BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

SmartProg

Ukončená výroba. Náhrada: SmartProg2.

Univerzálny programátor s možnosťou ISP.

SmartProg Stručný popis:
 • malý, výkonný a rýchly univerzálny programátor
 • všetky obvody v DIL do 40 pinov programuje bez prídavných modulov
 • vysoká rýchlosť programovania
 • konektor pre in-circuit sériové programovanie (ISP)
 • pripojiteľnosť k PC - cez paralelný (printer) port
 • podpora vysokorýchlostného paralelného portu podľa špecifikácie IEEE1284, prenosová rýchlosť až 1MB/s
 • komfortný ovládací program, Windows (95/98/Me/NT/2000/XP) kompatibilný
 • nové verzie SW voľne dostupné cez Internet
 • Vyrobené na Slovensku
 • záruka - 3 roky
 • certifikovaný CE skúšobňou a spĺňa požiadavky na CE certifikát
  CE-sign

Voliteľné prislušenstvo


Poznámka: pozrite tiež programátor SmartProg2, ktorý má rovnaké vlastnosti ale, pripojenie k PC cez USB port.

Vlastnosti

VŠEOBECNÉ
 • SmartProg je ďalším členom novej generácie univerzálnych programátorov Elnec, podporujúcich Windows 95/98/Me/NT/2000/XP. Programátor bol vyvinutý aby spĺňal požiadavky vývojových pracovísk a servisných centier, pre ktoré je univerzálny programátor triedy LabProg+/ JetProg príliš výkonný.
 • SmartProg je malý, výkonný a veľmi rýchly programátor všetkých programovateľných obvodov, určený pre stacionárne aj mobilné použitie. Programátor pracuje bez použitia prídavných modulov so všetkými obvodmi v DIL puzdre do 40 pinov. Programátor je vybavený aj konektorom pre in-circuit sériové programovanie (ISP), čo ďalej zvyšuje jeho úžitkovú hodnotu. SmartProg je nielen programátor, ale aj tester RAM pamätí.
 • Programátor predstavuje vynikajúco technicky spracovaný výrobok, zabezpečujúci spoľahlivé a rýchle programovanie a to za veľmi konkurencieschopnú cenu. Vo svojej triede poskytuje iste jeden z najlepších pomerov cena/výkon.
 • Programátor programuje obvody maximálne rýchlo z dôvodu použitia výkonného hardware na báze FPGA a podpory ECP/EPP (IEEE1284) paralelného portu.
 • SmartProg je pripojiteľný ku všetkým IBM PC kompatibilným počítačom. Pripojiteľný je k IBM PC kompatibilným typom, od PC desktop po palmtop cez paralelný port, určený na pripojenie tlačiarne. Pri pripájaní programátora k PC teda samozrejme nie je potrebné PC vypínať a rozoberať.
HARDWARE
 • 40 výkonných TTL pindriverov poskytuje H/L/pull_up/pull_down a možnosť čítania pre každý pin pätice. Použité pokročilé kvalitné a vysokorýchlostné obvody poskytujú kvalitné signály bez prekmitov na programovanie všetkých podporovaných obvodov. Pindriver poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke na programovanie všetkých dnešných (1.8V) aj budúcich low-voltage obvodov.
 • Verifikácia naprogramovaných hodnôt je vykonávaná pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, čo zvyšuje výťažnosť programovacieho procesu a dlhodobú stálosť naprogramovaných údajov.
 • Programovaný obvod je chránený pred poškodením chybou obsluhy výkonnými ochrannými opatreniami: kontrola správneho zasunutia obvodu do pätice, kontrola správneho kontaktu vývodov a samozrejme kontrola elektronickej identifikácie obvodu.
 • Na programovanie obvodov v iných ako DIL puzdrach je k dispozícii široký sortiment konvertorov z DIL na PLCC, SOIC, SSOP, TSOP, TSSOP, TQFP, QFN (MLF) a iné puzdra.
SOFTWARE
 • K dispozícii je WIN 95/98/NT/2000/XP kompatibilný ovládací program s prehľadným ovládaním a výkonnými funkciami, podporený bohatou nápovedou. Voľba programovaného obvodu je podľa výrobcov, podľa tried obvodov, alebo zadaním fragmentu označenia, uvedeného na obvode.
 • Štandardné príkazy pre manipuláciu s obvodmi (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, výmaz obvodu) sú posilnené o testovacie funkcie (test správneho vloženia obvodu do pätice, kontrola elektronickej identifikácie obvodu) a špeciálne funkcie (autoinkrementácia a výrobný mód, teda štart programovania ihneď po vložení ďalšieho obvodu do pätice programátora).
 • Ovládací program podporuje všetky známe formáty súborov. Čítacia funkcia automaticky rozpoznáva formát načítavaného súboru a urobí potrebnú konverziu dat.
 • Funkcia autoinkrementácie zabezpečí modifikáciu sériového čísla v buffri vždy pred vložením nového obvodu. Autoinkrementačná funkcia umožňuje čítať sériové čísla, resp. individuálnu identifikáciu programovaného obvodu aj zo súboru.
 • Software taktiež poskytuje množstvo informácií o programovanom obvode, okrem iných napr. aj obrázky všetkých dostupných púzdier a popis spôsobu označovania každého nami podporovaného obvodu (prefixy a sufixy).
 • Software poskytuje ucelené informácie pre ISP programovanie: popis jednotlivých pinov ISP konektora, doporučený spôsob pripojenia do cieľového zariadenia s in-circuit programovaným obvodom a ďalšie nevyhnutné informácie.
STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV
 • Použitá koncepcia HW programátora zaručuje, že podpora na obvody do 40 pinov sa deje výlučne programovo nezávisle na zložitosti programovacieho algoritmu. Takisto prevádzka nevyžaduje skryté náklady vo forme platených nových verzií programového vybavenia, prípadne nákladných prídavných modulov pre obvody do 40 pinov. Najnovšia verzia programového vybavenia je bezplatne k dispozícii na našej download WEB stránke.
 • Služby Keep-Current a AlgOR sú ďalším krokom k spokojnosti zákazníkov.
  • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
  • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom SmartProg a taktiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.
 • Koncepcia programátora SmartProg, použité súčiastky, ako aj spoľahlivý výrobný proces a zahorovanie dovoľujú poskytnúť na programátor 3 ročnú záruku, s obmedzením 25 000 cyklov na päticu ZIF.

Špecifikácia

HARDWARE

Programátor

 • dva D/A prevodníky pre VCCP a VPP s riadenou strmosťou nábežnej a zostupnej hrany
 • rozsah VCCP: 0V až 7V/350mA
 • rozsah VPP: 0V až 25V/200mA
 • pomocou FPGA realizovaný IEEE 1284 slave printer port, prenosová rýchlosť do 1MB/s
 • autokalibrácia a schopnosť selftestu

Programovacia pätica a pindrivery

 • 40 pinový DIL ZIF sokel pre obvody 8 až 40 pinov so šírkou puzdra 300/600 mil
 • pindrivery: 40 TTL pindriverov, univerzálny analógový (GND/VCC/VPP) pindriver
 • pomocou FPGA realizovaný TTL driver podporuje H, L, CLK, pull-up, pull-down na všetkých pinoch pindriveru, úroveň H nastaviteľná od 1.8 V po 5V
 • napäťové úrovne analógovej časti pindriveru nastaviteľné od 1.8 V po 25V
 • konektor pre in-circuit sériové programovanie (ISP)
 • test vodivosti (ZIF programátora - programovaný obvod) pre každý pin pindriveru
PROGRAMOVANÉ OBVODY

Programátor, v ZIF pätici

 • EPROM: NMOS/CMOS, 27xxx a 27Cxxx s 8/16 bitovou dátovou zbernicou, vrátane LV verzií (*1*2)
 • EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx s 8/16 bitovou dátovou zbernicou (*1*2)
 • Flash EPROM: 256Kbit do 32Mbit, 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx, s 8/16 bitovou dátovou zbernicou vrátane LV verzií (*1*2)
 • Sériové E(E)PROM: 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 45Dxxx, 59Cxxx, 25Fxxx, 25Pxxx, 85xxx, 93Cxxx, plná podpora LV obvodov (*1)
 • Konfiguračné (EE)PROM: XCFxxx, 37LVxx, XC17xxxx, EPCxxx, AT17xxx, plná podpora LV obvodov
 • NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x series
 • PLD: firiem Atmel, AMD-Vantis, Cypress, ICT, Lattice, NS, ... (*1)
 • Mikroprocesory rady MCS51: 87Cxxx, 89Cxxx, 89Sxxx, LPC výrobcov Atmel, Atmel W&M (Temic), Dallas, LGS, Intel, ISSI, Philips, SST, Winbond (*1*2)
 • Mikroprocesory Atmel AVR: ATtiny, AT90Sxxx, ATmega (*1*2)
 • Mikroprocesory Cypress: CY8Cxxxxx
 • Mikroprocesory ELAN: EM78Pxxx
 • Mikroprocesory EM Microelectronic: 4 a 8 bitové
 • Mikroprocesory Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12Cxxx, PIC16C5x, PIC16Cxxx, PIC17Cxxx, PIC18Cxxx (*1*2)
 • Mikroprocesory Scenix (Ubicom): SX18xxx, SX20xxx, SX28xxx

Programátor, cez ISP konektor

 • Sériové E(E)PROM: IIC rodina
 • Mikroprocesory rady Atmel: AT89Sxxx, AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega
 • Mikroprocesory Cypress: CY8C2xxxx
 • Mikroprocesory Elan: EM78Pxxx
 • Mikroprocesory EM Microelectronic: 4 a 8 bitové
 • Mikroprocesory Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC14xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, dsPICxxx
 • Mikroprocesory Philips: rodina LPC
Poznámky:
 • (*1) - pre non-DIL púzdra sú k dispozícii odpovedajúce konvertory púzdier.
 • (*2) - pre viac ako 40-pinové obvody je k dispozícii iba niekoľko adaptérov, preto prosím uvažujte o výkonnejšom programátore (LabProg+, BeeProg, JetProg), ak potrebujete programovať obvody s viac ako 40 pinmi
 • Aktuálny zoznam všetkých podporovaných obvodov

I.C. Tester

 • Statické RAM: 6116 .. 624000

Rýchlosť programovania

Poznámka:
Čas programovania obvodu programátorom pripojeným k PC pomocou LPT portu zavisí od typu LPT portu, čiastočne od rýchlosti PC a vyťaženosti operačného sytému. Podrobnosti sú uvedené na stránke Programátory Elnec, tipy na zvýšenie rýchlosti programovania.

Obvod Činnosť Mód Čas A
27C010 programovanie a verifikácia ZIF 23 sec.
AT29C040A programovanie a verifikácia ZIF 32 sec.
AM29F040 programovanie a verifikácia ZIF 56 sec.
PIC16C67 programovanie a verifikácia ZIF 12 sec.
PIC18F452 programovanie a verifikácia ZIF 8 sec.
AT89C52 programovanie a verifikácia ZIF 15 sec.
PIC16F876A programovanie a verifikácia ISP 6 sec.
PIC12C508 programovanie a verifikácia ISP 4 sec.
Konfigurácia: P4, 2.4 GHz, ECP, Windows XP.

SOFTWARE
Algoritmy:
použité sú výhradne výrobcom obvodov schválené alebo odporúčané algoritmy.
Nové verzie SW:
nové verzie programového vybavenia sú k dispozícii približne každé 2 týždne, bezplatne.
Základné vlastnosti:
história revízií, protokol práce, on-line nápoveda, informácie o obvodoch a algoritmoch.

Činnosti s obvodom

 • štandardné:
  • inteligentný výber obvodu podľa typu, výrobcu alebo fragmentu mena obvodu
  • kontrola vymazania, čítanie, verifikácia
  • programovanie
  • porovnanie a zápis rozdielov na disk
  • výmaz
  • programovanie konfiguračných a zabezpečovacích bitov
  • illegal bit test
  • kontrolná suma
 • zabezpečovacie:
  • kontrola správneho vloženia obvodu do pätice
  • kontrola kontaktu ZIF-obvod
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne:
  • automatická inkrementácia sériového čísla
  • štatistika
  • count-down mód

Činnosti s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill, copy, move, byte swap, word/dword split
 • checksum (byte, word)
 • print

Akceptované formáty súborov

 • binary
 • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX
VŠEOBECNÉ

Požiadavky na PC

 • Všeobecné požiadavky, dané ovládacím programom
 • Požiadavky vyplávajúce z hardware programátora:
  • paralelný port, určený pre pripojenie tlačiarne, vyhradený pre programátor, odporúčaný je paralelný port IEEE 1284 kompatibilný (ECP/EPP) na zbernici PCI

Prevádzkové hodnoty

 • napájanie 15..20V DC, max. 0.5A
 • spotreba max. 6W aktívny, približne 1.4W sleep
 • rozmery: 160x95x35 [mm]
 • hmotnosť: cca 500g (bez napájacieho zdroja)
 • teplotný rozsah 5°..40°C
 • vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky, základná konfigurácia

 • programátor SmartProg
 • sieťový napájací zdroj 15V/500mA, nestabilizovaný
 • prepojovací kábel medzi PC a programátorom
 • ISP kábel
 • diagnostická hlavica pre selftest programátora
 • protiprachový kryt na päticu ZIF
 • návod na obsluhu a použitie
 • ovládací program
 • registračná karta
 • prepravný obal

Doplnkové služby

 • Keep Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu
 • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

V cene programátora je tiež zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba (hot line) v oblasti programovania
 • nárok na bezplatný download nových verzí programového vybavenia

Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené s cieľom zlepšiť úžitkové vlastnosti výrobku.