BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Xprog2 na SmartProg2 upgrade kit
(obj. č. 60-0048)

Popis

 • Xprog2 to SmartProg2 upgrade kit

  Cena: US $219.00 [read this!][read this!])
  Cena 4-7: US $208.10
  Cena 8+ : Spýtaj sa na cenu [?]

    Nákupný košík

Xprog2 na SmartProg2 upgrade kit umožňuje rozšírenie vlastností špecializovaných programátorov MEMprog2, T51prog2 a PIKprog2 o vlastnosti univerzálneho programátora SmartProg2.

The Xprog2 na SmartProg2 upgrade kit je určená pre vlastníkov programátorov T51prog2, PIKprog2 a MEMprog2 , ktorým nepostačuje rozsah podporovaných obvodov týchto špecializovaných programátorov.

Proces rozšírenia vlastností programátorov MEMprog2/T51prog2/PIKprog2 o vlastnosti programátora SmartProg2 pozostáva z pripojenia modulu Xprog2 na SmartProg2 upgrade kit k určenému konektoru na doske programátora, ktorého vlastnosti chceme rozširovať.(detailne operácie popisuje priložený manál). Túto inštaláciu môže vykonať aj priamo majiteľ daného programátora (nie je potrebné zasielať programátor do servisného strediska Elnec).

Dôležité poznámky:

 • záručná doba programátorov MEMprog2/T51prog2/PIKprog2 sa nepredlžuje o dĺžku záručnej doby programátora SmartProg2 inštaláciou súpravy Xprog2 na SmartProg2 upgrade kit.
 • záručná doba programátorov MEMprog2/T51prog2/PIKprog2 nie je nijako ovplyvnená inštaláciou súpravy Xprog2 na SmartProg2 upgrade kit. Záručná doba sa však nevzťahuje na neodbornú manipuláciu a poškodenie programátora pri inštalácii súpravy Xprog2 na SmartProg2 upgrade kit.

Špecifikácia

Obmedzenie

 • Xprog2 na SmartProg2 upgrade kit je možné implementovať len do programátorov MEMprog2, T51prog2 a PIKprog2

Xprog2 na SmartProg2 upgrade kit obsahuje

 • Xprog2 na SmartProg2 Upgrade modul
 • samolepka "Upgraded to SmartProg2"
 • inštalačný manuál

Inštalačný manuál

 • odpojte programátor od napájania elektrickej siete a počítača (USB kábel)
 • položte programátor na pevnú podložku pracovného stola tak aby uvoľnovacia páčka ZIF pätice smerovala k Vám
 • vyskrutkujte dve skrutky zospodu prednej časti programátora, skrutky uschovajte
 • otočte programátor tak, aby konektory programátora smerovali k Vám
 • vyskrutkujte dve skrutky z vrchného okraja zadnej časti programátora, skrutky uschovajte
 • znova otočte programátor tak, aby uvoľnovacia páčka ZIF pätice smerovala k Vám
 • presuňte uvoľnovaciu páčku ZIF pätice do zvislej polohy
 • opatrne zodvihnite kryt programátora

  Odporúčaný postup: Položte palec pravej ruky na ZIF päticu a voľnými prstami zodvihnite kryt smerom k prednej časti programátora. Buďte opatrný, nakoľko blízko ľavého okraja krytu sa nachádza faston konektor s uzemňovacím káblom!

 • preklopte kryt na ľavú stranu programátora
 • pripojte modul ku konektoru na doske programátora (viď. obrázky)
Xprog2 na SmartProg2 pred inštaláciou modulu Xprog2 na SmartProg2 po inštalácii modulu
 • uzatvorte programátor spätným preklopením krytu. Skontrolujte správnu pozíciu LED diód a tlačidla YES!
 • zaskrutkujte obidve skrutky na prednej časti programátora
 • otočte prográmator tak, aby konektory smerovali k Vám
 • zaskrutkujte obidve skrutky na zadnej časti programátora
 • umiestnite nálepku "Upgraded to SmartProg2" cez grafické označenie MEMprog2/T51prog2/PIKprog2 programátora
 • pripojte programátor k počítaču cez USB kábel a k napájaniu
 • na dokončenie inštalácie Xprog2 na SmartProg2 spusťte ovádací program PG4UW a zvoľte SmartProg2 zo zoznamu programátorov

Upozornenie

 • Xprog2 na SmartProg2 upgrade kit je určený rozšírenie vlastností len jedného programátora, pokiaľ už bol modul inštalovaný do programátora, nie je možné ho opätovne použiť na inom programátore!

Servisné centrum