BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

LabProg-48LV

Ukončená výroba. Náhrada: programátor BeeProg2 / BeeProg2C.
LabProg-48LV picture
 • 48 univerzálnych pin-driverov s prúdovým obmedzením
 • všetky obvody v DIL púzdrach programuje bez prídavných modulov
 • vysoká rýchlosť programovania
 • pripojiteľnosť k PC - cez paralelný (printer) port
 • SW pod DOS aj Windows
 • certifikovaný CE skúšobňou a spĺňa požiadavky na CE
 • záruka - 3 roky
 • CE-sign

Voliteľné prislušenstvo

Vlastnosti

  LabProg-48LV je univerzálny programátor všetkých druhov a technológií programovateľných obvodov. Výkonný pin-driver na všetkých 48 pinoch umožňuje pripojiť nezávisle na každý pin hodnotu H, L, pull-up, pull-down, hodiny, zem, napájacie a dve programovacie napätia. Z každého pinu je možné samozrejme čítať. Tento progresívny návrh programátora umožňuje programovať virtuálne každý obvod v DIL púzdre do 48 pinov bez adaptéra či typovo špecifického modulu, čo zaručuje možnosť podpory pre všetky súčasné aj budúce programovateľné obvody na trhu.

  Programátor LabProg-48LV je nie len programátor programovateľných obvodov, ale aj tester TTL a CMOS logických obvodov a tester statických pamätí (RAM). LabProg-48LV umožňuje generovať aj užívateľom definované testovacie postupnosti a je teda použiteľný ako tester vyšších funkčných celkov, ale aj napríklad ako tester káblov. LabProg-48LV je profesionálny, skutočne univerzálny programátor za skutočne priaznivú cenu a svojim pomerom cena/výkon ukazuje nový meter pre univerzálne programátory.

  Programátor LabProg-48LV je periférne zariadenie osobného počítača triedy IBM PC, ku ktorému sa pripája cez paralelný port, štandardne určený pre pripojenie tlačiarne. Programátor - aj tým, že podporuje obojsmerný paralelný port - je veľmi rýchly. EPROM 27C010 naprogramuje za cca 20 sekúnd - je teda rýchlejší, ako väčšina konkurencie. Vysoká rýchlosť programovania umožňuje nasadenie tohto jednopäticového programátora vo výrobných podmienkach namiesto gang programátora tak, že programátor čaká na obsluhu a nie obsluha na programátor.

  Štruktúra programátora je navrhnutá pre multiúlohové operačné systémy. Programátor má vlastnú inteligenciu, tvorenú výkonným mikroprocesorom a podpornými obvodmi. To mu umožňuje autonómne - teda nezávisle od momentálneho stavu ovládacieho programu v PC - vykonávanie časovo kritických programovacích sekvencií. Preto práca v pozadí pod OS Windows 3.x, Windows 95/98, Windows NT/2000 je naozaj bezproblémová.

  Programátor umožňuje skontrolovať správnu polohu (posunutie, otočenie) programovaného obvodu v pätici, ako aj to, či má každý pin programovaného obvodu kontakt v pätici. Tieto schopnosti, podporené limitáciou napájacieho aj programovacích prúdov a kontrolou identifikačných byte programovaného obvodu, takmer vylučujú možnosť chyby obsluhy.

  Zabezpečovacie obvody programátora vylučujú poškodenie programovaného obvodu v prípadoch poruchy napájania aj výpadku komunikácie s PC. Procesor v programátore vykoná v tomto prípade - nezávisle na PC - presne špecifikovanú postupnosť krokov tak, aby nielenže ostal nepoškodený programovaný obvod, ale aby sa - okrem programovanej bunky - nepoškodil ani obsah programovaného obvodu. Hardware programátora poskytuje tiež dostatočné prostriedky pre self test, takže ovládací program má kedykoľvek možnosť pretestovať správnosť fungovania pindriverov, prítomnosť a správnosť nastavenia všetkých napätí, skontrolovať procesor a jeho okolie, preveriť správne časovanie, ako aj preveriť komunikačný kanál PC - programátor.

  Optimálny návrh plošného spoja redukuje negatívne javy na pätici (groundbouncing, nestabilita napájania) pri práci s obvodom na minimum. Ochranné obvody na všetkých vstupoch do programátora (napájací a komunikačný konektor a aj programovacia pätica), chránia programátor aj programovaný obvod pred poškodením v prípade prepätia aj elektrostatického výboja.

  Verifikáciu naprogramovania vykonáva programátor pri medzných hodnotách napájania pre daný obvod, čo samozrejme zvyšuje istotu správneho naprogramovania a dlhého uchovania dát v obvode.

  Programové vybavenie umožňuje pohodlnú prácu s programátorom. Výber obvodov podľa tried, podľa výrobcov, alebo podľa zadanej masky z celej databázy poskytuje jednoduchú a pohodlnú orientáciu v podporovaných obvodoch. Štandardné funcie pre manipuláciu s obvodom (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia) sú doplnené o kontrolné (illegal bit test, kontrola správnosti vloženia) a špeciálne funkcie (automatický štart programovania po vložení obvodu do pätice). Program umožňuje komfortnú manipuláciu s buffrom a so súbormi, vrátane automatického rozpoznávania formátu súboru.

  Ak je pri programovaní potrebné individuálne pre každý obvod meniť sériové číslo, LabProg-48LV má funkcie autoinkrementácie. Táto funkcia zabezpečí inkrementáciu sériového čísla v buffri vždy pred vložením nového obvodu. Autoinkrementačná funkcia umožňuje čítať sériové čísla, resp. individuálnu identifikáciu programovaného obvodu aj zo súboru.

  Download umožňuje získať bezplatne novú verziu programového vybavenia.

  Novinkami podpory zákazníkov sú služby Keep-Current a AlgOR.

  • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
  • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj, ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom LabProg-48LV a tiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.

  Pre programátor LabProg-48LV sú k dispozícii konvertory púzdier z DIL na PLCC, SOIC, PSOP a TSOP. Programovo je zabezpečené, aby napr. konvertor DIL44/PLCC44 umožňoval prácu so všetkými obvodmi v PLCC44 púzdre. Pre programovanie obvodov s viacerými vývodmi je vo väčšine prípadov potrebné len jednoduché prepojenie pinov. Toto prepojenie je uvedené v nápovede, takže adaptér si môže operatívne zhotoviť aj užívateľ.

  Devízou technického riešenia programátora LabProg-48LV je fakt, že podpora na nové obvody sa deje výlučne programovo a teda pri pružnosti firmy Elnec takmer okamžite. Takisto prevádzka nevyžaduje skryté náklady vo forme platených nových verzií programového vybavenia, prípadne nákladných prídavných modulov.

  Koncepcia programátora LabProg-48LV, ochranné obvody a použité súčiastky dovoľujú poskytnúť na programátor 3 ročnú záruku, s obmedzením 25 000 cyklov na päticu ZIF.


Špecifikácia

Sokel, pin driver a DAC

 • 48 pinový DIL ZIF sokel pre obvody od 8 do 48 pinov s roztečou 300/600 mil
 • 3 D/A prevodníky pre generovanie VCCP, VPP1 a VPP2 riadená strmosť zostupnej a nábežnej hrany, prúdové obmedzenie
 • TTL driver podporuje H, L, CLK, pull-up, pull-down a tretí stav na všetkých 48 pinoch
 • plná podpora Lov Voltage obvodov od 1.8V
 • autokalibrácia

Podporované obvody

  Programátor

 • EPROM: NMOS/CMOS, 1702*, 2708*, rada 27xxx a 27Cxxx s 8/16 bitovou datovou zbernicou, vrátane LV verzií
 • EEPROM: NMOS/CMOS, rada 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx s 8/16 bitovou datovou zbernicou
 • Flash EPROM: 256Kbit do 32Mbit, rady 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx, s 8/16 bitovou datovou zbernicou vrátane LV verzií
 • Sériové E(E)PROM: rady 17Cxxx, 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx, NVM3060, MDAxxx, vrátane LV verzií
 • PROM: Harris, National, Philips, Signetics, Tesla, TI
 • NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x series
 • PLD: PLD, CPLD firiem Atmel, AMD-Vantis, Lattice, NS, Philips, TI, ...
 • Mikroprocesory rady 48: 87x41, 87x42, 87x48, 87x49, 87x50
 • Mikroprocesory rady 51: 87xx, 87Cxxx, 87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89LVxxx všetkých výrobcov; Philips 87C748..752
 • Mikroprocesory Intel 196: 87C196 KB/KC/KD/KT/KR/...
 • Mikroprocesory Atmel AVR: AT90Sxxxx, ATtiny
 • Mikroprocesory Microchip PIC: PIC12Cxxx, PIC16C5x, PIC16Cxxx, PIC17Cxxx
 • Mikroprocesory NEC: uPD78Pxxx
 • Mikroprocesory SGS-Thomson: ST6xx
 • Mikroprocesory Zilog: Z86xx

  Poznámka: zastaralé obvody, označené *, sa programujú s prídavným modulom.

  I.C. Tester

 • TTL: rada 54,74 S/LS/ALS/H/HC/HCT
 • CMOS: rada 4000, 4500
 • Statické RAM: 6116 .. 624000
 • Generovanie užívateľom definovaných testovacích postupností

Podporované púzdra

 • podpora púzdier zahŕňa DIP, PLCC, SDIP, SOIC, PSOP
 • podpora DIP vlastným 48 pinovým DIP soklom programátora
 • podpora obvodov v PLCC28, PLCC32 a PLCC44 univerzálnymi adaptérmi
 • kompatibilný s adaptérmi iných výrobcov pre podporu ostatných púzdier, ako DIP

Rýchlosť programovania

(údaje môžu byť rozdielne v závislosti od rýchlosti PC, typu paralelného portu, vyťaženosti operačného systému, rušenia z okolia, atď.)
 • 27C256, programovanie + verifikácia: 10 sekúnd
 • 27C010, programovanie + verifikácia: 38 sekúnd
 • AT29C040, programovanie + verifikácia: 120 sekúnd

Činnosti s obvodom

 • štandardné:
  • automatický výber EPROM/EEPROM/Flash EPROM podľa ID byte
  • kontrola vymazania
  • čítanie
  • programovanie
  • verifikácia
  • porovnanie a zápis rozdielov na disk
  • výmaz
  • programovanie konfiguračných a zabezpečovacích bitov
  • illegal bit test
  • kontrolná suma
 • zabezpečovacie:
  • kontrola správneho vloženia
  • kontrola kontaktu ZIF-obvod
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne:
  • výrobný mód (automatický štart programovania po vložení obvodu)
  • automatická inkrementácia sériového čísla
  • štatistika
  • count-down mód

Činnosti s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill/copy, move, byte swap, word/dword split
 • checksum (byte, word)
 • print

Akceptované formáty súborov

 • binary
 • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX
 • JEDEC (ver. 3.0.A), napr. od ABEL, CUPL, PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD, PLD Designer ISDATA, atď.

Požiadavky na PC

 • procesor AT až Pentium Pro, voľných 512 KB RAM
 • hard disk s 2 MB voľného priestoru
 • operačný systém DOS 3.2 a vyšší alebo MS Windows 3.11 a vyšší
 • paralelný port, určený pre pripojenie tlačiarne, odporúčaný obojsmerný (PS/2) port

Všeobecné

 • napájanie 12V..15V AC/max. 1A
 • spotreba max. 12W aktívny, približne 1.5W sleep
 • rozmery 275x157x47 mm
 • hmotnosť - cca 1,5kg
 • teplotný rozsah 5°C..40°C
 • vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky

 • programátor LabProg-48LV
 • prepojovací kábel medzi PC a programátorom
 • sieťový napájací zdroj 220VAC/12VAC/12W
 • diagnostická hlavica pre selftest programátora
 • návod na obsluhu a použitie
 • 3.5" disketa s ovládacím programom
 • formuláre "PROGRAMMER PROBLEM REPORT" a "DEVICE PROBLEM REPORT"
 • registračná karta
 • prepravný obal

Doplnkové služby

 • Keep Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu
 • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

V cene programátora je tiež zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba (hot line) v oblasti programovania
 • nárok na bezplatné nové verzie programového vybavenia
 • nárok na bezplatné pretestovanie a znovunastavenie programátora do 4 týždňov od ukončenia záručnej lehoty