BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

PIKprog2
(obj. č. 60-0046)

Ukončená výroba. Náhrada: SmartProg2.

PIKprog2 PIC programmer

Rýchly programátor mikroprocesorov MicrochipTM PICmicro® s možnosťou ISP.

MicrochipTM je obchodná značka a PICmicro® je registrovaná obchodná značka firmy MicrochipTM Technology Incorporated, U.S.A.

Stručný popis:
 • malý, výkonný a extrémne rýchly servisný programátor mikroprocesorov rodiny MicrochipTM PICmicro®
 • konektor pre in-circuit sériové programovanie (ISP)
 • programuje tiež sériové EEPROM
 • všetky PICmicro® v DIL puzdrach do 40 pinov programuje bez prídavných modulov
 • pripojiteľnosť k PC: USB port
 • USB 2.0 full speed a USB 1.1 kompatibilný
 • rozšíriteľný o vlastnosti programátora SmartProg2.
 • komfortný ovládací program, MS Windows (Windows XP až Windows 11, 32-bit a 64-bit) kompatibilný
 • nové verzie SW voľne dostupné cez Internet
 • malé rozmery
 • napájací zdroj a prepojovací kábel v základnej zostave
 • vyrobené na Slovensku
 • certifikovaný CE skúšobňou a spĺňa požiadavky CE
  CE-sign for PIKprog2 device programmer

Voliteľné prislušenstvo:


Vlastnosti

VŠEOBECNÉ
 • PIKprog2 predstavuje novú generáciu špecializovaných Elnec programátorov kompatibilných s MS Windows (Windows XP až Windows 11, 32-bit a 64-bit). Programátor bol vyvinutý tak, aby spĺňal všetky požiadavky firmy MicrochipTM pre profesionálne programátory.
 • PIKprog2 je malý, výkonný a extrémne rýchly servisný programátor všetkých jednočipových mikroprocesorov radu MicrochipTM PICmicro® (do 40-pinov DIL), určený pre stacionárne aj mobilné použitie. PIKprog+ programuje aj sériové EEPROM s rozhraním IIC, Microwire a SPI. Programátor je vybavený konektorom pre in-circuit sériové programovanie (ISP), čo ďalej zvyšuje jeho úžitkovú hodnotu. Programátor PIKprog+ je určený všetkým, ktorí pracujú s procesormi rodiny MicrochipTM PIC a univerzálny programátor im nevyhovuje z hľadiska ceny, alebo z hľadiska mobilnosti a rozmeru.
 • Programátor predstavuje vynikajúco technicky spracovaný výrobok, zabezpečujúci spoľahlivé a rýchle programovanie a to za veľmi konkurencieschopnú cenu. Vo svojej triede poskytuje iste jeden z najlepších pomerov cena/výkon.
 • Programátor programuje obvody maximálne rýchlo z dôvodu použitia výkonného hardvéru na báze FPGA a podpory high-speed USB portu. Programátor je vo svojej kategórii oveľa rýchlejší, ako väčšina konkurenčných programátorov.
 • PIKprog2 je pripojiteľný ku všetkým IBM PC kompatibilným počítačom. Pripojiteľný je k PC Pentium kompatibilným a vyšším typom, od PC desktop po palmtop cez USB port.
 • PIKprog2 je jednoducho rozšíriteľný o vlastnosti programátora SmartProg2 použitím modulu "Upgrade kit Xprog2 to SmartProg2" (ord.no. 60-0048).

HARDWARE
 • 40 výkonných TTL pindriverov poskytuje H/L/pull_up/pull_down a možnosť čítania pre každý pin pätice. Použité pokročilé kvalitné a vysokorýchlostné obvody poskytujú kvalitné signály bez prekmitov na programovanie všetkých podporovaných obvodov. Pindriver poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke na programovanie všetkých dnešných (1.8V) aj budúcich low-voltage obvodov.
 • Programovaný obvod je chránený pred poškodením chybou obsluhy výkonnými ochrannými opatreniami: kontrola správneho zasunutia obvodu do pätice, kontrola správneho kontaktu vývodov a samozrejme kontrola elektronickej identifikácie obvodu.
 • Verifikácia naprogramovaných hodnôt je vykonávaná pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, čo zvyšuje výťažnosť programovacieho procesu a dlhodobú stálosť naprogramovaných údajov.
 • Na programovanie obvodov v iných ako DIL puzdrach je k dispozícii široký sortiment konvertorov z DIL na PLCC, SOIC, SSOP, TSSOP, TQFP a iné puzdra.

SOFTWARE
 • K dispozícii je ovládací program s prehľadným ovládaním a výkonnými funkciami, podporený bohatou nápovedou. Voľba programovaného obvodu je podľa výrobcov, podľa tried obvodov alebo zadaním fragmentu označenia, uvedeného na obvode.
 • Štandardné príkazy pre manipuláciu s obvodmi (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, výmaz obvodu) sú posilnené o testovacie funkcie (test správneho vloženia obvodu do pätice, kontrola elektronickej identifikácie obvodu) a špeciálne funkcie (autoinkrementácia).
 • Ovládací program podporuje všetky známe formáty súborov. Čítacia funkcia automaticky rozpoznáva formát načítavaného súboru a urobí potrebnú konverziu dát.
 • Funkcia autoinkrementácie zabezpečí modifikáciu sériového čísla v buffri vždy pred vložením nového obvodu. Autoinkrementačná funkcia umožňuje čítať sériové čísla, resp. individuálnu identifikáciu programovaného obvodu aj zo súboru.
 • Softvér taktiež poskytuje množstvo informácií o programovanom obvode, okrem iných napr. aj obrázky všetkých dostupných puzdier a popis spôsobu označovania každého nami podporovaného obvodu (prefixy a sufixy).
 • Softvér poskytuje ucelené informácie pre ISP programovanie: popis jednotlivých pinov ISP konektora, odporúčaný spôsob pripojenia do cieľového zariadenia s in-circuit programovaným obvodom a ďalšie nevyhnutné informácie.

Starostlivosť o zákazníkov

 • Podpora na nové obvody (Služba AlgOR)
  • Devízou technického riešenia programátora PIKprog2 je fakt, že podpora na nové obvody sa deje výlučne programovo, a teda vo väčšine prípadov je postačujúce stiahnuť si najnovšiu verziu programového vybavenia. Pre viac informácií navštívte, prosím, stránky služby AlgOR.
  • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom PIKprog2 a taktiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu.

 • Bezplatná aktualizácia programového vybavenia
  • Najnovšia verzia programového vybavenia je bezplatne k dispozícii na našej WEB stránke v časti na stiahnutie.

 • Bezplatná technická podpora

 • Služba Keep-Current
  • V rámci služby Keep-Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.

 • Rýchle doručenie zásielok
  • Kombinácia rozsiahlych zásob výrobkov, flexibilnej výroby a využívania služieb svetoznámych prepravných spoločností, zaručuje zákazníkovi rýchlu dodávku objednaného tovaru. Produkty objednané pred 10:00 budú odoslané v rovnaký pracovný deň (za predpokladu, že objednané produkty sú na sklade a platba za tovar je pripísaná na náš účet).

 • Záruka
  • Elnec poskytuje bezplatnú prepravu produktu opraveného v rámci záruky späť k zákazníkovi. Záruka je platná od dátumu zakúpenia produktu.
  • Preferenčné vybavenie potencionálnych požiadaviek na opravu výrobku zaručuje úspešná registrácia produktu, ktorá by mala byť vykonaná do 60 dní od zakúpenia na tejto stránke: Registrácia produktu.
  • Viac informácií o záručných podmienkach môžete vidieť v nasledujúcom dokumente: Obchodné podmienky.

HARDWARE

Programátor

 • dva D/A prevodníky pre VCCP a VPP, s riadenou strmosťou nábežnej a zostupnej hrany
 • rozsah VCCP 2V..7V/350mA
 • rozsah VPP 2V..25V/200mA
 • rozhranie USB 2.0/1.1 kompatibilné
 • schopnosť selftestu

ZIF socket, pindriver

 • 40-pinový DIL ZIF (Zero Insertion Force) sokel pre obvody do 40 pinov so šírkou puzdra 300/600 mil
 • pindrivery: 40 TTL, špecializovaný GND/VCC/VPP pindriver pre obvody PICmicro®
 • TTL driver založený na FPGA poskytujúce H, L, CLK, pull-up, pull-down na všetkých pinoch pindrivera, úroveň H nastaviteľná od 1.8 V do 5V
 • test vodivosti: všetky piny sú testované vždy pred každou programovacou procedúrou

ISP konektor

 • 10-pinový konektor s ochranou proti prepólovaniu
 • 6 TTL pindrivery, poskytujúce H, L, CLK, pull-up, pull-down; úroveň H nastaviteľná v rozmedzí 1.8V až 5V k práci so všetkými (aj nízkonapäťovými) zariadeniami.
 • 1x VCCP napájanie (rozsah 2V..7V/100mA) (*1) a 1x VPP napájanie (rozsah 2V..25V/50mA)
 • programovacie napätie (VCCP) so schopnosťou korigovať napájacie napätie cieľového obvodu smerom hore aj dole a detekciou napätia
 • (*1) - programátor nie je určený k napájaniu cieľovej aplikácie pomocou VCCP pinu. V prípade takejto požiadavky použite, prosím, programátor BeeProg+

Programované obvody

Programátor, v ZIF pätici

 • mikroprocesory MicrochipTM PICmicro®: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC14xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, dsPIC , 8-40 pinov (*1)
 • sériové E(E)PROM: rodiny 17Cxxx, 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx

Programátor, cez ISP konektor

 • mikroprocesory Microchip PICmicro: rodiny PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, dsPIC
Poznámky:
 • (*1) - zodpovedajúce konvertory sú použiteľné pre puzdra iné ako DIL a obvody viac ako 40 pinov.
 • aktuálny zoznam všetkých podporovaných obvodov

Rýchlosť programovaniaObvod Operácia Mód Čas
PIC16C67 programovanie a verifikácia v ZIF pätici 12 sek.
PIC18F452 programovanie a verifikácia v ZIF pätici 8 sek.
PIC16F876A programovanie a verifikácia ISP 6 sek.
PIC12C508 programovanie a verifikácia ISP 4 sek.
Konfigurácia: P4, 2.4 GHz, USB high-speed, Windows XP.

SOFTWARE

 • Algoritmy: použité sú výhradne výrobcom obvodov schválené, alebo odporúčané algoritmy. Doplnenie špeciálneho algoritmu podľa požiadaviek za príplatok.
 • Nové verzie SW: nové verzie programového vybavenia sú k dispozícii približne každé 4 týždne, bezplatne. OnDemand verziu programu poskytujeme pre doplnenie podpory aktuálnych obvodov a opravu chýb. Môže byť aktualizovaná denne.
 • Základné vlastnosti: história revízií, protokol práce, on-line nápoveda, informácie o obvodoch a algoritmoch.

Operácie s obvodom

 • štandardné:
  • inteligentný výber obvodu podľa typu, výrobcu alebo časti mena obvodu
  • kontrola vymazania, čítanie, verifikácia
  • programovanie
  • výmaz
  • programovanie konfiguračných a zabezpečovacích bitov
  • illegal bit test
  • kontrolná suma
 • zabezoečovacie
  • kontrola správneho vloženia, spätná kontrola vloženia
  • kontrola kontaktu ZIF-obvod
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne
  • automatická inkrementácia sériového čísla
  • štatistika
  • count-down mód

Operácie s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill, copy, move, byte swap, word/dword split
 • checksum (byte, word)
 • print

File load/save

 • programátor je riadený počítačom, preto nie je potrebný čas na download dát
 • automatická identifikácia typu súboru

 • Akceptované formáty súborov
  • neformátovaný (raw) binárny
  • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S-record, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX

Všeobecné

Systémové požiadavky

Prevádzkové hodnoty

 • prevádzkové napätie 15..20V DC, max. 0.5A
 • spotreba elektrickej energie max. 6W aktívny režim, približne 1.4W pohotovostný režim
 • rozmery 160x95x35 mm
 • hmotnosť (bez externého adaptéra) cca. 500g
 • prevádzková teplota: 5 °C ÷ 40 °C
 • prevádzková vlhkosť: 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky, základná konfigurácia

 • programátor PIKprog2
 • spínaný napájací zdroj 15V/500mA, stabilizovaný + prívodná šnúra
 • prepojovací kábel PC-programátor
 • ISP kábel
 • diagnostický POD pre selftest programátora
 • protiprachový kryt na ZIF päticu
 • návod na obsluhu a použitie
 • ovládací program (v elektronickej verzii na priloženom CD)
 • prepravný obal

Doplnkové služby

 • Keep-Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu a aktualizovanej užívateľskej dokumentácie (balík Keep-Current).
 • AlgOR - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

V cene programátora je zahrnuté

 • bezplatná poradenská služba v oblasti programovania (hot line)
 • bezplatná aktualizácia nových verzií programového vybavenia z web stránky

Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené za účelom zlepšenia úžitkových vlastností výrobku.