BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

SIMEPROM-02aLV

Nevyrábaný produkt od 10/2006. Bez náhrady sme ukončili výrobu EPROM simulátorov.

Simulátor EPROM 2716 - 27040

SIMEPROM-02aLV Stručný popis:
 • simuluje EPROM 2Kx8..512Kx8 (2716..27040), 85ns
 • podpora LV EPROM od 2.5V
 • integrovaná špeciálna ochrana proti elektrostatickým výbojom
 • napájanie výstupného budiča z aplikácie
 • pripojenie na paralelný alebo sériový port PC (galvanické oddelenie)
 • záručná lehota 3 roky

Vlastnosti

SIMEPROM-02aLV je simulátor pamätí EPROM, určený pre nasadenie vo vývoji všade tam, kde sa pracuje s pamäťami EPROM alebo PROM a nasadenie emulátora je neefektívne, prípadne nemožné. Ako typické aplikácie je možné uviesť ladenie mikroprocesorových systémov a ladenie znakových generátorov v grafických kartách, tlačiarňach a v znakových termináloch. Zvlášť výhodné je nasadenie SIMEPROM-02aLV v aplikáciách, ktoré majú uzemnený +pól (niektoré telefónne ústredne), prípadne vyžadujúcich galvanické oddelenie PC/aplikácia. SIMEPROM-02aLV je schopný nahradiť EPROM a PROM od 2716 po 27040 s dobou prístupu 85 ns v rozsahu napájacích napätí 2.5V až 5.5V. Napájanie výstupného budiča priamo z ladenej aplikácie umožňuje RESET-ovanie ladeného zariadenia jeho vypnutím-zapnutím.

Keďže simulátory sú všeobecne náchylné na poškodenie výbojmi elektrostatickej energie, vyvinuli sme pre SIMEPROM-02aLV špeciálny ochranný sytém, neovplyvňujúci paramatre simulátora. Elektronika simulátora je tak spoľahlivo chránená pred elektrostatickým výbojom na kontaktoch PODu simulátora aj pred vyrovnávacími prúdmi medzi simulátorom a zariadením, v ktorom je simulátor nasadený.

Vyjadrením kvality simulátora SIMEPROM-02aLV je rozšírená - takmer doživotná - záručná lehota, poskytovaná výrobcom - 3 roky.

Keďže obsah simulátora je možné kedykoľvek jednoducho zmeniť, umožňuje SIMEPROM-02aLV nahradiť zastaralý a neefektívny cyklus ladenia:
 • vypnutie aplikácie
 • vybratie EPROM z pätice
 • vymazanie EPROM
 • naprogramovanie EPROM
 • zasunutie EPROM do pätice
 • zapnutie aplikácie

  (cca 20 minút)
oveľa jednoduchším postupom:
 • download dát do SIMEPROM-02aLV

  (cca 25 sekúnd)

SIMEPROM-02aLV je periférne zariadenie osobného počítača triedy IBM PC compatible. Pripojiteľný je od PC XT po Pentium PC, od PC desktop po palmtop. K PC sa pripája cez štandardný paralelný port, určený na pripojenie tlačiarne alebo cez štandardný sériový port. Pri pripojení cez sériový port je SIMEPROM-02aLV galvanicky oddelený od PC. Pri pripájaní SIMEPROM-02aLV k PC teda samozrejme nie je potrebné PC vypínať a rozoberať. Cez redukciu Y je možné na jeden paralelný port pripojiť dva nezávislé simulátory SIMEPROM-02aLV. Celkovo na jeden PC je možno pripojiť až štyri simulátory.

SIMEPROM-02aLV je ovládaný z PC komfortným ovládacím programom, ktorý je spoločný pre všetky simulátory Elnec. Program sa ovláda pomocou pull-down menu a horúcich kláves. Rozsiahla nápoveda ku každej položke menu (v súčasnosti anglicky a slovensky) uľahčuje prácu so simulátorom. Program sám nájde port, na ktorý je simulátor pripojený a samozrejme identifikuje typ pripojeného simulátora. Štruktúra ovládacieho programu umožňuje ľubovoľne kombinovať typy simulátorov súčasne pripojených na jeden PC. Ovládací program umožňuje:
 • základné činnosti so simulátorom (naplnenie simulátora datami, ovládanie RESETu systému)
 • s buffrom (view/edit, fill, copy, swap, checksum, print)
 • načítavať/zapisovať súbory v rôznych formátoch (binárny, Intel HEX formáty, Motorola HEX formáty, ...)
Pred ukončením ovládacieho programu je možné si celú nastavenú konfiguráciu odpamätať pre budúce použitie.

Pre použitie v dávkových (.bat) súboroch je k dispozícii verzia ovládacieho programu pre príkazový riadok (command line), umožňujúca poslanie dat do simulátora a schopná ovládať signál RESET. Pre operačný systém DOS je k dispozícii aj rezidentná verzia ovládacieho programu s rovnakými vlastnosťami ako verzia pre príkazový riadok. Obidve verzie vedia samozrejme pracovať aj s viacerýcmi simulátormi súčasne.

Pre prácu s EPROM v puzdre PLCC32 je k dipozícii odpovedajúci konvertor puzdier PLCC32/DIL32.

Špecifikácia

 • SIMEPROM-02aLV 040/85, je ekvivalentný EPROM 27C040-85ns

Podporované obvody

 • EPROM/PROM: NMOS/CMOS, rada 27xxx a 27Cxxx od 2KByte (2716) po 512KByte (27040/274001) s 8 bitovou datovou zbernicou v DIL aj PLCC puzdre
 • EEPROM: NMOS/CMOS, rada 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx od 2KByte (2816) po 512KByte (28040) s 8 bitovou datovou zbernicou v DIL aj PLCC puzdre
 • EPROM/PROM/EEPROM od 64KByte po 1MByte so 16 bitovou datovou zbernicou (2x SIMEPROM-02aLV s redukciou pre word EPROM) v DIL aj PLCC puzdre
 • rozsah napájacieho napätia simulovanej EPROM/EEPROM/PROM od 2.5V do 5.5V

Kompatibilita

 • reakcia na zmenu adresy : max. 85 ns
 • reakcia na CE\ do L : max. 85 ns
 • reakcia na OE\ do L : max. 45 ns
 • reakcia na OE\, CE\ do H: max. 10 ns
 • kompatibilita vstupov : 74F/74HCT
 • kompatibilita výstupov : 74AC
 • podpora low voltage EPROM od 2.5V, ak je simulátor napájaný z externého zdroja.

Vzťah medzi napájacím napätím simulovanej EPROM a rýchlosťou simulátora.

Napájacie napätie verzia 040/85
4.5V - 5.5V 85ns
3.5V - 4.5V 105ns
2.5V - 3.5V 125ns

Parametre ochranného obvodu simulačnej pätice

 • chráni všetky piny SIMEPROM-02aLV proti elektrostatickým výbojom (ESD) aj vyrovnávacím prúdom
 • spĺňa parametre ochrany proti ESD podľa IEC1000-4-2 (ochrana 15kV vzduchom, 8kV kontaktne)
 • eliminuje vyrovnávacie prúdy do 2.5A

Činnosti so simulátorom

 • download
 • ovládanie RESET v emulovanom systéme

Činnosti s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill/copy, move, byte swap, checksum
 • print

Akceptované formáty súborov

 • binary
 • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX

Rýchlosť downloadu

Nastavený typ LPT port na PCI zbernici LPT port na doske Sériový port
27020 15 sek. 15 sek. 38 sek.
27040 26 sek. 27 sek. 73 sek.
Konfigurácia pre časy: Pentium 1.7 GHz, Windows XP.

Požiadavky na PC

 • IBM PC AT a vyššie, min. 512 KB RAM
 • DOS 3.2 a vyšší, Windows 3.x alebo Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
 • voľný štandardný paralelný port (ako pre tlačiareň) alebo voľný sériový port RS232
 • CD mechanika, hard disk 10 MB voľný priestor

Všeobecné

 • napájanie:
  - externý zdroj 10..15V DC/350mA alebo
  - 5V +-10% z aplikácie cez emulačný kábel
 • spotreba: 350 mA max.
 • RESETovací obvod: max. 20V, max. 100mA
 • sériová linka má galvanické oddelenie max. 250V DC
 • rozmery: 132x66x30 [mm] bez pripojených káblov
 • váha: cca 150g
 • prostredie: kancelárske
 • teplotný rozsah: 5°C až 40°C
 • vlhkosť 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky

 • simulátor SIMEPROM-02aLV s 32 žilovým emulačným káblom, ukončeným emulačnou päticou
 • modul sériovej komunikácie SIMEPROM-02aLV (zahŕňa galvanické oddelenie)
 • prepojovací kábel medzi PC a simulátorom pre paralelný aj sériový prenos
 • precízna 32 pinová DIL pätica, nasunutá na emulačnú päticu
 • precízna 28 pinová DIL pätica pre simulovnie EPROM v DIL28
 • precízna 24 pinová DIL pätica pre simulovnie EPROM v DIL24
 • sieťový adaptér 12V DC/500mA, nestabilizovaný
 • návod na obsluhu a použitie
 • CD s ovládacím programom
 • registračná karta
 • prepravný obal

V cene simulátora je tiež zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba (hot line)
 • nárok na bezplatný download nových verzí programového vybavenia

Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené s cieľom zlepšiť úžitkové vlastnosti výrobku.