BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

PREPROM-02aLV

Ukončená výroba. Náhrada: programmátory SmartProg2.

Programátor PROM, (E)EPROM, mikroprocesorov

PREPROM-02aLV Stručný popis:
 • malý a výkonný servisný programátor EPROM/EEPROM/Flash EPROM/serial EEPROM a NVRAM
 • s prídavnými modulmi programuje aj EPROM x16 bitov, mikroprocesory MCS48, MCS51, PICmicro, Atmel, AVR a NEC, obvody GAL/PALCE
 • komfortný ovládací program
 • vysoká rýchlosť programovania
 • pripojiteľnosť k PC - cez paralelný (printer) port
 • komfortný ovládací program, Windows (95/98/Me/NT/2000/XP) kompatibilný
 • záruka - 3 roky
 • certifikovaný CE skúšobňou a spĺňa požiadavky na CE certifikát
  CE

Voliteľné prislušenstvo:

Vlastnosti

PREPROM-02aLV je malý a výkonný programátor pamätí EPROM, EEPROM, Flash EPROM a sériových EEPROM, ako aj tester statických RAM, určený pre profesionálne stacionárne aj mobilné použitie. S prídavnými modulmi programuje tiež EPROM 1Kx8, EPROM xxxK x16 bitov, mikroprocesory rady 48 a rady 51, mikroprocesory Microchip PIC, Atmel AVR a NEC, obvody GAL/PALCE a NV RAM. Voľne programovateľné generátory napájacieho a programovacieho napätia ako aj limitácia logickej úrovne H umožňujú podporu low voltage (LV) obvodov od 2V. PREPROM-02aLV je výkonnosťou, rozmermi aj spoľahlivosťou vhodný pre servisné aj malovýrobné nasadenie. Na základe doterajších skúseností s programátormi Elnec je na PREPROM-02aLV pokytovaná 3 ročná záručná lehota.

PREPROM-02aLV je periférne zariadenie osobného počítača triedy IBM PC compatible. Pripojiteľný je k PC 486 a vyšším typom, od PC desktop po palmtop. K PC sa pripája cez štandardný paralelný port, určený na pripojenie tlačiarne. Pri pripájaní PREPROM-02aLV k PC teda samozrejme nie je potrebné PC vypínať a rozoberať.

Zabezpečovacie obvody programátora vylučujú poškodenie programovaného obvodu v prípadoch poruchy napájania aj výpadku komunikácie s PC. Hardware programátora poskytuje tiež dostatočné prostriedky pre self test (pomocou diagnostickej hlavice), takže ovládací program má kedykoľvek možnosť pretestovať správnosť fungovania pindriverov, prítomnosť a hodnotu všetkých napätí, preveriť správne časovanie, ako aj preveriť komunikačný kanál PC - programátor.

Verifikáciu naprogramovania vykonáva programátor pri medzných hodnotách napájania pre daný obvod, čo samozrejme zvyšuje istotu správneho naprogramovania a dlhodobého uchovania dát v obvode.

Programové vybavenie umožňuje pohodlnú prácu s programátorom. Výber obvodov podľa tried, podľa výrobcov, alebo podľa zadanej masky zadaním výrobcu a/alebo názvu obvodu z celej databázy poskytuje jednoduchú a pohodlnú orientáciu v podporovaných obvodoch. Výberom sa automaticky nastavia všetky potrebné parametre programovania. Prehľadný výber z databázy obvodov a on-line HELP nedovolia omyl pri výbere obvodu. Štandardné funcie pre manipuláciu s obvodom (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia) sú doplnené o kontrolné funkcie (illegal bit test, kontrola správnosti vloženia). Program umožňuje komfortnú manipuláciu s buffrom a so súbormi, vrátane automatického rozpoznávania formátu súboru.

Software taktiež poskytuje množstvo informácií o programovanom obvode, okrem iných napr. aj obrázky všetkých dostupných púzdier a popis spôsobu označovania každého nami podporovaného obvodu (prefixy a sufixy).

Ak je pri programovaní potrebné individuálne pre každý obvod meniť sériové číslo, PREPROM-02aLV má funkcie autoinkrementácie. Táto funkcia zabezpečí inkrementáciu sériového čísla v buffri vždy pred vložením nového obvodu. Autoinkrementačná funkcia umožňuje čítať sériové čísla, resp. individuálnu identifikáciu programovaného obvodu aj zo súboru.

Download umožňuje získať bezplatne novú verziu programového vybavenia.

Novinkami podpory zákazníkov sú služby Keep-Current a AlgOR.
 • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
 • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj, ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom PREPROM-02aLV a tiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.
Pre programátor PREPROM-02aLV sú k dispozícii konvertory puzdier z DIL na PLCC, SOIC, SSOP, TSSOP, TSOP.

Koncepcia programátora PREPROM-02aLV, ochranné obvody a použité súčiastky dovoľujú poskytnúť na programátor 3 ročnú záruku, s obmedzením 25 000 cyklov na päticu ZIF.

Špecifikácia

Sokel, pin driver, DAC

 • 32 pinový DIL ZIF sokel pre obvody od 8 do 32 pinov so šírkou puzdra 300/600 mil
 • 2 D/A prevodníky pre generovanie VCCP a VPP, riadená strmosť zostupnej a nábežnej hrany, prúdové obmedzenie
 • TTL driver podporuje H, L a čítanie na všetkých 32 pinoch
 • plná podpora Low Voltage obvodov od 2.0V

Podporované obvody

Programátor

 • EPROM: NMOS/CMOS, rada 27xxx a 27Cxxx s 8/16* bitovou dátovou zbernicou
 • EEPROM: NMOS/CMOS, rada 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx s 8/16* bitovou dátovou zbernicou
 • Flash EPROM: 256Kbit do 32Mbit, rady 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx, s 8/16* bitovou dátovou zbernicou
 • NonVolatile RAM: Dallas DSxxx, SGS MKxxx
 • Sériové E(E)PROM: rady 17Cxxx*, 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx
 • PLD*: AMD PALCE, GALy, PEELy,
 • Mikroprocesory rady 48*: 87x41, 87x42, 87x48, 87x49, 87x50
 • Mikroprocesory rady 51*: 87xx, 87Cxxx, 89Cxxx, 89Sxxx, Philips 87C748..752
 • Mikroprocesory Microchip PICmicro*: PIC12Cxxx, PIC16C5x, PIC16Cxxx, PIC18Cxxx
 • Mikroprocesory Atmel AVR*: AT90Sxxxx
 • Mikroprocesory NEC*: uPD78Pxxx
Poznámky:
 • poznámka: obvody označené * sa programujú s prídavným modulom. Konkrétny typ prídavného modulu nájdete v zozname podporovaných obvodov.
 • programátor NIE JE VHODNÝ na ISP programovanie. Ak predpokladáte potrebu ISP v budúcnosti, uvažujte o programátoroch, ktoré majú ISP konektor (SmartProg, BeeProg, ...)

I.C. Tester

 • Statické RAM: 6116 .. 624000

Rýchlosť programovania

Poznámka:
Čas programovania obvodu programátorom pripojeným k PC pomocou LPT portu zavisí od typu LPT portu, čiastočne od rýchlosti PC a vyťaženosti operačného sytému. Podrobnosti sú uvedené na stránke Programátory Elnec, tipy na zvýšenie rýchlosti programovania.

 • NMC27C256, programovanie a verifikácia : 24 sekúnd
 • AM27C010, programovanie a verifikácia : 37 sekúnd
Konfigurácia: P4, 2.4 GHz, ECP, Windows XP.

Činnosti s obvodom

 • štandardné:
  • automatický výber EPROM/ EEPROM/ Flash EPROM podľa ID byte
  • kontrola vymazania
  • čítanie
  • programovanie
  • verifikácia
  • porovnanie a zápis rozdielov na disk
  • výmaz
  • programovanie konfiguračných a zabezpečovacích bitov
 • zabezpečovacie:
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne:
  • automatická inkrementácia sériového čísla

Činnosti s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill/copy, move, byte swap, checksum
 • print

Akceptované formáty súborov

 • binary
 • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S, MOS, Exormax, ASCII-SPACE-HEX
 • JEDEC (ver. 3.0.A), napr. od ABEL, CUPL, PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD, PLD Designer ISDATA, atď.

Požiadavky na PC

 • IBM PC 486 a vyššie, voľných min. 512 KB RAM
 • DOS 3.2 a vyšší, Windows 3.x vyšší
 • paralelný port, určený pre pripojenie tlačiarne, štandardný (jednosmerný) mód
 • FDD 3.5", hard disk min 3MB voľného miesta

Všeobecné

 • napájanie: 12..15V DC, max. 0.5A
 • spotreba: 6W max.
 • rozmery: 132x66x30 [mm]
 • hmotnosť: cca 650g
 • prostredie: kancelárske
 • teplotný rozsah: 5 až 40°C
 • vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky

PREPROM-02aLV package
 • programátor PREPROM-02aLV
 • sieťový napájací zdroj, 12V DC/500mA, nestabilizovaný
 • prepojovací kábel medzi PC a programátorom
 • diagnostická hlavica pre selftest programátora
 • protiprachový kryt na päticu ZIF
 • návod na obsluhu a použitie
 • ovládací program
 • registračná karta
 • prepravný obal

Doplnkové služby

 • Keep-Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu
 • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

V cene programátora je tiež zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba (hot line) v oblasti programovania
 • nárok na bezplatný download nových verzí programového vybavenia

Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené s cieľom zlepšiť úžitkové vlastnosti výrobku.