BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

SIMEPROM-01B

Nevyrábaný produkt od 10/2006. Bez náhrady sme ukončili výrobu EPROM simulátorov.

Simulátor EPROM 2716 - 27512

SIMEPROM-01B Stručný popis:
 • simuluje EPROM 2Kx8..64Kx8 (2716..27512), 120ns
 • podpora LV EPROM od 2.5V
 • napájanie výstupného budiča z aplikácie
 • pripojenie na paralelný port PC
 • záručná lehota 3 roky

Vlastnosti

SIMEPROM-01B je simulátor pamätí EPROM, určený pre nasadenie vo vývoji všade tam, kde sa pracuje s pamäťami EPROM alebo PROM a nasadenie emulátora je neefektívne, prípadne nemožné. Ako typické aplikácie je možné uviesť ladenie low-cost mikroprocesorových systémov a ladenie znakových generátorov v grafických kartách, tlačiarňach a v znakových termináloch. SIMEPROM-01B je schopný nahradiť EPROM od 2716 po 27512 s dobou prístupu 120ns. Napájanie výstupného budiča priamo z ladenej aplikácie umožňuje RESET-ovanie ladeného zariadenia jeho vypnutím-zapnutím.Vyjadrením kvality simulátora SIMEPROM-01B je predĺžená záručná lehota, poskytovaná výrobcom - 3 roky.

Keďže obsah simulátora je možné kedykoľvek jednoducho zmeniť, umožňuje SIMEPROM-01B nahradiť zastaralý a neefektívny cyklus ladenia:
 • vypnutie aplikácie
 • vybratie EPROM z pätice
 • vymazanie EPROM
 • naprogramovanie EPROM
 • zasunutie EPROM do pätice
 • zapnutie aplikácie

  (cca 20 minút)
oveľa jednoduchším postupom
 • download dát do SIMEPROM-01B

  (cca 3 sekundy)
Naviac pomocou SIMEPROM-01B je možné vnútiť do aplikácie signál RESET, kakže je možné ladiť program bez manipulácie so zariadením.

SIMEPROM-01B je periférne zariadenie osobného počítača triedy IBM PC compatible. Pripojiteľný je od PC XT po Pentium PC, od PC desktop po palmtop. K PC sa pripája cez štandardný paralelný port, určený na pripojenie tlačiarne. Pri pripájaní SIMEPROM-01B k PC teda samozrejme nie je potrebné PC vypínať a rozoberať. Cez redukciu Y je možné na jeden paralelný port pripojiť dva (spriahnuté alebo nezávislé) simulátory SIMEPROM-01B.

SIMEPROM-01B je ovládaný z PC komfortným ovládacím programom, ktorý je spoločný pre všetky simulátory Elnec. Program sa ovláda pomocou pull-down menu a horúcich kláves. Rozsiahla nápoveda ku každej položke menu (v súčasnosti anglicky a slovensky) uľahčuje prácu so simulátorom. Program sám nájde port, na ktorý je simulátor pripojený a samozrejme identifikuje typ pripojeného simulátora. Štruktúra ovládacieho programu umožňuje ľubovoľne kombinovať typy simulátorov súčasne pripojených na jeden PC. Ovládací program umožňuje:
 • základné činnosti so simulátorom (naplnenie simulátora datami, ovládanie RESETu systému)
 • s buffrom (view/edit, fill, copy, swap, checksum, print)
 • načítavať/zapisovať súbory v rôznych formátoch (binárny, Intel HEX formáty, Motorola HEX formáty, ...)
Pred ukončením ovládacieho programu je možné si celú nastavenú konfiguráciu odpamätať pre budúce použitie.

Pre použitie v dávkových (.bat) súboroch je k dispozícii verzia ovládacieho programu pre príkazový riadok (command line), umožňujúca poslanie dat do simulátora a schopná ovládať signál RESET. Pre operačný systém DOS je k dispozícii aj rezidentná verzia ovládacieho programu s rovnakými vlastnosťami ako verzia pre príkazový riadok. Obidve verzie vedia samozrejme pracovať aj s viacerýcmi simulátormi súčasne.

Špecifikácia

Podporované obvody

 • EPROM/PROM: NMOS/CMOS, rada 27xxx a 27Cxxx od 2KByte (2716) po 64Kbyte (27512) s 8 bitovou datovou zbernicou
 • EEPROM: NMOS/CMOS, rada 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx od 2KByte (2816) po 32KByte (28256) s 8 bitovou datovou zbernicou
 • EPROM/PROM/EEPROM od 64KByte po 128KByte so 16 bitovou datovou zbernicou (2x SIMEPROM-01B s redukciou pre word EPROM)

Kompatibilita

 • reakcia na zmenu adresy : max. 120ns
 • reakcia na CE\ do L : max. 120ns
 • reakcia na OE\ do L : max. 60ns
 • reakcia na OE\, CE\ do H: max. 10ns
 • kompatibilita vstupov : 74HCT
 • kompatibilita výstupov : 74HC
 • podpora low voltage EPROM od 2.5V, ak je simulátor napájaný z externého zdroja
Vzťah medzi napájacím napätím simulovanej EPROM a rýchlosťou simulátora

Napájacie napätie Rýchlosť
4.5V - 5.5V 120ns
3.5V - 4.5V 160ns
2.5V - 3.5V 200ns

Činnosti so simulátorom

 • download
 • ovládanie RESET v emulovanom systéme

Činnosti s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill/copy, move, byte swap, checksum
 • print

Akceptované formáty súborov

 • binary
 • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S, MOS, Exormax, ASCII-SPACE-HEX

Rýchlosť downloadu

 • nastavený typ 27512, PC386/DX33 : 4 sekundy

Požiadavky na PC

 • IBM PC XT, min. 10 MHz, min. 512 KB RAM
 • DOS 3.2 a vyšší, Windows 3.x alebo Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
 • voľný štandardný paralelný port (ako pre tlačiareň)
 • CD mechanika, hard disk 10MB voľné miesto

Všeobecné

 • napájanie:
  - externý zdroj 7..15V DC/100mA (- pol v strede) alebo
  - 5V +-10% z aplikácie cez emulačný kábel
 • spotreba: 80 mA max.
 • RESETovací obvod: max. 20V, max. 100mA
 • rozmery: 132x66x30 [mm]
 • váha: cca 100g
 • prostredie: kancelárske
 • teplotný rozsah: 5°C až 40°C
 • vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky

 • simulátor SIMEPROM-01B s 28 žilovým emulačným káblom, ukončeným emulačnou päticou
 • prepojovací kábel medzi PC a simulátorom
 • precízna 28 pinová DIL pätica, nasunutá na emulačnú päticu
 • precízna 24 pinová DIL pätica pre simulovnie EPROM v DIL24
 • návod na obsluhu a použitie
 • CD s ovládacím programom
 • registračná karta
 • prepravný obal

V cene simulátora je tiež zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba (hot line)
 • nárok na bezplatný download nových verzí programového vybavenia

Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené s cieľom zlepšiť úžitkové vlastnosti výrobku.