BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Software

Elnec ponúka softvér pre všetky programátory bez akýchkoľvek poplatkov. Nové verzie programov sú okamžite dostupné na stránke Download. Existujú dve verzie ovládacieho programu - "Regular" a "OnDemand".


Verzia softvéru - Regular

Verzia je k dispozícii pravidelne, spravidla každých 4-6 týždňov.

Verzia softvéru - OnDemand

Verzia programu je k dispozícii "na želanie" a slúži v prípade akútnych potrieb na doplnenie podpory pre nové obvody, na modifikácie software a na opravu prípadných chýb. Nová "OnDemand" verzia SW je k dispozícii často denne.

OnDemand verzia softvéru je dostupná iba pre Elnec produkčné programátory (multiprogramming systém) a univerzálne programátory so 48 a viac pindrivermi. OnDemand verzia softvéru pre dlhšie nevyrábané programátory je dostupná iba pre programátory s platnou registráciou.

Softvér pre podporované výrobky je pripravený pre operačné systémy MS Windows Windows XP až Windows 11, 32-bit a 64-bit). Niektorý starší softvér pre nepodporované výrobky je k dispozícii len pre operačný systém DOS.Software pre programátory

PG4UW je spoločný ovládací program pre všetky Elnec programátory.

32-bitová aplikácia pre:

operačný systém Windows XP (32-bit a 64-bit)
operačný systém Windows Server 2003
operačný systém Windows Vista (32-bit a 64-bit)
operačný systém Windows 7 (32-bit a 64-bit)
operačný systém Windows 8 (32-bit a 64-bit)
operačný systém Windows 8.1 (32-bit a 64-bit)
operačný systém Windows 10 (32-bit a 64-bit)
operačný systém Windows 11 (64-bit)

Náš SW funguje v štandardnom nevirtualizovanom prostredí Windows OS na x86/x64 kompatibilnom PC. PG4UW

Vlastnosti programu:

 • štandardné operácie s bufrom aj obvodom
 • bezpečnostné prvky
 • špeciálne funkcie
 • podpora bežných datových formátov
 • viacjazyčné prostredie
 • používané iba výrobcom odsúhlasené alebo certifikované algoritmy
 • nové verzie programu dostupné spravidla každé 4 týždne a zdarma
 • Windows a online nápoveda
 • podporované programátory:
  BeeHive304 (SW pre programovacie moduly), BeeHive208S (SW pre programovacie moduly), BeeHive204/BeeHive204AP, BeeProg3, BeeProg2/BeeProg2C/BeeProg2AP, SmartProg2, MEMprog2.


... a čo vlastne PG4UW a PG4UWMC v názve softvéru znamená ?

PG4U = Programmer (PG) for (4) you (U)
PG4UW = PG4U, Windows verzia (v čase, keď bol názov PG4U vytvorený, ešte Windows operačný systém neexistoval, sme mali oddelenú podporu pre DOS/WIN, z toho dôvodu bolo potrebné rozlišovať softvér pre DOS/WIN)
PG4UWMC = PG4UW, Multiprogramming Control version

» Viac informácií o PG4UW tu..

Poznámky:
* Microsoft 64-bit operačný systém nepovoluje priamy prístup na LPT port, z toho dôvodu je komunikácia medzi PC a programátorom veľmi nízka. V prípade PC s OS Windows x64 odporúčame používať programátory pripojené cez USB port.
* Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách