BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

T51prog

Ukončená výroba. Najbližšia náhrada: SmartProg2.

Rýchly programátor mikroprocesorov MCS51 a Atmel AVR s možnosťou ISP.

T51prog Stručný popis:
 • malý, výkonný a extrémne rýchly servisný programátor jednočipových mikroprocesorov rady MCS51 a Atmel AVR
 • vyvinutý v koordinácii s požiadavkami firmy Atmel W&M (pôvodne Temic)
 • konektor pre in-circuit sériové programovanie (ISP)
 • rýchle programovanie sériových EEPROM s rozhraním IIC, Microwire a SPI.
 • DIL40 ZIF pätica, všetky obvody MCS51/AVR v DIL programuje bez prídavných modulov
 • komfortný ovládací program, Windows (95/98/Me/NT/2000/XP) kompatibilný
 • pripojiteľnosť k PC - cez paralelný (printer) port
 • podpora vysokorýchlostného paralelného portu podľa špecifikácie IEEE1284, prenosová rýchlosť až 1MB/s
 • nové verzie SW voľne dostupné cez Internet
 • napájací zdroj a prepojovací kábel v základnej zostave
 • Vyrobené na Slovensku
 • certifikovaný CE skúšobňou a spĺňa požiadavky na CE certifikát
  CE sign

Voliteľné prislušenstvo

Vlastnosti

VŠEOBECNÉ
 • T51prog predstavuje novú generáciu špecializovaných programátorov Elnec, riadených pomocou Windows 95/98/Me/NT/2000/XP software. Programátor bol vyvinutý v spolupráci a na zakázku firmy Atmel W&M tak, aby spĺňal všetky požiadavky pre programovanie existujúcich mikroprocesorov triedy MCS51 a plánovaných mikroprocesorov MCS51 firmy Atmel W&M.

 • T51prog je malý, výkonný a extrémne rýchly servisný programátor všetkých jednočipových mikroprocesorov rady MCS51 a Atmel AVR (do 40-pinov DIL), určený pre stacionárne aj mobilné použitie. T51prog programuje aj sériové EEPROM s rozhraním IIC, Microwire a SPI. Programátor je vybavený konektorom pre in-circuit sériové programovanie (ISP), čo ďalej zvyšuje jeho úžitkovú hodnotu. Programátor T51prog je určený všetkým, ktorí pracujú s procesormi rodiny MCS51, prípadne s procesormi Atmel AVR a univerzálny programátor im nevyhovuje z hľadiska ceny, alebo z hľadiska mobilnosti a rozmeru.

 • Programátor predstavuje vynikajúco technicky spracovaný výrobok, zabezpečujúci spoľahlivé a rýchle programovanie a to za veľmi konkurencieschopnú cenu. Vo svojej triede poskytuje iste jeden z najlepších pomerov cena/výkon.

 • Programátor programuje obvody maximálne rýchlo z dôvodu použitia výkonného hardware na báze FPGA a podpory ECP/EPP (IEEE1284) paralelného portu. Programátor je vo svojej kategórii oveľa rýchlejší, ako väčšina konkurenčných programátorov.

 • T51prog je pripojiteľný ku všetkým IBM PC kompatibilným počítačom. Pripojiteľný je k PC 486 a vyšším typom, od PC desktop po palmtop cez paralelný port, určený na pripojenie tlačiarne. Pri pripájaní T51prog k PC teda samozrejme nie je potrebné PC vypínať a rozoberať.
HARDWARE
 • 40 výkonných TTL pindriverov poskytuje H/L/pull_up/pull_down a možnosť čítania pre každý pin pätice. Použité pokročilé kvalitné a vysokorýchlostné obvody poskytujú kvalitné signály bez prekmitov na programovanie všetkých podporovaných obvodov. Pindriver poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke na programovanie všetkých dnešných (1.8V) aj budúcich low-voltage obvodov.

 • Verifikácia naprogramovaných hodnôt je vykonávaná pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, čo zvyšuje výťažnosť programovacieho procesu a dlhodobú stálosť naprogramovaných údajov.

 • Programovaný obvod je chránený pred poškodením chybou obsluhy výkonnými ochrannými opatreniami: kontrola správneho zasunutia obvodu do pätice, kontrola správneho kontaktu vývodov a samozrejme kontrola elektronickej identifikácie obvodu.

 • Na programovanie obvodov v iných ako DIL puzdrach je k dispozícii široký sortiment konvertorov z DIL na PLCC, SOIC, SSOP, TSSOP, TQFP, QFN (MLF) a iné puzdra.
SOFTWARE
 • K dispozícii je DOS, alebo WIN32 ovládací program s prehľadným ovládaním a výkonnými funkciami, podporený bohatou nápovedou. Voľba programovaného obvodu je podľa výrobcov, podľa tried obvodov, alebo zadaním fragmentu označenia, uvedeného na obvode.

 • Štandardné príkazy pre manipuláciu s obvodmi (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, výmaz obvodu) sú posilnené o testovacie funkcie (test správneho vloženia obvodu do pätice, kontrola elektronickej identifikácie obvodu) a špeciálne funkcie (autoinkrementácia).

 • Ovládací program podporuje všetky známe formáty súborov. Čítacia funkcia automaticky rozpoznáva formát načítavaného súboru a urobí potrebnú konverziu dát.

 • Funkcia autoinkrementácie zabezpečí modifikáciu sériového čísla v buffri vždy pred vložením nového obvodu. Autoinkrementačná funkcia umožňuje čítať sériové čísla, resp. individuálnu identifikáciu programovaného obvodu aj zo súboru.

 • Software taktiež poskytuje množstvo informácií o programovanom obvode, okrem iných napr. aj obrázky všetkých dostupných púzdier a popis spôsobu označovania každého nami podporovaného obvodu (prefixy a sufixy).

 • Software poskytuje ucelené informácie pre ISP programovanie: popis jednotlivých pinov ISP konektora, doporučený spôsob pripojenia do cieľového zariadenia s in-circuit programovaným obvodom a ďalšie nevyhnutné informácie.
STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV
 • Použitá koncepcia HW programátora zaručuje, že podpora na obvody s kompatibilným rozmiestnením výkonových pinov (GND, VCC, VPP) sa deje výlučne programovo nezávisle na zložitosti programovacieho algoritmu. Najnovšia verzia programového vybavenia je bezplatne k dispozícii na našej download WEB stránke.
 • Služby Keep-Current a AlgOR sú ďalším krokom k spokojnosti zákazníkov.
  • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
  • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom T51prog a taktiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.

Technická špecifikácia

HARDWARE

Programátor

 • dva D/A prevodníky pre VCCP a VPP s riadenou strmosťou nábežnej a zostupnej hrany
 • rozsah VCCP: 0V až 6.5V/150mA
 • rozsah VPP: 0V až 15V/100mA
 • pomocou FPGA realizovaný IEEE 1284 slave printer port, prenosová rýchlosť do 1MB/s
 • autokalibrácia a schopnosť selftestu

Programovacia pätica a pindrivery

 • 40 pinový DIL ZIF sokel pre obvody 8 až 40 pinov so šírkou puzdra 300/600 mil
 • pindrivery: 40 TTL pindriverov, špecializovaný analógový (GND/VCC/VPP) pindriver pre MCS51 a AVR
 • "rezervný" GND, VCC a VPP budič, v budúcnosti použiteľný podľa potreby pinovo nekompatibilného obvodu
 • pomocou FPGA realizovaný TTL driver podporuje H, L, CLK, pull-up, pull-down na všetkých pinoch pindriveru, úroveň H nastaviteľná od 1.8 V po 5V
 • konektor pre in-circuit sériové programovanie (ISP)
 • test vodivosti (ZIF programátora - programovaný obvod) pre každý pin pindriveru
PROGRAMOVANÉ OBVODY

Programátor, v ZIF pätici

 • Mikroprocesory rady MCS51: 87Cxxx, 89Cxxx, 89Sxxx, LPC výrobcov Atmel, Atmel W&M (Temic), Dallas, LGS, Intel, ISSI, Philips, SST, Winbond, ..., 8 až 40 pinové (*1)
 • Mikroprocesory Atmel AVR: ATtiny, AT90Sxxx, ATmega, 8 až 40 pinové(*1)
 • Sériové EEPROM: rady 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx

Programátor, cez ISP konektor

 • Mikroprocesory rady Atmel: AT89Sxxx, AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega
 • Mikroprocesory Philips: rodina LPC
Poznámky:
 • (*1) - pre non-DIL púzdra a viacpinové obvody ako 40 sú k dispozícii odpovedajúce konvertory púzdier.
 • Aktuálny zoznam všetkých podporovaných obvodov

Rýchlosť programovania

Poznámka:
Čas programovania obvodu programátorom pripojeným k PC pomocou LPT portu zavisí od typu LPT portu, čiastočne od rýchlosti PC a vyťaženosti operačného sytému. Podrobnosti sú uvedené na stránke Programátory Elnec, tipy na zvýšenie rýchlosti programovania.

Obvod Činnosť Čas
AT89C52 programovanie a verifikácia 15 sec.
T87C5111 programovanie a verifikácia 14 sec.
Konfigurácia: P4, 2.4 GHz, ECP, Windows XP.

SOFTWARE
Algoritmy:
Použité sú výhradne výrobcom obvodov schválené alebo odporúčané algoritmy.
Nové verzie SW:
Nové verzie programového vybavenia sú k dispozícii približne každé 2 týždne, bezplatne.
Základné vlastnosti:
História revízií, protokol práce, on-line nápoveda, informácie o obvodoch a algoritmoch.

Činnosti s obvodom

 • štandardné:
  • inteligentný výber obvodu podľa typu, výrobcu alebo fragmentu mena obvodu
  • kontrola vymazania, čítanie, verifikácia
  • programovanie
  • porovnanie a zápis rozdielov na disk
  • výmaz
  • programovanie konfiguračných a zabezpečovacích bitov
  • illegal bit test
  • kontrolná suma
 • zabezpečovacie:
  • kontrola správneho vloženia obvodu do pätice
  • kontrola kontaktu ZIF-obvod
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne:
  • automatická inkrementácia sériového čísla
  • štatistika
  • count-down mód

Činnosti s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill, copy, move, byte swap, word/dword split
 • checksum (byte, word)
 • print

Akceptované formáty súborov

 • binary
 • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX

VŠEOBECNÉ

Minimálne požiadavky na PC

 • procesor 486 a vyššie, voľných 512 KB RAM (DOS)
 • hard disk s 5 MB voľného priestoru
 • operačný systém DOS 3.2 a vyšší alebo MS Windows 3.11 a vyšší
 • paralelný port, určený pre pripojenie tlačiarne

Odporúčané požiadavky na PC

 • procesor Pentium 100 MHz a vyššie, 32 MB RAM voľných
 • hard disk s 10 MB voľného priestoru
 • operačný systém MS Windows 95 a vyšší
 • paralelný port IEEE 1284 kompatibilný (ECP/EPP) na zbernici PCI

Prevádzkové hodnoty

 • napájanie 12V..15V DC, max. 0.5A
 • spotreba max. 5W aktívny, približne 1W sleep
 • rozmery: 132x66x30 [mm]
 • hmotnosť: cca 200g (bez napájacieho zdroja)
 • teplotný rozsah 5°C..40°C
 • vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky, základná konfigurácia

T51prog package
 • programátor T51prog
 • sieťový napájací zdroj, 12V DC/500mA, nestabilizovaný
 • prepojovací kábel medzi PC a programátorom
 • ISP kábel
 • diagnostická hlavica pre selftest programátora
 • protiprachový kryt na päticu ZIF
 • návod na obsluhu a použitie
 • ovládací program
 • registračná karta
 • prepravný obal

Doplnkové služby

 • Keep Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu
 • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

V cene programátora je tiež zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba (hot line) v oblasti programovania
 • nárok na bezplatný download nových verzí programového vybavenia

Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené s cieľom zlepšiť úžitkové vlastnosti výrobku.