BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

BeeHive4+

Ukončená výroba. Náhrada: BeeHive204.

Extrémne rýchly univerzálny 4x 48-pindrive "concurrent" systém násobného programovania.

Stručný popis:
 • podporovaných obvodov verziou SW 3.81 (24. Nov. 2022)
 • štyri nezávislé univerzálne programovacie moduly (založené na koncepcii programátora BeeProg+)
 • možnosť dosiahnuť väčšiu efektívnosť programovania pripojením dvoch programátorov BeeHive4+ k jednému PC
 • extrémne rýchle programovanie, jeden z najrýchlejších programátorov vo svojej triede. Programuje pamäť 64Mbit NOR Flash za menej ako 46 sekúnd a 1Gbit NAND Flash do 120 sekúnd.
 • výkonný nezávislý obvod obvod pin-drivera pre každý pin programátora
 • ISP konektor pre in-circuit programovanie
 • podpora nízkeho napájacieho napätia pre najnovšie obvody Flash pamätí
 • ESD ochrana všetkých pinov pätice
 • programuje všetky obvody v DIL bez prídavných modulov
 • USB (do 480 Mbit/s) rozhranie na pripojenie k PC
 • komfortný ovládací program, kompatibilný s Windows XP/2003/XPx64/Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 (32-bit a 64-bit)
 • vyrobené na Slovensku
 • záruka - 3 rokyVoliteľné príslušenstvo:

Vlastnosti

VŠEOBECNÉ
 • BeeHive4+ je extrémne rýchly univerzálny 4x 48-pindrive "concurrent" systém násobného programovania vyvinutý dosiahnuť vysokú výrobnú efektivitu programovania s minimálnym zásahom operátora. Programovanie obvodov je blízke ich teoretickým maximálnym hodnotám rýchlosti programovania.
 • BeeHive4+ pozostáva zo štyroch nezávislých izolovaných univerzálnych modulov, založených na použití programátorov podobných programátoru BeeProg+. Na základe toho môžu jednotlivé moduly pracovať asynchrónne ("concurrent" programovací mód). Programovací proces každého modulu začína nezávisle od ostatných modulov po detekcii správneho vloženia obvodu do pätice. V konečnom dôsledku počas prevádzky troch modulov môže operátor manipulovať s obvodom voľného modulu.
 • Modulárna stavba BeeHive4+ (nezávislá činnosť programovacích modulov) umožňuje plynulú prevádzku aj v prípadoch, ak niektoré z programovaných obvodov sú nepoužiteľné. To umožňuje ľahkú a rýchlu obsluhu.
 • Automatická operácia: asynchróna a súbežná operácia umožňuje programovanie obvodu bezprostredne po vložení obvodu do pätice programátora. Činnosť operátora programovania v tomto prípade spočíva len vo vyberaní a vkladaní obvodov do pätice programátora. Čas školenia operátorov je v tomto prípade minimálny.
 • BeeHive4+ podporuje všetky typy a kremíkové technológie programovateľných obvodov dneška a zajtrajška bez použitia špeciálnych prídavných modulov. Na základe toho, že podpora nových obvodov sa deje výlučne programovo a pokiaľ to je potrebné s použitím jednoduchého konvertora, z toho dôvodu sú ďalšie náklady vlastníkov programátorov minimálne..
 • Pri použití zabudovaného ISP konektora, je možnosť programovať obvody vybavených týmto rozhraním priamo v danej aplikácii.
 • Programátor predstavuje vynikajúco technicky spracovaný výrobok, zabezpečujúci spoľahlivé a rýchle programovanie a to za veľmi konkurencieschopnú cenu. Vo svojej triede poskytuje iste najlepší pomer cena/výkon.
 • Programátor programuje obvody maximálne rýchlo z dôvodu použitia výkonného hardware na báze high-speed FPGA a tiež vďaka vykonávaniu niektorých časovo náročných činností interne programátorom. BeeHive4+ je vo svojej kategórii rýchlejší, ako väčšina konkurenčných programátorov. V konečnom dôsledku, pri použití programátora vo výrobe, je väčšinou čas programovania obvodu kratší ako čas obsluhy programátora operátorom.
 • BeeHive4+ je periférne zariadenie osobného počítača triedy IBM PC, pripojiteľné PC desktop po palmtop pomocou USB (2.0/1.1) portu
 • Zdierka pre pripojenie antistatického náramku umožňuje ľahkú implementáciu ESD ochrany.
HARDWARE (platný pre každý programovací modul)
 • BeeHive4+ má 48 výkonných plne konfigurovateľných TTL pindriverov na báze FPGA, ktoré poskytujú H/L/pull_up/pull_down a možnosť čítania pre každý pin pätice. Použité pokročilé kvalitné a vysokorýchlostné obvody poskytujú kvalitné signály bez prekmitov na programovanie všetkých podporovaných obvodov. Pindriver poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke na programovanie všetkých dnešných (1.8 V) aj budúcich low-voltage obvodov.
 • Každý z programovacích modulov umožňuje skontrolovať správnu polohu (posunutie, otočenie) programovaného obvodu v pätici, ako aj to, či má každý pin programovaného obvodu kontakt v pätici. Tieto schopnosti podporené limitáciou programovacích prúdov a kontrolou identifikačných byte programovaného obvodu takmer vylučujú možnosť chyby obsluhy.
 • Samotestovacia schopnosť umožňuje kontrolu celkového stavu programátora, vykonaním diagnostických častí obsluhujúceho programu.
 • Zabezpečovacie obvody programátora vylučujú poškodenie programátora a/alebo programovaného obvodu v prípadoch poruchy napájania, výpadku komunikácie s PC alebo chyby operátora. Ochranné obvody na všetkých vstupoch do BeeHive4+ programátora (napájací a komunikačný konektor ako aj programovacia ZIF pätica) chránia programátor aj programovaný obvod pred poškodením v prípade prepätia aj elektostatického výboja až do 15kV.
 • Programátor BeeHive4+ vykonáva verifikáciu naprogramovaných hodnôt pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, čo zvyšuje výťažnosť programovacieho procesu a dlhodobú stálosť naprogramovaných údajov.
 • Široký sortiment konvertorov z DIL na PLCC, SOIC, PSOP, SSOP, TSOP, TSSOP, TQFP, QFN (MLF), SDIP, BGA iné puzdra umožňuje programovanie obvodov aj v iných ako DIL puzdrach.
SOFTWARE (kontrola výrobného módu)
 • Táto časť ovládacieho programu je určená na jednoduchú kontrolu prevádzky veľkoobjemnej výroby.
 • Jednoducho manipulovateľný ovládací program kombinuje výkonné funkcie s jednoduchým ovládaním. Grafické užívateľské rozhranie poskytuje operátorovi prehľad nad všetkými doležitými výsledkami činností bez zbytočných, zaťažujúcich a menej významých detailov.

  BeeProgMC_SW

 • Systém násobného programovania BeeHive4+ je ovládaný pomocou projektového súboru, ktorý obsahuje užívateľské údaje, konfiguračné informácie obvodov a programovania, sekvencie riadiacich príkazov auto-programovania, atď. Kedže projektový súbor je zvyčajne vopred vytvorený a otestovaný inžiniermi a následne prebratý operátorom, z toho dôvodu je chyba operátora v procese programovania obvodov znížená na maximálnu možnú mieru. V projektovom súbore je danná možnosť nastavenia ochranného módu k zabráneniu neoprávnených zásahov a zmien v súbore.
 • Každý obvod môže byť naprogramovaný rôznymi dátami ako napríklad sériové čislo, konfiguračné a kalibračné údaje.
SOFTWARE (programming modules driver, engineering mode control)
 • Táto časť ovládacieho programu je zameraná na rýchlu a jednoduchú prípravu projektového súboru na použitie v riadení výrobného módu.
 • Pre všetky programovacie moduly je k dispozícii jednoducho ovládateľný riadiaci program s vysúvacími ponukami, klávesovými skratkami a nápovedou. Voľba programovaného obvodu je podľa výrobcov, tried obvodov alebo zadaním fragmentu označenia, uvedeného na obvode. Tento niekoľko rokov vyvýjaný ovládací program je použitý takisto na riadenie všetkých Elnec programátorov.


 • PG4UW

 • Štandardné operácie súvisiace s obvodmi (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, výmaz) sú kontrolované testovacími funkciami (test vloženia obvodu, kontrola kontaktov ZIF-obvod, kontrola identifikačných byte obvodu), a niekoľkými špeciálnymi funkciami (autoinkrementácia, výrobný režim - start immediately after insertion of chip into socket).
 • Ovládací program podporuje všetky známe formáty súborov. Čítacia funkcia automaticky rozpoznáva formát načítavaného súboru a urobí potrebnú konverziu dát. Implementovaný Jam Player umožnuje interpretáciu Jam súborov štandardu JEDEC JESD-71 a VME súborov
 • Užitočná autoinkrementačná fukcia umožňuje priradenie osobitných sériových čísel každému programovanému obvodu - inkrementáciu sériového čísla, alebo čítanie sériových čísel a iných identifikačných popisov programovaného obvodu zo súboru.
 • Ovládací program taktiež ponúka dostatočné množstvo informácií o programovanom obvode, ako napr. obrázky puzdrenia, významy popisných údajov obvodu (prefixy, sufixy).
STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV
 • Devízou technického riešenia programátora BeeHive4+ je fakt, že podpora na nové obvody sa deje výlučne programovo, pretože BeeHive4+ je založený na použití univerzálneho (BeeProg+) programátora. Pri pružnosti firmy Elnec sa podpora nových obvodov vykonáva takmer okamžite! Viac informácií o službe: AlgOR (Algorithm On Request).
 • Najnovšia verzia programového vybavenia je bezplatne k dispozícii na našej WEB stránke v časti na stiahnutie.
 • Služby Keep-Current a AlgOR sú ďalším krokom k spokojnosti zákazníkov.
  • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
  • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom BeeProg+ a taktiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.
 • Koncepcia programátora BeeHive4+, ochranné obvody a použité súčiastky, ako aj spoľahlivý výrobný proces a zahorovanie dovoľujú poskytnúť na programátor 3-ročnú záruku s obmedzením 25 000 cyklov na pätice ZIF..
 • Technická podpora (dostupná prostredníctvom formulára/e-mailu) Vám zaručuje vybavenie Vašich žiadostí do 24 hod..

Špecifikácia (BeeHive4+ systém násobného programovania)

 • 4x univerzálny programovací modul (4x pätica 48-pin DIL ZIF)
 • indikácia stavov operácií pomocou LED diód, LED power
 • port USB 2.0 high-speed kompatibilný
 • zdierka napájania 100-240VAC/60W max.
 • zdierka pre pripojenie antistatického náramku
 • zdierka pre pripojenie k uzemňovacej časti

Špecifikácia (platná pre všetky programovacie moduly)

HARDWARE

Programátor, prevodníky

 • USB 2.0 high-speed kompatibilný port, prenosová rýchlosť do 480 Mbit/s
 • vlastná inteligencia tvorená výkonným mikroprocesorom s podporou FPGA stavového automatu
 • tri D/A prevodníky pre VCCP, VPP1 a VPP2, s riadenou strmosťou nábežnej a zostupnej hrany
 • rozsah VCCP: 0..8V/1A
 • rozsah VPP1, VPP2: 0..26V/1A
 • schopnosť selftestu

Programovacia ZIF pätica, pindrivery

 • 48-pinový DIL ZIF (Zero Insertion Force) sokel pre obvody do 48 pinov so šírkou puzdra 300/600 mil
 • pindrivery: 48 univerzálny
 • VCCP/VPP1/VPP2 pripojiteľné na všetky piny
 • kvalitné pripojenie GND pre každý pin
 • TTL driver realizovaný pomocou FPGA poskytuje H, L, CLK, pull-up, pull-down na všetkých pinoch pindriveru
 • napäťové úrovne analógovej časti pindriveru nastaviteľné od 1.8 V do 26V
 • prúdové obmedzenie, vypnutie pri prekročení prúdu a výpadku napájacieho napätia
 • ESD prepäťová ochrana všetkých vývodov pätice (IEC1000-4-2: 15kV vzduchom, 8kV kontaktom)
 • test vodivosti programátora: všetky piny sú testované pred každou programovacou procedúrou

rozhranie ISP

 • 20-pinová vidlica s kľúčom
 • TTL pindrivery, poskytujúce H, L, CLK, pull-up, pull-down; úroveň H nastaviteľná v rozmedzí 1.8V až 5V k práci so všetkými (vrátane nízkonapäťovými) zariadeniami
 • 1x VCCP napätie (rozsah 2V..7V/100mA), pripojiteľné na piny 1, 3
 • programovacie napätie (VCCP) s obidvoma úrovňami a detekciou napätia
 • 1x VPP napätie (rozsah 2V..25V/50mA), pripojiteľné na piny 2,3,4,6,8,10
 • napájanie cieľového zariadenia (rozsah 2V..6V/250mA)
 • ESD ochrana všetkých vývodov ISP konektora (IEC1000-4-2: 15kV vzduchom, 8kV kontaktom)
PROGRAMOVANÉ OBVODY

Programátor, v ZIF pätici

 • EPROM: NMOS/CMOS, 2708*, rady 27xxx and 27Cxxx, s 8/16 bitovou dátovou zbernicou, plná podpora pre LV obvodov
 • EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx series,s 8/16 bitovou dátovou zbernicou
 • Flash EPROM: rady 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx, Samsung's K8Fxxxx, K8Cxxxx, K8Sxxxx, K8Pxxxx, od 256Kbit do 1Gbit, s 8/16 bitovou dátovou zbernicou, plná podpora pre LV obvodov
 • Sériové E(E)PROM: rady 11LCxxx, 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 45Dxxx, 59Cxxx, 25Fxxx, 25Bxxx, 25Dxxx, 25Pxxx, 25Qxxx, 85xxx, 93Cxxx, AT88SCxxx, NVM3060, MDAxxx, plná podpora pre LV obvodov
 • Konfigurovateľné (EE)PROM: XCFxxx, XC17xxxx, XC18Vxxx, EPCxxx, AT17xxx, 37LVxx
 • 1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx
 • PROM: AMD, Harris, National, Philips/Signetics, Tesla, TI
 • NV RAM: rady Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x
 • PLD: Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX7000AE, MAX II
 • PLD: Lattice: ispGAL22V10x, ispLSI1xxx, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxx, ispLSI2xxxA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, LC4xxxB/C/V/ZC, M4-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, M4LV-xx/xx, ispCLOCK, Power Manager
 • PLD: Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
 • other PLD: rady SPLD/CPLD: AMI, Atmel, AMD-Vantis, Gould, Cypress, ICT, Lattice, NS, Philips, STM, VLSI, TI
 • FPGA: Actel: ProASIC3, IGLOO, Fusion
 • FPGA: Lattice: MachXO, LatticeXP, ispXPGA
 • FPGA: Xilinx: Spartan-3AN
 • NAND FLASH: Samsung K9xxx, Hynix HY27xxx, Toshiba TC58xxx, Micron MT29Fxxx, Spansion S30Mxxx, Numonyx (ex STM (ex SGS Thomson)) NANDxxx
 • Multi-chip obvody: NAND+RAM, NOR+RAM, NOR+NOR+RAM, NAND+NOR+RAM
 • Clocks: TI(TMS), Cypress
 • Microcontrollers rady 48: rady 87x41, 87x42, 87x48, 87x49, 87x50
 • Mikroprocesory rady 51: 87xx, 87Cxxx, 87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89LVxxx, 89LSxxx, 89LPxxx, 89Exxx, 89Lxxx, všetci výrobcovia, rady Philips LPC
 • Mikroprocesory Intel rady 196: 87C196 KB/KC/KD/KT/KR/...
 • Mikroprocesory Atmel ARM7: rady AT91SAM7Sxx, AT91SAM7Lxx, AT91SAM7Xxx, AT91SAM7XCxx, AT91SAM7SExx
 • Mikroprocesory Atmel AVR 8bit: rady AT90Sxxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, ATtiny, ATmega
 • Mikroprocesory Atmel AVR32: AT32UC3xxxx
 • Mikroprocesory Chipcon (TI): rady CC11xx, CC24xx, CC25xx
 • Mikroprocesory Cypress: CY7Cxxxxx, CY8Cxxxxx
 • Mikroprocesory ELAN: EM78Pxxx
 • Mikroprocesory Infineon(Siemens): rady XC800, C500, XC166, C166
 • Mikroprocesory MDT: rady 1xxx a 2xxx
 • Mikroprocesory Microchip PICmicro: rady PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17Cxxx, PIC18xxx, PIC24xxx, dsPIC
 • Mikroprocesory Motorola/Freescale: rady 68HC05, 68HC08, 68HC11, HCS08, HCS12, MC56F, MCF52
 • Mikroprocesory Myson: rady MTV2xx, 3xx, 4xx a 5xx
 • Mikroprocesory National: rady COP8xxx
 • Mikroprocesory NEC: rady uPD70Fxxx, uPD78Fxxx
 • Mikroprocesory Novatek: rady NT68xxx
 • Mikroprocesory Philips (NXP) rady UOC: rady UOCIII, UOC-TOP, UOC-Fighter
 • Mikroprocesory Philips (NXP) ARM7: rady LPC2xxx, PCD807xx, SAF7780xxx
 • Mikroprocesory Scenix (Ubicom): rady SXxxx
 • Mikroprocesory Renesas: rady R8C/Tiny
 • Mikroprocesory SGS-Thomson: rady ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xx
 • Mikroprocesory & Programmable System Memory STMicroelectronics: rady uPSD, PSD
 • Mikroprocesory STM (ex SGS Thomson): rady ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xx, STR9xx, STM32Fxx
 • Mikroprocesory Silicon Laboratories(Cygnal): rady C8051
 • Mikroprocesory TI: MSP430, rady MSC12xx , TMS320F
 • Mikroprocesory ZILOG: rady Z86/Z89xxx and Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx, Z16Fxxxx, ZGP323xxxxxx, ZLF645xxxxxxx, ZLP12840xxxxx, ZLP323xxxxxxx
 • Mikroprocesory iné: EM Microelectronic, Fujitsu, Goal Semiconductor, Hitachi, Holtek, Princeton, Macronix, Winbond, Samsung, Toshiba, Mitsubishi, Realtek, M-Square, ASP, Coreriver, Gencore, EXODUS Microelectronic, Megawin, Syntek, Topro, TinyARM, VersaChips, SunplusIT ...

Programátor, cez ISP konektor

 • Sériové E(E)PROM: rada IIC, rada MW, rada SPI, rada KEELOQ, serial data Flash, PLD konfigurovateľné pamäte, rada UNI/O
 • Mikroprocesory Atmel: AT89Sxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega, AT89LSxxx, AT89LPxxx
 • Mikroprocesory Atmel AVR32: AT32UC3xxxx
 • Mikroprocesory Chipcon (TI): rady CC11xx, CC24xx, CC25xx
 • Mikroprocesory Cypress: CY8C2xxxx
 • Mikroprocesory Elan: rady EM78Pxxx, EM6xxx
 • Mikroprocesory EM Microelectronic: 4 a 8 bitové rady
 • Mikroprocesory Microchip PICmicro: rady PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, PIC24xxx, dsPIC
 • Mikroprocesory Mitsubishi: M16C
 • Mikroprocesory Motorola/Freescale: rady 68HC11, 68HC08 (5-wire a All-wire), HCS08, HCS12
 • Mikroprocesory NEC: rada uPD7xxx
 • Mikroprocesory Philips: rada LPC2xxx, rada LPC, rada 89xxx
 • Mikroprocesory Renesas: rada R8C/Tiny
 • Mikroprocesory Realtek, M-Square
 • Mikroprocesory Scenix (Ubicom): rada SXxxx
 • Mikroprocesory STM (ex. SGS Thomson): rady STR7xx, STR9xx, STM32Fxx
 • Mikroprocesory Silicon Laboratories(Cygnal): rada C8051
 • Mikroprocesory & Programmable System Memory STMicroelectronics: rada uPSD, PSD
 • Mikroprocesory TI: MSP430 (rady JTAG aj BSL), rada MSC12xxx
 • Mikroprocesory ZILOG: rady Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx, Z16Fxxxx
 • rôzne PLD (tiež s podporou Jam/VME/SVF/STAPL/... Player/JTAG):
  Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX 9000, MAX II
  Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
 • PLD: Lattice: ispGAL22xV10x, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, M4-xx/xx, M4LV-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, LC4xxxB/C/V/ZC, ispCLOCK, Power Manager
 • FPGA: Actel: ProASIC3, IGLOO, Fusion
 • FPGA: Lattice: MachXO, LatticeXP, ispXPGA
Poznámky:

Podporované puzdra

 • podpora obvodov v DIP puzdrení bez prídavnej redukcie
 • podpora puzdrenia DIP, SDIP, PLCC, JLCC, SOIC, SOP, PSOP, SSOP, TSOP, TSOPII, TSSOP, QFP, PQFP, TQFP, VQFP, QFN (MLF), SON, BGA, EBGA, FBGA, VFBGA, UBGA, FTBGA, LAP, CSP, SCSP, LQFP, MQFP, HVQFN, QLP, QIP atď.
 • väčšina puzdreni iných ako DIP sú programovateľné pomocou prídavných redukcií do 48 pinov
 • programátor je kompatibilný aj s väčšinou redukcií od iných výrobcov

Rýchlosť programovania

Poznámky:
 • Rýchlosti programovania našich výrobkov testujeme na vzorkách náhodných dát, na rozdiel od niektorých konkurenčných výrobcov používajúcich vzorky s "riedkymi" dátami obsahujúcimi len časť kvalitatívnych dát na programovanie a dáta obsahujúce niekoľko nulových bitov (FE, EF, atď). Takouto úpravou vzoriek je možné do značnej miery znížiť programovacie časy jednotlivých obvodov. Pri porovnávaní produktov z tohto hľadiska si vždy vyžiadajte vzorky dát na ktorých boli tieto produkty testované.
 • Rýchlosť programovania čiastočne závisí od rýchlosti PC a od vyťaženosti operačného systému.

  Obvod Veľkosť [bity] Operácie Čas
  M50FW080 (paralelná Flash) 100000Hx8 (8 Mega) programovanie a verifikácia 22 sek.
  MX28F640C3BT (paralelná Flash) 400000Hx16 (64 Mega) programovanie a verifikácia 57 sek.
  K9F1G08U0M (paralelná NAND Flash) 8400000Hx8 (1 Giga) programovanie a verifikácia 239 sek.
  AT45D081 (sériová Flash) 108000Hx8 (16 Mega) programovanie a verifikácia 36 sek.
  AT89C51RD2 (mikroprocesor) 10000Hx8 programovanie a verifikácia 15 sek.
  PIC18LF452 (mikroprocesor) 4000Hx16 programovanie a verifikácia 4 sek.
  Konfigurácia: PC Pentium 4, 2.4 GHz, 512 MB RAM, USB 2.0, Windows XP.
  SOFTWARE
  • Algoritmy: použité sú výhradne výrobcom obvodov schválené, alebo odporúčané algoritmy.

  • Nové verzie SW: nové verzie programového vybavenia sú k dispozícii približne každé 4 týždne, bezplatne. OnDemand verziu programu poskytujeme pre doplnenie podpory aktuálnych obvodov a opravu chýb. Môže byť aktualizovaná denne.

  • Základné vlastnosti: história revízií, protokol práce, on-line nápoveda, informácie o obvodoch a algoritmoch.

  Operácie s obvodom

  • štandardné:
   • inteligentný výber obvodu podľa typu, výrobcu alebo časti mena obvodu
   • automatický výber EPROM/Flash EPROM obvodov podľa ID
   • kontrola vymazania, čítanie, verifikácia
   • programovanie
   • výmaz
   • programovanie konfiguračých a zabezpečovacích bitov
   • illegal bit test
   • kontrolná suma
   • interpretuje Jam Standard Test and Programming Language (STAPL), JEDEC standard JESD-71
   • interpretuje VME/SVF súbory
  • zabezpečovacie
   • kontrola správneho vloženia, spätná kontrola vloženia
   • kontrola kontaktu ZIF-obvod
   • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
  • špeciálne
   • výrobný mód (automatický štart programovania po vložení obvodu)
   • niekoľko serializačných módov (viac typov inkrementálnych módov, from-file mód, custom generator mód)
   • štatistika
   • count-down mód

  Operácie s buffrom

  • view/edit, find/replace
  • fill/copy, move, byte swap, word/dword split
  • checksum (byte, word)
  • print

  Súbor čítať/uložiť

  • programátor je riadený počítačom, preto nie je potrebný čas na download dát
  • automatická identifikácia typu súboru
   Akceptované formáty súborov
   • neformátovaný (raw) binárny
   • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S-record, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX,, ASCII HEX, Renesas Consolidated HEX
   • Altera POF, JEDEC (ver. 3.0.A), napr. od ABEL, CUPL, PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD, PLD Designer ISDATA, atď.
   • JAM (JEDEC STAPL Format), JBC (Jam STAPL Byte Code), STAPL (STAPL File) JEDEC standard JESD-71
   • VME (ispVME súbor VME2.0/VME3.0)
  VŠEOBECNÉ

  Systémové požiadavky

  Prevádzkové hodnoty

  • prevádzkové napájanie 100-240V AC nominálne, 90-264 VAC max., 47-63 Hz
  • spotreba elektrickej energie max. 60W aktívny režim
  • rozmery 361x234x56mm
  • hmotnosť (programátor) 3.5kg
  • teplotný obsah 5°C ÷ 40°C
  • relatívna vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

  Obsah dodávky

  Základná konfigurácia:
  • programátor BeeHive4+
  • prepojovací kábel PC-programátor, USB port
  • diagnostická hlavica pre selftest programátora (1x)
  • diagnostická hlavica pre ISP konektor (1x)
  • ISP kábel (4x)
  • protiprachový kryt na ZIF päticu (4x)
  • návod na obsluhu a použitie (v elektronickej verzii na priloženom CD a v tlačenej forme)
  • ovládací program
  • výsledná správa kalibračného testu
  • prepravný obal
  Bonusový balík:
  • Antistatický náramok
  • Vákuové pero
  • Darček (prekvapenie)

  Doplnkové služby

  • Keep Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu a aktualizovanej užívateľskej dokumentácie (balík Keep-Current)
  • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

  V cene programátora je zahrnuté

  • bezplatná poradenská služba v oblasti programovania (hot line)
  • bezplatná aktualizácia nových verzií programového vybavenia z web stránky

  Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené za účelom zlepšenia úžitkových vlastností výrobku.