Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ABLIC zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných ABLIC zariadení 217 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

S-24C02DI-A8 [DFN8] Poznámka: 4538 S-24C02DI-I8 [SNT-8A] Poznámka: 2411 S-24C02DI-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C02DI-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714
S-24C02DI-M5 [SOT23-5] Poznámka: 523 S-24C02DI-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-24C02DI-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24C04DI-A8 [DFN8] Poznámka: 4538
S-24C04DI-I8 [SNT-8A] Poznámka: 2411 S-24C04DI-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C04DI-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714 S-24C04DI-M5 [SOT23-5] Poznámka: 523
S-24C04DI-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-24C04DI-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24C08CH-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C08CH-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714
S-24C08CH-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-24C08CH-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24C08DI-A8 [DFN8] Poznámka: 4538 S-24C08DI-I8 [SNT-8A] Poznámka: 2411
S-24C08DI-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C08DI-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714 S-24C08DI-M5 [SOT23-5] Poznámka: 523 S-24C08DI-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121
S-24C08DI-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24C128CH-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C128CH-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-24C128CH-xx (ISP) Poznámka: 138
S-24C128CI-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C128CI-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-24C128CI-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24C16CH-J8 [SOP8] Poznámka: 950
S-24C16CH-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714 S-24C16CH-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-24C16CH-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24C16DI-A8 [DFN8-2030] Poznámka: 4538
S-24C16DI-I8 [SNT-8A] Poznámka: 2411 S-24C16DI-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C16DI-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714 S-24C16DI-M5 [SOT23-5] Poznámka: 523
S-24C16DI-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-24C16DI-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24C256CI-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C256CI-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121
S-24C256CI-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24C32CH-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C32CH-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714 S-24C32CH-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121
S-24C32CH-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24C32CI-I8 [SNT-8A] Poznámka: 2411 S-24C32CI-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C32CI-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714
S-24C32CI-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-24C32CI-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24C512CI-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C512CI-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121
S-24C512CI-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24C64CH-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C64CH-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714 S-24C64CH-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121
S-24C64CH-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24C64CI-I8 [SNT-8A] Poznámka: 2411 S-24C64CI-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24C64CI-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714
S-24C64CI-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-24C64CI-xx (ISP) Poznámka: 138 S-24CM01CI-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-24CM01CI-xx (ISP) Poznámka: 138
S-24CS01AFJ [SOP8] Poznámka: 950 S-24CS01AFM [TMSOP8] Poznámka: 714 S-24CS01AFT [TSSOP8] Poznámka: 121 S-24CS01Axx (ISP) Poznámka: 138
S-24CS02AFJ [SOP8] Poznámka: 950 S-24CS02AFM [TMSOP8] Poznámka: 714 S-24CS02AFT [TSSOP8] Poznámka: 121 S-24CS02Axx (ISP) Poznámka: 138
S-24CS04AFJ [SOP8] Poznámka: 950 S-24CS04AFM [TMSOP8] Poznámka: 714 S-24CS04AFT [TSSOP8] Poznámka: 121 S-24CS04Axx (ISP) Poznámka: 138
S-25A010A (ISP) Poznámka: 138 S-25A010A [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-25A010A [TMSOP8] Poznámka: 714 S-25A010A [TSSOP8] Poznámka: 121
S-25A020A (ISP) Poznámka: 138 S-25A020A [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-25A020A [TMSOP8] Poznámka: 714 S-25A020A [TSSOP8] Poznámka: 121
S-25A040A (ISP) Poznámka: 138 S-25A040A [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-25A040A [TMSOP8] Poznámka: 714 S-25A040A [TSSOP8] Poznámka: 121
S-25A080A (ISP) Poznámka: 138 S-25A080A [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-25A080A [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25A080B (ISP) Poznámka: 138
S-25A080B [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-25A080B [TMSOP8] Poznámka: 714 S-25A080B [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25A160A (ISP) Poznámka: 138
S-25A160A [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-25A160A [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25A160B (ISP) Poznámka: 138 S-25A160B [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950
S-25A160B [TMSOP8] Poznámka: 714 S-25A160B [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25A320A (ISP) Poznámka: 138 S-25A320A [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950
S-25A320A [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25A320B (ISP) Poznámka: 138 S-25A320B [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-25A320B [TMSOP8] Poznámka: 714
S-25A320B [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25C010A0I-I8 [SNT-8A] Poznámka: 2411 S-25C010A0I-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-25C010A0I-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714
S-25C010A0I-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25C010A0I-xx (ISP) Poznámka: 138 S-25C020A0I-I8 [SNT-8A] Poznámka: 2411 S-25C020A0I-J8 [SOP8] Poznámka: 950
S-25C020A0I-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714 S-25C020A0I-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25C020A0I-xx (ISP) Poznámka: 138 S-25C040A0I-I8 [SNT-8A] Poznámka: 2411
S-25C040A0I-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-25C040A0I-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714 S-25C040A0I-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25C040A0I-xx (ISP) Poznámka: 138
S-25C080A0I-I8 [SNT-8A] Poznámka: 2411 S-25C080A0I-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-25C080A0I-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714 S-25C080A0I-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121
S-25C080A0I-xx (ISP) Poznámka: 138 S-25C128A0I-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-25C128A0I-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25C128A0I-xx (ISP) Poznámka: 138
S-25C160A0I-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-25C160A0I-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714 S-25C160A0I-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25C160A0I-xx (ISP) Poznámka: 138
S-25C256A0I-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-25C256A0I-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25C256A0I-xx (ISP) Poznámka: 138 S-25C320A0I-I8 [SNT-8A] Poznámka: 2411
S-25C320A0I-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-25C320A0I-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714 S-25C320A0I-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25C320A0I-xx (ISP) Poznámka: 138
S-25C512A0I-J8 [SOP8] Poznámka: 950 S-25C512A0I-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25C512A0I-xx (ISP) Poznámka: 138 S-25C640A0I-J8 [SOP8] Poznámka: 950
S-25C640A0I-K8 [TMSOP8] Poznámka: 714 S-25C640A0I-T8 [TSSOP8] Poznámka: 121 S-25C640A0I-xx (ISP) Poznámka: 138 S-25CM01A0I-J8 [SOP8] Poznámka: 950
S-25CM01A0I-xx (ISP) Poznámka: 138 S-34C02B (ISP) Poznámka: 138 S-34C02B [DFN8-2030] Poznámka: 4538 S-34C04A (ISP) Poznámka: 138
S-34C04A [DFN8-2030] Poznámka: 4538 S-34TS04A (ISP) Poznámka: 138 S-34TS04A [DFN8-2030] Poznámka: 2995 S-34TS04L (ISP) Poznámka: 138
S-34TS04L [DFN8-2030] Poznámka: 2995 S-585AA (ISP) Poznámka: 138 S-585AA [DFN8-2030] Poznámka: 2995 S-93A46B (ISP) Poznámka: 138
S-93A46B [HSNT-8 (2030)] Poznámka: 4538 S-93A46B [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-93A46B [TMSOP8] Poznámka: 714 S-93A46B [TSSOP8] Poznámka: 121
S-93A56B (ISP) Poznámka: 138 S-93A56B [HSNT-8 (2030)] Poznámka: 4538 S-93A56B [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-93A56B [TMSOP8] Poznámka: 714
S-93A56B [TSSOP8] Poznámka: 121 S-93A66B (ISP) Poznámka: 138 S-93A66B [HSNT-8 (2030)] Poznámka: 4538 S-93A66B [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950
S-93A66B [TMSOP8] Poznámka: 714 S-93A66B [TSSOP8] Poznámka: 121 S-93A76B (ISP) Poznámka: 138 S-93A76B [HSNT-8 (2030)] Poznámka: 4538
S-93A76B [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-93A76B [TMSOP8] Poznámka: 714 S-93A76B [TSSOP8] Poznámka: 121 S-93A86B (ISP) Poznámka: 138
S-93A86B [HSNT-8 (2030)] Poznámka: 4538 S-93A86B [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-93A86B [TMSOP8] Poznámka: 714 S-93A86B [TSSOP8] Poznámka: 121
S-93C46C (ISP) Poznámka: 138 S-93C46C [HSNT-8 (2030)] Poznámka: 4538 S-93C46C [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-93C46C [TMSOP8] Poznámka: 714
S-93C46C [TSSOP8] Poznámka: 121 S-93C56C (ISP) Poznámka: 138 S-93C56C [HSNT-8 (2030)] Poznámka: 4538 S-93C56C [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950
S-93C56C [TMSOP8] Poznámka: 714 S-93C56C [TSSOP8] Poznámka: 121 S-93C66C (ISP) Poznámka: 138 S-93C66C [HSNT-8 (2030)] Poznámka: 4538
S-93C66C [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-93C66C [TMSOP8] Poznámka: 714 S-93C66C [TSSOP8] Poznámka: 121 S-93C76C (ISP) Poznámka: 138
S-93C76C [HSNT-8 (2030)] Poznámka: 4538 S-93C76C [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-93C76C [TMSOP8] Poznámka: 714 S-93C76C [TSSOP8] Poznámka: 121
S-93C86C (ISP) Poznámka: 138 S-93C86C [HSNT-8 (2030)] Poznámka: 4538 S-93C86C [SOP8 (JEDEC)] Poznámka: 950 S-93C86C [TMSOP8] Poznámka: 714
S-93C86C [TSSOP8] Poznámka: 121 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 714 - DIL8/SSOP8 ZIF-CS 110mil (70-0468)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2411 - DIL8/QFN8-10 ZIF-CS (70-2352)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE