BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit
(obj. č. 60-0060)

Popis

 • BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit
  Cena: US $303.00 [read this!]

    Nákupný košík

BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit umožňuje rozšírenie vlastností programátora BeeProg2C na vlastnosti univerzálneho programátora BeeProg2.

BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit je určený pre vlastníkov programátorov BeeProg2C, ktorým nepostačuje rozsah podporovaných obvodov týmto programátorom.

Proces rozšírenia vlastností programátora BeeProg2C o vlastnosti programátora BeeProg2 pozostáva z pripojenia modulu BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit k určenému konektoru na doske programátora, ktorého vlastnosti chceme rozširovať.(detailne operácie popisuje priložený manál). Túto inštaláciu môže vykonať aj priamo majiteľ daného programátora (nie je potrebné zasielať programátor do servisného strediska Elnec).

Dôležité poznámky:

 • záručná doba programátora BeeProg2C sa nepredlžuje o dĺžku záručnej doby programátora BeeProg2 inštaláciou súpravy BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit.
 • záručná doba programátora BeeProg2C nie je nijako ovplyvnená inštaláciou súpravy BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit. Záručná doba sa však nevzťahuje na neodbornú manipuláciu a poškodenie programátora pri inštalácii súpravy BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit.

Špecifikácia

Obmedzenie

 • BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit je možné implementovať len do programátora BeeProg2C

BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit obsahuje

 • BeeProg2C to BeeProg2 upgrade modul
 • samolepka "Upgraded to BeeProg2"
 • inštalačný manuál

Inštalačný manuál

 • odpojte programátor od napájania elektrickej siete a počítača (USB kábel)
 • položte programátor na pevnú podložku pracovného stola tak aby uvoľnovacia páčka ZIF pätice smerovala k Vám
 • vyskrutkujte dve skrutky zospodu prednej časti programátora, skrutky uschovajte
 • otočte programátor tak, aby konektory programátora smerovali k Vám
 • vyskrutkujte dve skrutky z vrchného okraja zadnej časti programátora, skrutky uschovajte
 • znova otočte programátor tak, aby uvoľnovacia páčka ZIF pätice smerovala k Vám
 • presuňte uvoľnovaciu páčku ZIF pätice do zvislej polohy
 • opatrne zodvihnite kryt programátora

  Odporúčaný postup: Položte palec pravej ruky na ZIF päticu a voľnými prstami zodvihnite kryt smerom k prednej časti programátora. Buďte opatrný, nakoľko blízko ľavého okraja krytu sa nachádza faston konektor s uzemňovacím káblom!

 • preklopte kryt na pravú stranu programátora
 • pripojte modul ku konektoru na doske programátora (viď. obrázky)
BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit pred inštaláciou modulu BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit po inštalácii modulu
 • uzatvorte programátor spätným preklopením krytu. Skontrolujte správnu pozíciu LED diód a tlačidla YES!
 • zaskrutkujte obidve skrutky na prednej časti programátora
 • otočte prográmator tak, aby konektory smerovali k Vám
 • zaskrutkujte obidve skrutky na zadnej časti programátora
 • umiestnite nálepku "Upgraded to BeeProg2" nad grafickým označením programátora BeeProg2C
 • pripojte programátor k počítaču cez USB kábel a k napájaniu
 • na dokončenie inštalácie BeeProg2C na BeeProg2 spustite ovládací program PG4UW a zvoľte BeeProg2 zo zoznamu programátorov

Upozornenie

 • BeeProg2C to BeeProg2 upgrade kit je určený rozšírenie vlastností len jedného programátora, pokiaľ už bol modul inštalovaný do programátora, nie je možné ho opätovne použiť na inom programátore!

Servisné centrum