BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

JetProg

Ukončená výroba. Náhrada: programátor BeeProg2 / BeeProg2C.

Univerzálny rozšíriteľný programátor s možnosťou multiprogramovania a ISP.

Stručný popis:
 • extrémne rýchly programátor, pravdepodobne najrýchlejší vo svojej kategórii
 • 48 univerzálnych pin-driverov
 • DIL48 socket modul v základnej konfigurácii, všetky obvody v DIL programuje bez prídavných modulov
 • ISP modul pre in-circuit programovanie obvodov v aplikácii
 • podpora multiprogramovania pre široký sortiment obvodov
 • možnosť programovania obvodov v zapojení (ISP)
 • komfortný ovládací program, Windows (95/98/Me/NT/2000/XP) kompatibilný
 • pripojiteľnosť k PC - cez paralelný (printer) port
 • podpora vysokorýchlostného paralelného portu podľa špecifikácie IEEE1284, prenosová rýchlosť až 1MB/s
 • Vyrobené na Slovensku
 • záruka - 3 roky
 • certifikovaný CE skúšobňou, spĺňa požiadavky na CE certifikát
  CE sign

Multimediálna prezentácia

v anglickom jazyku.
JetProg multimedia presentation
Size: 217 kB

Na prehrávanie prezentácie je potrebný Macromedia Flash player.
Získaj Macromedia Flash player.

Na začiatokKoncepcia programátora JetProg

Konvertory púzdierKonvertor
 
ZIF submodul(y) pre rodinu obvodov XXXX
 • EPROM/Flash (DIL 32pin, PLCC32,...)
 • MCS51 (DIL40, PLCC44, ...)
 • PICmicro (DIL40, PLCC44, SOIC48, ...)
 • atď.
    základná zostava


    voliteľné príslušenstvo
V  
v  
 
DIL48 jednopäticový modul
 
Spoločný modul násobného programovania č.1JetProg
 
Špeciálne moduly
 • ISP/JTAG
 • atď.
v  
V  
V
Programátor JetProg
(základná jednotka)
JetProg

Základná zostava programátora JetProg (zobrazená na úvodnom obrázku)
 • JetProg, základná jednotka
 • JetProg, DIL48 jednopäticový modul
Voliteľné príslušenstvo

Na začiatokVlastnosti

VŠEOBECNÉ
 • JetProg predstavuje novú generáciu univerzálnych programátorov Elnec, riadených pomocou Windows 95/98/Me/NT/2000/XP software. Programátor bol vyvinutý tak, aby spĺňal prísne požiadavky vývojových pracovísk a programovacích centier.
 • JetProg programuje všetky typy a technológie dnešných aj zajtrajších programovateľných obvodov bez použitia prídavných modulov, čo dáva možnosť použiť optimálny obvod do vyvíjaného zariadenia bez obavy o to, či sa obvod bude dať naprogramovať. JetProg je nielen programátor, ale aj tester číslicových integrovaných obvodov a RAM pamätí.
 • Programátor predstavuje vynikajúco technicky spracovaný výrobok, zabezpečujúci spoľahlivé a rýchle programovanie a to za veľmi konkurencieschopnú cenu. Vo svojej triede poskytuje iste najlepší pomer cena/výkon.
 • Programátor programuje obvody maximálne rýchlo z dôvodu použitia výkonného hardware na báze FPGA a podpory ECP/EPP (IEEE1284) paralelného portu. Programátor je vo svojej kategórii až dvakrát taký rýchly, ako niektoré konkurenrčné programátory.
 • JetProg je pripojiteľný ku všetkým IBM PC kompatibilným počítačom cez štandardný paralelný port.

Na začiatokHARDWARE
 • 48 výkonných pindriverov v základnej jednotke. Použité pokročilé kvalitné a vysokorýchlostné obvody poskytujú kvalitné signály bez prekmitov na programovanie a testovanie všetkých technológií obvodov. Pindriver poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke na programovanie všetkých dnešných (1.8V) aj budúcich low-voltage obvodov.
 • Modulárna koncepcia programátora umožňuje prispôsobiť programátor podľa požiadaviek zákazníka buď ako flexibilný univerzálny programátor pre vývojové pracovisko, alebo vysokovýkonný násobný programátor do výrobnej linky. Schopnosť multiprogramovania umožňujú "multiple-socket" moduly.
 • Programovaný obvod je chránený pred poškodením chybou obsluhy výkonnými ochrannými opatreniami: kontrola správneho zasunutia obvodu do pätice, kontrola správneho kontaktu vývodov, nadprúdová ochrana pri otočení obvodu a samozrejme kontrola elektronickej identifikácie obvodu.
 • Vstavané hardwareové ochranné obvody programátora znemožňujú poškodenie programátora a programovaného obvodu pri chybách okolia (výpadky napätia, prepätia) alebo nedisciplíny obsluhy (elektrostatické výboje). Všetky vstupy do programátora JetProg - ZIF pätica, pripojenie na PC aj pripojenie napájania - sú chránené proti elektrostatickým výbojom do 15kV.
 • Verifikácia naprogramovaných hodnôt je vykonávaná pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, čo zvyšuje výťažnosť programovacieho procesu a dlhodobú stálosť naprogramovaných údajov.
 • Na programovanie obvodov v iných ako DIL puzdrach je k dispozícii široký sortiment konvertorov z DIL na PLCC, SOIC, PSOP, SSOP, TSOP, TSSOP, TQFP, QFN (MLF), SDIP, BGA a iné puzdra.

Na začiatokSOFTWARE
 • K dispozícii je DOS, alebo WIN32 ovládací program s prehľadným ovládaním a výkonnými funkciami, podporený bohatou nápovedou. Voľba programovaného obvodu je podľa výrobcov, podľa tried obvodov, alebo zadaním fragmentu označenia, uvedeného na obvode.
 • Štandardné príkazy pre manipuláciu s obvodmi (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, výmaz obvodu) sú posilnené o testovacie funkcie (test správneho vloženia obvodu do pätice, kontrola elektronickej identifikácie obvodu) a špeciálne funkcie (autoinkrementácia a výrobný mód, teda štart programovania ihneď po vložení ďalšieho obvodu do pätice programátora).
 • Ovládací program podporuje všetky známe formáty súborov. Čítacia funkcia automaticky rozpoznáva formát načítavaného súboru a urobí potrebnú konverziu dat.
 • Funkcia autoinkrementácie zabezpečí modifikáciu sériového čísla v buffri vždy pred vložením nového obvodu. Autoinkrementačná funkcia umožňuje čítať sériové čísla, resp. individuálnu identifikáciu programovaného obvodu aj zo súboru.
 • Software taktiež poskytuje množstvo informácií o programovanom obvode, okrem iných napr. aj obrázky všetkých dostupných púzdier a popis spôsobu označovania každého nami podporovaného obvodu (prefixy a sufixy).
 • Vlastnosť "Remote control" umožňuje, aby bola činnosť PG4UW software ovládaná z inej aplikácie - alebo použitím príkazov BAT súboru alebo cez DLL súbor.
 • Implementovaný Jam Player umožnuje interpretáciu Jam súborov štandardu JEDEC JESD-71. Jam súbory sú generované návrhovým software, poskytovaným výrobcom toho ktorého programovateľného obvodu. Obvody sú programované v ZIF pätici aj cez ISP konektor ISP modulu (IEEE 1149.1 Joint Test Action Group (JTAG) interface).
 • ImplementovanýVME player umožnuje interpretáciu VME súborov. VME súbory sú kompresovaná varianta SVF súborov.
 • Viac obvodov je možné programovať pomocou JTAG zreťazenia: JTAG chain (ISP-Jam) alebo JTAG chain (ISP-VME)

Na začiatokSTAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV
 • Devízou technického riešenia programátora JetProg je fakt, že podpora na nové obvody sa deje výlučne programovo a teda pri pružnosti firmy Elnec takmer okamžite. Takisto prevádzka nevyžaduje skryté náklady vo forme platených nových verzií programového vybavenia, prípadne nákladných prídavných modulov. Najnovšia verzia programového vybavenia je bezplatne k dispozícii na našej download WEB stránke.
 • Služby Keep-Current a AlgOR sú ďalším krokom k spokojnosti zákazníkov.
  • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
  • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom JetProg a taktiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.
 • Koncepcia programátora JetProg, ochranné obvody a použité súčiastky, ako aj spoľahlivý výrobný proces a zahorovanie dovoľujú poskytnúť na programátor 3 ročnú záruku, s obmedzením 25 000 cyklov na pätice ZIF.

Na začiatokTechnická špecifikácia

HARDWARE

Základná jednotka, DAC

 • pomocou FPGA realizovaný IEEE 1284 slave printer port, prenosová rýchlosť do 1MB/s
 • výkonný mikroprocesor (20MHz) s podporou FPGA stavového automatu (20MHz)
 • tri D/A prevodníky pre VCCP, VPP1, a VPP2 s riadenou strmosťou nábežnej a zostupnej hrany
 • rozsah VCCP 0..8V/1A
 • rozsah VPP1, VPP2 0..26V/1A
 • autokalibrácia a schopnosť selftestu
 • ochrana proti elektrostatickým výbojom a prepätiam na vstupe napájania aj na komunikačnom konektore
 • zdierka pre pripojenie antistatického náramku

Programovacia pätica a pindrivery

 • pindrivery: 48
 • 1x VCC, 2x VPP pripojiteľné na každý pin pindriveru
 • kvalitné pripojenie GND pre každý pin
 • pomocou FPGA realizovaný TTL driver podporuje H, L, CLK, pull-up, pull-down na všetkých pinoch pindriveru
 • napäťové úrovne analógovej časti pindriveru nastaviteľné od 1.8 V po 26V
 • prúdové obmedzenie, shutdown pri prekročení prúdu a výpadku napájacieho napätia
 • ochrana proti elektrostatickým výbojom pre každý pin pätice (IEC1000-4-2: 15kV vzduchom, 8kV kontaktne)
 • test vodivosti ZIF programátora - programovaný obvod pre každý pin pindriveru

Programovacia pätica, základná konfigurácia

 • 48 pinový DIL ZIF sokel pre obvody od 8 do 48 pinov so šírkou puzdra 300/600 mil

Na začiatokPROGRAMOVANÉ OBVODY

Programátor

 • EPROM: NMOS/CMOS, 2708*, 27xxx a 27Cxxx s 8/16 bitovou dátovou zbernicou, vrátane LV verzií
 • EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx s 8/16 bitovou dátovou zbernicou
 • Flash EPROM: 256Kbit do 32Mbit, 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx, s 8/16 bitovou dátovou zbernicou vrátane LV verzií
 • Sériové E(E)PROM: 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 45Dxxx, 59Cxxx, 25Fxxx, 25Pxxx, 85xxx, 93Cxxx, NVM3060, MDAxxx series, vrátane LV verzií
 • konfiguračné (EE)PROM: XCFxxx, XC17xxxx, XC18Vxxx, EPCxxx, AT17xxx, 37LVxx
 • 1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx
 • PROM: AMD, Harris, National, Philips, Signetics, Tesla, TI
 • NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x series
 • PLD: Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX7000AE
 • PLD: Lattice: ispGAL22V10x, ispLSI1xxx, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxx, ispLSI2xxxA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, LC4xxxB/C/V/ZC, M4-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, M4LV-xx/xx
 • PLD: Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
 • iné PLD: SPLD/CPLD series: AMI, Atmel, AMD-Vantis, Gould, Cypress, ICT, Lattice, NS, Philips, STM, VLSI, TI
 • Mikroprocesory MCS48: 87x41, 87x42, 87x48, 87x49, 87x50
 • Mikroprocesory MCS51: 87xx, 87Cxxx, 87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89LVxxx všetkých výrobcov; Philips 87C748..752, Philips LPC, Cygnal/Silicon Laborat. C8051
 • Mikroprocesory Intel 196: 87C196 KB/KC/KD/KT/KR/...
 • Mikroprocesory Atmel AVR: AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega
 • Mikroprocesory Cypress: CY8Cxxxxx
 • Mikroprocesory ELAN: EM78Pxxx
 • Mikroprocesory Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC14xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, dsPICxxx
 • Mikroprocesory Motorola: 68HC05, 68HC08, 68HC11
 • Mikroprocesory National: COP8xxx
 • Mikroprocesory NEC: uPD78Pxxx
 • Mikroprocesory Scenix (Ubicom): SX18xxx, SX20xxx, SX28xxx
 • Mikroprocesory SGS-Thomson: ST6xx, ST7xx, ST10xx
 • Mikroprocesory TI: MSP430, MSC121x
 • Mikroprocesory Zilog: Z86/Z89xxx and Z8xxx
 • Mikroprocesory ostatné: EM Microelectronic, Fujitsu, Goal Semiconductor, Princeton, Macronix, Winbond, Hitachi, Holtek, Infineon(Siemens), NEC, Samsung, Toshiba, ...
Poznámky:
 • obvody oznarčené * sú zastaralé a programujú sa pomocou prídavného modulu
 • Aktuálny zoznam všetkých podporovaných obvodov.

I.C. Tester

 • TTL: rada 54,74 S/LS/ALS/H/HC/HCT
 • CMOS: rada 4000, 4500
 • Statické RAM: 6116 .. 624000
 • Generovanie užívateľom definovaných testovacích postupností

Podporované puzdra

 • podpora puzdier zahŕňa DIP, PLCC, SOIC, PSOP, SSOP, TSOP, TSSOP, TQFP, QFN (MLF), SDIP, BGA a iné
 • podpora obvodov v DIP puzdre vlastným 48 pinovým DIP soklom programátora
 • podpora obvodov v PLCC28, PLCC32 a PLCC44 univerzálnymi adaptérmi
 • kompatibilný s adaptérmi iných výrobcov pre podporu ostatných puzdier, ako DIP

Rýchlosť programovania

Poznámka:
Čas programovania obvodu programátorom pripojeným k PC pomocou LPT portu zavisí od typu LPT portu, čiastočne od rýchlosti PC a vyťaženosti operačného sytému. Podrobnosti sú uvedené na stránke Programátory Elnec, tipy na zvýšenie rýchlosti programovania.

Obvod Činnosť Čas
27C010 programovanie a verifikácia 21 sek.
AT29C040A programovanie a verifikácia 31 sek.
AM29F040 programovanie a verifikácia 35 sek.
PIC16C67 programovanie a verifikácia 10 sek.
PIC18F452 programovanie a verifikácia 4 sek.
Konfigurácia: P4, 2.4 GHz, ECP, Windows XP.

Na začiatokSOFTWARE
 • Algoritmy: použité sú výhradne výrobcom obvodov schválené alebo odporú.ané algoritmy.

 • Nové verzie SW: nové verzie programového vybavenia sú k dispozícii približne každé 2 týždne, bezplatne.

 • Základné vlastnosti: história revízií, protokol práce, on-line nápoveda, informácie o obvodoch a algoritmoch.

Činnosti s obvodom

 • štandardné:
  • inteligentný výber obvodu podľa typu, výrobcu alebo fragmentu mena obvodu
  • automatický výber EPROM/EEPROM/Flash EPROM podľa ID byte
  • kontrola vymazania, čítanie, verifikácia
  • programovanie
  • porovnanie a zápis rozdielov na disk
  • výmaz
  • programovanie konfiguračných a zabezpečovacích bitov
  • illegal bit test
  • kontrolná suma
  • interpretuje Jam Standard Test and Programming Language (STAPL), JEDEC standard JESD-71
  • interpretuje VME/SVF súbory
 • zabezpečovacie:
  • kontrola správneho vloženia
  • kontrola kontaktu ZIF-obvod
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne:
  • výrobný mód (automatický štart programovania po vložení obvodu)
  • automatická inkrementácia sériového čísla
  • štatistika
  • count-down mód

Činnosti s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill/copy, move, byte swap, word/dword split
 • checksum (byte, word)
 • print

Akceptované formáty súborov

 • binary
 • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX
 • Altera POF, JEDEC (ver. 3.0.A), napr. od ABEL, CUPL, PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD, PLD Designer ISDATA, at..
 • JAM (JEDEC STAPL Format), JBC (Jam STAPL Byte Code), STAPL (STAPL File) JEDEC standard JESD-71
 • VME (ispVME file VME2.0/VME3.0)

Na začiatokVŠEOBECNÉ

Minimálne požiadavky na PC

 • procesor 486 a vyššie, voľných 512 KB RAM (DOS)
 • hard disk s 5 MB voľného priestoru
 • operačný systém DOS 3.2 a vyšší alebo MS Windows 3.11 a vyšší
 • paralelný port, určený pre pripojenie tlačiarne

Odporúčané požiadavky na PC

 • procesor Pentium 100 MHz a vyššie, 32 MB RAM voľných
 • hard disk s 10 MB voľného priestoru
 • operačný systém MS Windows 95 a vyšší
 • paralelný port IEEE 1284 kompatibilný (ECP/EPP) na zbernici PCI

Prevádzkové hodnoty

 • napájanie 12..15V AC, max. 1A alebo 15V..18V DC, max. 1A
 • spotreba max. 12W aktívny, približne 2.5W sleep
 • rozmery 275x157x58 mm
 • hmotnosť - cca 1,8kg
 • teplotný rozsah 5°..40°C
 • vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky, základná konfigurácia

 • programátor JetProg, základná jednotka
 • programátor JetProg, modul DIL48
 • spínaný napájací zdroj 100..240V AC/15V DC/1A
 • prepojovací kábel medzi PC a programátorom
 • diagnostická hlavica pre selftest programátora
 • protiprachový kryt na päticu ZIF
 • návod na obsluhu a použitie
 • ovládací program
 • registračná karta
 • prepravný obal

Doplnkové služby

 • Keep Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu
 • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

V cene programátora je tiež zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba (hot line) v oblasti programovania
 • nárok na bezplatný download nových verzí programového vybavenia
 • nárok na bezplatné pretestovanie a znovunastavenie programátora do 4 týždňov od ukončenia záručnej lehoty

Na začiatokVoliteľné príslušenstvo

JetProg - Modul násobného programovania
JetProg - Popis modulu násobného programovania

Špeciálne moduly:

ISP moduly

Stručný popis
 • umožňuje in-circuit programovanie (ISP) pomocou programátora JetProg
 • podporuje všetky štandardne ISP-programovateľné obvody (mikroprocesory, PLD)
 • podpora JAM pre PLD
 • modul umožňuje napájanie cieľového zariadenia
 • dodávka zahŕňa ISP kábel, ISP diagnostický POD a software
 • poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke pre low voltage (1.8 V) obvody
 • modul umožňuje serializáciu pri hromadnom programovaní
Všeobecné
 • Modul ISP pripojený k programátoru JetProg je vhodným riešením ručného ISP programovania pre vývojové oddelenie a prevádzku s malým alebo stredne veľkým množstvom programovaných obvodov.
 • Takéto riešenie ISP programovania poskytuje, za veľmi konkurencieschopnú cenu, vynikajúco technicky spracovaný výrobok pre spoľahlivé programovanie.
Hardware
 • Optimalizovaný pokročilý pindriver poskytuje signály bez prekmitov alebo podkmitov pre obvody všetkých technológií. Napájacie napätia na pindriveroch sú dostatočne nízke na programovanie všetkých dnešných (1.8 V) aj budúcich low-voltage obvodov.
 • Pri ISP programovaní je vykonávaná programová verifikácia pri medzných hodnotách napájania, čo samozrejme zvyšuje istotu správneho naprogramovania a dlhodobého uchovania dát v obvode.
 • Modul ISP umožňuje napájanie cieľového zariadenia.
Software
 • Modul ISP a programátor JetProg sú riadené spoločným softwarom.
 • Software poskytuje ucelené informácie pre ISP programovanie: popis jednotlivých pinov ISP konektora, doporučený spôsob pripojenia do cieľového zariadenia s in-circuit programovaným obvodom a ďalšie nevyhnutné informácie.
Podporované obvody
 • Sériové E(E)PROM: IIC rodina
 • Mikroprocesory Atmel: AT89Sxxx, AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega
 • Mikroprocesory Cypress: CY8C2xxxx
 • Mikroprocesory Elan: EM78Pxxx
 • Mikroprocesory EM Microelectronic: 4 a 8 bitové
 • Mikroprocesory Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC14xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, dsPICxxx
 • Mikroprocesory Motorola/Freescale: HC08 GT, LJ, QY, QT
 • Mikroprocesory Philips: rodina LPC
 • Mikroprocesory TI: rodina MSP430
 • PLD: Lattice: ispGAL22xV10x, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, M4-xx/xx, M4LV-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, LC4xxxB/C/V/ZC
 • Rôzne PLD (tiež použitím JAM/JTAG):
  Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX 9000, MAX II
  Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
ISP konektor
 • 14-kolíkový so zabezpečením proti prepólovaniu
 • 6 TTL pindriverov poskytuje signály H, L, CLK, pull-up, pull-down; úroveň H je nastaviteľná od 1.8V do 5V a podporuje všetky obvody (vrátane low-voltage).
 • 1x napätie VCCP (v rozsahu 2V..7V/100mA) a 2x napätie VPP (v rozsahu 2V..25V/50mA)
 • programovacie napätie (VCCP) pre cieľový obvod s meraním
 • napájacie napätie pre cieľové zariadenie (v rozsahu 2V..15V/300mA)
 • ochrana proti elektrostatickým výbojom (ESD) (IEC1000-4-2: 15kV vzduchom, 8kV kontaktom)

DOS verzia SW pre programátory PRESTALA BYŤ PODPOROVANÁ od 7/2003.

Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené s cieľom zlepšiť úžitkové vlastnosti výrobku.