybavený konektorom pre in-circuit sériové programovanie (ISP).
 • BeeProg je nielen programátor, ale aj tester TTL/CMOS logických obvodov a pamätí. Okrem toho umožňuje generovanie užívateľom definovaných testovacích postupností.
 • Programátor predstavuje vynikajúco technicky spracovaný výrobok, zabezpečujúci spoľahlivé a rýchle programovanie, a to za veľmi konkurencieschopnú cenu. Vo svojej triede poskytuje pravdepodobne najlepší pomer cena/výkon.
 • Programátor programuje obvody maximálne rýchlo z dôvodu použitia výkonného hardware na báze FPGA a tiež vďaka vykonávaniu niektorých časovo náročných činností interne programátorom. BeeProg je vo svojej kategórii rýchlejší, ako väčšina konkurenčných programátorov.
 • BeeProg je periférne zariadenie osobného počítača triedy IBM PC. Je pripojiteľný k PC 486 a vyšším typom, od PC desktop po palmtop pomocou USB (2.0) portu alebo pomocou štandardného paralelného (printer) portu, prípadne pomocou (ECP/EPP) paralelného portu na PCI zbernici, kompatibilného s IEEE 1284. Podpora USB/LPT portov vám umožňuje vybrať si spôsob pripojenia BeeProg-u k ľubovoľnému PC, od najnovších notebookov až po staršie desktopy nepodporujúce USB port.

HARDWARE

 • BeeProg má 48 výkonných plne konfigurovateľných TTL pindriverov na báze FPGA, ktoré poskytujú H/L/pull_up/pull_down a možnosť čítania pre každý pin pätice. Použité pokročilé kvalitné a vysokorýchlostné obvody poskytujú kvalitné signály bez prekmitov na programovanie všetkých podporovaných obvodov. Pindriver poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke na programovanie všetkých dnešných (1.8 V) aj budúcich low-voltage obvodov.
 • Programátor umožňuje skontrolovať správnu polohu (posunutie, otočenie) programovaného obvodu v pätici, ako aj to, či má každý pin programovaného obvodu kontakt v pätici. Tieto schopnosti podporené limitáciou programovacích prúdov a kontrolou identifikačných byte programovaného obvodu takmer vylučujú možnosť chyby obsluhy.
 • Zabezpečovacie obvody programátora vylučujú poškodenie programátora a/alebo programovaného obvodu v prípadoch poruchy napájania aj výpadku komunikácie s PC. Ochranné obvody na všetkých vstupoch do programátora (napájací a komunikačný konektor ako aj programovacia ZIF pätica) chránia programátor aj programovaný obvod pred poškodením v prípade prepätia aj elektostatického výboja až do 15kV.
 • Verifikácia naprogramovaných hodnôt je vykonávaná pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, čo zvyšuje výťažnosť programovacieho procesu a dlhodobú stálosť naprogramovaných údajov.
 • Bohatý sortiment konvertorov z DIL na PLCC, SOIC, PSOP, SSOP, TSOP, TSSOP, TQFP, QFN (MLF), SDIP, BGA a iné púzdra umožňuje programovanie obvodov aj v iných, ako DIL púzdrach.

SOFTWARE

 • K dispozícii je WIN32 ovládací program s prehľadným ovládaním a výkonnými funkciami, podporený bohatou nápovedou. Voľba programovaného obvodu je podľa výrobcov, podľa tried obvodov alebo zadaním fragmentu označenia, uvedeného na obvode.
 • Štandardné príkazy pre manipuláciu s obvodmi (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, výmaz obvodu) sú posilnené o testovacie funkcie (test správneho vloženia obvodu do pätice, kontrola elektronickej identifikácie obvodu) a špeciálne funkcie (autoinkrementácia a výrobný mód, teda štart programovania ihneď po vložení ďalšieho obvodu do pätice programátora).
 • Ovládací program podporuje všetky známe formáty súborov. Čítacia funkcia automaticky rozpoznáva formát načítavaného súboru a urobí potrebnú konverziu dát.
 • Funkcia autoinkrementácie zabezpečí modifikáciu sériového čísla v buffri vždy pred vložením nového obvodu. Autoinkrementačná funkcia umožňuje čítať sériové čísla, resp. individuálnu identifikáciu programovaného obvodu aj zo súboru.
 • Software taktiež poskytuje množstvo informácií o programovanom obvode, okrem iných napr. aj obrázky všetkých dostupných púzdier a popis spôsobu označovania každého nami podporovaného obvodu (prefixy a sufixy).
 • Software poskytuje ucelené informácie pre ISP programovanie: popis jednotlivých pinov ISP konektora, doporučený spôsob pripojenia do cieľového zariadenia s in-circuit programovaným obvodom a ďalšie nevyhnutné informácie.
 • Vlastnosť "Remote control" umožňuje, aby bola činnosť PG4UW software ovládaná z inej aplikácie - alebo použitím príkazov BAT súboru alebo cez DLL súbor.
 • Implementovaný Jam Player umožnuje interpretáciu Jam súborov štandardu JEDEC JESD-71. Jam súbory sú generované návrhovým software, poskytovaným výrobcom toho ktorého programovateľného obvodu. Obvody sú programované v ZIF pätici aj cez ISP konektor (IEEE 1149.1 Joint Test Action Group (JTAG) interface).
 • ImplementovanýVME player umožnuje interpretáciu VME súborov. VME súbory sú kompresovaná varianta SVF súborov.
 • Viac obvodov je možné programovať pomocou JTAG zreťazenia: JTAG chain (ISP-Jam) alebo JTAG chain (ISP-VME)
 • Pripojením viac programátorov BeeProg na to isté PC je možné získať výkonný multiprogramovací systém s rovnakým počtom podporovaných obvodov, ako BeeProg a s vysokou rýchlosťou programovania.
 • No Flash Plugin

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

 • Devízou technického riešenia programátora BeeProg je fakt, že podpora na nové obvody sa deje výlučne programovo a teda pri pružnosti firmy Elnec takmer okamžite. Takisto prevádzka nevyžaduje skryté náklady vo forme platených nových verzií programového vybavenia, prípadne nákladných prídavných modulov. Najnovšia verzia programového vybavenia je bezplatne k dispozícii na našej download WEB stránke.
 • Služby Keep-Current a AlgOR sú ďalším krokom k spokojnosti zákazníkov.
  • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
  • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom BeeProg a taktiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.
 • Koncepcia programátora BeeProg, ochranné obvody a použité súčiastky, ako aj spoľahlivý výrobný proces a zahorovanie dovoľujú poskytnúť na programátor 3 ročnú záruku s obmedzením 25 000 cyklov na pätice ZIF.

Technická špecifikácia

HARDWARE

Základná jednotka, DAC
 • USB 2.0 port
 • pomocou FPGA realizovaný IEEE 1284 slave printer port, prenosová rýchlosť do 1MB/s
 • výkonný mikroprocesor s podporou FPGA stavového automatu
 • tri D/A prevodníky pre VCCP, VPP1, a VPP2 s riadenou strmosťou nábežnej a zostupnej hrany
 • rozsah VCCP 0..8V/1A
 • rozsah VPP1, VPP2 0..26V/1A
 • autokalibrácia a schopnosť selftestu
 • ochrana proti elektrostatickým výbojom a prepätiam na vstupe napájania aj na komunikačnom konektore
Programovacia pätica a pindrivery
 • 48 univerzálnych pindriverov, pätica 48 DIL ZIF (Zero Insertion Force) akceptuje 300/600 mil obvody
 • 1x VCC, 2x VPP pripojiteľné na každý pin pindriveru
 • kvalitné pripojenie GND pre každý pin
 • pomocou FPGA realizovaný TTL driver podporuje H, L, CLK, pull-up, pull-down na všetkých pinoch pindriveru
 • napäťové úrovne analógovej časti pindriveru nastaviteľné od 1.8 V po 26V
 • prúdové obmedzenie, shutdown pri prekročení prúdu a výpadku napájacieho napätia
 • ochrana proti elektrostatickým výbojom pre každý pin pätice (IEC1000-4-2: 15kV vzduchom, 8kV kontaktne)
 • test vodivosti ZIF programátora - programovaný obvod pre každý pin pindriveru
ISP konektor
 • 10-kolíčkový konektor s ochranou proti prepólovaniu
 • 5 TTL pindriverov podporujúcich H, L, CLK, pull-up, pull-down; úroveň H voliteľná od 1.8V do 5V
 • 1x VCCP napätie (rozsah 2V..7V/100mA) môže byť privedené na piny 1, 3
 • programovacie napätie (VCCP) pre cieľový obvod s meraním napätia
 • 1x VPP napätie (rozsah 2V..25V/50mA) môže byť privedené na piny 2,3,4,6,8,10
 • napájacie napätie pre cieľové zariadenie (rozsah 2V..6V/250mA)

PROGRAMOVANÉ OBVODY

Programátor, v ZIF pätici
 • EPROM: NMOS/CMOS, 2708*, 27xxx a 27Cxxx s 8/16 bitovou dátovou zbernicou vrátane LV verzií
 • EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx s 8/16 bitovou dátovou zbernicou
 • Flash EPROM: 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx od 256Kbit do 32Mbit s 8/16 bitovou dátovou zbernicou vrátane LV verzií
 • Sériové E(E)PROM: 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 45Dxxx, 59Cxxx, 25Fxxx, 25Pxxx, 85xxx, 93Cxxx, NVM3060, MDAxxx series, vrátane LV verzií
 • konfiguračné (EE)PROM: XCFxxx, XC17xxxx, XC18Vxxx, EPCxxx, AT17xxx, 37LVxx
 • 1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx
 • PROM: AMD, Harris, National, Philips/Signetics, Tesla, TI
 • NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x
 • PLD: Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX7000AE
 • PLD: Lattice: ispGAL22V10x, ispLSI1xxx, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxx,
  ispLSI2xxxA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, LC4xxxB/C/V/ZC, M4-xx/xx,
  M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, M4LV-xx/xx
 • PLD: Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
 • iné PLD: SPLD/CPLD series: AMI, Atmel, AMD-Vantis, Gould, Cypress, ICT, Lattice, NS, Philips, STM, VLSI, TI
 • Mikroprocesory MCS48: 87x41, 87x42, 87x48, 87x49, 87x50
 • Mikroprocesory MCS51: 87xx, 87Cxxx, 87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89LVxxx, všetkých výrobcov, Philips LPC, Cygnal/Silicon Laborat. C8051
 • Mikroprocesory Intel 196: 87C196 KB/KC/KD/KT/KR/...
 • Mikroprocesory Atmel AVR: AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega
 • Mikroprocesory Cypress: CY8Cxxxxx
 • Mikroprocesory Elan: EM78Pxxx
 • Mikroprocesory Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC14xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, dsPICxxx
 • Mikroprocesory Motorola: 68HC05, 68HC08, 68HC11
 • Mikroprocesory National: COP8xxx
 • Mikroprocesory NEC: uPD78Pxxx
 • Mikroprocesory Scenix (Ubicom): SX18xxx, SX20xxx, SX28xxx
 • Mikroprocesory SGS-Thomson: ST6xx, ST7xx, ST10xx
 • Mikroprocesory TI: MSP430, MSC121x
 • Mikroprocesory ZILOG: Z86/Z89xxx a Z8xxx
 • Mikroprocesory ostatné: EM Microelectronic, Fujitsu, Goal Semiconductor, Princeton, Macronix, Winbond, Hitachi, Holtek, Infineon(Siemens), NEC, Samsung, Toshiba, ...
Programátor, cez ISP konektor
 • Sériové E(E)PROM: IIC rodina
 • Mikroprocesory Atmel: AT89Sxxx, AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega
 • Mikroprocesory Cypress: CY8C2xxxx
 • Mikroprocesory Elan: EM78Pxxx
 • Mikroprocesory EM Microelectronic: 4 a 8 bitové
 • Mikroprocesory Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, dsPIC
 • Mikroprocesory Motorola/Freescale: HC08 GT, LJ, QY, QT
 • Mikroprocesory Philips: rodina LPC
 • Mikroprocesory TI: rodina MSP430
 • PLD: Lattice: ispGAL22xV10x, ispLSI1xxxEA,
  ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, M4-xx/xx,
  M4LV-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, LC4xxxB/C/V/ZC
 • Rôzne PLD (tiež použitím JAM player/JTAG support):
  Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX 9000, MAX II
  Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
Poznámky:
 • obvody označené * sú zastarané a programujú sa pomocou prídavného modulu
 • Aktuálny zoznam všetkých podporovaných obvodov
I.C. Tester
 • TTL typy: 54,74 S/LS/ALS/H/HC/HCT
 • CMOS typy: 4000, 4500
 • Statické RAM: 6116 .. 624000
 • Generovanie užívateľom definovaných testovacích postupností
Podporované púzdra
 • podpora puzdier zahŕňa DIP, PLCC, SOIC, PSOP, SSOP, TSOP, TSSOP, TQFP, QFN (MLF), SDIP, BGA a iné
 • podpora obvodov v DIP púzdre vlastným 48 pinovým DIP soklom programátora
 • podpora obvodov v inom ako DIP púzdre pomocou univerzálnych adaptérov
 • kompatibilný s adaptérmi iných výrobcov pre podporu ostatných púzdier ako DIP
Rýchlosť programovania

Poznámky:

 • Dôležité upozornenie. Pre testovanie rýchlosti programovani, používame výhradne súbory vytvorené generátorom náhodných čísel, u ktorých je zaručené rovnomerné rozloženie všetkých dat. Niektorí konkurnčný výrobcovia používajú "riedke" súbory, ktoré obsahujú menej nulových bitov (napr. len FE alebo EF data), čím je možné dosiahnuť značné "zrýchlenie" programovania. Ak budete porovnávať programátory, pýtajte sa aj na túto "maličkosť".
 • Čas programovania závisí od rýchlosti PC len nepatrne.
 • Ak je programátor pripojený k PC cez LPT port, programovacie časy môžu byť dlhšie


Obvod Veľkosť [bitov] Činnosť Čas
AT29C040A (parallel Flash) 80000Hx8 (4 Mega) programovanie a verifikácia 21 sec.
AM29DL323DB (parallel Flash) 208000Hx16 (32 Mega) programovanie a verifikácia 38 sec.
AM29DL640 (parallel Flash) 400080Hx16 (64 Mega) programovanie a verifikácia 76 sec.
AT45D081 (serial Flash) 108000Hx8 (16 Mega) programovanie a verifikácia 43 sec.
AT89C51RD2 (microcontroller) 10000Hx8 programovanie a verifikácia 15 sec.
PIC18LF452 (microcontroller) 4000Hx16 programovanie a verifikácia 4 sec.
Konfigurácia PC: P4, 2.4 GHz, USB, Windows XP.

SOFTWARE

 • Algoritmy: použité sú výhradne výrobcom obvodov schválené alebo odporúčané algoritmy.
 • Nové verzie SW: nové verzie programového vybavenia sú k dispozícii približne každé 2 týždne bezplatne.
 • Základné vlastnosti: história revízií, protokol práce, on-line nápoveda, informácie o obvodoch a algoritmoch.
Činnosti s obvodom
 • štandardné:
  • inteligentný výber obvodu podľa typu, výrobcu alebo fragmentu mena obvodu
  • automatický výber EPROM/EEPROM/Flash EPROM podľa ID byte
  • kontrola vymazania, čítanie, verifikácia
  • programovanie
  • výmaz
  • programovanie konfiguračných a zabezpečovacích bitov
  • illegal bit test
  • kontrolná suma
  • interpretuje Jam Standard Test and Programming Language (STAPL), JEDEC standard JESD-71
  • interpretuje VME/SVF súbory
 • zabezpečovacie:
  • kontrola správneho vloženia
  • kontrola kontaktu ZIF-obvod
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne:
  • výrobný mód (automatický štart programovania po vložení obvodu)
  • automatická inkrementácia sériového čísla
  • štatistika
  • count-down mód
 • Činnosti s buffrom
  • view/edit, find/replace
  • fill/copy, move, byte swap, word/dword split
  • checksum (byte, word)
  • print
  Súbor čítať/uložiť
  • programátor je riadený počítačom, preto nie je potrebný čas na download dát
  • automatická identifikácia typu súboru
   Podporované súborové formáty
   • neformátovaný binárny
   • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S-record, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX
   • Altera POF, JEDEC (ver. 3.0.A), napr. od ABEL, CUPL, PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD, PLD Designer ISDATA, atď.
   • JAM (JEDEC STAPL Format), JBC (Jam STAPL Byte Code), STAPL (STAPL File) JEDEC standard JESD-71
   • VME (ispVME file VME2.0/VME3.0)

  VŠEOBECNÉ

  Požiadavky na riadiace PC
  Prevádzkové parametre
  • napájanie 15V..18V DC, max. 1A
  • spotreba max. 12W aktívny, približne 2W sleep
  • rozmery 160x190x42 mm
  • hmotnosť - 900g (bez externého adaptéra)
  • teplotný rozsah 5°..40°C
  • vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca
  Obsah dodávky
  • programátor BeeProg
  • spínaný napájací zdroj 100..240V AC/15V DC/1A
  • prepojovacie káble medzi PC a programátorom (USB aj LPT)
  • ISP kábel
  • diagnostická hlavica pre selftest programátora
  • protiprachový kryt na päticu ZIF
  • návod na obsluhu a použitie
  • ovládací program
  • registračná karta
  • prepravný obal
  Doplnkové služby
  • Keep Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu
  • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka
  V cene programátora je tiež zahrnuté
  • bezplatná poradenská služba (hot line) v oblasti programovania
  • nárok na bezplatný download nových verzí programového vybavenia

  Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené s cieľom zlepšiť úžitkové vlastnosti výrobku.