BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

BeeHive8S

Ukončená výroba. Náhrada: programátor BeeHive208S.

Extrémne rýchly univerzálny 8x 48-pindrive stand-alone "concurrent" multiprogramovací systém.

Stručný popis:
 • podporovaných obvodov vo verzii 3.82 ovládacieho programu PG4UW (12. Jan. 2023)
 • osem nezávislých univerzálnych programovacích modulov (založených na koncepcii programátora BeeProg+)
 • extrémne rýchle programovanie, jeden z najrýchleších programátorov vo svojej triede. Programuje 64Mbit NOR Flash pamäť za menej ako 46 sekúnd a 1Gbit NAND Flash za menej ako 120 sekúnd.
 • výkonný nezávislý obvod pin-drivera pre každý pin programátora
 • ISP konektor pre in-circuit programovanie
 • grafická ovládacia jednotka s dotykovou obrazovkou
 • podpora nízkeho napájacieho napätia pre najnovšie obvody Flash pamätí
 • ESD ochrana všetkých pinov pätice
 • programuje všetky obvody v DIL bez prídavných modulov
 • PC vo vnútri programátora riadené pomocou Windows XP Embedded
 • vyrobené na Slovensku
 • záruka - 3 roky


Voliteľné príslušenstvo:

Vlastnosti

VŠEOBECNÉ
 • BeeHive8S je extrémne rýchly 8x 48-pindrive stand-alone "concurrent" systém násobného programovania vyvinutý dosiahnuť vysokú výrobnú efektivitu programovania s minimálnym zásahom operátora. Programovanie obvodov je blízke ich teoretickým maximálnym hodnotám rýchlosti programovania.
 • BeeHive8S je zložený z ôsmich oddelených nezávislých univerzálnych programovacích modulov, založených na koncepcii programátora BeeProg+. Na základe toho môžu jednotlivé moduly pracovať asynchrónne (tzv. "concurrent" programovací mód). Programovací proces každého modulu začína nezávisle od ostatných modulov po detekcii správneho vloženia obvodu do pätice. V konečnom dôsledku počas prevádzky siedmych modulov môže operátor manipulovať s obvodom posledného voľného modulu.
 • Grafická ovládacia jednotka s dotykovou obrazovkou poskytuje prehľadné ovládanie a monitorovanie programovacieho procesu.
 • Modulárna stavba BeeHive8S (nezávislá činnosť programovacích modulov) umožňuje plynulú prevádzku aj v prípadoch, ak niektoré z programovaných obvodov sú nepoužiteľné. To umožňuje ľahkú a rýchlu obsluhu programátora.
 • Automatická operácia: asynchróna a súbežná operácia umožňuje programovanie obvodu bezprostredne po vložení obvodu do pätice programátora. Činnosť operátora programovania v tomto prípade spočíva len vo vyberaní a vkladaní obvodov do pätice programátora. Čas školenia operátorov je v tomto prípade minimálny.
 • BeeHive8S podporuje všetky typy a kremíkové technológie programovateľných obvodov dneška a zajtrajška bez použitia špeciálnych prídavných modulov. Na základe toho, že podpora nových obvodov sa deje výlučne programovo a pokiaľ to je potrebné s použitím jednoduchého konvertora, z toho dôvodu sú ďalšie náklady vlastníkov programátorov minimálne.
 • Pri použití zabudovaného ISP konektora, je možnosť programovať obvody vybavených týmto rozhraním priamo v danej aplikácii.
 • Programátor predstavuje vynikajúco technicky spracovaný výrobok, zabezpečujúci spoľahlivé a rýchle programovanie a to za veľmi konkurencieschopnú cenu. Vo svojej triede poskytuje iste najlepší pomer cena/výkon.
 • Programátor programuje obvody maximálne rýchlo z dôvodu použitia výkonného hardware na báze high-speed FPGA a tiež vďaka vykonávaniu niektorých časovo náročných činností interne programátorom. BeeHive8S je vo svojej kategórii rýchlejší, ako väčšina konkurenčných programátorov. V konečnom dôsledku, pri použití programátora vo výrobe, je väčšinou čas programovania obvodu kratší ako čas obsluhy programátora operátorom.
 • Zdierka pre pripojenie antistatického náramku umožňuje ľahkú implementáciu ESD ochrany.
HARDWARE (platný pre všetky programovacie moduly)
 • BeeHive8S má 48 výkonných plne konfigurovateľných TTL pindriverov na báze FPGA, ktoré poskytujú H/L/pull_up/pull_down a možnosť čítania pre každý pin pätice. Použité pokročilé kvalitné a vysokorýchlostné obvody poskytujú kvalitné signály bez prekmitov na programovanie všetkých podporovaných obvodov. Pindriver poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke na programovanie všetkých dnešných (1.8 V) aj budúcich nízkonapäťových obvodov.
 • Každý z programovacích modulov umožňuje skontrolovať správnu polohu (posunutie, otočenie) programovaného obvodu v pätici, ako aj to, či má každý pin programovaného obvodu kontakt v pätici. Tieto schopnosti podporené limitáciou programovacích prúdov a kontrolou identifikačných byte programovaného obvodu takmer vylučujú možnosť chyby obsluhy.
 • Samotestovacia schopnosť umožňuje kontrolu celkového stavu programátora, vykonaním diagnostických častí obsluhujúceho programu.
 • Zabezpečovacie obvody programátora vylučujú poškodenie programátora a/alebo programovaného obvodu v prípadoch poruchy napájania, výpadku komunikácie s PC alebo chyby operátora. Ochranné obvody na všetkých vstupoch do BeeHive8S programátora (napájací a komunikačný konektor ako aj programovacia ZIF pätica) chránia programátor aj programovaný obvod pred poškodením v prípade prepätia aj elektrostatického výboja až do 15kV.
 • Programátor BeeHive8S vykonáva verifikáciu naprogramovaných hodnôt pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, čo zvyšuje výťažnosť programovacieho procesu a dlhodobú stálosť naprogramovaných údajov.
 • Široký sortiment konvertorov z DIL na PLCC, SOIC, PSOP, SSOP, TSOP, TSSOP, TQFP, QFN (MLF), SDIP, BGA iné puzdra umožňuje programovanie obvodov aj v iných ako DIL puzdrach.
SOFTWARE (časť režimu kontroly prevádzky)
 • Táto časť ovládacieho programu slúži na jednoduchú kontrolu a ovládanie veľkoobjemnej výroby.
 • Na riadenie a monitorovanie programovacieho cyklu systému násobného programovania BeeHive8S existujú dva spôsoby: kontrolná jednotka alebo použitie štandardného displeja/klávesnice/myši.
 • Grafická ovládacia jednotka s dotykovou obrazovkou, poskytuje základné informácie o programovacom cykle a umožňuje základnú úroveň riadenia programátora BeeHive8S.
BeeHive8S
BeeHive8S

 • Ovládací displej, klávesnica a myš, poskytuje operátorovi väčší komfort a všetky potrebné informácie v procese programovania.
 • Jednoducho manipulovateľný ovládací program kombinuje výkonné funkcie s jednoduchým ovládaním. Grafické užívateľské rozhranie poskytuje operátorovi prehľad nad všetkými doležitými výsledkami činností bez zbytočných, zaťažujúcich a menej významých detailov.
BeeHive8S

 • Systém násobného programovania BeeHive8S je ovládaný pomocou projektového súboru, ktorý obsahuje užívateľské údaje, konfiguračné informácie obvodov a programovania, sekvencie riadiacich príkazov auto-programovania, atď. Kedže projektový súbor je zvyčajne vopred vytvorený a otestovaný inžiniermi a následne prebratý operátorom, z toho dôvodu je chyba operátora v procese programovania obvodov znížená na maximálnu možnú mieru. V projektovom súbore je daná možnosť nastavenia ochranného módu k zabráneniu neoprávnených zásahov a zmien v súbore.
 • Každý obvod môže byť naprogramovaný rôznymi dátami ako napríklad sériové čislo, konfiguračné a kalibračné údaje.
 • SOFTWARE (riadenie programovacích modulov, kontrola riadenia)
  • Táto časť ovládacieho programu je zameraná na rýchlu a jednoduchú prípravu projektového súboru na použitie v riadení výrobného módu.
  • Pre všetky programovacie moduly je k dispozícii jednoducho ovládateľný riadiaci program s vysúvacími ponukami, klávesovými skratkami a nápovedou. Voľba programovaného obvodu je podľa výrobcov, tried obvodov alebo zadaním fragmentu označenia, uvedeného na obvode. Tento niekoľko rokov vyvýjaný ovládací program je použitý takisto na riadenie všetkých Elnec programátorov.


  • PG4UW

  • Štandardné operácie súvisiace s obvodmi (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, výmaz) sú kontrolované testovacími funkciami (test vloženia obvodu, kontrola kontaktov ZIF-obvod, kontrola identifikačných byte obvodu), a niekoľkými špeciálnymi funkciami (autoinkrementácia, výrobný režim - start immediately after insertion of chip into socket).
  • Ovládací program podporuje všetky známe formáty súborov. Čítacia funkcia automaticky rozpoznáva formát načítavaného súboru a urobí potrebnú konverziu dát. Implementovaný Jam Player umožnuje interpretáciu Jam súborov štandardu JEDEC JESD-71 a VME súborov.
  • Užitočná autoinkrementačná funkcia umožňuje priradenie osobitných sériových čísel každému programovanému obvodu - inkrementáciu sériového čísla, alebo čítanie sériových čísel a iných identifikačných popisov programovaného obvodu zo súboru.
  • Ovládací program taktiež ponúka dostatočné množstvo informácií o programovanom obvode, ako napr. obrázky puzdrenia, významy popisných údajov obvodu (prefixy, sufixy).
  STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV
  • Devízou technického riešenia programátora BeeHive8S je fakt, že podpora na nové obvody sa deje výlučne programovo, pretože BeeHive8S je založený na použití univerzálneho (BeeProg+) programátora. Pri pružnosti firmy Elnec sa podpora nových obvodov vykonáva takmer okamžite! Viac informácií o službe: AlgOR (Algorithm On Request).
  • Najnovšia verzia programového vybavenia je bezplatne k dispozícii na našej WEB stránke v časti na stiahnutie.
  • Služby Keep-Current a AlgOR sú ďalším krokom k spokojnosti zákazníkov.
   • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
   • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom BeeProg+ a taktiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.
  • Koncepcia programátora BeeHive8S, ochranné obvody a použité súčiastky, ako aj spoľahlivý výrobný proces a zahorovanie dovoľujú poskytnúť na programátor 3-ročnú záruku s obmedzením 25 000 cyklov na pätice ZIF..
  • Technická podpora (dostupná prostredníctvom formulára/e-mailu) Vám zaručuje vybavenie Vašich žiadostí do 24 hod..

  Špecifikácia (systém násobného programovania BeeHive8S)

  • 8x univerzálny programovací modul (8x 48-pin DIL ZIF pätica a 8x ISP konektor)
  • indikácia stavov operácií pomocou LED diód, LED power
  • zdierka pre pripojenie antistatického náramku
  • zdierka pre pripojenie k uzemňovacej časti
  Beehive8S site

  Špecifikácia (vstavaný PC vo vnútri programátora)

  • operačný systém Microsoft Windows XP Embedded
  • PC Intel Core 2 Duo 1.8 GHz
  • 1024 MB RAM
  • 160 GB HDD
  Beehive8S back

  Špecifikácia (platná pre všetky programovacie moduly)

  HARDWARE

  Programátor, prevodníky

  • USB 2.0 high-speed kompatibilný port, prenosová rýchlosť do 480 Mbit/s
  • vlastná inteligencia tvorená výkonným mikroprocesorom s podporou FPGA stavového automatu
  • tri D/A prevodníky pre VCCP, VPP1 a VPP2, s riadenou strmosťou nábežnej a zostupnej hrany
  • rozsah VCCP: 0..8V/1A
  • rozsah VPP1, VPP2: 0..26V/1A
  • schopnosť selftestu
  Beehive8S inside(1)

  Programovacia ZIF pätica, pindrivery

  • 48-pinový DIL ZIF (Zero Insertion Force) sokel pre obvody do 48 pinov so šírkou puzdra 300/600 mil
  • pindrivery: 48 univerzálny
  • VCCP/VPP1/VPP2 pripojiteľné na všetky piny
  • kvalitné pripojenie GND pre každý pin
  • TTL driver realizovaný pomocou FPGA poskytuje H, L, CLK, pull-up, pull-down na všetkých pinoch pindriveru
  • napäťové úrovne analógovej časti pindriveru nastaviteľné od 1.8 V do 26V
  • prúdové obmedzenie, vypnutie pri prekročení prúdu a výpadku napájacieho napätia
  • ESD prepäťová ochrana všetkých vývodov pätice (IEC1000-4-2: 15kV vzduchom, 8kV kontaktom)
  • test vodivosti programátora: všetky piny sú testované pred každou programovacou procedúrou
  Beehive8S ZIF

  rozhranie ISP

  • 20-pinová vidlica s kĺúčom
  • 6 TTL pindriverov, poskytujúcich H, L, CLK, pull-up, pull-down; úroveň H nastaviteľná v rozmedzí 1.8V až 5V k práci so všetkými (aj nízkonapäťovými) zariadeniami.
  • 1x VCCP napätie (rozsah 2V..7V/100mA), pripojiteľné na dva piny
  • programovacie napätie (VCCP) s obidvoma úrovňami a detekciou napätia
  • 1x VPP napájanie (rozsah 2V..25V/50mA), pripojiteľné na šesť pinov
  • napájanie cieľového zariadenia (rozsah 2V..6V/250mA)
  • ESD ochrana všetkých vývodov ISP konektora (IEC1000-4-2: 15kV vzduchom, 8kV kontaktom)
  • dva výstupné signály indikujúce stavy výsledkov = LED OK a LED Error (aktívna úroveň: min 1.8V)
  • vstupný signál, ekvivalent tlačidla YES! (aktívna úroveň: max 0.8V)
  Beehive8S ISP
  PODPOROVANÉ OBVODY

  Programátor, v ZIF pätici

  • EPROM: NMOS/CMOS, 2708*, rady 27xxx and 27Cxxx, s 8/16 bitovou dátovou zbernicou, plná podpora pre LV obvodov
  • EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx series,s 8/16 bitovou dátovou zbernicou
  • Flash EPROM: rady 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx, Samsung's K8Fxxxx, K8Cxxxx, K8Sxxxx, K8Pxxxx, od 256Kbit do 1Gbit, s 8/16 bitovou dátovou zbernicou, plná podpora pre LV obvodov
  • Serial E(E)PROM: rady 11LCxxx, 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 45Dxxx, 59Cxxx, 25Fxxx, 25Bxxx, 25Dxxx, 25Pxxx, 25Qxxx, 85xxx, 93Cxxx, AT88SCxxx, NVM3060, MDAxxx, plná podpora pre LV obvodov
  • Configuration (EE)PROM: XCFxxx, XC17xxxx, XC18Vxxx, EPCxxx, AT17xxx, 37LVxx
  • 1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx
  • PROM: AMD, Harris, National, Philips/Signetics, Tesla, TI
  • NV RAM: rady Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x
  • PLD: Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX7000AE, MAX II
  • PLD: Lattice: ispGAL22V10x, ispLSI1xxx, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxx, ispLSI2xxxA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, LC4xxxB/C/V/ZC, M4-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, M4LV-xx/xx, ispCLOCK, Power Manager
  • PLD: Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
  • other PLD: rady SPLD/CPLD: AMI, Atmel, AMD-Vantis, Gould, Cypress, ICT, Lattice, NS, Philips, STM, VLSI, TI
  • FPGA: Actel: ProASIC3, IGLOO, Fusion
  • FPGA: Lattice: MachXO, LatticeXP, ispXPGA
  • FPGA: Xilinx: Spartan-3AN
  • NAND FLASH: Samsung K9xxx, Hynix HY27xxx, Toshiba TC58xxx, Micron MT29Fxxx, Spansion S30Mxxx, Numonyx (ex STM (ex SGS Thomson)) NANDxxx
  • Multi-chip obvody: NAND+RAM, NOR+RAM, NOR+NOR+RAM, NAND+NOR+RAM
  • Clocks: TI(TMS), Cypress
  • Microcontrollers rady 48: rady 87x41, 87x42, 87x48, 87x49, 87x50
  • Mikroprocesory rady 51: 87xx, 87Cxxx, 87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89LVxxx, 89LSxxx, 89LPxxx, 89Exxx, 89Lxxx, všetci výrobcovia, rady Philips LPC
  • Mikroprocesory Intel rady 196: 87C196 KB/KC/KD/KT/KR/...
  • Mikroprocesory Atmel ARM7: rady AT91SAM7Sxx, AT91SAM7Lxx, AT91SAM7Xxx, AT91SAM7XCxx, AT91SAM7SExx
  • Mikroprocesory Atmel AVR 8bit: rady AT90Sxxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, ATtiny, ATmega
  • Mikroprocesory Atmel AVR32: AT32UC3xxxx
  • Mikroprocesory Chipcon (TI): rady CC11xx, CC24xx, CC25xx
  • Mikroprocesory Cypress: CY7Cxxxxx, CY8Cxxxxx
  • Mikroprocesory ELAN: EM78Pxxx
  • Mikroprocesory Infineon(Siemens): rady XC800, C500, XC166, C166
  • Mikroprocesory MDT: rady 1xxx a 2xxx
  • Mikroprocesory Microchip PICmicro: rady PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17Cxxx, PIC18xxx, PIC24xxx, dsPIC
  • Mikroprocesory Motorola/Freescale: rady 68HC05, 68HC08, 68HC11, HCS08, HCS12, MC56F, MCF52
  • Mikroprocesory Myson: rady MTV2xx, 3xx, 4xx a 5xx
  • Mikroprocesory National: rady COP8xxx
  • Mikroprocesory NEC: rady uPD70Fxxx, uPD78Fxxx
  • Mikroprocesory Novatek: rady NT68xxx
  • Mikroprocesory Philips (NXP) rady UOC: rady UOCIII, UOC-TOP, UOC-Fighter
  • Mikroprocesory Philips (NXP) ARM7: rady LPC2xxx, PCD807xx, SAF7780xxx
  • Mikroprocesory Scenix (Ubicom): rady SXxxx
  • Mikroprocesory Renesas: rady R8C/Tiny
  • Mikroprocesory SGS-Thomson: rady ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xx
  • Mikroprocesory & Programmable System Memory STMicroelectronics: rady uPSD, PSD
  • Mikroprocesory STM (ex SGS Thomson): rady ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xx, STR9xx, STM32Fxx
  • Mikroprocesory Silicon Laboratories(Cygnal): rady C8051
  • Mikroprocesory TI: MSP430, rady MSC12xx , TMS320F
  • Mikroprocesory ZILOG: rady Z86/Z89xxx and Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx, Z16Fxxxx, ZGP323xxxxxx, ZLF645xxxxxxx, ZLP12840xxxxx, ZLP323xxxxxxx
  • Mikroprocesory iné: EM Microelectronic, Fujitsu, Goal Semiconductor, Hitachi, Holtek, Princeton, Macronix, Winbond, Samsung, Toshiba, Mitsubishi, Realtek, M-Square, ASP, Coreriver, Gencore, EXODUS Microelectronic, Megawin, Syntek, Topro, TinyARM, VersaChips, SunplusIT ...

  Programátor, cez ISP konektor

  • Sériové E(E)PROM: rada IIC, rada MW, rada SPI, rada KEELOQ, serial data Flash, PLD konfigurovateľné pamäte, rada UNI/O
  • Mikroprocesory Atmel: AT89Sxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega, AT89LSxxx, AT89LPxxx
  • Mikroprocesory Atmel AVR32: AT32UC3xxxx
  • Mikroprocesory Chipcon (TI): rady CC11xx, CC24xx, CC25xx
  • Mikroprocesory Cypress: CY8C2xxxx
  • Mikroprocesory Elan: rady EM78Pxxx, EM6xxx
  • Mikroprocesory EM Microelectronic: 4 a 8 bitové rady
  • Mikroprocesory Microchip PICmicro: rady PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, PIC24xxx, dsPIC
  • Mikroprocesory Mitsubishi: M16C
  • Mikroprocesory Motorola/Freescale: rady 68HC11, 68HC08 (5-wire a All-wire), HCS08, HCS12
  • Mikroprocesory NEC: rada uPD7xxx
  • Mikroprocesory Philips: rada LPC2xxx, rada LPC, rada 89xxx
  • Mikroprocesory Renesas: rada R8C/Tiny
  • Mikroprocesory Realtek, M-Square
  • Mikroprocesory Scenix (Ubicom): rada SXxxx
  • Mikroprocesory STM (ex. SGS Thomson): rady STR7xx, STR9xx, STM32Fxx
  • Mikroprocesory Silicon Laboratories(Cygnal): rada C8051
  • Mikroprocesory & Programmable System Memory STMicroelectronics: rada uPSD, PSD
  • Mikroprocesory TI: MSP430 (rady JTAG aj BSL), rada MSC12xxx
  • Mikroprocesory ZILOG: rady Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx, Z16Fxxxx
  • rôzne PLD (tiež s podporou Jam/VME/SVF/STAPL/... Player/JTAG):
   Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX 9000, MAX II
   Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
  • PLD: Lattice: ispGAL22xV10x, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, M4-xx/xx, M4LV-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, LC4xxxB/C/V/ZC, ispCLOCK, Power Manager
  • FPGA: Actel: ProASIC3, IGLOO, Fusion
  • FPGA: Lattice: MachXO, LatticeXP, ispXPGA
  Poznámky:

  Podporované puzdra

  • podpora obvodov v DIP puzdrení bez prídavnej redukcie
  • podpora puzdrenia DIP, SDIP, PLCC, JLCC, SOIC, SOP, PSOP, SSOP, TSOP, TSOPII, TSSOP, QFP, PQFP, TQFP, VQFP, QFN (MLF), SON, BGA, EBGA, FBGA, VFBGA, UBGA, FTBGA, LAP, CSP, SCSP, LQFP, MQFP, HVQFN, QLP, QIP atď.
  • väčšina puzdreni iných ako DIP sú programovateľné pomocou prídavných redukcií do 48 pinov
  • programátor je kompatibilný aj s väčšinou redukcií od iných výrobcov

  Rýchlosť programovania

  Poznámky:
 • Rýchlosti programovania našich výrobkov testujeme na vzorkách náhodných dát, na rozdiel od niektorých konkurenčných výrobcov používajúcich vzorky s "riedkymi" dátami obsahujúcimi len časť kvalitatívnych dát na programovanie a dáta obsahujúce niekoľko nulových bitov (FE, EF, atď). Takouto úpravou vzoriek je možné do značnej miery znížiť programovacie časy jednotlivých obvodov. Pri porovnávaní produktov z tohto hľadiska si vždy vyžiadajte vzorky dát na ktorých boli tieto produkty testované.

  Obvod Veľkosť [bity] Operácie Čas
  M50FW080 (paralelná Flash) 100000Hx8 (8 Mega) programovanie a verifikácia 22 sek.
  MX28F640C3BT (paralelná Flash) 400000Hx16 (64 Mega) programovanie a verifikácia 57 sek.
  K9F1G08U0M (paralelná NAND Flash) 8400000Hx8 (1 Giga) programovanie a verifikácia 229 sek.
  AT45D081 (sériová Flash) 108000Hx8 (16 Mega) programovanie a verifikácia 36 sek.
  AT89C51RD2 (mikroprocesor) 10000Hx8 programovanie a verifikácia 15 sek.
  PIC18LF452 (mikroprocesor) 4000Hx16 programovanie a verifikácia 4 sek.

  SOFTWARE
  • Algoritmy: použité sú výhradne výrobcom obvodov schválené, alebo odporúčané algoritmy.

  • Nové verzie SW: nové verzie programového vybavenia sú k dispozícii približne každé 4 týždne, bezplatne. OnDemand verziu programu poskytujeme pre doplnenie podpory aktuálnych obvodov a opravu chýb. Môže byť aktualizovaná denne.

  • Základné vlastnosti: história revízií, protokol práce, on-line nápoveda, informácie o obvodoch a algoritmoch.

  Operácie s obvodom

  • štandardné:
   • inteligentný výber obvodu podľa typu, výrobcu alebo časti mena obvodu
   • automatický výber EPROM/Flash EPROM obvodov podľa ID
   • kontrola vymazania, čítanie, verifikácia
   • programovanie
   • výmaz
   • programovanie konfiguračných a zabezpečovacích bitov
   • illegal bit test
   • kontrolná suma
   • interpretuje Jam Standard Test and Programming Language (STAPL), JEDEC standard JESD-71
   • interpretuje VME/SVF súbory
  • zabezpečovacie
   • kontrola správneho vloženia, spätná kontrola vloženia
   • kontrola kontaktu ZIF-obvod
   • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
  • špeciálne
   • výrobný mód (automatický štart programovania po vložení obvodu)
   • niekoľko serializačných módov (viac typov inkrementálnych módov, from-file mód, custom generator mód)
   • štatistika
   • count-down mód

  Operácie s buffrom

  • view/edit, find/replace
  • fill/copy, move, byte swap, word/dword split
  • checksum (byte, word)
  • print

  Súbor čítať/uložiť

  • programátor je riadený počítačom, preto nie je potrebný čas na download dát
  • automatická identifikácia typu súboru
   Akceptované formáty súborov
   • neformátovaný (raw) binárny
   • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S-record, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX,, ASCII HEX
   • Altera POF, JEDEC (ver. 3.0.A), napr. od ABEL, CUPL, PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD, PLD Designer ISDATA, atď.
   • JAM (JEDEC STAPL Format), JBC (Jam STAPL Byte Code), STAPL (STAPL File) JEDEC standard JESD-71
   • VME (ispVME súbor VME2.0/VME3.0)
  VŠEOBECNÉ

  Prevádzkové hodnoty

  • prevádzkové napájanie 100-240V AC nominálne, 90-264 VAC max., 47-63 Hz
  • spotreba elektrickej energie max. 300W aktívny režim
  • maximálne vonkajšie rozmery 625x465x115 mm
  • hmotnosť (programátor) 14.9kg
  • teplotný rozsah 5°C ÷ 35°C
  • relatívna vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

  Obsah dodávky

  Základná konfigurácia:
  • programátor BeeHive8S
  • diagnostický POD ZIF pätice pre selftest programátora (1x)
  • diagnostic POD ISP konektora pre selftest programátora (1x)
  • ISP kábel (8x)
  • protiprachový kryt na ZIF päticu (8x)
  • návod na obsluhu a použitie (v elektronickej verzii na priloženom CD a v tlačenej forme)
  • ovládací program
  • výsledná správa kalibračného testu
  • prepravný obal
  Bonusové balenie:
  • Antistatický náramok
  • Vákuové pero
  • Darček (prekvapenie)

  Doplnkové služby

  • Keep Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu a aktualizovanej užívateľskej dokumentácie (balík Keep-Current)
  • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

  V cene programátora je zahrnuté

  • bezplatná poradenská služba v oblasti programovania (hot line)
  • bezplatná aktualizácia nových verzií programového vybavenia z web stránky

  Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené za účelom zlepšenia úžitkových vlastností výrobku.