Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ACE Technology zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných ACE Technology zariadení 459 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

ACE24AC02A1 ACE24AC02A1 (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC02A1 [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC02A1 [SOP8] Poznámka: 950
ACE24AC02A1 [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC02A1 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24AC02A1 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC02A3
ACE24AC02A3 (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC02A3 [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC02A3 [SOP8] Poznámka: 950 ACE24AC02A3 [SOT23-5] Poznámka: 523
ACE24AC02A3 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24AC02A3 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC02A3C ACE24AC02A3C (ISP) Poznámka: 138
ACE24AC02A3C [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC02A3C [SOP8] Poznámka: 950 ACE24AC02A3C [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC02A3C [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
ACE24AC02A3C [TSOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC02A3C [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC02A3C [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 ACE24AC02A3C [USON8-2x3] Poznámka: 2995
ACE24AC04 ACE24AC04 (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC04 [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC04 [SOP8] Poznámka: 950
ACE24AC04 [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC04 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24AC04 [TSOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC04 [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24AC04C ACE24AC04C (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC04C [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC04C [SOP8] Poznámka: 950
ACE24AC04C [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC04C [TSOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC04C [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC04C [USON8-2x3] Poznámka: 2995
ACE24AC08 ACE24AC08 (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC08 [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC08 [SOP8] Poznámka: 950
ACE24AC08 [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC08 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24AC08 [TSOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC08 [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24AC08B ACE24AC08B (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC08B [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC08B [SOP8] Poznámka: 950
ACE24AC08B [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC08B [TSOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC08B [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC08B [USON8-2x3] Poznámka: 2995
ACE24AC08C ACE24AC08C (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC08C [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC08C [SOP8] Poznámka: 950
ACE24AC08C [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC08C [TSOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC08C [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC08C [USON8-2x3] Poznámka: 2995
ACE24AC1024D ACE24AC1024D (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC1024D [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24AC1024D [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24AC1024E ACE24AC1024E (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC1024E [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24AC1024E [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24AC128 ACE24AC128 (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC128 [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC128 [SOP8-150] Poznámka: 950
ACE24AC128 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC128 [USON8-2x3] Poznámka: 4538 ACE24AC128A (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC128A [SOP8-150] Poznámka: 950
ACE24AC128E ACE24AC128E (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC128E [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC128E [SOP8] Poznámka: 950
ACE24AC128E [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC128E [USON8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24AC16 ACE24AC16 (ISP) Poznámka: 138
ACE24AC16 [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC16 [SOP8] Poznámka: 950 ACE24AC16 [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC16 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
ACE24AC16 [TSOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC16 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC16B ACE24AC16B (ISP) Poznámka: 138
ACE24AC16B [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC16B [SOP8] Poznámka: 950 ACE24AC16B [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC16B [TSOT23-5] Poznámka: 523
ACE24AC16B [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC16B [USON8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24AC16C ACE24AC16C (ISP) Poznámka: 138
ACE24AC16C [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC16C [SOP8] Poznámka: 950 ACE24AC16C [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC16C [TSOT23-5] Poznámka: 523
ACE24AC16C [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC16C [USON8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24AC256 ACE24AC256 (ISP) Poznámka: 138
ACE24AC256 [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC256 [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24AC256 [TDFN8-2x3] Poznámka: 4538 ACE24AC256 [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24AC256A (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC256A [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24AC256E ACE24AC256E (ISP) Poznámka: 138
ACE24AC256E [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC256E [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24AC256E [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC256E [USON8-2x3] Poznámka: 4538
ACE24AC32B ACE24AC32B (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC32B [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC32B [SOP8-150] Poznámka: 950
ACE24AC32B [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC32B [TSOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC32B [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC32B [USON8-2x3] Poznámka: 4538
ACE24AC32D ACE24AC32D (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC32D [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC32D [SOP8-150] Poznámka: 950
ACE24AC32D [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC32D [TSOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC32D [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC32D [USON8-2x3] Poznámka: 4538
ACE24AC512 ACE24AC512 (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC512 [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC512 [SOP8-150] Poznámka: 950
ACE24AC512 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC512 [USON8-2x3] Poznámka: 4538 ACE24AC512E ACE24AC512E (ISP) Poznámka: 138
ACE24AC512E [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC512E [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24AC512E [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC512E [USON8-2x3] Poznámka: 4538
ACE24AC64 ACE24AC64 (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC64 [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC64 [SOP8-150] Poznámka: 950
ACE24AC64 [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC64 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24AC64 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC64E
ACE24AC64E (ISP) Poznámka: 138 ACE24AC64E [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24AC64E [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24AC64E [SOT23-5] Poznámka: 523
ACE24AC64E [TSOT23-5] Poznámka: 523 ACE24AC64E [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24AC64E [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 ACE24AC64E [USON8-2x3] Poznámka: 2995
ACE24C02 ACE24C02 (ISP) Poznámka: 138 ACE24C02 [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24C02A ACE24C02A (ISP) Poznámka: 138 ACE24C02A [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24C02B ACE24C02B (ISP) Poznámka: 138 ACE24C02B [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24C02B [SOP8] Poznámka: 950
ACE24C02B [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE24C02B [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C02C ACE24C02C (ISP) Poznámka: 138
ACE24C02C [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C02C [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C04 ACE24C04 (ISP) Poznámka: 138
ACE24C04 [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C04A ACE24C04A (ISP) Poznámka: 138
ACE24C04A [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C04A [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C04B ACE24C04B (ISP) Poznámka: 138
ACE24C04B [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24C04B [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C04B [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE24C04B [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24C08A ACE24C08A (ISP) Poznámka: 138 ACE24C08A [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C08A [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24C08B ACE24C08B (ISP) Poznámka: 138 ACE24C08B [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24C08B [SOP8] Poznámka: 950
ACE24C08B [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE24C08B [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C1024 ACE24C1024 (ISP) Poznámka: 138
ACE24C1024 [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C1024 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C128 ACE24C128 (ISP) Poznámka: 138
ACE24C128 [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C128 [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C128B
ACE24C128B (ISP) Poznámka: 138 ACE24C128B [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C128B [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE24C128B [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24C16 ACE24C16 (ISP) Poznámka: 138 ACE24C16 [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24C16A ACE24C16A (ISP) Poznámka: 138 ACE24C16A [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24C16AA (ISP) Poznámka: 138 ACE24C16AA [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24C16AA [TSOT23-5] Poznámka: 523 ACE24C16B
ACE24C16B (ISP) Poznámka: 138 ACE24C16B [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24C16B [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C16B [TDFN8] Poznámka: 2995
ACE24C16B [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C256 ACE24C256 (ISP) Poznámka: 138 ACE24C256 [SOP8] Poznámka: 950
ACE24C256 [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C256B ACE24C256B (ISP) Poznámka: 138
ACE24C256B [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C256B [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C256C ACE24C256C (ISP) Poznámka: 138
ACE24C256C [MSOP8] Poznámka: 605 ACE24C256C [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C256C [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24C256C [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
ACE24C256C [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C256C [USON8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24C32 ACE24C32 (ISP) Poznámka: 138
ACE24C32 [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C32 [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C32B
ACE24C32B (ISP) Poznámka: 138 ACE24C32B [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C32B [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE24C32B [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24C32BD ACE24C32BD (ISP) Poznámka: 138 ACE24C32BD [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C32BD [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
ACE24C32BD [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C512 ACE24C512 (ISP) Poznámka: 138 ACE24C512 [SOP8] Poznámka: 950
ACE24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C512B ACE24C512B (ISP) Poznámka: 138 ACE24C512B [SOP8] Poznámka: 950
ACE24C512B [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C512C ACE24C512C (ISP) Poznámka: 138 ACE24C512C [SOP8] Poznámka: 950
ACE24C512C [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24C512C [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C512C [USON8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24C512D
ACE24C512D (ISP) Poznámka: 138 ACE24C512D [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C512D [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE24C512D [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24C64 ACE24C64 (ISP) Poznámka: 138 ACE24C64 [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C64 [TDFN8] Poznámka: 2995
ACE24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C64B ACE24C64B (ISP) Poznámka: 138 ACE24C64B [SOP8] Poznámka: 950
ACE24C64B [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE24C64B [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24C64BD ACE24C64BD (ISP) Poznámka: 138
ACE24C64BD [SOP8] Poznámka: 950 ACE24C64BD [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24C64BD [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24CP02C (ISP) Poznámka: 138
ACE24CP02C [USON8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24LA02A ACE24LA02A (ISP) Poznámka: 138 ACE24LA02A [SOP8-150] Poznámka: 950
ACE24LA02A [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24LA02A [USON8-2x3] Poznámka: 4538 ACE24LA04A ACE24LA04A (ISP) Poznámka: 138
ACE24LA04A [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24LA04A [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24LA04A [USON8-2x3] Poznámka: 4538 ACE24LA08A
ACE24LA08A (ISP) Poznámka: 138 ACE24LA08A [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24LA08A [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24LA08A [USON8-2x3] Poznámka: 4538
ACE24LA1024A ACE24LA1024A (ISP) Poznámka: 138 ACE24LA1024A [SOP8] Poznámka: 950 ACE24LA1024A [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24LA1024A [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 ACE24LA128A ACE24LA128A (ISP) Poznámka: 138 ACE24LA128A [SOP8-150] Poznámka: 950
ACE24LA128A [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24LA128A [USON8-2x3] Poznámka: 4538 ACE24LA16A ACE24LA16A (ISP) Poznámka: 138
ACE24LA16A [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24LA16A [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24LA16A [USON8-2x3] Poznámka: 4538 ACE24LA16B
ACE24LA16B (ISP) Poznámka: 138 ACE24LA16B [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24LA16B [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24LA256A
ACE24LA256A (ISP) Poznámka: 138 ACE24LA256A [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24LA256A [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24LA256A [USON8-2x3] Poznámka: 4538
ACE24LA32B ACE24LA32B (ISP) Poznámka: 138 ACE24LA32B [SOP8] Poznámka: 950 ACE24LA32B [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE24LA32B [USON8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24LA512A ACE24LA512A (ISP) Poznámka: 138 ACE24LA512A [SOP8-150] Poznámka: 950
ACE24LA512A [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24LA512A [USON8-2x3] Poznámka: 4538 ACE24LA64A ACE24LA64A (ISP) Poznámka: 138
ACE24LA64A [SOP8-150] Poznámka: 950 ACE24LA64A [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24LA64A [USON8-2x3] Poznámka: 4538 ACE24LC02
ACE24LC02 (ISP) Poznámka: 138 ACE24LC02 [SOP8] Poznámka: 950 ACE24LC02 [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24LC02 [TDFN8] Poznámka: 2995
ACE24LC02 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24LC04 ACE24LC04 (ISP) Poznámka: 138 ACE24LC04 [SOP8] Poznámka: 950
ACE24LC04 [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24LC04 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24LC04 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24LC08
ACE24LC08 (ISP) Poznámka: 138 ACE24LC08 [SOP8] Poznámka: 950 ACE24LC08 [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24LC08 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
ACE24LC08 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE24LC16 ACE24LC16 (ISP) Poznámka: 138 ACE24LC16 [SOP8] Poznámka: 950
ACE24LC16 [SOT23-5] Poznámka: 523 ACE24LC16 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 ACE24LC16 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE25C512G (ISP) Poznámka: 138
ACE25C512G [SOP8-150] Poznámka: 5645 ACE25Q100G (ISP) Poznámka: 138 ACE25Q100G [SOP8-150] Poznámka: 5645 ACE25Q200G (ISP) Poznámka: 138
ACE25Q200G [SOP8-150] Poznámka: 5645 ACE25Q400G (ISP) Poznámka: 138 ACE25Q400G [SOP8-150] Poznámka: 5645 ACE25Q512G (ISP) Poznámka: 138
ACE25Q512G [SOP8-150] Poznámka: 5645 ACE25Q800G (ISP) Poznámka: 138 ACE25Q800G [SOP8-150] Poznámka: 5645 ACE34AC04 [SOP8] Poznámka: 950
ACE34AC04 [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE34AC04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 ACE34AC04 [USON8-2x3] Poznámka: 4538 ACE34LA04A (ISP) Poznámka: 138
ACE34LA04A [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 ACE93C46 (x16) ACE93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 ACE93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE93C46 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950 ACE93C46 (x8) ACE93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 ACE93C46 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
ACE93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE93C46A (x16) ACE93C46A (x16) (ISP) Poznámka: 138 ACE93C46A (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995
ACE93C46A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE93C46A (x16)[SOP8] Poznámka: 950 ACE93C46A (x8) ACE93C46A (x8) (ISP) Poznámka: 138
ACE93C46A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 ACE93C46A (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE93C46A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE93C56 (x16)
ACE93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 ACE93C56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE93C56 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950 ACE93C56 (x8)
ACE93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 ACE93C56 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950 ACE93C56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE93C56A (x16)
ACE93C56A (x16) (ISP) Poznámka: 138 ACE93C56A (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE93C56A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE93C56A (x16)[SOP8] Poznámka: 950
ACE93C56A (x8) ACE93C56A (x8) (ISP) Poznámka: 138 ACE93C56A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 ACE93C56A (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995
ACE93C56A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE93C66 (x16) ACE93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 ACE93C66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
ACE93C66 (x16)[SOIC8-150] Poznámka: 950 ACE93C66 (x8) ACE93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 ACE93C66 (x8) [SOIC8-150] Poznámka: 950
ACE93C66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE93C66A (x16) ACE93C66A (x16) (ISP) Poznámka: 138 ACE93C66A (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995
ACE93C66A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 ACE93C66A (x16)[SOP8] Poznámka: 950 ACE93C66A (x8) ACE93C66A (x8) (ISP) Poznámka: 138
ACE93C66A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 ACE93C66A (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 ACE93C66A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE