BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

MEMprog

Ukončená výroba. Náhrada: MEMProg2.

Univerzálny programátor pamätí

Stručný popis:
 • malý, rýchly a výkonný programátor EPROM, EEPROM, Flash EPROM, NVRAM a sériových EEPROM
 • pätica DIL40 ZIF, pamäte v DIL púzdrach do 40 pinov sú podporované bez adaptérov
 • pripojenie k PC - paralelný (printer) port
 • podpora vysokorýchlostného paralelného portu podľa špecifikácie IEEE1284 (ECP/EPP), prenosová rýchlosť do 1MB/s
 • komfortný ovládací program, Windows (95/98/Me/NT/2000/XP/Vista) kompatibilný
 • bezplatný download nových verzí programového vybavenia z Internetu
 • dodávka obsahuje napájací zdroj, prepojovací kábel a ovládací program
 • Vyrobené na Slovensku
 • certifikovaný CE skúšobňou, spĺňa požiadavky na CE certifikát
  CE sign

Voliteľné príslušenstvo:

Vlastnosti

VŠEOBECNÉ
 • MEMprog je ďalší člen špecializovaných programátorov od Elnec pre OS Windows 95/98/ME/NT/2000/XP. Bol vyvinutý tak, aby spĺňal požiadavky vývojových pracovísk a servisných pracovníkov kladené na špecializovaný programátor pamätí.
 • MEMprog podporuje prakticky všetky typy pamätí - EPROM, EEPROM, NVRAM, Flash EPROM a sériové EEPROM - vrátane LV verzií. MEMprog je nielen programátor, ale aj tester statických pamätí.
 • Za veľmi konkurencieschopnú cenu poskytuje vynikajúci hardware pre spoľahlivé programovanie. Vo svojej triede poskytuje jeden z najlepších "pomerov cena/výkon".
 • Vďaka použitiu výkonného hardware na báze FPGA a podpore vysokorýchlostného ECP/EPP (IEEE1284) paralelného portu MEMprog programuje veľmi rýchlo.
 • MEMprog je pripojiteľný ku všetkým IBM PC kompatibilným počítačom, od 486 vyššie, od PC desktop po prenosné PC pomocou ľubovoľného paralelného (printer) portu, vie však využiť výhody ECP/EPP portu.
HARDWARE
 • 40 výkonných TTL pindriverov poskytujú H/L/pull_up/pull_down a možnosť čítania pre každý pin pätice. Použité pokročilé kvalitné a vysokorýchlostné obvody poskytujú kvalitné signály bez prekmitov na programovanie všetkých podporovaných obvodov. Pindriver poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke na programovanie všetkých dnešných (1.8 V) aj budúcich low-voltage obvodov.
 • Programátor umožňuje skontrolovať správnu polohu (posunutie, otočenie) programovaného obvodu v pätici, ako aj to, či má každý pin programovaného obvodu kontakt v pätici. Tieto schopnosti podporené kontrolou identifikačných byte programovaného obvodu takmer vylučujú možnosť chyby obsluhy.
 • Verifikácia naprogramovaných hodnôt je vykonávaná pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, čo zvyšuje výťažnosť programovacieho procesu a dlhodobú stálosť naprogramovaných údajov.
 • Bohatý sortiment konvertorov z DIL na PLCC, SOIC a iné púzdra umožňuje programovanie obvodov aj v iných ako DIL púzdrach.
SOFTWARE
 • K dispozícii je WIN32 ovládací program s prehľadným ovládaním a výkonnými funkciami, podporený bohatou nápovedou. Voľba programovaného obvodu je podľa výrobcov, podľa tried obvodov, alebo zadaním fragmentu označenia, uvedeného na obvode.
 • Štandardné príkazy pre manipuláciu s obvodmi (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, výmaz obvodu) sú posilnené o testovacie funkcie (test správneho vloženia obvodu do pätice, kontrola elektronickej identifikácie obvodu) a špeciálne funkcie (autoinkrementácia a výrobný mód, teda štart programovania ihneď po vložení ďalšieho obvodu do pätice programátora).
 • Ovládací program podporuje všetky známe formáty súborov. Čítacia funkcia automaticky rozpoznáva formát načítavaného súboru a urobí potrebnú konverziu dat.
 • Funkcia autoinkrementácie zabezpečí modifikáciu sériového čísla v buffri vždy pred vložením nového obvodu. Autoinkrementačná funkcia umožňuje čítať sériové čísla, resp. individuálnu identifikáciu programovaného obvodu aj zo súboru.
 • Software taktiež poskytuje množstvo informácií o programovanom obvode, okrem iných napr. aj obrázky všetkých dostupných púzdier a popis spôsobu označovania každého nami podporovaného obvodu (prefixy a sufixy).
STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV
 • Použitý hardware MEMprogu garantuje, že podpora nových pamätí sa deje výlučne programovo a pri našej pružnosti takmer okamžite. Podrobnejšie informácie nájdete v popise služby AlgOR (Algorithm On Request).
 • Bezplatné aktualizácie programového vybavenia pravidelne nájdete na našej download WEB stránke.
 • Služby Keep-Current a AlgOR sú ďalším krokom k spokojnosti zákazníkov.
  • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
  • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj, ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov podporovaných programátorom MEMprog a taktiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.

Technická špecifikácia

HARDWARE

Programátor

 • dva D/A prevodníky pre VCCP a VPP s riadenou strmosťou nábežnej a zostupnej hrany
 • rozsah VCCP: 0V až 7V/350mA
 • rozsah VPP: 0V až 25V/200mA
 • pomocou FPGA realizovaný IEEE 1284 slave printer port, prenosová rýchlosť do 1MB/s
 • autokalibrácia a schopnosť selftestu

Programovacia pätica a pindrivery

 • 40 pinový DIL ZIF (Zero Insertion Force) sokel pre obvody 8 až 40 pinov so šírkou puzdra 300/600 mil
 • pindrivery: 40 TTL pindriverov, špecializovaný (GND/VCC/VPP) pindriver
 • pomocou FPGA realizovaný TTL driver podporuje H, L, CLK, pull-up, pull-down na všetkých pinoch pindriveru, úroveň H nastaviteľná od 1.8 V po 5V
 • test vodivosti (ZIF programátora - programovaný obvod) pre každý pin pindriveru
PROGRAMOVANÉ OBVODY

Programátor

 • EPROM: NMOS/CMOS, 27xxx and 27Cxxx s 8/16 bitovou dátovou zbernicou vrátane LV verzií (*1*2)
 • EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx s 8/16 bitovou dátovou zbernicou vrátane LV verzií (*1*2)
 • Flash EPROM: 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx s 8/16 bitovou dátovou zbernicou vrátane LV verzií (*1*2)
 • Sériové E(E)PROM: AT17Cxxx, 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx, NVM3060 vrátane LV verzií (*1)
 • Konfiguračné PROM: 17xxx vrátane LV verzií (*1)
 • NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x
Poznámky:
 • (*1) - pre non-DIL púzdra sú k dispozícii odpovedajúce konvertory púzdier.
 • (*2) - pre viac ako 40-pinové obvody je k dispozícii iba niekoľko adaptérov, preto prosím uvažujte o výkonnejšom programátore (LabProg+, BeeProg, JetProg), ak potrebujete programovať obvody s viac ako 40 pinmi
 • Aktuálny zoznam všetkých podporovaných obvodov

I.C. Tester

 • Statické RAM: 6116 .. 624000

Rýchlosť programovania

Poznámka:
Čas programovania obvodu programátorom pripojeným k PC pomocou LPT portu zavisí od typu LPT portu, čiastočne od rýchlosti PC a vyťaženosti operačného sytému. Podrobnosti sú uvedené na stránke Programátory Elnec, tipy na zvýšenie rýchlosti programovania.

Obvod Činnosť Čas
27C010 programovanie a verifikácia 23 sek.
AT29C040A programovanie a verifikácia 31 sek.
AM29F040 programovanie a verifikácia 60 sek.
Konfigurácia: P4, 2.4 GHz, ECP, Windows XP.

SOFTWARE
Algoritmy: použité sú výhradne výrobcom obvodov schválené alebo odporúčané algoritmy.

Nové verzie SW: nové verzie programového vybavenia sú k dispozícii približne každé 2 týždne bezplatne.

Základné vlastnosti: história revízií, protokol práce, on-line nápoveda, informácie o obvodoch a algoritmoch.

Činnosti s obvodom

 • štandardné:
  • inteligentný výber obvodu podľa typu, výrobcu alebo fragmentu mena obvodu
  • kontrola vymazania, čítanie, verifikácia
  • programovanie
  • porovnanie a zápis rozdielov na disk
  • výmaz
  • programovanie konfiguračných a zabezpečovacích bitov
  • illegal bit test
  • kontrolná suma
 • zabezpečovacie
  • kontrola správneho vloženia obvodu do pätice
  • kontrola kontaktu ZIF-obvod
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne
  • automatická inkrementácia sériového čísla
  • štatistika
  • count-down mód

Činnosti s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill, copy, move, byte swap, word/dword split
 • checksum (byte, word)
 • print

Súbor čítať/uložiť

 • programátor je riadený počítačom, preto nie je potrebný čas na download dát
 • automatická identifikácia typu súboru

  Podporované súborové formáty
  • neformátovaný binárny
  • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S-record, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX
VŠEOBECNÉ

Požiadavky na riadiace PC

Prevádzkové parametre

 • napájanie 12..18V DC, max. 0.5A
 • spotreba max. 6W aktívny, približne 0.5W sleep
 • rozmery 137x65x40 mm
 • hmotnosť (bez externého adaptéra) ca. 200g
 • teplotný rozsah 5°C ÷ 40°C
 • vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky

 • programátor MEMprog
 • napájací zdroj 12V/500mA nestabilizovaný
 • prepojovací kábel medzi PC a programátorom (LPT)
 • diagnostická hlavica pre selftest programátora
 • protiprachový kryt na päticu ZIF
 • návod na obsluhu a použitie
 • ovládací program
 • registračná karta
 • prepravný obal

Doplnkové služby

 • Keep Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu
 • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

V cene programátora je tiež zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba (hot line) v oblasti programovania
 • nárok na bezplatný download nových verzí programového vybavenia

Vyššie uvedené informácie môžu byť zmenené s cieľom zlepšiť úžitkové vlastnosti výrobku alebo našich služieb.