BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

JetProg - systém násobného programovania

Ukončená výroba. Náhrada: Elnec Systémy násobného programovania.
JetProg, EPROM/Flash 8-socket multiprogramming module Stručný popis:
 • násobné programovanie EPROM/EEPROM/Flash EPROM, doplnok pre programátor JetProg
 • podporuje EPROM, EEPROM a Flash EPROM do 32 pinov so šírkou datovej zbernice 8 bitov
 • programuje súčasne až 8 obvodov
 • k dispozícii sú submoduly pre rôzne puzdrenia obvodov
 • podporuje low voltage EPROM/Flash od 1.8V
 • vysoká rýchlosť programovania
 • ovládací program pracuje pod MS Windows (95/98/Me/NT/2000/XP)

Systém násobného programovania EPROM/EEPROM/Flash EPROM pozostáva z

Funkcie

VŠEOBECNÉ
 • EPROM/Flash 8-päticový modul pre násobné programovanie (prípadne Spoločný modul násobného programovania č.1) s prítomnými EPROM/Flash submodulmi, predstavuje v spojení s programátorom JetProg výkonný obsluhou riadený násobný programátor určený pre výrobné použitie a stredne veľké objemy programovaných obvodov.
 • Tento systém násobného programovania predstavuje výborne technicky spracovaný výrobok, zabezpečujúci spoľahlivé a rýchle programovanie za veľmi konkurencieschopnú cenu.
HARDWARE
 • EPROM/Flash násobný systém podporuje EPROM, EEPROM and Flash EPROM do 32 pinov, so šírkou datovej zbernice 8 bitov a do veľkosti 8Mbit.
 • Podpora rôznych typov púzdier podporovaných obvodov je riešená výmennými submodulmi, ktoré nesú ZIF pätice.
 • Optimalizovaný EPROM, EEPROM a Flash EPROM kompatibilný pindriver poskytuje kvalitné signály bez prekmitov na programovanie EPROM, EEPROM a Flash EPROM všetkých technológií. Pindriver poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke na programovanie všetkých dnešných (1.8V) aj budúcich low-voltage obvodov.
 • Verifikácia naprogramovaných hodnôt je vykonávaná pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, čo zvyšuje výťažnosť programovacieho procesu a dlhodobú stálosť naprogramovaných údajov.
SOFTWARE
 • Práca s modulom je ovládaná pomocou WIN32 ovládacieho programu s prehľadným ovládaním a výkonnými funkciami. Voľba programovaného obvodu je podľa výrobcov, podľa tried obvodov, alebo zadaním fragmentu označenia, uvedeného na obvode.
 • Štandardné príkazy pre manipuláciu s obvodmi (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, výmaz obvodu) sú posilnené o testovacie funkcie (test správneho vloženia obvodu do pätice, kontrola elektronickej identifikácie obvodu).
 • Ovládací program podporuje všetky známe formáty súborov. Čítacia funkcia automaticky rozpoznáva formát načítavaného súboru a urobí potrebnú konverziu dat.
 • Funkcia autoinkrementácie zabezpečí modifikáciu sériového čísla v buffri vždy pred vložením novej dávky obvodov. Autoinkrementačná funkcia umožňuje čítať sériové čísla, resp. individuálnu identifikáciu programovaného obvodu aj zo súboru.

Technická špecifikácia

HARDWARE

Násobné moduly

EPROM/Flash 8-socket module

EPROM/Flash 8-päticový modul

 • EPROM/EEPROM/Flash kompatibilný pindriver (8x)
 • pindrivery sa navzájom neovplyvňujú, chybný obvod neovplyvní prácu s ostatnými obvodmi
 • kvalitné GND a potrebný počet napájacích/ programovacích napätí sa privádza nezávisle na každú päticu modulu
 • TTL driver je prispôsobený EPROM/EEPROM/Flash rozdeleniu pinov
 • prúdové obmedzenie, kontrola prekročenia prúdu nezávisle pre každú päticu, shutdown pri prekročení prúdu a výpadku napájacieho napätia
 • zdierka pre pripojenie antistatického náramku
 • test správneho vloženia obvodu
 • možnosť upgrade na Spoločný modul násobného programovania č.1
 • obj. číslo: 70-0104 (ukončená výroba)
Common multiprogramming module

Spoločný modul násobného programovania č.1

 • zdokonalený špecializovaný pindriver (8x), kompatibilný pre násobné programovanie viacerých typov obvodov (EPROM/EEPROM, MCS51, PICmicro, ...)
 • pindrivery sa navzájom neovlyvňujú, chybný obvod neovplyvní prácu s ostatnými obvodmi
 • kvalitné GND a potrebný počet napájacích/ programovacích napätí sa privádza nezávisle na každú päticu modulu
 • prúdové obmedzenie, kontrola prekročenia prúdu nezávisle pre každú päticu, shutdown pri prekročení prúdu a výpadku napájacieho napätia
 • zdierka pre pripojenie antistatického náramku
 • test správneho vloženia obvodu
 • obj. číslo: 70-0151 (ukončená výroba)

Programovacie pätice - submoduly

EPROM/Flash-DIL32-2 submodul

 • určený pre všetky EPROM/Flash v puzdre DIL28 a DIL32
 • 2x ZIF DIL32 pätica, šírka puzdra 300/600 mil
 • životnosť pätice: 25 000 zasunutí
 • obj. číslo: 70-0105 (ukončená výroba)

EPROM/Flash-PLCC32-2-DIL32  submodul

 • určený pre všetky 32 pinové EPROM/Flash v PLCC, ktoré majú v DIL prevedení 32 pinov (od 27C010 vyššie, od 28/29C512 vyššie)
 • 2x ZIF PLCC32 pätica
 • životnosť pätice: 10 000 zasunutí
 • obj. číslo: 70-0106 (ukončená výroba)

EPROM/Flash-PLCC32-2-DIL28  submodul

 • určený pre všetky 32 pinové EPROM/Flash v PLCC, ktoré majú v DIL prevedení 28 pinov (napr. 27C256, 27C512, 29C256, atď.)
 • 2x ZIF PLCC32 pätica
 • životnosť pätice: 10 000 zasunutí
 • obj. číslo: 70-0107 (ukončená výroba)

PROGRAMOVANÉ OBVODY
 • EPROM: NMOS/CMOS, 27xxx a 27Cxxx s 8 bitovou datovou zbernicou, vrátane LV verzií
 • EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx s 8 bitovou datovou zbernicou
 • Flash EPROM: 256Kbit do 32Mbit, 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx, s 8 bitovou datovou zbernicou vrátane LV verzií
 • Zoznam všetkých podporovaných obvodov v prípade použitia EPROM/Flash 8-päticového modulu.
 • Zoznam všetkých podporovaných obvodov v prípade použitia Spoločného modulu násobného programovania č.1.

Rýchlosť programovania

Poznámky:
 • uvedené hodnoty platia pre súčasné programovanie 8 obvodov.
 • údaje môžu byť rozdielne aj v závislosti od rýchlosti PC, typu paralelného portu, vyťaženosti operačného systému, rušenia z okolia, atď.. Z tohoto dôvodu sú uvedené hodnoty pre porovnanie dve rôzne konfigurácie počítačov.
Obvod Činnosť Čas A Čas B
27C010 programovanie a verifikácia 43 sek. 28 sek.
AT29C040A programovanie a verifikácia 55 sek. 40 sek.
AM29F040 programovanie a verifikácia 98 sek. 86 sek.
Konfigurácia pre Časy A: Pentium MMX, 250 MHz, ECP/EPP, WIN98.
Konfigurácia pre Časy B: Athlon, 750 MHz, ECP/EPP on PCI bus, WIN98.

SOFTWARE
Screen DIL

Algoritmy: použité sú výhradne výrobcom obvodov schválené alebo odporúčané algoritmy.
Nové verzie SW: nové verzie programového vybavenia sú k dispozícii približne každé 2 týždne, bezplatne.
Základné vlastnosti: história revízií, protokol práce, on-line nápoveda, informácie o obvodoch a algoritmoch.

Činnosti s obvodom

 • standardné:
  • inteligentný výber obvodu podľa typu, výrobcu alebo fragmentu mena obvodu
  • automatický výber EPROM/EEPROM/Flash EPROM podľa ID byte
  • kontrola vymazania, čítanie, verifikácia
  • programovanie
  • výmaz
  • kontrolná suma
 • zabezpečovacie:
  • kontrola správneho vloženia
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne:
  • automatická inkrementácia sériového čísla
  • štatistika
  • count-down mód

Činnosti s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill/copy, move, byte swap, word/dword split
 • checksum (byte, word)
 • print

Načítanie/uloženie súboru

 • nulový čas, pretože programátor je riadený PC
 • automatická detekcia typu súboru
  Akceptované formáty súborov
  • binary
  • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S-record, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX
VŠEOBECNÉ

Odporúčané požiadavky na PC

 • procesor Pentium 100 MHz a vyššie, 32 MB RAM voľných
 • hard disk s 10 MB voľného priestoru
 • operačný systém MS Windows 95 a vyšší
 • paralelný port IEEE 1284 kompatibilný (ECP/EPP) na zbernici PCI

Prevádzkové hodnoty

 • napájanie: z programátora JetProg (treba použiť zdroj dodaný s modulom)
 • rozmery 275x135x20 mm bez submodulu, 275x135x33 mm zo zasunutým submodulom DIL32-2 (bez konektorov, ktoré nezvyšujú celkovú výšku programátor+modul)
 • hmotnosť (bez externého adaptéra) - cca 750 g
 • teplotný rozsah 5°..40°C
 • vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky, základná konfigurácia

 • EPROM/Flash 8-päticový modul alebo (podľa objednávky)
 • Spoločný modul násobného programovania č.1
 • submoduly, nesúci dve ZIF pätice - podľa objednávky (4x)
 • spínaný sieťový napájací zdroj 100V-240VAC/15VDC/1A (ktorým treba nahradiť pôvodný napájací zdroj, dodaný k programátoru JetProg)
 • návod na obsluhu a použitie
 • registračná karta
 • ovládací program
 • prepravný obal

Doplnkové služby

 • Keep Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu
 • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

V cene programátora je tiež zahrnuté:

 • bezplatná poradenská služba (hot line) v oblasti programovania
 • nárok na bezplatný download nových verzí programového vybavenia
Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené s cieľom zlepšiť úžitkové vlastnosti výrobku.