BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

MEMprogL

Ukončená výroba. Náhrada: MEMprog2.
MEMprogL device programmer

Univerzálny programátor pamäťových obvodov

Stručný popis:
 •  15091 podporovaných obvodov vo verzii 3.62 ovládacieho programu (15. Oct. 2020)
 • malý a výkonný programátor pamätí EPROM, EEPROM, Flash EPROM, NVRAM a sériových EEPROM
 • všetky pamäte v DIL púzdrach do 32 pinov programuje bez prídavných modulov
 • pripojiteľnosť k PC - paralelný (printer) port
 • komfortný ovládací program, MS Windows (Windows XP až Windows 10 32-bit a 64-bit*) kompatibilný
 • nové verzie SW voľne dostupné cez Internet
 • dodávaný s napájacím káblom a obslužným programom
 • vyrobené na Slovensku
 • spĺňa požiadavky CE
  CE sign for MEMprogL device programmer
Voliteľné príslušenstvo:

Vlastnosti

VŠEOBECNÉ
 • MEMprogL je ďalším členom novej generácie špecializovaných programátorov Elnec, kompatibilných s MS Windows (Windows XP až Windows 10 32-bit a 64-bit*). vyvinutý aby spĺňal požiadavky vývojových pracovísk a servisných centier na lacný, špecializovaný a ľahko prenositeľný programátor.
 • MEMprogL podporuje všetky typy programovacích pamätí do 32 pinov - EPROM, EEPROM, NVRAM, Flash EPROM a sériové EEPROM - vrátane nízkonapäťových obvodov. MEMprogL nie je len programátor ale taktiež tester statických RAM.
 • Za veľmi konkurencieschopnú cenu poskytuje vynikajúci hardware pre spoľahlivé programovanie. Vo svojej triede poskytuje jeden z najlepších "pomerov cena/výkon"
 • MEMprogL je pripojiteľný ku všetkým IBM PC kompatibilným počítačom od PC desktop po prenosné PC pomocou ľubovoľného paralelného (printer) portu.

HARDWARE
 • Použité obvody TTL pindriveru poskytujú kvalitné signály bez prekmitov na programovanie všetkých podporovaných obvodov. Pindriver poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke aj na programovanie low-voltage obvodov.
 • Verifikácia naprogramovaných hodnôt je vykonávaná pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, čo zvyšuje výťažnosť programovacieho procesu a dlhodobú stálosť naprogramovaných údajov.
 • Bohatý sortiment konvertorov z DIL na PLCC, SOIC, SSOP, TSSOP, TSOP a iné púzdra umožňuje programovanie obvodov aj v iných ako DIL púzdrach.

SOFTWARE
 • K dispozícii je WIN32 ovládací program s prehľadným ovládaním a výkonnými funkciami, podporený bohatou nápovedou. Voľba programovaného obvodu je podľa výrobcov, podľa tried obvodov, alebo zadaním fragmentu označenia, uvedeného na obvode.
 • Štandardné príkazy pre manipuláciu s obvodmi (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, výmaz obvodu) sú posilnené o testovacie funkcie (kontrola elektronickej identifikácie obvodu) a špeciálne funkcie (autoinkrementácia).
 • Ovládací program podporuje všetky známe formáty súborov. Čítacia funkcia automaticky rozpoznáva formát načítavaného súboru a urobí potrebnú konverziu dat.
 • Funkcia autoinkrementácie zabezpečí modifikáciu sériového čísla v buffri vždy pred vložením nového obvodu. Autoinkrementačná funkcia umožňuje čítať sériové čísla, resp. individuálnu identifikáciu programovaného obvodu aj zo súboru.
 • Software taktiež poskytuje množstvo informácií o programovanom obvode, okrem iných napr. aj obrázky všetkých dostupných púzdier a popis spôsobu označovania každého nami podporovaného obvodu (prefixy a sufixy).

Starostlivosť o zákazníkov

 • Použitý hardware MEMprogu garantuje, že podpora nových pamätí sa deje výlučne programovo a pri našej pružnosti takmer okamžite. Podrobnejšie informácie nájdete v popise služby AlgOR (Algorithm On Request).
 • Bezplatné aktualizácie programového vybavenia pravidelne nájdete na našej download WEB stránke.
 • Služby Keep-Current a AlgOR sú ďalším krokom k spokojnosti zákazníkov.
  • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
  • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj, ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov podporovaných programátorom a taktiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.

HARDWARE

Programátor
 • dva D/A prevodníky pre VCCP a VPP, s riadenou strmosťou nábežnej a zostupnej hrany
 • rozsah VCCP 0..7V/350mA
 • rozsah VPP 0..25V/200mA
Programovacia pätica a pindrivery
 • 32 pinová DIL ZIF (Zero Insertion Force) pätica pre obvody 8 až 32 pinov so šírkou púzdra 300/600 mil
 • pindrivery: TTL pindrivery aj GND/VCC/VPP pindriver je špecializovaný na programovanie pamäťových obvodov
 • úroveň H vhodná aj pre programovanie low-voltage obvodov

Programované obvody

Programátor
 • EPROM: NMOS/CMOS, 2708(*3), 27xxx and 27Cxxx s 8 bitovou dátovou zbernicou vrátane LV verzií (*1*2)
 • EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx s 8 bitovou dátovou zbernicou vrátane LV verzií (*1*2)
 • Flash EPROM: 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx s 8 bitovou dátovou zbernicou vrátane LV verzií (*1*2)
 • Sériové E(E)PROM: 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx vrátane LV verzií (*1)
 • NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x
Poznámky:
 • (*1) - pre non-DIL púzdra sú k dispozícii odpovedajúce konvertory púzdier.
 • (*2) - uvažujte prosím o výkonnejšom programátore (SmartProg-SmartProg2, LabProg+, BeeProg, JetProg), ak potrebujete programovať pamäťové obvody s viac ako 32 pinmi
 • Aktuálny zoznam všetkých všetkých podporovaných obvodov
I.C. Tester
 • Statické RAM: 6116 .. 624000
Rýchlosť programovania
Poznámka: Čas programovania obvodu programátorom pripojeným k PC pomocou LPT portu zavisí od typu LPT portu, čiastočne od rýchlosti PC a vyťaženosti operačného sytému. Podrobnosti sú uvedené na stránke Programátory Elnec, tipy na zvýšenie rýchlosti programovania.

Obvod Operácie Čas
27C010 programovanie a verifikácia 37 sek.
AT29C040A programovanie a verifikácia 40 sek.
AM29F040 programovanie a verifikácia 157 sek.
Konfigurácia: P4, 2.4 GHz, ECP, Windows XP.

SOFTWARE

Algoritmy: použité sú výhradne výrobcom obvodov schválené alebo odporúčané algoritmy.

Nové verzie SW: nové verzie programového vybavenia sú k dispozícii približne každé 2 týždne bezplatne.

Základné vlastnosti: história revízií, protokol práce, on-line nápoveda, informácie o obvodoch a algoritmoch.

Činnosti s obvodom
 • štandardné:
  • inteligentný výber obvodu podľa typu, výrobcu alebo fragmentu mena obvodu
  • kontrola vymazania, čítanie, verifikácia
  • programovanie
  • výmaz
  • programovanie konfiguračných a zabezpečovacích bitov
  • illegal bit test
  • kontrolná suma
 • zabezpečovacie
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne
  • automatická inkrementácia sériového čísla
  • štatistika
  • count-down mód
Operácie s buffrom
 • view/edit, find/replace
 • fill, copy, move, byte swap, word/dword split
 • checksum (byte, word)
 • print
Súbor čítať/uložiť
 • programátor je riadený počítačom, preto nie je potrebný čas na download dát
 • automatická identifikácia typu súboru

  Podporované súborové formáty
  • neformátovaný binárny
  • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S-record, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX

Všeobecné

Systémové požiadavky

Prevádzkové hodnoty

 • prevádzkové napájanie 12..18V DC, max. 0.5A (max. 0.7A pre staršie 2716/2732 obvody)
 • spotreba elektrickej energie max. 6W aktívny režim (8W pre staršie 2716/2732 obvody), približne 0.5W pohotovostný režim
 • rozmery 137x65x40 mm
 • hmotnosť (bez externého adaptéra) cca. 200g
 • právádzková teplota: 5°C ÷ 40°C
 • právádzková vlhkosť: 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky

 • programátor MEMprogL
 • napájací zdroj 12V/500mA nestabilizovaný
 • prepojovací kábel medzi PC a programátorom
 • návod na obsluhu a použitie
 • ovládací program
 • prepravný obal

Additional services

 • Keep Current - Elnec sends to user the latest version of programmer software and updated user documentation (Keep-Current package)
 • AlgOR (Algorithms On Request) - add new supported devices on customer request

V cene programátora je tiež zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba (hot line) v oblasti programovania
 • nárok na bezplatný download nových verzí programového vybavenia

Poznámky:
* Microsoft 64-bit operačný systém nepovoluje priamy prístup na LPT port, z toho dôvodu je komunikácia medzi PC a programátorom veľmi nízka. V prípade PC s OS Windows x64 odporúčame používať programátory pripojené cez USB port.

Vyššie uvedené informácie môžu byť zmenené s cieľom zlepšiť úžitkové vlastnosti výrobku alebo našich služieb.