BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

BeeHive204
(obj. č. 60-0053)

Extrémne rýchly univerzálny 4x 48-pindrive "concurrent" systém násobného programovania.

BeeHive204 device programmer
Dostupnosť na sklade: 30    Zoom picture Viac obrázkov  
Cena: US $3650.00 [read this!]

  Nákupný košík
Stručný popis:
 • 127494 podporovaných obvodov od 429 výrobcov vo verzii 3.84 ovládacieho programu (23. Mar. 2023)
 • štyri nezávislé univerzálne programovacie moduly (založené na koncepcii programátora BeeProg2)
 • možnosť dosiahnuť väčšiu efektívnosť programovania pripojením dvoch programátorov BeeHive204 k jednému PC
 • extrémne rýchle programovanie, jeden z najrýchlejších programátorov vo svojej triede.
  Potvrdená rýchlosť viac ako 5 MBytov za sekundu.
  Programuje 2 GB eMMC NAND Flash zamenej ako 365 sek.
 • výkonný nezávislý obvod obvod pin-drivera pre každý pin programátora
 • ISP konektor pre in-circuit programovanie
 • podpora nízkeho napájacieho napätia pre najnovšie obvody Flash pamätí
 • ESD ochrana všetkých pinov pätice
 • programuje všetky obvody v DIL bez prídavných modulov
 • USB (do 480 Mbit/s) rozhranie na pripojenie k PC
 • komfortný ovládací program, kompatibilný s Windows XP/2003/XPx64/Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 (32-bit a 64-bit)
 • unikátne rýchla reakcia na požiadavky zákazníkov - software update môže byť k dispozícii do 1 dňa od požiadavky pomocou OnDemand software
 • vyrobené na Slovensku
 • záruka - 3 roky
 • certifikovaný CE skúšobňou, spĺňa požiadavky na CE certifikát
  CE signVoliteľné príslušenstvo:

Vlastnosti

VŠEOBECNÉ
 • BeeHive204 programátor je prakticky identický s programátorom BeeHive4+, rozdiel je "len" v oveľa vyššej rýchlosti programovania (až 10násobne) veľkokapacitných pamätí.
 • BeeHive204 je extrémne rýchly univerzálny 4x 48-pindrive "concurrent" systém násobného programovania vyvinutý dosiahnuť vysokú výrobnú efektivitu programovania s minimálnym zásahom operátora. Programovanie obvodov je blízke ich teoretickým maximálnym hodnotám rýchlosti programovania.
 • BeeHive204 pozostáva zo štyroch nezávislých izolovaných univerzálnych modulov, založených na použití programátorov podobných programátoru BeeProg2. Na základe toho môžu jednotlivé moduly pracovať asynchrónne ("concurrent" programovací mód). Programovací proces každého modulu začína nezávisle od ostatných modulov po detekcii správneho vloženia obvodu do pätice. V konečnom dôsledku počas prevádzky troch modulov môže operátor manipulovať s obvodom voľného modulu.
 • Modulárna stavba BeeHive204 (nezávislá činnosť programovacích modulov) umožňuje plynulú prevádzku aj v prípadoch, ak niektoré z programovaných obvodov sú nepoužiteľné. To umožňuje ľahkú a rýchlu obsluhu.
 • Automatická operácia: asynchróna a súbežná operácia umožňuje programovanie obvodu bezprostredne po vložení obvodu do pätice programátora. Činnosť operátora programovania v tomto prípade spočíva len vo vyberaní a vkladaní obvodov do pätice programátora. Čas školenia operátorov je v tomto prípade minimálny.
 • BeeHive204 podporuje všetky typy a kremíkové technológie programovateľných obvodov dneška a zajtrajška bez použitia špeciálnych prídavných modulov. Na základe toho, že podpora nových obvodov sa deje výlučne programovo a pokiaľ to je potrebné s použitím jednoduchého konvertora, z toho dôvodu sú ďalšie náklady vlastníkov programátorov minimálne..
 • Pri použití zabudovaného ISP konektora, je možnosť programovať obvody vybavených týmto rozhraním priamo v danej aplikácii.
 • Programátor predstavuje vynikajúco technicky spracovaný výrobok, zabezpečujúci spoľahlivé a rýchle programovanie a to za veľmi konkurencieschopnú cenu. Vo svojej triede poskytuje iste najlepší pomer cena/výkon.
 • Programátor programuje obvody maximálne rýchlo z dôvodu použitia výkonného hardware na báze high-speed FPGA a tiež vďaka vykonávaniu niektorých časovo náročných činností interne programátorom. V konečnom dôsledku, pri použití programátora vo výrobe, je väčšinou čas programovania obvodu kratší ako čas obsluhy programátora operátorom.
 • BeeHive204 je periférne zariadenie osobného počítača triedy IBM PC, pripojiteľné k PC desktop až po palmtop pomocou USB (2.0/1.1) portu
 • Zdierka pre pripojenie antistatického náramku umožňuje ľahkú implementáciu ESD ochrany.

HARDWARE (platný pre každý programovací modul)
 • BeeHive204 má 48 výkonných plne konfigurovateľných TTL pindriverov na báze FPGA, ktoré poskytujú H/L/pull_up/pull_down a možnosť čítania pre každý pin pätice. Použité pokročilé kvalitné a vysokorýchlostné obvody poskytujú kvalitné signály bez prekmitov na programovanie všetkých podporovaných obvodov. Pindriver poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke na programovanie všetkých dnešných (1.8 V) aj budúcich low-voltage obvodov.
 • Každý z programovacích modulov umožňuje skontrolovať správnu polohu (posunutie, otočenie) programovaného obvodu v pätici, ako aj to, či má každý pin programovaného obvodu kontakt v pätici. Tieto schopnosti podporené limitáciou programovacích prúdov a kontrolou identifikačných byte programovaného obvodu takmer vylučujú možnosť chyby obsluhy.
 • Samotestovacia schopnosť umožňuje kontrolu celkového stavu programátora, vykonaním diagnostických častí obsluhujúceho programu.
 • Zabezpečovacie obvody programátora vylučujú poškodenie programátora a/alebo programovaného obvodu v prípadoch poruchy napájania, výpadku komunikácie s PC alebo chyby operátora. Ochranné obvody na všetkých vstupoch do BeeHive204 programátora (napájací a komunikačný konektor ako aj programovacia ZIF pätica) chránia programátor aj programovaný obvod pred poškodením v prípade prepätia aj elektostatického výboja až do 15kV.
 • Ak to programovacia špecifikácia vyžaduje, programátor (BeeHive204) vykoná verifikáciu naprogramovaných hodnôt po naprogramovaní pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, čo, samozrejme, zvyšuje výťažnosť programovacieho procesu a dlhodobú stálosť naprogramovaných údajov.
 • Široký sortiment konvertorov z DIL na PLCC, SOIC, PSOP, SSOP, TSOP, TSSOP, TQFP, QFN (MLF), SDIP, BGA iné puzdra umožňuje programovanie obvodov aj v iných ako DIL puzdrach.

SOFTWARE (kontrola výrobného módu)
 • Táto časť ovládacieho programu je určená na jednoduchú kontrolu prevádzky veľkoobjemnej výroby.
 • Jednoducho manipulovateľný ovládací program kombinuje výkonné funkcie s jednoduchým ovládaním. Grafické užívateľské rozhranie poskytuje operátorovi prehľad nad všetkými doležitými výsledkami činností bez zbytočných, zaťažujúcich a menej významých detailov.

  BeeProgMC_SW

 • Systém násobného programovania BeeHive204 je ovládaný pomocou projektového súboru, ktorý obsahuje užívateľské údaje, konfiguračné informácie obvodov a programovania, sekvencie riadiacich príkazov auto-programovania, atď. Kedže projektový súbor je zvyčajne vopred vytvorený a otestovaný inžiniermi a následne prebratý operátorom, z toho dôvodu je chyba operátora v procese programovania obvodov znížená na maximálnu možnú mieru. V projektovom súbore je danná možnosť nastavenia ochranného módu k zabráneniu neoprávnených zásahov a zmien v súbore.
 • Každý obvod môže byť naprogramovaný rôznymi dátami ako napríklad sériové čislo, konfiguračné a kalibračné údaje.

SOFTWARE (programming modules driver, engineering mode control)
 • Táto časť ovládacieho programu je zameraná na rýchlu a jednoduchú prípravu projektového súboru na použitie v riadení výrobného módu.
 • Pre všetky programovacie moduly je k dispozícii jednoducho ovládateľný riadiaci program s vysúvacími ponukami, klávesovými skratkami a nápovedou. Voľba programovaného obvodu je podľa výrobcov, tried obvodov alebo zadaním fragmentu označenia, uvedeného na obvode. Tento niekoľko rokov vyvýjaný ovládací program je použitý takisto na riadenie všetkých Elnec programátorov.


 • PG4UW

 • Štandardné operácie súvisiace s obvodmi (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, výmaz) sú kontrolované testovacími funkciami (test vloženia obvodu, kontrola kontaktov ZIF-obvod, kontrola identifikačných byte obvodu), a niekoľkými špeciálnymi funkciami (autoinkrementácia, výrobný režim - start immediately after insertion of chip into socket).
 • Ovládací program podporuje všetky známe formáty súborov. Čítacia funkcia automaticky rozpoznáva formát načítavaného súboru a urobí potrebnú konverziu dát. Implementovaný Jam Player umožnuje interpretáciu Jam súborov štandardu JEDEC JESD-71 a VME súborov
 • Užitočná autoinkrementačná fukcia umožňuje priradenie osobitných sériových čísel každému programovanému obvodu - inkrementáciu sériového čísla, alebo čítanie sériových čísel a iných identifikačných popisov programovaného obvodu zo súboru.
 • Ovládací program taktiež ponúka dostatočné množstvo informácií o programovanom obvode, ako napr. obrázky puzdrenia, významy popisných údajov obvodu (prefixy, sufixy).

Starostlivosť o zákazníkov

 • Podpora na nové obvody (Služba AlgOR)
  • Devízou technického riešenia programátora BeeHive204 je fakt, že podpora na nové obvody sa deje výlučne programovo (programátor je založený na koncepcii BeeProg2), a teda vo väčšine prípadov je postačujúce stiahnuť si najnovšiu verziu programového vybavenia. Vďaka pružnosti reakcie firmy Elnec na požiadavky zákazníkov, môže byť podpora na nové obvody uvoľnená už v priebehu niekoľkých hodín! Pre viac informácií navštívte prosím stránky služby AlgOR a OnDemand software.
  • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom BeeHive204 a taktiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu. Táto služba je poskytovaná takmer vo všetkých prípadoch zdarma. Akokoľvek, vyhradzujeme si právo požiadať zákazníka o spoluúčasť na vývojových nákladoch v prípade, že tieto náklady vyhodnotíme ako príliš vysoké.

 • Bezplatná aktualizácia programového vybavenia
  • Najnovšia verzia programového vybavenia je bezplatne k dispozícii na našej WEB stránke v časti na stiahnutie.

 • Bezplatná technická podpora

 • Služba Keep-Current
  • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.

 • Rýchle doručenie zásielok
  • Kombinácia rozsiahlych zásob výrovkov, flexibilnej výroby a využívania služieb svetoznámych prepravných spoločností, zaručuje zákazníkovi rýchlu dodávku objednaného tovaru. Produkty objednané pred 10:00 budú odoslané v rovnaký pracovný deň (za predpokladu, že objednané produkty sú na sklade a platba za tovar je pripísaná na náš účet).

  Elnec Warranty
 • Záruka
  • Koncepcia programátora BeeHive204, ochranné obvody a použité súčiastky, ako aj spoľahlivý výrobný proces a zahorovanie dovoľujú poskytnúť na programátor 3-ročnú záruku (s obmedzením 25 000 cyklov na pätice ZIF).
  • Elnec poskytuje bezplatnú prepravu produktu opraveného v rámci záruky späť k zákazníkovi. Záruka je platná od dátumu zakúpenia produktu.
  • Preferenčné vybavenie potencionálnych požiadaviek na opravu výrobku zaručuje úspešná registrácia produktu, ktorá by mala byť vykonaná do 60 dní od zakúpenia na tejto stránke: Registrácia produktu.

Špecifikácia (BeeHive204 systém násobného programovania)

 • 4x univerzálny programovací modul (4x pätica 48-pin DIL ZIF)
 • indikácia stavov operácií pomocou LED diód, LED power
 • port USB 2.0 high-speed kompatibilný
 • zdierka napájania 100-240VAC/60W max.
 • zdierka pre pripojenie antistatického náramku
 • zdierka pre pripojenie k uzemňovacej časti

Špecifikácia (platná pre všetky programovacie moduly)

HARDWARE

Programátor, prevodníky

 • USB 2.0 high-speed kompatibilný port, prenosová rýchlosť do 480 Mbit/s
 • vlastná inteligencia tvorená výkonným mikroprocesorom s podporou FPGA stavového automatu
 • tri D/A prevodníky pre VCCP, VPP1 a VPP2, s riadenou strmosťou nábežnej a zostupnej hrany
 • rozsah VCCP: 0..8V/1A
 • rozsah VPP1, VPP2: 0..26V/1A
 • schopnosť selftestu

Programovacia ZIF pätica, pindrivery

 • 48-pinový DIL ZIF (Zero Insertion Force) sokel pre obvody do 48 pinov so šírkou puzdra 300/600 mil
 • pindrivery: 48 univerzálny
 • VCCP/VPP1/VPP2 pripojiteľné na všetky piny
 • kvalitné pripojenie GND pre každý pin
 • TTL driver realizovaný pomocou FPGA poskytuje H, L, CLK, pull-up, pull-down na všetkých pinoch pindriveru
 • napäťové úrovne analógovej časti pindriveru nastaviteľné od 1.8 V do 26V
 • prúdové obmedzenie, vypnutie pri prekročení prúdu a výpadku napájacieho napätia
 • ESD prepäťová ochrana všetkých vývodov pätice (IEC1000-4-2: 15kV vzduchom, 8kV kontaktom)
 • test vodivosti programátora: všetky piny sú testované pred každou programovacou procedúrou

rozhranie ISP

 • 20-pinová vidlica s kľúčom
 • TTL pindrivery, poskytujúce H, L, CLK, pull-up, pull-down; úroveň H nastaviteľná v rozmedzí 1.8V až 5V k práci so všetkými (vrátane nízkonapäťovými) zariadeniami
 • 1x VCCP napätie (rozsah 2V..7V/100mA), pripojiteľné na piny 1, 3
 • programovacie napätie (VCCP) s obidvoma úrovňami a detekciou napätia
 • 1x VPP napätie (rozsah 2V..25V/50mA), pripojiteľné na piny 2,3,4,6,8,10
 • napájanie cieľového zariadenia (rozsah 2V..6V/250mA)
 • ESD ochrana všetkých vývodov ISP konektora (IEC1000-4-2: 15kV vzduchom, 8kV kontaktom)

Programované obvody

Programátor, v ZIF pätici

 • NAND FLASH: Samsung K9xxx, KFxxx, SK Hynix (ex Hynix) HY27xxx, H27xxx, Toshiba TC58xxx, TH58xxx, Micron MT29Fxxx, (ex Numonyx ex STM) NANDxxx, Spansion S30Mxxx, S34xxx, 3D-Plus 3DFNxxx, ATO Solution AFNDxxx, Fidelix FMNDxxx, Eon Silicon Sol. EN27xxx, ESMT F59xxx, LBA-NAND Toshiba THGVNxxx
 • serial NAND FLASH: Micron MT29Fxxx, GigaDevice GD5Fxxx
 • eMMC: Hynix H26Mxxxxxxxx, Kingston KE44B-xxxx/xxx, Micron MTFCxxxxxx, Numonyx NANDxxxxxxxx, Phison PSM4A11-xx, Samsung KLMxxxxxxx, SanDisk SDINxxx-xx, Toshiba THGBMxxxxxxxxxx
 • Multi-chip devices: NAND+RAM, NOR+RAM, NOR+NOR+RAM, NAND+NOR+RAM
 • Sériové Flash: standard SPI, high performance Dual I/O SPI and Quad I/O SPI (25Bxxx, 25Dxxx, 25Exxx, 25Fxxx, 25Lxxx, 25Mxxx, 25Pxxx, 25Qxxx, 25Sxxx, 25Txxx, 25Uxxx, 25Vxxx, 25Wxxx, 25Xxxx, 26Vxxx, 45PExx, MX66Lxxx, S70FLxxx), DataFlash (AT45Dxxx, AT26Dxxx)
 • parallel NOR Flash: 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx rodina, Samsung's K8Fxxxx, K8Cxxxx, K8Sxxxx, K8Pxxxx rodina, ...
 • EPROM: NMOS/CMOS, 27xxx and 27Cxxx rodina
 • EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx rodina, 3D Plus 3DEExxxxxxxx
 • mDOC H3: SanDisk (ex M-Systems) SDED5xxx, SDED7xxx, MD2533xxx, MD2534xxx, Hynix HY23xxx
 • FRAM: Ramtron
 • MRAM: Everspin MRxxxxx8x, 3D Plus 3DMRxxxxxxxx
 • NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x rodina
 • Sériové E(E)PROM: Sériové E(E)PROM: 11LCxxx, 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 30TSExxx, 34Cxxx, 34TSxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx, NVM3060, MDAxxx rodina, full support for LV rodina, AT88SCxxx
 • Sériové FRAM: Cypress(Ramtron): FM24xxxxxx, FM25xxxxxx, Fujitsu: MB85RCxxxx, MB85RSxxxx, Lapis(OKI, Rohm): MR44xxxxx, MR45xxxxx
 • Sériové MRAM: Everspin MH20xxx, MH25xxx
 • Konfiguračné (EE)PROM: XCFxxx, XC17xxxx, XC18Vxxx, EPCxxx, EPCSxxx, AT17xxx, AT18Fxxx, 37LVxx
 • 1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx
 • PLD Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX7000AE, MAX II/G/Z, MAX V
 • PLD Lattice: ispGAL22V10x, ispLSI1xxx, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxx, ispLSI2xxxA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, LC4xxxB/C/V/ZC/ZE, M4-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, M4LV-xx/xx, ispCLOCK, Power Manager/II, ProcessorPM
 • PLD: Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
 • SPLD/CPLD rodina: AMD, AMI, Atmel, Cypress, Gould, ICT, Lattice, National Semicond., Philips, STMicroelectronics, TI (TMS), Vantis, VLSI
 • FPGA: FPGA: Microsemi(Actel): ProASIC3, IGLOO, Fusion, ProASICplus, SmartFusion
 • FPGA: Lattice: MachXO, MachXO2, LatticeXP, LatticeXP2, ispXPGA
 • FPGA: Xilinx: Spartan-3AN
 • Clocks: TI(TMS), Cypress
 • Špeciálne obvody: Atmel Tire Pressure Monitoring ATA6285N, ATA6286N; PWM controllers: Zilker Labs, Analog Devices; Multi-Phase ICs: IR(Chil Semiconductor); Gamma buffers: AUO, Maxim, TI, ...
 • Mikroprocesory MCS51 rodina: 87Cxxx, 87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89Fxxx, 89LVxxx, 89LSxxx, 89LPxxx, 89Exxx, 89Lxxx, all manufacturers, Philips LPC rodina
 • Mikroprocesory Intel 196 rodina: 87C196 KB/KC/KD/KT/KR/...
 • Mikroprocesory Atmel ARM. AT91SAM7Sxx, AT91SAM7Lxx, AT91SAM7Xxx, AT91SAM7XCxx, AT91SAM7SExx rodina;
 • Mikroprocesory Atmel ARM9: AT91SAM9xxx rodina;
 • Mikroprocesory ARM Cortex-M3: ATSAM3Axxx, ATSAM3Uxxx, ATSAM3Nxxx, ATSAM3Sxxx, ATSAMD20, ATSAM3Xxxx rodina
 • Mikroprocesory ARM Cortex-M4: ATSAM4Sxxx rodina
 • Mikroprocesory Atmel AVR 8bit/16bit: AT90Sxxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, ATtiny, ATmega, ATxmega rodina
 • Mikroprocesory Atmel AVR32: AT32UC3xxxx, ATUCxxxD3/D4/L3U/L4U rodina
 • Mikroprocesory TI (Chipcon): CC11xx, CC24xx, CC25xx, CC85xx rodina
 • Mikroprocesory Coreriver: Atom 1.0, MiDAS1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 rodina
 • Mikroprocesory Cypress: CY7Cxxxxx, CY8Cxxxxx
 • Mikroprocesory ELAN: EM78Pxxx
 • Mikroprocesory EPSON: S1C17 rodina
 • Mikroprocesory Explore Microelectronic: EPF01x, EPF02x rodina
 • Mikroprocesory Generalplus: GPM8Fxxx rodina
 • Mikroprocesory GreenPeak: GPxxx rodina
 • Mikroprocesory Infineon(Siemens): XC800, C500, XC166, C166 rodina
 • Mikroprocesory MDT 1xxx and 2xxx rodina
 • Mikroprocesory Megawin: MG87xxx, MPC82xxx rodina
 • Mikroprocesory Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17Cxxx, PIC18xxx, PIC24xxx, dsPIC, PIC32xxx rodina
 • Mikroprocesory Motorola/Freescale: HC05, HC08, HC11, HC12, HCS08, RS08, S12, S12X, MC56F, MCF51, MCF52 rodina, Kinetis (K,L), Qorivva/5xxx Power Architecture
 • Mikroprocesory Myson MTV2xx, 3xx, 4xx, 5xx, CS89xx rodina
 • Mikroprocesory National: COP8xxx rodina
 • Mikroprocesory NEC: uPD70Fxxx, uPD78Fxxx rodina
 • Mikroprocesory Novatek: NT68xxx rodina
 • Mikroprocesory Nordic Semiconductor: nRF24LExxx, nRF24LUxxx, nRF315xx, nRF51xxx Flash and OTP rodina
 • Mikroprocesory Nuvoton ARM Cortex-Mx: NUC1xx, M05x, Mini51, Nano1xx rodina
 • Mikroprocesory Nuvoton (Winbond): N79xxx, W77xxx, W78xxx, W79xxx, W83xxx rodina
 • Mikroprocesory NXP (Philips) ARM Cortex-Mx: LPC11xx, LPC11Cxx, LPC11Dxx, LPC11Uxx, LPC12xx, LPC12Dxx, LPC13xx, LPC17xx, LPC11Axx, LPC11Exx, LPC11xxLV, LPC18xx, LPC43xx, LPC8xx, EM7xx, rodina
 • Mikroprocesory NXP (Philips) UOC rodina: UOCIII, UOC-TOP, UOC-Fighter (TDA1xxxx) rodina
 • Mikroprocesory NXP (Philips) ARM7: LPC2xxx, MPT6xx, PCD807xx, SAF7780xxx rodina
 • Mikroprocesory NXP (Philips) ARM9: LPC31xx rodina
 • Mikroprocesory Pasat: TinyModule DIL40, DIL50 rodina
 • Mikroprocesory Scenix (Ubicom): SXxxx rodina
 • Mikroprocesory Syntek: STK6xxx rodina
 • Mikroprocesory Renesas: R8C/Tiny rodina, uPD70Fxxx, uPD78Fxxx rodina, RL78 rodina, R32C rodina
 • Mikroprocesory SyncMOS: SM39xxx, SM59xxx, SM73xxx, SM79xxx, SM89xxx rodina
 • Mikroprocesory & Programmable System Memory STMicroelectronics: uPSD, PSD rodina
 • Mikroprocesory STM (ex SGS-Thomson): ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xx, STR9xx, STM32F/L/W, STM8A/S/L rodina, SPC5 (Power Architecture)
 • Mikroprocesory Silicon Laboratories(Cygnal): C8051 rodina
 • Mikroprocesory Silicon Laboratories(Energy Micro): EFM32Gxx, EFM32GGxx, EFM32LGxx, EFM32TGxx, EFM32WGxx rodina
 • Mikroprocesory Silicon Laboratories: SiM3Cxxx, SiM3Lxxx, SiM3Uxxx rodina
 • Mikroprocesory Texas Instruments: MSP430 rodina, MSC12xx rodina, TMS320F rodina, CC430 rodina,
 • Mikroprocesory Texas Instruments (ex Luminary Micro): LM3Sxxx, LM3Sxxxx rodina, LM4Fxxxx rodina, TM4C rodina
 • Mikroprocesory ZILOG: Z86/Z89xxx and Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx, Z16Fxxxx, ZGP323xxxxxx, ZLF645xxxxxxx, ZLP12840xxxxx, ZLP323xxxxxxx rodina
 • Mikroprocesory other: EM Microelectronic, Spansion(Fujitsu), Goal Semiconductor, Hitachi, Holtek, Novatek, Macronix, Princeton, Winbond, Samsung, Toshiba, Mitsubishi, Realtek, M-Square, ASP, Coreriver, Gencore, EXODUS Microelectronic, Topro, TinyARM, VersaChips, SunplusIT, M-Square, QIXIN, Signetic, Tekmos, Weltrend, Amic, Cyrod Technologies, Ember, Ramtron, Nordic Semiconductor, Samsung, ABOV Semiconductor...
 • EPROM: 2708 *1
 • PLD: Bipolar PALxxx *2

Programmátor, pomocou ISP konektora

 • Sériové E(E)PROM: IIC rodina, MW rodina, SPI rodina, KEELOQ rodina, PLD configuration memories, UN I/O rodina
 • 1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx
 • Sériové Flash: standard SPI (25xxx), DataFlash (AT45Dxxx, AT26Dxxx)
 • Sériové FRAM: Cypress(Ramtron): FM24xxxxxx, FM25xxxxxx, Fujitsu: MB85RCxxxx, MB85RSxxxx, Lapis(OKI, Rohm): MR44xxxxx, MR45xxxxx
 • Mikroprocesory Atmel: AT89Cxxx, AT89Sxxx, AT89LSxxx, AT89LPxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega, ATxmega rodina
 • Mikroprocesory Atmel AVR32: AT32UC3xxxx, ATUCxxxD3/D4/L3U/L4U rodina
 • Mikroprocesory Atmel ARM7: AT91SAM7Sxx, AT91SAM7Xxx, AT91SAM7XCxx, AT91SAM7SExx rodina;
 • Mikroprocesory TI (Chipcon): CC11xx, CC24xx, CC25xx, CC85xx rodina
 • Mikroprocesory Cypress: CY8C2xxxx
 • Mikroprocesory Elan: EM78Pxxx, EM6xxx rodina
 • Mikroprocesory EM Microelectronic: 4 and 8 bit rodina
 • Mikroprocesory Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, PIC24xxx, dsPIC, PIC32xxx rodina
 • Mikroprocesory Mitsubishi: M16C
 • Mikroprocesory Motorola/Freescale: HC08 (both 5-wire, All-wire), HC11, HC12, HCS08, S12, S12X, MC56F, MCF52, Kinetis K rodina
 • Mikroprocesory Nordic Semiconductor: nRF24LExxx, nRF24LUxxx, nRF315xx Flash and OTP rodina
 • Mikroprocesory NXP (Philips) ARM7: LPC2xxx, MPT6xx rodina
 • Mikroprocesory NXP (Philips) ARM Cortex-Mx: LPC11xx, LPC11Cxx, LPC11Dxx, LPC11Uxx, LPC12xx, LPC12Dxx, LPC13xx, LPC17xx, LPC11Axx, LPC11Exx, LPC11xxLV, LPC18xx, LPC43xx, LPC8xx, EM7xx, rodina
 • Mikroprocesory NEC: uPD7xxx rodina
 • Mikroprocesory Philips (NXP): LPCxx rodina, 89xxx rodina
 • Mikroprocesory Renesas: R8C/Tiny rodina, uPD7xxx rodina
 • Mikroprocesory Realtek, M-Square
 • Mikroprocesory Samsung: ICPZBSxxx rodina
 • Mikroprocesory Scenix (Ubicom): SXxxx rodina
 • Mikroprocesory Silicon Laboratories(Energy Micro): EFM32Gxx, EFM32GGxx, EFM32LGxx, EFM32TGxx, EFM32WGxx rodina
 • Mikroprocesory STM (ex SGS-Thomson): ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xx, STR9xx, STM32F/L/W, STM8A/S/L rodina, SPC5 (Power Architecture)
 • Mikroprocesory Silicon Laboratories(Cygnal): C8051 rodina
 • Mikroprocesory & Programmable System Memory STMicroelectronics: uPSD, PSD rodina
 • Mikroprocesory TI: MSP430 rodina (both JTAG and BSL), MSC12xxx rodina, CC430 rodina, LM4F rodina, TM4C rodina
 • Mikroprocesory ZILOG: Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx, Z16Fxxxx rodina, ZLF645x0xx
 • Various PLD (also by Jam/VME/SVF/STAPL/... Player/JTAG support):
  Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX 9000, MAX II/G/Z, MAX V
  Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
 • PLD Lattice: ispGAL22xV10x, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, M4-xx/xx, M4LV-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, LC4xxxB/C/V/ZC/ZE, ispCLOCK, Power Manager/II, ProcessorPM
 • FPGA: Microsemi(Actel): ProASIC3, IGLOO, Fusion, ProASICplus, SmartFusion
 • FPGA: Lattice: MachXO, MachXO2, LatticeXP, LatticeXP2, ispXPGA

Poznámky:

Podporované puzdra

 • podpora obvodov v DIP puzdrení bez prídavnej redukcie
 • podpora puzdrenia DIP, SDIP, PLCC, JLCC, SOIC, SOP, PSOP, SSOP, TSOP, TSOPII, TSSOP, QFP, PQFP, TQFP, VQFP, QFN (MLF), SON, BGA, EBGA, FBGA, VFBGA, UBGA, FTBGA, LAP, CSP, SCSP atď.
 • obvody s počtom pinov do 48, v puzdreni inom ako DIP, sú programované pomocou univerzálnych programovacích adaptérov - ak je to na programátore BeeHive204 technicky možné. Ak teda spoľahlivosť operácii s programovaným obvodom je nižšia ako priemyselý štandard, je potrebné použiť špecializované programovace adaptéry.
 • programátor je kompatibilný aj s väčšinou redukcií od iných výrobcov

Rýchlosť programovania

Speed improvement

Poznámky:

 • Rýchlosti programovania našich výrobkov testujeme na vzorkách náhodných dát, na rozdiel od niektorých konkurenčných výrobcov používajúcich vzorky s "riedkymi" dátami obsahujúcimi len časť kvalitatívnych dát na programovanie a dáta obsahujúce niekoľko nulových bitov (FE, EF, atď). Takouto úpravou vzoriek je možné do značnej miery znížiť programovacie časy jednotlivých obvodov. Pri porovnávaní produktov z tohto hľadiska si vždy vyžiadajte vzorky dát na ktorých boli tieto produkty testované.
 • Rýchlosť programovania zavisí od rýchlosti PC iba čiastočne, samozrejme, ak je vyťaženosť procesora pod 100%.
 • Čas programovania sa predĺži pokiaľ je programátor pripojený k PC cez LPT port.


Obvod Veľkosť [bity] Operácie Čas
K8P6415UQB (paralelná NOR Flash) 400100hx16 bit (64 Mega) programovanie a verifikácia 13 sec.
MT29F1G08ABAEAWP (paralelná NAND Flash) *2 8400000Hx8 (1 Giga) programovanie a verifikácia 51 sec.
THGBM3G4D1FBAIG (eMMC NAND Flash) *2 2048 MB x8 (16 Giga) programovanie *1 363 sec.
QB25F640S33 (sériová Flash) 800200hx8 (64 Mega) programovanie a verifikácia 30.7 sec.
AT89C51RD2 (mikroprocesor) 10000Hx8 programovanie a verifikácia 14.4 sec.
PIC32MX360F512L (mikroprocesor) 80000hx8 programovanie a verifikácia 8.9 sec.
Konfigurácia: PC Pentium 4, 2.4 GHz, 512 MB RAM, USB 2.0, Windows XP.

Poznámky:
 • *1 - implementácia rovnaká ako v čítačkách kariet. Verifikáciu programovania vykonáva interný radič obvodu, kde interný radič obvodu potvrzduje správne programovanie cez status register.
 • *2 - progamovacie časy pre aktívný TurboMode.

SOFTWARE

 • Algoritmy: použité sú výhradne výrobcom obvodov schválené, alebo odporúčané algoritmy.

 • Nové verzie SW: nové verzie programového vybavenia sú k dispozícii približne každé 4 týždne, bezplatne. OnDemand verziu programu poskytujeme pre doplnenie podpory aktuálnych obvodov a opravu chýb. Môže byť aktualizovaná denne.

 • Základné vlastnosti: história revízií, protokol práce, on-line nápoveda, informácie o obvodoch a algoritmoch.

Operácie s obvodom

 • štandardné:
  • inteligentný výber obvodu podľa typu, výrobcu alebo časti mena obvodu
  • automatický výber EPROM/Flash EPROM obvodov podľa ID
  • kontrola vymazania, čítanie, verifikácia
  • programovanie
  • výmaz
  • programovanie konfiguračých a zabezpečovacích bitov
  • illegal bit test
  • kontrolná suma
  • interpretuje Jam Standard Test and Programming Language (STAPL), JEDEC standard JESD-71
  • interpretuje VME/SVF súbory
 • zabezpečovacie
  • kontrola správneho vloženia
  • kontrola kontaktu ZIF-obvod
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne
  • výrobný mód (automatický štart programovania po vložení obvodu)
  • niekoľko serializačných módov (viac typov inkrementálnych módov, from-file mód, custom generator mód)
  • štatistika
  • count-down mód

Operácie s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill/copy, move, byte swap, word/dword split
 • checksum (byte, word)
 • print

Súbor čítať/uložiť

 • programátor je riadený počítačom, preto nie je potrebný čas na download dát
 • automatická identifikácia typu súboru
  Akceptované formáty súborov
  • neformátovaný (raw) binárny
  • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S-record, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX,, ASCII HEX, Renesas Consolidated HEX
  • Altera POF, JEDEC (ver. 3.0.A), napr. od ABEL, CUPL, PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD, PLD Designer ISDATA, atď.
  • JAM (JEDEC STAPL Format), JBC (Jam STAPL Byte Code), STAPL (STAPL File) JEDEC standard JESD-71
  • VME (ispVME súbor VME2.0/VME3.0)

Všeobecné

dokumentácia

Systémové požiadavky

Prevádzkové hodnoty

 • prevádzkové napájanie 100-240V AC nominálne, 90-264 VAC max., 47-63 Hz
 • spotreba elektrickej energie max. 60W aktívny režim
 • rozmery 361x234x56mm
 • hmotnosť (programátor) 3.5kg
 • prevádzková teplota medzi 5°C ÷ 40°C
 • prevádzková vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky

Základná konfigurácia:
Bonusový balík:
 • Antistatický náramok
 • Vákuové pero
 • Darček (prekvapenie)

Doplnkové služby

 • Keep Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu a aktualizovanej užívateľskej dokumentácie (balík Keep-Current)
 • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

V cene programátora je zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba v oblasti programovania (hot line)
 • bezplatná aktualizácia nových verzií programového vybavenia z web stránky

Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené za účelom zlepšenia úžitkových vlastností výrobku.