BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

PIKprog

Ukončená výroba. Náhrada: SmartProg2.

Programátor mikroprocesorov PICmicro® firmy MicrochipTM.

PIKprog Stručný popis:
 • malý a výkonný servisný programátor jednočipových mikroprocesorov MicrochipTM PICmicro®
 • ako bonus programuje aj sériové EEPROM s rozhraním IIC, Microwire a SPI
 • komfortný ovládací program, Windows (95/98/Me/NT/2000/XP) kompatibilný
 • pripojiteľnosť k PC - cez paralelný (printer) port
 • certifikovaný CE skúšobňou a spĺňa požiadavky na CE certifikát
  CE-sign

Voliteľné prislušenstvo

Vlastnosti

 • PIKprog je malý a výkonný servisný programátor jednočipových mikroprocesorov rady Microchip PICmicro, určený pre stacionárne aj mobilné použitie. Ako bonus programuje aj sériové EEPROM s rozhraním IIC, Microwire a SPI. Programátor PIKprog je určený všetkým, ktorí pracujú s procesormi rodiny Microchip PICmicro a univerzálny programátor im nevyhovuje z hľadiska ceny, alebo z hľadiska mobilnosti a rozmeru.
 • Použité obvody poskytujú kvalitné signály bez prekmitov na programovanie všetkých podporovaných obvodov. Verifikácia naprogramovaných hodnôt je vykonávaná pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, co zvyšuje výtažnosť programovacieho procesu.
 • PIKprog je periférne zariadenie osobného počítača triedy IBM PC compatible. Pripojiteľný je k PC 486 a vyšším typom, od PC desktop po palmtop. K PC sa pripája cez štandardný paralelný port, určený na pripojenie tlačiarne. Pri pripájaní PIKprog k PC nie je potrebné PC vypínať a rozoberať.
 • Ovládací program - mimochodom spoločný pre všetky programátory firmy Elnec - poskytuje potrebný komfort pre prácu. Automatické rozpoznávanie formátu vstupného súboru, funkcie pre editáciu a manipuláciu s datami v buffri a samozrejme všetky potrebné funkcie pre prácu s obvodom sú k dispozícii v celoobrazovkovej verzii, ovládanej pomocou menu a horúcich kláves. Ovládací program funguje spoľahlivo ako pod DOS-om, tak aj pod Win3.11, Win95/98/Me a WinNT/2000. Práve spoločný ovládací program - s ovládacími algoritmami overenými na množstve programátorov Elnec (od PREPROM-02 po LabProg-xx) - zaručuje potrebnú spoľahlivosť a samozrejme aj široký sortiment podporovaných obvodov.
 • Download umožňuje získať bezplatne novú verziu programového vybavenia.
Novinkami podpory zákazníkov sú služby Keep-Current a AlgOR.

 • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
 • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj, ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom PIKprog a tiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.

Špecifikácia

Sokel, pin driver

 • 40-pinový DIL ZIF sokel pre obvody od 8 do 40 pinov so šírkou puzdra 300/600 mil
 • TTL driver podporuje H, L a čítanie na všetkých pinoch

Podporované obvody

 • Mikroprocesory rady MicrochipTM PICmicro®: rady 12xxx, 14xxx, 16xxx, 18xxx, 8 až 40 pinové
 • Programátor PIKprog spĺňa odporúčania výrobcu pre profesionálne programátory
 • Sériové EEPROM: rady 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx(*)

Poznámky:
 • Poznámka: Programovanie sériových EEPROM nie je optimalizované na rýchlosť!
 • programátor NIE JE VHODNÝ na ISP programovanie. Ak predpokladáte potrebu ISP v budúcnosti, uvažujte o programátoroch, ktoré majú ISP konektor (SmartProg, BeeProg, ...)
 • Aktuálny zoznam všetkých podporovaných obvodov

Činnosti s obvodom

 • štandardné:
  • kontrola vymazania
  • čítanie
  • programovanie
  • verifikácia
  • porovnanie a zápis rozdielov na disk
  • výmaz
  • programovanie konfiguračných a zabezpečovacích bitov
 • špeciálne:
  • automatická inkrementácia sériového čísla

Činnosti s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill/copy, move, byte swap, checksum
 • print

Akceptované formáty súborov

 • binary
 • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S, MOS, Exormax, ASCII-SPACE-HEX, Tektronix

Požiadavky na PC

 • IBM PC 486 a vyššie, voľných min. 512 KB RAM
 • DOS 3.2 a vyšší, Windows 3.x a vyšší
 • voľný paralelný port, určený pre pripojenie tlačiarne, štandardný (jednosmerný) mód
 • FDD 3.5", hard disk min 3MB voľného miesta

Všeobecné

 • napájanie: 15..20V DC, max. 200mA
 • spotreba: 3W max.
 • rozmery: 137x65x40 [mm]
 • hmotnosť: cca 200g
 • prostredie: kancelárske
 • teplotný rozsah: 5°C až 40°C
 • vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky

 • programátor PIKprog
 • sieťový napájací zdroj 15V/500mA, nestabilizovaný
 • prepojovací kábel medzi PC a programátorom
 • návod na obsluhu a použitie
 • ovládací program
 • registračná karta
 • prepravný obal

Doplnkové služby

 • Keep-Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu
 • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

V cene programátora je tiež zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba (hot line) v oblasti programovania
 • nárok na bezplatný download nových verzí programového vybavenia

Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené s cieľom zlepšiť úžitkové vlastnosti výrobku.