Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

BeeProg+ (obj. č. 60-0044)

Nevyrábané výroba. Náhrada: BeeProg2 / BeeProg2C.

Extrémne rýchly univerzálny programátor s rozhraním USB/LPT.
Ak hľadáte maximálnu rýchlosť progamovania, pozrite sa na extrémne rýchly programátor BeeProg2.

Stručný popis:

 • extrémne rýchle programovanie, jeden z najrýchlejších programátorov v tejto kategórii. Programuje 64Mbit NOR Flash pamäť menej ako 46 sekúnd a 1Gbit NAND Flash menej ako 120 sekúnd.
 • 48 výkonných pindriverov, programuje všetky obvody v DIL bez prídavných modulov
 • konektor pre in-circuit sériové programovanie (ISP)
 • možnosti pripojenia k PC: USB (do 480 Mbit/s), alebo paralelný (printer) port (LPT)
 • rozhranie USB 2.0 (high speed, full speed) a 1.1 kompatibilné
 • podpora vysokorýchlostného paralelného portu podľa špecifikácie IEEE1284 (ECP/EPP)
 • komfortný ovládací program, kompatibilný s Windows XP/2003/XPx64/Vista/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 (32-bit a 64-bit*)
 • unikátna rýchla reakcia na potreby zákazníka - aktualizácia softvéru môže byť hotová do jedného dňa od vyžiadania do OnDemand softvér
 • Násobné programovanie možné pripojením viacerých programátorov k jednému PC
 • vyrobené na Slovensku
 • záruka - 3 roky
 • certifikovaný CE skúšobňou, spĺňa požiadavky na CE certifikát
  CE požiadavky na programátor obvodov BeeProg+

Voliteľné príslušenstvo:

Vlastnosti

Všeobecné

 • BeeProg+ predstavuje novú USB/LPT generáciu univerzálnych Elnec programátorov kompatibilných s MS Windows (Windows XP až Windows 11, 32-bit a 64-bit), vyvinutého tak aby spĺňal prísne požiadavky všetkých vrstiev vývojárov a programovacích centier.
 • Podporuje všetky typy a technológie (súčasné aj budúce) programovateľných obvodov bez použitia prídavných modulov. S týmto programátorom máte voľnosť pri výbere optimálneho obvodu vo vašich návrhoch. Programátor je tiež vybavený konektorom pre in-circuit sériové programovanie (ISP).
 • BeeProg+ nie je len programátor, ale taktiež tester logických integrovaných obvodov a pamätí TTL alebo CMOS, pre ktoré naviac umožňuje generovať užívateľsky definovateľné testovacie sekvencie.
 • Programátor predstavuje vynikajúco technicky spracovaný výrobok, zabezpečujúci spoľahlivé a rýchle programovanie a to za veľmi konkurencieschopnú cenu. Vo svojej triede poskytuje iste najlepší pomer cena/výkon.
 • Programátor programuje obvody maximálne rýchlo z dôvodu použitia výkonného hardware na báze high-speed FPGA a tiež vďaka vykonávaniu niektorých časovo náročných činností interne programátorom. V konečnom dôsledku, pri použití programátora vo výrobe, je väčšinou čas programovania obvodu kratší ako čas obsluhy programátora operátorom.
 • BeeProg+ je periférne zariadenie osobného počítača triedy IBM PC, pripojiteľné PC desktop po palmtop pomocou USB (2.0/1.1) portu alebo pomocou štandardného paralelného (printer) portu, prípadne pomocou (ECP/EPP) paralelného portu na PCI zbernici, kompatibilného s IEEE 1284. Podpora USB/LPT portov vám umožňuje vybrať si spôsob pripojenia BeeProg+ k ľubovoľnému PC, od najnovších notebookov až po staršie desktopy nepodporujúce USB port.

Hardvér

 • BeeProg+ má 48 výkonných plne konfigurovateľných TTL pindriverov na báze FPGA, ktoré poskytujú H/L/pull_up/pull_down a možnosť čítania pre každý pin pätice. Použité pokročilé kvalitné a vysokorýchlostné obvody poskytujú kvalitné signály bez prekmitov na programovanie všetkých podporovaných obvodov. Pindriver poskytuje napájacie napätie dostatočne nízke na programovanie všetkých dnešných (1.8 V) aj budúcich low-voltage obvodov.
 • Programovaný obvod je chránený pred poškodením chybou obsluhy výkonnými ochrannými opatreniami: kontrola správneho zasunutia obvodu do pätice, kontrola správneho kontaktu vývodov a samozrejme kontrola elektronickej identifikácie obvodu.
 • Samotestovacia schopnosť umožňuje kontrolu celkového stavu programátora, vykonaním diagnostických častí obsluhujúceho programu.
 • Zabezpečovacie obvody programátora vylučujú poškodenie programátora a/alebo programovaného obvodu v prípadoch poruchy napájania, výpadku komunikácie s PC alebo chyby operátora. Ochranné obvody na všetkých vstupoch do BeeProg+ programátora (napájací a komunikačný konektor ako aj programovacia ZIF pätica) chránia programátor aj programovaný obvod pred poškodením v prípade prepätia aj elektostatického výboja až do 15kV.
 • Programátor BeeProg+ vykonáva verifikáciu naprogramovaných hodnôt pri marginálnych hodnotách napájacieho napätia, čo zvyšuje výťažnosť programovacieho procesu a dlhodobú stálosť naprogramovaných údajov.
 • Široký sortiment konvertorov z PLCC, JLCC, SOIC, SDIP, SOP, PSOP, SSOP, TSOP, TSOPII, TSSOP, QFP, PQFP, TQFP, VQFP, QFN (MLF), SON, BGA, EBGA, FBGA, VFBGA, UBGA, FTBGA, LAP, CSP, SCSP, LQFP, MQFP, HVQFN, QLP, QIP a iné puzdra umožňuje programovanie obvodov aj v iných ako DIL puzdrach.

Softvér

 • K dispozícii je ovládací program s prehľadným ovládaním a výkonnými funkciami, podporený bohatou nápovedou. Voľba programovaného obvodu je podľa výrobcov, podľa tried obvodov alebo zadaním fragmentu označenia, uvedeného na obvode.
 • Štandardné príkazy pre manipuláciu s obvodmi (čítanie, kontrola vymazania, programovanie, verifikácia, výmaz obvodu) sú posilnené o testovacie funkcie (test správneho vloženia obvodu do pätice, kontrola elektronickej identifikácie obvodu) a špeciálne funkcie (autoinkrementácia a výrobný mód, teda štart programovania ihneď po vložení ďalšieho obvodu do pätice programátora).
 • Ovládací program podporuje všetky známe formáty súborov. Čítacia funkcia automaticky rozpoznáva formát načítavaného súboru a urobí potrebnú konverziu dát.
 • Funkcia autoinkrementácie zabezpečí modifikáciu sériového čísla v buffri vždy pred vložením nového obvodu. Autoinkrementačná funkcia umožňuje čítať sériové čísla, resp. individuálnu identifikáciu programovaného obvodu aj zo súboru.
 • Software taktiež poskytuje množstvo informácií o programovanom obvode, okrem iných napr. aj obrázky všetkých dostupných puzdier a popis spôsobu označovania každého nami podporovaného obvodu (prefixy a sufixy).
 • Software poskytuje ucelené informácie pre ISP programovanie: popis jednotlivých pinov ISP konektora, doporučený spôsob pripojenia do cieľového zariadenia s in-circuit programovaným obvodom a ďalšie nevyhnutné informácie.
 • Vlastnosť "Remote control" umožňuje, aby bola činnosť PG4UW software ovládaná z inej aplikácie - alebo použitím príkazov BAT súboru alebo cez DLL súbor.
 • Implementovaný Jam Player umožnuje interpretáciu Jam súborov štandardu JEDEC JESD-71. Jam súbory sú generované vývojovým programom, poskytovaným výrobcom toho ktorého programovateľného obvodu. Obvody sú programované v ZIF pätici aj cez ISP konektor (IEEE 1149.1 Joint Test Action Group (JTAG) interface).
 • Implementovaný VME player umožnuje interpretáciu VME súborov. VME súbory sú komprimovaná varianta SVF súborov a obsahujú high-level inštrukcie zbernice IEEE 1149.1. VME súbory sú generované vývojovým programom, poskytovaným výrobcom programovateľného obvodu. SVF súbory sú interperetované SVF Player-om. SVF súbor (Serial Vector Format) obsahuje high-level IEEE 1149.1 inštrukcie zbernice. SVF súbory sú generované vývojovým programom, poskytovaným výrobcom programovateľného obvodu. Obvody sú programované v ZIF pätici aj cez ISP konektor (IEEE 1149.1 Joint Test Action Group (JTAG) interface).
 • Viac obvodov je možné programovať pomocou JTAG zreťazenia: JTAG chain (ISP-Jam), JTAG chain (ISP-VME), JTAG chain (ISP-SVF) alebo JTAG chain (ISP-STP).
 • Pripojením viac programátorov BeeProg+ na to isté PC je možné získať výkonný výkonný multiprogramovací systém s rovnakým počtom podporovaných obvodov, ako BeeProg+ a s vysokou rýchlosťou programovania. V tomto prípade ide o tvz. "concurrent multiprogramming" tj. každý programátor pracuje nezávisle a môžu byť (pokiaľ je to potrebné) programované rozdielne obvody.

Starostlivosť o zákazníkov

 • Podpora na nové obvody (Služby AlgOR)
  • Je dôležité si uvedomiť, že podpora väčšiny nových zariadení vyžaduje iba aktualizáciu softvéru, pretože BeeProg+ je skutočne univerzálny programátor. Vďaka našej rýchlej službe môže byť podpora pre nové zariadenie pridaná do niekoľkých hodín! Podrobnosti nájdete v službe AlgOR (Algorithm On Request) a softvéri OnDemand.
  • Služba AlgOR (Algorithm On Request - algoritmy na požiadanie) dáva užívateľovi programátora nástroj ako vo svoj prospech ovplyvniť počet a sortiment programovateľných obvodov, podporovaných programátorom BeeProg+ a taktiež možnosť podieľať sa na koncepcii a vlastnostiach ovládacieho programu. Táto služba je poskytovaná takmer vo všetkých prípadoch zdarma. Akokoľvek, vyhradzujeme si právo požiadať zákazníka o spoluúčasť na vývojových nákladoch v prípade, že tieto náklady vyhodnotíme ako príliš vysoké.
 • Bezplatná aktualizácia programového vybavenia
  • Najnovšia verzia programového vybavenia je bezplatne k dispozícii na našej WEB stránke v časti na tejto stránke
 • Bezplatná Technická podpora
  • Technická podpora Elnec (dostupná prostredníctvom formulára/e-mailu) Vám zaručuje reakciu na Vaše žiadosti najneskôr nasledujúci pracovný deň (zvyčajne v priebehu niekoľkých hodín).
 • Služba Keep-Current
  • V rámci služby Keep Current je zasielaná zákazníkom najnovšia verzia ovládacieho programu a doplnky k návodu na obsluhu a použitie (Keep-Current balíček). Služba Keep-Current zaručuje jednoducho a bez zmätkov aktuálne najvyššiu kvalitu programovania na programátoroch Elnec.
 • Rýchle doručenie zásielok
  • Kombinácia rozsiahlych zásob výrobkov, flexibilnej výroby a využívania služieb svetoznámych prepravných spoločností, zaručuje zákazníkovi rýchlu dodávku objednaného tovaru. Produkty objednané pred 10:00 budú odoslané v rovnaký pracovný deň (za predpokladu, že objednané produkty sú na sklade a platba za tovar je pripísaná na náš účet).
 • Záruka
  • BeeProg+ Elnec Záruka Koncepcia programátora BeeProg+, ochranné obvody a použité súčiastky, ako aj spoľahlivý výrobný proces a zahorovanie dovoľujú poskytnúť na programátor 3-ročnú záruku (s obmedzením 25 000 cyklov na pätice ZIF) - kvalita.
  • Elnec poskytuje bezplatnú prepravu produktu opraveného v rámci záruky späť k zákazníkovi. Záruka je platná od dátumu zakúpenia produktu.
  • Preferenčné vybavenie potencionálnych požiadaviek na opravu výrobku zaručuje úspešná registrácia produktu, ktorá by mala byť vykonaná do 60 dní od zakúpenia na tejto stránke: na tejto stránke.

Špecifikácia hardvéru

Programátor, prevodníky

 • port USB 2.0 high-speed kompatibilný, prenosová rýchlosť do 480 Mbit/s
 • IEEE 1284 slave printer port realizovaný pomocou FPGA, prenosová rýchlosť do 1MB/s
 • vlastná inteligencia tvorená výkonným mikroprocesorom s podporou FPGA stavového automatu
 • tri D/A prevodníky pre VCCP, VPP1 a VPP2, s riadenou strmosťou nábežnej a zostupnej hrany
 • rozsah VCCP: 0..8V/1A
 • rozsah VPP1, VPP2: 0..26V/1A
 • schopnosť selftestu
 • ochrana proti elektrostatickým výbojom a prepätiam na vstupe napájania a na komunikačnom konektore
 • zdierka pre pripojenie antistatického náramku
 • zdierka pre pripojenie k uzemňovacej časti

Programovacia ZIF pätica, pindrivery

 • 48-pinový DIL ZIF (Zero Insertion Force) soket pre obvody do 48 pinov so šírkou puzdra 300/600 mil
 • pindrivery: 48 univerzálny
 • VCCP/VPP1/VPP2 pripojiteľné na všetky piny
 • kvalitné pripojenie GND pre každý pin
 • TTL driver realizovaný pomocou FPGA podporuje H, L, CLK, pull-up, pull-down na všetkých pinoch pindriveru
 • napäťové úrovne analógovej časti pindriveru nastaviteľné od 1,8 V do 26V
 • prúdové obmedzenie, vypnutie pri prekročení prúdu a výpadku napájacieho napätia
 • ESD prepäťová ochrana všetkých vývodov pätice (IEC1000-4-2: 15kV vzduchom, 8kV kontaktom)
 • test vodivosti programátora: všetky piny sú testované pred každou programovacou procedúrou

Rozhranie ISP

 • 20-pinová vidlica s kľúčom
 • 6 TTL pindrivery, poskytujúce H, L, CLK, pull-up, pull-down; úroveň H nastaviteľná v rozmedzí 1,8V až 5V k práci so všetkými (vrátane nízkonapäťovými) zariadeniami.
 • 1x VCCP napätie (rozsah 2V..7V/100mA), pripojiteľné na 2 piny
 • programovacie napätie (VCCP) so schopnosťou korigovať napájacie napätie cieľového obvodu smerom hore aj dole a detekciou napätia
 • 1x VPP napätie (rozsah 2V..25V/50mA), pripojiteľné na 6 pinov
 • napájanie cieľového zariadenia (rozsah 2V..6V/250mA)
 • ESD prepäťová ochrana všetkých vývodov ISP konektora (IEC1000-4-2: 15kV vzduchom , 8kV kontaktom)
 • 2 výstupné signály, indikujúce výsledok činnosti = LED OK a LED Error (aktívna úroveň: min 1,8V)
 • vstupný signál, náhrada tlačidla YES! (aktívna úroveň: max 0.8V)

Softvér

 • Algoritmy: použité sú výhradne výrobcom obvodov schválené alebo odporúčané algoritmy.

 • Nové verzie SW: nové verzie programového vybavenia sú k dispozícii približne každé 4 týždne, bezplatne. OnDemand verziu programu poskytujeme pre doplnenie podpory aktuálnych obvodov a opravu chýb. Môže byť aktualizovaná denne.

 • Základné vlastnosti: história revízií, protokol práce, on-line nápoveda, informácie o obvodoch a algoritmoch.

Operácie s obvodom

 • štandardné:
  • inteligentný výber obvodu podľa typu, výrobcu alebo časti mena obvodu
  • automatický výber EPROM/Flash EPROM obvodov podľa ID
  • kontrola vymazania, čítanie, verifikácia
  • programovanie
  • výmaz
  • programovanie konfiguračých a zabezpečovacích bitov
  • illegal bit test
  • kontrolná suma
  • interpretuje Jam Standard Test and Programming Language (STAPL), JEDEC standard JESD-71
  • interpretuje VME/SVF súbory
  • interpretuje SVF súbory (Serial Vector Format)
  • interpretuje Actel STAPL Player súbory
 • zabezpečovacie:
  • kontrola správneho vloženia, spätná kontrola vloženia
  • kontrola kontaktu ZIF-obvod
  • kontrola identifikačných (ID) byte obvodu
 • špeciálne:
  • výrobný mód (automatický štart programovania po vložení obvodu)
  • multi-project mód
  • niekoľko serializačných módov (viac typov inkrementálnych módov, from-file mód, custom generator mód)
  • štatistika
  • count-down mód

Operácie s buffrom

 • view/edit, find/replace
 • fill/copy, move, byte swap, word/dword split
 • checksum (byte, word)
 • print

Akceptované formáty súborov

 • programátor je riadený počítačom, preto nie je potrebný čas na download dát
 • automatická identifikácia typu súboru
  Akceptované formáty súborov
  • neformátovaný (raw) binárny
  • HEX: Intel, Intel EXT, Motorola S-record, MOS, Exormax, Tektronix, ASCII-SPACE-HEX,, ASCII HEX, Renesas Consolidated HEX
  • Altera POF, JEDEC (ver. 3.0.A), napr. od ABEL, CUPL, PALASM, TANGO PLD, OrCAD PLD, PLD Designer ISDATA, atď.
  • JAM (JEDEC STAPL Format), JBC (Jam STAPL Byte Code), STAPL (STAPL File) JEDEC standard JESD-71
  • VME (ispVME súbor VME2.0/VME3.0)
  • SVF (Serial Vector Format revision E)
  • STP (Actel STAPL file)

Programované obvody

Programátor, v ZIF pätici:

 • NAND FLASH: Samsung K9xxx, KFxxx, SK Hynix (ex Hynix) HY27xxx, H27xxx, Toshiba TC58xxx, TH58xxx, Micron MT29Fxxx, (ex Numonyx ex STM) NANDxxx, Spansion S30Mxxx, S34xxx, 3D-Plus 3DFNxxx, ATO Solution AFNDxxx, Fidelix FMNDxxx, Eon Silicon Sol. EN27xxx, ESMT F59xxx, LBA-NAND Toshiba THGVNxxx
 • serial NAND FLASH: Micron MT29Fxxx, GigaDevice GD5Fxxx
 • eMMC: Hynix H26Mxxxxxxxx, Kingston KE44B-xxxx/xxx, Micron MTFCxxxxxx, Numonyx NANDxxxxxxxx, Phison PSM4A11-xx, Samsung KLMxxxxxxx, SanDisk SDINxxx-xx, Toshiba THGBMxxxxxxxxxx
 • Multi-chip devices: NAND+RAM, NOR+RAM, NOR+NOR+RAM, NAND+NOR+RAM
 • Serial Flash: standard SPI, high performance Dual I/O SPI and Quad I/O SPI (25Bxxx, 25Dxxx, 25Exxx, 25Fxxx, 25Lxxx, 25Mxxx, 25Pxxx, 25Qxxx, 25Sxxx, 25Txxx, 25Uxxx, 25Vxxx, 25Wxxx, 25Xxxx, 26Vxxx, 45PExx, MX66Lxxx, S70FLxxx), DataFlash (AT45Dxxx, AT26Dxxx)
 • parallel NOR Flash: 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx series, Samsung's K8Fxxxx, K8Cxxxx, K8Sxxxx, K8Pxxxx series, ...
 • EPROM: NMOS/CMOS, 27xxx and 27Cxxx series
 • EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx series, 3D Plus 3DEExxxxxxxx
 • mDOC H3: SanDisk (ex M-Systems) SDED5xxx, SDED7xxx, MD2533xxx, MD2534xxx, Hynix HY23xxx
 • FRAM: Ramtron
 • MRAM: Everspin MRxxxxx8x, 3D Plus 3DMRxxxxxxxx
 • NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x series
 • Serial E(E)PROM: Serial E(E)PROM: 11LCxxx, 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 30TSExxx, 34Cxxx, 34TSxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx, NVM3060, MDAxxx series, full support for LV series, AT88SCxxx
 • Serial FRAM: Cypress(Ramtron): FM24xxxxxx, FM25xxxxxx, Fujitsu: MB85RCxxxx, MB85RSxxxx, Lapis(OKI, Rohm): MR44xxxxx, MR45xxxxx
 • Serial MRAM: Everspin MH20xxx, MH25xxx
 • Configuration (EE)PROM: XCFxxx, XC17xxxx, XC18Vxxx, EPCxxx, EPCSxxx, AT17xxx, AT18Fxxx, 37LVxx
 • 1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx
 • PLD Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX7000AE, MAX II/G/Z, MAX V
 • PLD Lattice: ispGAL22V10x, ispLSI1xxx, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxx, ispLSI2xxxA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, LC4xxxB/C/V/ZC/ZE, M4-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, M4LV-xx/xx, ispCLOCK, Power Manager/II, ProcessorPM
 • PLD: Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
 • SPLD/CPLD series: AMD, AMI, Atmel, Cypress, Gould, ICT, Lattice, National Semicond., Philips, STMicroelectronics, TI (TMS), Vantis, VLSI
 • FPGA: FPGA: Microsemi(Actel): ProASIC3, IGLOO, Fusion, ProASICplus, SmartFusion
 • FPGA: Lattice: MachXO, MachXO2, LatticeXP, LatticeXP2, ispXPGA
 • FPGA: Xilinx: Spartan-3AN
 • Clocks: TI(TMS), Cypress
 • Special chips: Atmel Tire Pressure Monitoring ATA6285N, ATA6286N; PWM controllers: Zilker Labs, Analog Devices; Multi-Phase ICs: IR(Chil Semiconductor); Gamma buffers: AUO, Maxim, TI, ...
 • Microcontrollers MCS51 series: 87Cxxx, 87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89Fxxx, 89LVxxx, 89LSxxx, 89LPxxx, 89Exxx, 89Lxxx, all manufacturers, Philips LPC series
 • Microcontrollers Intel 196 series: 87C196 KB/KC/KD/KT/KR/...
 • Microcontrollers Atmel ARM. AT91SAM7Sxx, AT91SAM7Lxx, AT91SAM7Xxx, AT91SAM7XCxx, AT91SAM7SExx series;
 • Microcontrollers Atmel ARM9: AT91SAM9xxx series;
 • Microcontrollers ARM Cortex-M3: ATSAM3Axxx, ATSAM3Uxxx, ATSAM3Nxxx, ATSAM3Sxxx, ATSAMD20, ATSAM3Xxxx series
 • Microcontrollers ARM Cortex-M4: ATSAM4Sxxx series
 • Microcontrollers Atmel AVR 8bit/16bit: AT90Sxxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, ATtiny, ATmega, ATxmega series
 • Microcontrollers Atmel AVR32: AT32UC3xxxx, ATUCxxxD3/D4/L3U/L4U series
 • Microcontrollers TI (Chipcon): CC11xx, CC24xx, CC25xx, CC85xx series
 • Microcontrollers Coreriver: Atom 1.0, MiDAS1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 series
 • Microcontrollers Cypress: CY7Cxxxxx, CY8Cxxxxx
 • Microcontrollers ELAN: EM78Pxxx
 • Microcontrollers EPSON: S1C17 series
 • Microcontrollers Explore Microelectronic: EPF01x, EPF02x series
 • Microcontrollers Generalplus: GPM8Fxxx series
 • Microcontrollers GreenPeak: GPxxx series
 • Microcontrollers Infineon(Siemens): XC800, C500, XC166, C166 series
 • Microcontrollers MDT 1xxx and 2xxx series
 • Microcontrollers Megawin: MG87xxx, MPC82xxx series
 • Microcontrollers Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17Cxxx, PIC18xxx, PIC24xxx, dsPIC, PIC32xxx series
 • Microcontrollers Motorola/Freescale: HC05, HC08, HC11, HC12, HCS08, RS08, S12, S12X, MC56F, MCF51, MCF52 series, Kinetis (K,L), Qorivva/5xxx Power Architecture
 • Microcontrollers Myson MTV2xx, 3xx, 4xx, 5xx, CS89xx series
 • Microcontrollers National: COP8xxx series
 • Microcontrollers NEC: uPD70Fxxx, uPD78Fxxx series
 • Microcontrollers Novatek: NT68xxx series
 • Microcontrollers Nordic Semiconductor: nRF24LExxx, nRF24LUxxx, nRF315xx, nRF51xxx Flash and OTP series
 • Microcontrollers Nuvoton ARM Cortex-Mx: NUC1xx, M05x, Mini51, Nano1xx series
 • Microcontrollers Nuvoton (Winbond): N79xxx, W77xxx, W78xxx, W79xxx, W83xxx series
 • Microcontrollers NXP (Philips) ARM Cortex-Mx: LPC11xx, LPC11Cxx, LPC11Dxx, LPC11Uxx, LPC12xx, LPC12Dxx, LPC13xx, LPC17xx, LPC11Axx, LPC11Exx, LPC11xxLV, LPC18xx, LPC43xx, LPC8xx, EM7xx, series
 • Microcontrollers NXP (Philips) UOC series: UOCIII, UOC-TOP, UOC-Fighter (TDA1xxxx) series
 • Microcontrollers NXP (Philips) ARM7: LPC2xxx, MPT6xx, PCD807xx, SAF7780xxx series
 • Microcontrollers NXP (Philips) ARM9: LPC31xx series
 • Microcontrollers Pasat: TinyModule DIL40, DIL50 series
 • Microcontrollers Scenix (Ubicom): SXxxx series
 • Microcontrollers Syntek: STK6xxx series
 • Microcontrollers Renesas: R8C/Tiny series, uPD70Fxxx, uPD78Fxxx series, RL78 series, R32C series
 • Microcontrollers SyncMOS: SM39xxx, SM59xxx, SM73xxx, SM79xxx, SM89xxx series
 • Microcontrollers & Programmable System Memory STMicroelectronics: uPSD, PSD series
 • Microcontrollers STM (ex SGS-Thomson): ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xx, STR9xx, STM32F/L/W, STM8A/S/L series, SPC5 (Power Architecture)
 • Microcontrollers Silicon Laboratories(Cygnal): C8051 series
 • Microcontrollers Silicon Laboratories(Energy Micro): EFM32Gxx, EFM32GGxx, EFM32LGxx, EFM32TGxx, EFM32WGxx series
 • Microcontrollers Silicon Laboratories: SiM3Cxxx, SiM3Lxxx, SiM3Uxxx series
 • Microcontrollers Texas Instruments: MSP430 series, MSC12xx series, TMS320F series, CC430 series,
 • Microcontrollers Texas Instruments (ex Luminary Micro): LM3Sxxx, LM3Sxxxx series, LM4Fxxxx series, TM4C series
 • Microcontrollers ZILOG: Z86/Z89xxx and Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx, Z16Fxxxx, ZGP323xxxxxx, ZLF645xxxxxxx, ZLP12840xxxxx, ZLP323xxxxxxx series
 • Microcontrollers other: EM Microelectronic, Spansion(Fujitsu), Goal Semiconductor, Hitachi, Holtek, Novatek, Macronix, Princeton, Winbond, Samsung, Toshiba, Mitsubishi, Realtek, M-Square, ASP, Coreriver, Gencore, EXODUS Microelectronic, Topro, TinyARM, VersaChips, SunplusIT, M-Square, QIXIN, Signetic, Tekmos, Weltrend, Amic, Cyrod Technologies, Ember, Ramtron, Nordic Semiconductor, Samsung, ABOV Semiconductor...
 • EPROM: 2708 *1
 • PLD: Bipolar PALxxx *2

Programátor, pomocou ISP konektora:

 • Serial E(E)PROM: IIC series, MW series, SPI series, KEELOQ series, PLD configuration memories, UN I/O series
 • 1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx
 • Serial Flash: standard SPI (25xxx), DataFlash (AT45Dxxx, AT26Dxxx)
 • Serial FRAM: Cypress(Ramtron): FM24xxxxxx, FM25xxxxxx, Fujitsu: MB85RCxxxx, MB85RSxxxx, Lapis(OKI, Rohm): MR44xxxxx, MR45xxxxx
 • Microcontrollers Atmel: AT89Cxxx, AT89Sxxx, AT89LSxxx, AT89LPxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega, ATxmega series
 • Microcontrollers Atmel AVR32: AT32UC3xxxx, ATUCxxxD3/D4/L3U/L4U series
 • Microcontrollers Atmel ARM7: AT91SAM7Sxx, AT91SAM7Xxx, AT91SAM7XCxx, AT91SAM7SExx series;
 • Microcontrollers TI (Chipcon): CC11xx, CC24xx, CC25xx, CC85xx series
 • Microcontrollers Cypress: CY8C2xxxx
 • Microcontrollers Elan: EM78Pxxx, EM6xxx series
 • Microcontrollers EM Microelectronic: 4 and 8 bit series
 • Microcontrollers Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, PIC24xxx, dsPIC, PIC32xxx series
 • Microcontrollers Mitsubishi: M16C
 • Microcontrollers Motorola/Freescale: HC08 (both 5-wire, All-wire), HC11, HC12, HCS08, S12, S12X, MC56F, MCF52, Kinetis K series
 • Microcontrollers Nordic Semiconductor: nRF24LExxx, nRF24LUxxx, nRF315xx Flash and OTP series
 • Microcontrollers NXP (Philips) ARM7: LPC2xxx, MPT6xx series
 • Microcontrollers NXP (Philips) ARM Cortex-Mx: LPC11xx, LPC11Cxx, LPC11Dxx, LPC11Uxx, LPC12xx, LPC12Dxx, LPC13xx, LPC17xx, LPC11Axx, LPC11Exx, LPC11xxLV, LPC18xx, LPC43xx, LPC8xx, EM7xx, series
 • Microcontrollers NEC: uPD7xxx series
 • Microcontrollers Philips (NXP): LPCxx series, 89xxx series
 • Microcontrollers Renesas: R8C/Tiny series, uPD7xxx series
 • Microcontrollers Realtek, M-Square
 • Microcontrollers Samsung: ICPZBSxxx series
 • Microcontrollers Scenix (Ubicom): SXxxx series
 • Microcontrollers Silicon Laboratories(Energy Micro): EFM32Gxx, EFM32GGxx, EFM32LGxx, EFM32TGxx, EFM32WGxx series
 • Microcontrollers STM (ex SGS-Thomson): ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xx, STR9xx, STM32F/L/W, STM8A/S/L series, SPC5 (Power Architecture)
 • Microcontrollers Silicon Laboratories(Cygnal): C8051 series
 • Microcontrollers & Programmable System Memory STMicroelectronics: uPSD, PSD series
 • Microcontrollers TI: MSP430 series (both JTAG and BSL), MSC12xxx series, CC430 series, LM4F series, TM4C series
 • Microcontrollers ZILOG: Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx, Z16Fxxxx series, ZLF645x0xx
 • Various PLD (also by Jam/VME/SVF/STAPL/... Player/JTAG support):
 • Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX 9000, MAX II/G/Z, MAX V
 • Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
 • PLD Lattice: ispGAL22xV10x, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, M4-xx/xx, M4LV-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, LC4xxxB/C/V/ZC/ZE, ispCLOCK, Power Manager/II, ProcessorPM
 • FPGA: Microsemi(Actel): ProASIC3, IGLOO, Fusion, ProASICplus, SmartFusion
 • FPGA: Lattice: MachXO, MachXO2, LatticeXP, LatticeXP2, ispXPGA

Poznámky:

 • obvody označené * sú zastaralé, programovateľné sú iba s prídavným modulom PLD-1 alebo prídavným modulom 2708
 • aktuálny zoznam PODPOROVANÝCH OBVODOV.

I.C. Tester:

 • typu TTL: rada 54,74 S/LS/ALS/H/HC/HCT
 • typu CMOS: rada 4000, 4500
 • Statické RAM: 6116 .. 624000
 • Generovanie užívateľsky definovateľných testovacích sekvencií

Podporované puzdra:

 • podpora pre všetky obvody v DIP puzdrení bez prídavnej redukcie
 • podpora puzdrenia DIP, SDIP, PLCC, JLCC, SOIC, SOP, PSOP, SSOP, TSOP, TSOPII, TSSOP, QFP, PQFP, TQFP, VQFP, QFN (MLF), SON, BGA, EBGA, FBGA, VFBGA, UBGA, FTBGA, LAP, CSP, SCSP, LQFP, MQFP, HVQFN, QLP, QIP atď.
 • ostatné puzdrenia programovateľné pomocou prídavných redukcií do 48 pinov
 • programátor je kompatibilný aj s väčšinou redukcií od iných výrobcov

Rýchlosti programovania

Poznámky:
 • Rýchlosti programovania našich výrobkov testujeme na vzorkách náhodných dát, na rozdiel od niektorých konkurenčných výrobcov používajúcich vzorky s "riedkymi" dátami obsahujúcimi len časť kvalitatívnych dát na programovanie a dáta obsahujúce niekoľko nulových bitov (FE, EF, atď). Takouto úpravou vzoriek je možné do značnej miery znížiť programovacie časy jednotlivých obvodov. Pri porovnávaní produktov z tohto hľadiska si vždy vyžiadajte vzorky dát na ktorých boli tieto produkty testované.
 • Rýchlosť programovania čiastočne závisí od rýchlosti PC a od vyťaženosti operačného systému.
 • Čas programovania sa môže predĺžiť pokiaľ je programátor pripojený k PC cez LPT port.
Obvod Veľkosť [bity] Operácie Čas
Am29DL640G (paralelná NOR Flash) 400080hx16 (64 Mega) programovanie a verifikácia 42 sek.
K8P6415UQB (paralelná NOR Flash) 400100hx16 bit (64 Mega) programovanie a verifikácia 23 sek.
K9F1G08U0M (paralelný NAND Flash) 8400000Hx8 (1 Giga) programovanie a verifikácia 210 sek.
QB25F640S33 (sériová Flash) 800200hx8 (64 Mega) programovanie a verifikácia 48.4 sek.
AT89C51RD2 (mikroprocesor) 10000Hx8 programovanie a verifikácia 15 sek.
PIC32MX360F512L (mikroprocesor) 80000hx8 programovanie a verifikácia 18 sek.
Konfigurácia: PC Pentium 4, 2.4 GHz, 512 MB RAM, USB 2.0 HS, Windows XP.

Všeobecné

Systémové požiadavky

Operácie

 • prevádzkové napájanie 100-240V AC nominálne, 90-264 VAC max., 47-63 Hz
 • spotreba elektrickej energie: max. 20W aktívny režim, približne 2W v pohotovostnom režime
 • rozmery: 195x140x55 mm
 • hmotnosť: 0.9kg
 • prevádzková teplota: 5°C ÷ 40°C
 • prevádzková vlhkosť: 20%..80%, nekondenzujúca

Obsah dodávky, základná konfigurácia

 • BeeProg+ programátor
 • prívodná šnúra
 • prepojovací kábel PC-programátor, USB port
 • ISP kábel
 • diagnostický POD pre selftest programátora
 • diagnostický POD pre ISP konektor - pre selftest ISP konektora
 • protiprachový kryt na ZIF päticu
 • užívateľský manuál (na CD aj v tlačenej forme)
 • softvér
 • výsledná správa kalibračného testu
 • prepravný obal

Doplnkové služby

 • Keep Current - pravidelné zasielanie nových verzií ovládacieho programu a aktualizovanej užívateľskej dokumentácie (balík Keep-Current)
 • AlgOR (Algorithms On Request) - nové obvody do ovládacieho programu podľa požiadaviek zákazníka

V cene programátora je zahrnuté

Poznámky:
* Microsoft 64-bit operačný systém nepovoluje priamy prístup na LPT port, z toho dôvodu je komunikácia medzi PC a programátorom veľmi nízka. V prípade PC s OS Windows x64 odporúčame používať programátory pripojené cez USB port.

Uvedené vlastnosti a špecifikácie môžu byť zmenené za účelom zlepšenia úžitkových vlastností výrobku.

🍪
Naspäť HORE