BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2C

Objavte výhody použitia programátora BeeProg3 alebo BeeProg2/BeeProg2C vo veľkokapacitnej výrobe.


Programátor BeeProg2/BeeProg2C patrí do triedy veľmi rýchlych a maximálne spoľahlivých univerzálnych programátorov.

Programátor BeeProg3 je ultra-rýchly univerzálny 64-pinový programátor zameraný na programovanie veľkokapacitných pamätí.

Súčasná prevádzka viacerých programátorov BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2C môže byť použitá vo veľkokapacitnej výrobe, iným slovom použitím viacerých programátorov BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2C môžte získať univerzálny, max. 8-násobný programátor pripojiteľný k jednému PC cez USB port.
Je dôležité zdôrazniť, že v tomto prípade sa jedná o "concurrent" systém násobného programovania - každý z programátorov pracuje nezávisle v prípade požiadavky môže programovať rozličné dáta na rôzne obvody.

BeeProg2/BeeProg2C multiprogramming system

Výhody multiprogramového riešenia BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2C:

  1. Systém násobného programovania BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2C vo všeobecnosti získava všetky výhody využitia programátorov BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2C.
  2. BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2C je výkonný univerzálny programátor podporujúci veľa obvodov a ďalšie pribúdaju. Nové aktualizácie su vydávané mesačne. Väčšina "gang" programátorov má obmedzený počet podporovaných obvodov, pretože neobsahujú univerzálne technické vybavenie. To vo väčšine prípadov vyžaduje nárast ceny a podstatne dlhší čas aktualizácie nových obvodov. Možnosti podpory nových obvodov pre násobné programovanie programátorov BeeProg2/BeeProg2C sú neobmedzené, pretože obsahujú univerzálne technické vybavenie a aktualizácia nových verzií ovládacieho programu je bezplatná.
  3. BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2C je extrémne rýchly programátor. Je rýchlejší ako väčšina tzv. "gang programátorov". Z toho dôvodu je riešenie násobného programovania založenom na použití programátorov BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2C schopné programovať v rámci jedného dňa viac obvodov ako tradičné "gang" programátory násobného programovania.
  4. Viac efektívne ako synchrónne (gang) programovanie tradičnými gang programátormi je asynchrónne ("concurrent") programovanie. V tomto móde násobného programovania každá programovacia jednotka pracuje nezávisle od ostatných. Programovacia procedúra začína bezprostredne po vložení obvodu do ZIF pätice, čo v konečnom dôsledku môže znamenať to, že pri vkladaní posledného obvodu, prv vložený obvod je už naprogramovaný a pripravený na vybratie. Operátor je poverený vyberaním a vkladaním obvodov, takže programátor a operátor pracuje súvisle s maximálnou efektívnosťou.
  5. Pri štandardných "gang" programátoroch operátor čaká za procesom programovania a programátor čaká za vybratím naprogramovaných a vložením nových obvodov Z toho dôvodu môžu prácu ôsmich "gang" programátorov nahradiť 2-4 programátory BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2C.
  6. Poskytujeme široký výber konvertorov puzdier (programovacie adaptéry), na programovanie obvodov v špeciálnych puzdrach. Môžu byť podporované aj veľké puzdra, ako napr. PLCC84, TQFP176, atď. Väčšina "gang" programátorov je projektovaných, tak aby jednotlivé programovacie pätice boli umiestnené blízko seba.
  7. Špeciálny ovládací program (PG4UWMC = PG4UW Multiprogramming control - riadenie násobného programovania) je určený na riadenie programátorov BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2C v BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2C systéme násobného programovania. Na riadenie násobného programovania sa používa projektový súbor, ktorý obsahuje užívateľské dáta, konfiguračné informácie programovania obvodu, konfiguračné dáta obvodu, sekvencie príkazov automatického programovania, atď. Kedže projektový súbor je zvyčajne vopred vytvorený a otestovaný inžiniermi a následne prebratý operátorom, z toho dôvodu je chyba operátora v procese programovania obvodov znížená na maximálnu možnú mieru. V projektovom súbore je danná možnosť nastavenia ochranného módu k zabráneniu neoprávnených zásahov a zmien v súbore.
BeeProg3/BeeProg2/BeeProg2CMC_SW

Ovládací program násobného programovania PG4UW ponúkame v rámci štandardného balíka ovládacieho programu PG4UW.

  1. Hands-free činnosť. asynchrónna (concurrent) činnosť umožňuje programovanie obvodu bezprostredne po vložení do pätice. Činnosť operátora programovania v tomto prípade spočíva len vo vyberaní a vkladaní obvodov do pätice programátora. Čas školenia operátorov je v tomto prípade minimálny.
  2. Jednoduchá obsluha. systém je v prevádzke aj pri zlyhaní činnosti jednej jednotky. To nie je možné v prevádzke "gang" programátorov.