BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

LabProg+

Ukončená výroba. Náhrada: programátor BeeProg2 / BeeProg2C.

LabProg+ je univerzálny programátor.

LabProg+ picture Stručný popis:
 • 48 univerzálnych pin-driverov s prúdovým obmedzením
 • všetky obvody v DIL puzdrach programuje bez prídavných modulov
 • pripojiteľnosť k PC - cez paralelný (printer) port
 • komfortný ovládací program, Windows (95/98/Me/NT/2000/XP) kompatibilný
 • Vyrobené na Slovensku
 • záruka - 3 roky
 • certifikovaný CE skúšobňou a spĺňa požiadavky na CE certifikát
  CE-sign

Voliteľné prislušenstvo:

Vlastnosti

LabProg+ je univerzálny programátor všetkých druhov a technológií programovateľných obvodov. Výkonný pin-driver na všetkých 48 pinoch umožňuje pripojiť nezávisle na každý pin hodnotu H, L, pull-up, pull-down, hodiny, zem, napájacie a dve programovacie napätia. Z každého pinu je možné samozrejme čítať. Tento progresívny návrh programátora umožňuje programovať virtuálne každý obvod v DIL puzdre do 48 pinov bez adaptéra či typovo špecifického modulu, čo zaručuje možnosť podpory pre všetky súčasné aj budúce programovateľné obvody na trhu.

Programátor LabProg+ je nielen programátor programovateľných obvodov, ale aj tester TTL a CMOS logických obvodov a tester statických pamätí (RAM). LabProg+ umožňuje generovať aj užívateľom definované testovacie postupnosti a je teda použiteľný ako tester vyšších funkčných celkov, ale aj napríklad ako tester káblov. LabProg+ je profesionálny, skutočne univerzálny programátor za skutočne priaznivú cenu a svojim pomerom cena/výkon ukazuje nový meter pre univerzálne programátory.

Programátor LabProg+ je periférne zariadenie osobného počítača triedy IBM PC, ku ktorému sa pripája cez paralelný port, štandardne určený pre pripojenie tlačiarne. Programátor - aj tým, že podporuje obojsmerný paralelný port - je veľmi rýchly.

Štruktúra programátora je navrhnutá pre multiúlohové operačné systémy. Programátor má vlastnú inteligenciu, tvorenú výkonným mikroprocesorom a podpornými obvodmi. To mu umožňuje autonómne - teda nezávisle od momentálneho stavu ovládacieho programu v PC - vykonávanie časovo kritických programovacích sekvencií. Preto práca v pozadí pod OS Windows 3.x, Windows 95/98, Windows NT/2000/XP je naozaj bezproblémová.

Programátor umožňuje skontrolovať správnu polohu (posunutie, otočenie) programovaného obvodu v pätici, ako aj to, či má každý pin programovaného obvodu kontakt v pätici. Tieto schopnosti, podporené limitáciou napájacieho aj programovacích prúdov a kontrolou identifikačných byte programovaného obvodu, takmer vylučujú možnosť chyby obsluhy.

Zabezpečovacie obvody programátora vylučujú poškodenie programovaného obvodu v prípadoch poruchy napájania aj výpadku komunikácie s PC. Procesor v programátore vykoná v tomto prípade - nezávisle na PC - presne špecifikovanú postupnosť krokov tak, aby nielenže ostal nepoškodený programovaný obvod, ale aby sa - okrem programovanej bunky - nepoškodil ani obsah programovaného obvodu. Hardware programátora poskytuje tiež dostatočné prostriedky pre self test, takže ovládací program má kedykoľvek možnosť pretestovať správnosť fungovania pindriverov, prítomnosť a správnosť nastavenia všetkých napätí, skontrolovať procesor a jeho okolie, preveriť správne časovanie, ako aj preveriť komunikačný kanál PC - programátor.

Optimálny návrh plošného spoja redukuje negatívne javy na pätici (groundbouncing, nestabilita napájania) pri práci s obvodom na minimum. Ochranné obvody na všetkých vstupoch do programátora (napájací a komunikačný konektor a aj programovacia pätica), chránia programátor aj programovaný obvod pred poškodením v prípade prepätia aj elektrostatického výboja.

Verifikáciu naprogramovania vykonáva programátor pri medzných hodnotách napájania pre daný obvod, čo samozrejme zvyšuje istotu správneho naprogramovania a dlhého uchovania dát v obvode.

Programové vybavenie umožňuje pohodlnú prácu s programátorom. Výber obvodov podľa tried, podľa výrobcov, alebo podľa zadanej masky z celej databázy poskytuje jednoduchú a pohodlnú orientáciu v podporovaných obvodoch. Štandardné funcie pre manipuláciu s obvodom (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia) sú doplnené o kontrolné (illegal bit test, kontrola správnosti vloženia) a špeciálne funkcie (automatický štart programovania po vložení obvodu do pätice). Program umožňuje komfortnú manipuláciu s buffrom a so súbormi, vrátane automatického rozpoznávania formátu súboru. Ovládací program je k dispozícii v slovenčine, angličtine a aj v iných jazykoch.

Software taktiež poskytuje množstvo informácií o programovanom obvode, okrem iných napr. aj obrázky všetkých dostupných púzdier a popis spôsobu označovania každého nami podporovaného obvodu (prefixy a sufixy).

Implementovaný Jam Player umožnuje interpretáciu Jam súborov štandardu JEDEC JESD-71. Jam súbory sú generované návrhovým software, poskytovaným výrobcom toho ktorého programovateľného obvodu. Obvody sú programované v ZIF pätici.

Ak je pri programovaní potrebné individuálne pre každý obvod meniť sériové číslo, LabProg+ má funkcie autoinkrementácie. Táto funkcia zabezpečí inkrementáciu sériového čísla v buffri vždy pred vložením nového obvodu. Autoinkrementačná funkcia umožňuje čítať sériové čísla, resp. individuálnu identifikáciu programovaného obvodu aj zo súboru.

Novinkami podpory zákazníkov oproti iným výrobcom sú služby Keep-Current a AlgOR.
 • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
 • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom LabProg+ a taktiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.

Pre programátor LabProg+ sú k dispozícii programovacie adaptéry z DIL na PLCC, SOIC, PSOP a TSOP. Programovo je zabezpečené, aby napr. konvertor DIL44/PLCC44 umožňoval prácu so všetkými obvodmi v PLCC44 puzdre. Pre programovanie obvodov s viacerými vývodmi je vo väčšine prípadov potrebné len jednoduché prepojenie pinov. Toto prepojenie je uvedené v nápovede, takže adaptér si môže operatívne zhotoviť aj užívateľ.

Devízou technického riešenia programátora LabProg+ je fakt, že podpora na nové obvody sa deje výlučne programovo a teda pri pružnosti firmy Elnec takmer okamžite. Takisto prevádzka nevyžaduje skryté náklady vo forme platených nových verzií programového vybavenia, prípadne nákladných prídavných modulov.

Koncepcia programátora LabProg+, ochranné obvody a použité súčiastky dovoľujú poskytnúť na programátor 3 ročnú záruku, s obmedzením 25 000 cyklov na päticu ZIF.

Špecifikácia

Sokel, pin driver a DAC

 • 48 pinový DIL ZIF sokel pre obvody od 8 do 48 pinov so šírkou puzdra 300/600 mil
 • 3 D/A prevodníky pre generovanie VCCP, VPP1 a VPP2 riadená strmosť zostupnej a nábežnej hrany, prúdové obmedzenie
 • TTL driver podporuje H, L, CLK, pull-up, pull-down na všetkých 48 pinoch
 • plná podpora Low Voltage obvodov od 1.8V
 • autokalibrácia

Podporované obvody

Programátor

 • EPROM: NMOS/CMOS, 1702*, 2708*, 27xxx a 27Cxxx s 8/16 bitovou dátovou zbernicou, vrátane LV verzií
 • EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx s 8/16 bitovou dátovou zbernicou
 • Flash EPROM: 256Kbit do 32Mbit, 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx, s 8/16 bitovou dátovou zbernicou vrátane LV verzií
 • Sériové E(E)PROM: 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 45Dxxx, 59Cxxx, 25Fxxx, 25Pxxx, 85xxx, 93Cxxx, NVM3060, MDAxxx series, vrátane LV verzií
 • konfiguračné (EE)PROM: XCFxxx, XC17xxxx, XC18Vxxx, EPCxxx, AT17xxx, 37LVxx
 • PROM: AMD, Harris, National, Philips, Signetics, Tesla, TI
 • NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x series
 • PLD: Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX7000AE
 • PLD: Lattice: ispGAL22V10x, ispLSI1xxx, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxx, ispLSI2xxxA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, M4-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, M4LV-xx/xx
 • PLD: Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
 • iné PLD: SPLD/CPLD series: AMI, Atmel, AMD-Vantis, Gould, Cypress, ICT, Lattice, NS, Philips, STM, VLSI, TI
 • Mikroprocesory MCS48: 87x41, 87x42, 87x48, 87x49, 87x50
 • Mikroprocesory MCS51: 87xx, 87Cxxx, 87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89LVxxx všetkých výrobcov; Philips 87C748..752, Philips LPCxxx, Cygnal/Silicon Laborat. C8051
 • Mikroprocesory Intel 196: 87C196 KB/KC/KD/KT/KR/...
 • Mikroprocesory Atmel AVR: AT90Sxxxx, ATtiny
 • Mikroprocesory Cypress: CY7Cxxxxx, CY8Cxxxxx
 • Mikroprocesory ELAN: EM78Pxxx
 • Mikroprocesory Microchip PIC: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC14xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, dsPICxxx
 • Mikroprocesory Motorola: 68HC11 series (1)
 • Mikroprocesory National: COP8xxx
 • Mikroprocesory Scenix (Ubicom): SX18xxx, SX20xxx, SX28xxx
 • Mikroprocesory SGS-Thomson: ST6xx
 • Mikroprocesory TI: MSP430
 • Mikroprocesory Toshiba: TMP87Pxxx
 • Mikroprocesory Zilog: Z86xx
 • Mikroprocesory ostatné: EM_Microelectronic, Fujitsu, Goal Semiconductor, Princeton, Macronix, Winbond, Hitachi, Holtek, Infineon(Siemens), NEC, Samsung, Toshiba, ...
Poznámky:
 • (1) mikroprocesory Motorola majú špeciálny programovací algoritmus, preto LabProg+ je schopný programovať IBA tie Motorola mikroprocesory, ktoré sú momentálne podporované. Ak plánujete programovať iné Motorola mikroprocesory, uvažujte prosím o programátore s FPGA pindriverom (BeeProg, JetProg).
 • obvody označené (*) sú zastaralé a programujú sa s prídavým modulom.
 • programátor NIE JE VHODNÝ na ISP programovanie. Ak predpokladáte potrebu ISP v budúcnosti, uvažujte o programátoroch, ktoré majú ISP konektor (SmartProg, BeeProg, ...)

I.C. Tester

 • TTL: rada 54,74 S/LS/ALS/H/HC/HCT
 • CMOS: rada 4000, 4500
 • Statické RAM: 6116 .. 624000
 • Generovanie užívateľom definovaných testovacích postupností

Podporované puzdra

 • podpora puzdier zahŕňa DIP, PLCC, SOIC, PSOP, SSOP, TSOP, TSSOP, TQFP, QFN (MLF), SDIP, BGA a iné
 • podpora DIP vlastným 48 pinovým DIP soklom programátora
 • podpora obvodov v PLCC28, PLCC32 a PLCC44 univerzálnymi adaptérmi
 • kompatibilný s adaptérmi iných výrobcov pre podporu ostatných puzdier, ako DIP

Rýchlosť programovania

Poznámka:
Čas programovania obvodu programátorom pripojeným k PC pomocou LPT portu zavisí od typu LPT portu, čiastočne od rýchlosti PC a vyťaženosti operačného sytému. Podrobnosti sú uvedené na stránke Programátory Elnec, tipy na zvýšenie rýchlosti programovania.

Obvod Činnosť Čas
27C010 programovanie a verifikácia 39 sec.
AT29C040A programovanie a verifikácia 75 sec.
AM29F040 programovanie a verifikácia 165 sec.
PIC16C67 programovanie a verifikácia 30 sec.
Podmienky merania: P4, 2.4 GHz, ECP, Windows XP.

Činnosti s obvodom

 • štandardné:
  • automatický výber EPROM/EEPROM/Flash EPROM podľa ID byte
  • kontrola vymazania
  • čítanie
  • programovanie
  • verifikácia
  • porovnanie a zápis rozdielov na disk
  • výmaz
  • programovanie konfiguračných a zabezpečovacích bitov
  • kontrolná suma
  • interpretuje Jam Standard Test and Programming Language (STAPL), JEDEC standard JESD-71
 • zabezpečovacie:
  • kontrola správneho vloženia
  • kontrola kontaktu ZIF-obvod
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne:
  • výrobný mód (automatický štart programovania po vložení obvodu)
  • automatická inkrementácia sériového čísla
  • štatistika
  • count-down mód

Činnosti s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill/copy, move, byte swap, word/dword split
 • checksum (byte, word)
 • print

Akceptované formáty súborov

 • binary
 • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX
 • POF (Altera), JEDEC (ver. 3.0.A), napr. od ABEL, CUPL, PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD, PLD Designer ISDATA, atď.
 • JAM (JEDEC STAPL Format), JBC (Jam STAPL Byte Code), STAPL (STAPL File) JEDEC standard JESD-71

Požiadavky na PC

 • IBM PC kompatibilný, 486 alebo vyšší, voľných 512 KB RAM
 • hard disk s 2 MB voľného priestoru
 • operačný systém DOS 3.2 a vyšší alebo MS Windows 3.11 a vyšší
 • paralelný port, určený pre pripojenie tlačiarne, odporúčaný obojsmerný (PS/2) port

Všeobecné

 • napájanie 12..15V AC, max. 1A alebo 15V-18V DC, max. 1A
 • spotreba max. 12W aktívny, približne 1.5W sleep
 • rozmery 275x157x47 mm
 • hmotnosť - cca 1,5kg
 • teplotný rozsah 5°..40°C
 • vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky

LabProg+ package
 • programátor LabProg+
 • spínaný napájací zdroj 100..240V AC/15V DC/1A
 • prepojovací kábel medzi PC a programátorom
 • diagnostická hlavica pre selftest programátora
 • protiprachový kryt na päticu ZIF
 • návod na obsluhu a použitie
 • ovládací program
 • registračná karta
 • prepravný obal

Doplnkové služby

 • Keep Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu
 • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

V cene programátora je tiež zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba (hot line) v oblasti programovania
 • nárok na bezplatný download nových verzí programového vybavenia
 • nárok na bezplatné pretestovanie a znovunastavenie programátora do 4 týždňov od ukončenia záručnej lehoty

Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené s cieľom zlepšiť úžitkové vlastnosti výrobku.