BeeProg2

 
Pre správne fungovanie tejto webstránky odporúčame zapnúť JavaScript.
 

Vyhľadávanie obvodov

Hľadaj názov obvodu
Obvod:
Tip pre vyhľadávanie Názvy programovateľných obvodov v našej databáze neobsahujú všetky znaky, zobrazené na vrchnej strane obvodu, alebo spomenuté v sekcii 'part numbering' datasheet-u daného obvodu. Mená obvodov v našej databáze obsahujú všetky znaky nevyhnutné na identifikáciu daného obvodu, ale neobsahujú znaky, ktoré nemajú žiaden vplyv na programovanie daného obvodu; napríklad: kód teploty, kód rýchlosti, kód typu púzdrenia, ap. . Ak sa znak(y) takého kódu nachádza(jú) na konci názvu obvodu je potrebné ho pri vyhľadávaní vynechať (Pr. č.1). Ak sa znak(y) takého kódu nachádza(jú) v texte názvu obvodu, je potrebné ho pri vyhľadávaní nahradiť znakom 'x' (Pr. č.2).

Príklady:
  1. obvody Am27C512-150, Am27C512-200 a Am27C512-250 by mali byť vyhľadávané takto: Am27C512
  2. obvod S29GL064N11TF1010 by mal byť vyhľadávaný takto: S29GL064NxxTxx01Pozn.: Zadajte názov obvodu (min. 3 znaky)

Spôsob vyhľadávania:Zobrazenie výsledkov
Vyhľadať podľa výrobcov a programátorovPozn.: Výber viacerých položiek cez stlačenú CTRL klávesu