Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Device search

Vyhľadajte názov časti zariadenia
Tip pre vyhľadávanie
Tip pre vyhľadávanie
Názvy programovateľných obvodov v našej databáze neobsahujú všetky znaky, zobrazené na vrchnej strane obvodu, alebo spomenuté v sekcii 'part numbering' datasheet-u daného obvodu. Mená obvodov v našej databáze obsahujú všetky znaky nevyhnutné na identifikáciu daného obvodu, ale neobsahujú znaky, ktoré nemajú žiaden vplyv na programovanie daného obvodu; napríklad: kód teploty, kód rýchlosti, kód typu púzdrenia, ap. . Ak sa znak(y) takého kódu nachádza(jú) na konci názvu obvodu je potrebné ho pri vyhľadávaní vynechať.

Príklad:
  1. obvody Am27C512-150, Am27C512-200 a Am27C512-250 by mali byť vyhľadávané takto: Am27C512
  2. zariadenie S29GL064N11TF1010 treba hľadať ako S29GL064NxxTxx01

Poznámka: Zadajte kľúčové slovo pre vyhľadávanie (aspoň 3 znaky)

Zobraziť výsledky
Hľadať vo výrobcoch a programátoroch

Poznámka: Je možné vybrať viacero položiek kliknutím na položku spolu so stlačeným klávesom Ctrl

🍪
Naspäť HORE