Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Actel zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Actel zariadení 439 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

A2F060M3E [FBGA256](STP) Poznámka: 2135 A2F200M3F [FBGA256](STP) Poznámka: 2135 A2F200M3F [FBGA484](STP) Poznámka: 3421 A2F200M3F [PQFP208](STP) Poznámka: 2423
A2F500M3G [FBGA256](STP) Poznámka: 2135 A2F500M3G [FBGA484](STP) Poznámka: 3421 A2F500M3G [PQFP208](STP) Poznámka: 2423 A3P015 (ISP-STP) Poznámka: 138
A3P015 [QFN68](STP) Poznámka: 1128 A3P030 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3P030 [QFN132](STP) Poznámka: 1488 A3P030 [QFN48](STP) Poznámka: 1478
A3P030 [QFN68](STP) Poznámka: 1128 A3P030 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 A3P060 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3P060 [CSP121](STP) Poznámka: 1586
A3P060 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 A3P060 [QFN132](STP) Poznámka: 1489 A3P060 [TQFP144](STP) Poznámka: 1084 A3P060 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082
A3P1000 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3P1000 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 A3P1000 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 A3P1000 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
A3P1000 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 A3P1000L (ISP-STP) Poznámka: 138 A3P1000L [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 A3P1000L [FBGA256](STP) Poznámka: 1252
A3P1000L [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 A3P1000L [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 A3P125 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3P125 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143
A3P125 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 A3P125 [QFN132](STP) Poznámka: 1489 A3P125 [TQFP144](STP) Poznámka: 1084 A3P125 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082
A3P250 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3P250 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 A3P250 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 A3P250 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083
A3P250 [QFN132](STP) Poznámka: 1489 A3P250 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 A3P250L (ISP-STP) Poznámka: 138 A3P250L [FBGA144](STP) Poznámka: 1143
A3P250L [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 A3P250L [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 A3P250L [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 A3P400 (ISP-STP) Poznámka: 138
A3P400 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 A3P400 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 A3P400 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 A3P400 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083
A3P600 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3P600 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 A3P600 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 A3P600 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
A3P600 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 A3P600L (ISP-STP) Poznámka: 138 A3P600L [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 A3P600L [FBGA256](STP) Poznámka: 1252
A3P600L [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 A3P600L [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 A3PE1500 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3PE1500 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
A3PE1500 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 A3PE3000 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3PE3000 [FBGA324](STP) Poznámka: 2339 A3PE3000 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
A3PE3000 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 A3PE3000L (ISP-STP) Poznámka: 138 A3PE3000L [FBGA324](STP) Poznámka: 2339 A3PE3000L [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
A3PE3000L [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 A3PE600 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3PE600 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 A3PE600 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
A3PE600 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 A3PE600L (ISP-STP) Poznámka: 138 A3PE600L [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 A3PN010 (ISP-STP) Poznámka: 138
A3PN010 [QFN48](STP) Poznámka: 1478 A3PN015 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3PN015 [QFN68](STP) Poznámka: 1128 A3PN020 (ISP-STP) Poznámka: 138
A3PN020 [QFN68](STP) Poznámka: 1128 A3PN030-Z (ISP-STP) Poznámka: 138 A3PN030-Z [QFN48](STP) Poznámka: 1478 A3PN030-Z [QFN68](STP) Poznámka: 1128
A3PN030-Z [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 A3PN060 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3PN060 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 A3PN060-Z (ISP-STP) Poznámka: 138
A3PN060-Z [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 A3PN125 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3PN125 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 A3PN125-Z (ISP-STP) Poznámka: 138
A3PN125-Z [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 A3PN250 (ISP-STP) Poznámka: 138 A3PN250 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 A3PN250-Z (ISP-STP) Poznámka: 138
A3PN250-Z [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AFS090 (ISP-STP) Poznámka: 138 AFS090 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253 AFS090 [QFN108](STP) Poznámka: 1490
AFS090 [QFN180](STP) Poznámka: 1491 AFS1500 (ISP-STP) Poznámka: 138 AFS1500 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253 AFS1500 [FBGA484](STP) Poznámka: 1481
AFS250 (ISP-STP) Poznámka: 138 AFS250 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253 AFS250 [PQFP208](STP) Poznámka: 1144 AFS250 [QFN180](STP) Poznámka: 1491
AFS600 (ISP-STP) Poznámka: 138 AFS600 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253 AFS600 [FBGA484](STP) Poznámka: 1481 AFS600 [PQFP208](STP) Poznámka: 1145
AGL015V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL015V2 [QFN68](STP) Poznámka: 1128 AGL015V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL015V5 [QFN68](STP) Poznámka: 1128
AGL030V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL030V2 [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGL030V2 [QFN132](STP) Poznámka: 1488 AGL030V2 [QFN48](STP) Poznámka: 1478
AGL030V2 [QFN68](STP) Poznámka: 1128 AGL030V2 [uCSP81](STP) Poznámka: 2311 AGL030V2 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGL030V5 (ISP-STP) Poznámka: 138
AGL030V5 [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGL030V5 [QFN132](STP) Poznámka: 1488 AGL030V5 [QFN48](STP) Poznámka: 1478 AGL030V5 [QFN68](STP) Poznámka: 1128
AGL030V5 [uCSP81](STP) Poznámka: 2311 AGL030V5 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGL060V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL060V2 [CSP121](STP) Poznámka: 1586
AGL060V2 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 AGL060V2 [QFN132](STP) Poznámka: 1489 AGL060V2 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGL060V5 (ISP-STP) Poznámka: 138
AGL060V5 [CSP121](STP) Poznámka: 1586 AGL060V5 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 AGL060V5 [QFN132](STP) Poznámka: 1489 AGL060V5 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082
AGL1000V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL1000V2 [CSP281](STP) Poznámka: 2757 AGL1000V2 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 AGL1000V2 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252
AGL1000V2 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 AGL1000V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL1000V5 [CSP281](STP) Poznámka: 2757 AGL1000V5 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143
AGL1000V5 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 AGL1000V5 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 AGL125V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL125V2 [CSP121](STP) Poznámka: 1586
AGL125V2 [CSP196](STP) Poznámka: 1585 AGL125V2 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 AGL125V2 [QFN132](STP) Poznámka: 1489 AGL125V2 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082
AGL125V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL125V5 [CSP121](STP) Poznámka: 1586 AGL125V5 [CSP196](STP) Poznámka: 1585 AGL125V5 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143
AGL125V5 [QFN132](STP) Poznámka: 1489 AGL125V5 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGL250V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL250V2 [CSP196](STP) Poznámka: 1585
AGL250V2 [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGL250V2 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 AGL250V2 [QFN132](STP) Poznámka: 1489 AGL250V2 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082
AGL250V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL250V5 [CSP196](STP) Poznámka: 1585 AGL250V5 [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGL250V5 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143
AGL250V5 [QFN132](STP) Poznámka: 1489 AGL250V5 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGL400V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL400V2 [CSP196](STP) Poznámka: 1585
AGL400V2 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 AGL400V2 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 AGL400V2 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 AGL400V5 (ISP-STP) Poznámka: 138
AGL400V5 [CSP196](STP) Poznámka: 1585 AGL400V5 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 AGL400V5 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 AGL400V5 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
AGL600V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL600V2 [CSP281](STP) Poznámka: 2757 AGL600V2 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 AGL600V2 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252
AGL600V2 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 AGL600V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGL600V5 [CSP281](STP) Poznámka: 2757 AGL600V5 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143
AGL600V5 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 AGL600V5 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 AGLE3000V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLE3000V2 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
AGLE3000V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLE3000V5 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 AGLE600V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLE600V2 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252
AGLE600V2 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 AGLE600V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLE600V5 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 AGLE600V5 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
AGLN010V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN010V2 [QFN48](STP) Poznámka: 1478 AGLN010V2 [uCSP36](STP) Poznámka: 2364 AGLN010V5 (ISP-STP) Poznámka: 138
AGLN010V5 [QFN48](STP) Poznámka: 1478 AGLN010V5 [uCSP36](STP) Poznámka: 2364 AGLN015V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN015V2 [QFN68](STP) Poznámka: 1128
AGLN015V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN015V5 [QFN68](STP) Poznámka: 1128 AGLN020V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN020V2 [CSP81](STP) Poznámka: 2310
AGLN020V2 [QFN68](STP) Poznámka: 1128 AGLN020V2 [uCSP81](STP) Poznámka: 2311 AGLN020V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN020V5 [CSP81](STP) Poznámka: 2310
AGLN020V5 [QFN68](STP) Poznámka: 1128 AGLN020V5 [uCSP81](STP) Poznámka: 2311 AGLN030V2-Z (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN030V2-Z [CSP81](STP) Poznámka: 2310
AGLN030V2-Z [QFN48](STP) Poznámka: 1478 AGLN030V2-Z [QFN68](STP) Poznámka: 1128 AGLN030V2-Z [uCSP81](STP) Poznámka: 2311 AGLN030V2-Z [VQFP100](STP) Poznámka: 1082
AGLN030V5-Z (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN030V5-Z [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGLN030V5-Z [QFN48](STP) Poznámka: 1478 AGLN030V5-Z [QFN68](STP) Poznámka: 1128
AGLN030V5-Z [uCSP81](STP) Poznámka: 2311 AGLN030V5-Z [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGLN060V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN060V2 [CSP81](STP) Poznámka: 2310
AGLN060V2 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGLN060V2-Z (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN060V2-Z [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGLN060V2-Z [VQFP100](STP) Poznámka: 1082
AGLN060V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN060V5 [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGLN060V5 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGLN060V5-Z (ISP-STP) Poznámka: 138
AGLN060V5-Z [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGLN060V5-Z [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGLN125V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN125V2 [CSP81](STP) Poznámka: 2310
AGLN125V2 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGLN125V2-Z (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN125V2-Z [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGLN125V2-Z [VQFP100](STP) Poznámka: 1082
AGLN125V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN125V5 [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGLN125V5 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGLN125V5-Z (ISP-STP) Poznámka: 138
AGLN125V5-Z [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGLN125V5-Z [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGLN250V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN250V2 [CSP81](STP) Poznámka: 2310
AGLN250V2 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGLN250V2-Z (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN250V2-Z [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGLN250V2-Z [VQFP100](STP) Poznámka: 1082
AGLN250V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 AGLN250V5 [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGLN250V5 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGLN250V5-Z (ISP-STP) Poznámka: 138
AGLN250V5-Z [CSP81](STP) Poznámka: 2310 AGLN250V5-Z [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 AGLP030V2 [CSP201](STP) Poznámka: 1587 AGLP030V2 [VQFP128](STP) Poznámka: 1487
AGLP030V5 [CSP201](STP) Poznámka: 1587 AGLP030V5 [VQFP128](STP) Poznámka: 1487 AGLP060V2 [CSP201](STP) Poznámka: 1587 AGLP060V2 [VQFP176](STP) Poznámka: 1486
AGLP060V5 [CSP201](STP) Poznámka: 1587 AGLP060V5 [VQFP176](STP) Poznámka: 1486 AGLP125V2 [CSP281](STP) Poznámka: 2757 AGLP125V5 [CSP281](STP) Poznámka: 2757
APA075 [FBGA144](STP) Poznámka: 2397 APA075 [PQFP208](STP) Poznámka: 1506 APA075 [TQFP100](STP) Poznámka: 1504 APA075 [TQFP144](STP) Poznámka: 1505
APA1000 [PQFP208](STP) Poznámka: 1506 APA150 [FBGA144](STP) Poznámka: 2397 APA150 [FBGA256](STP) Poznámka: 2609 APA150 [PQFP208](STP) Poznámka: 1506
APA150 [TQFP100](STP) Poznámka: 1504 APA300 [FBGA144](STP) Poznámka: 2397 APA300 [FBGA256](STP) Poznámka: 2609 APA300 [PQFP208](STP) Poznámka: 1506
APA450 [FBGA144](STP) Poznámka: 2397 APA450 [FBGA256](STP) Poznámka: 2609 APA450 [PQFP208](STP) Poznámka: 1506 APA600 [FBGA256](STP) Poznámka: 2609
APA600 [PQFP208](STP) Poznámka: 1506 APA750 [PQFP208](STP) Poznámka: 1506 JTAG chain (ISP-STP) Poznámka: 138 M1A3P1000 (ISP-STP) Poznámka: 138
M1A3P1000 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 M1A3P1000 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 M1A3P1000 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M1A3P1000 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083
M1A3P1000L (ISP-STP) Poznámka: 138 M1A3P1000L [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 M1A3P1000L [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 M1A3P1000L [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
M1A3P1000L [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 M1A3P250 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1A3P250 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 M1A3P250 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083
M1A3P250 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 M1A3P250L (ISP-STP) Poznámka: 138 M1A3P250L [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 M1A3P250L [PQFP208](STP) Poznámka: 1083
M1A3P250L [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 M1A3P400 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1A3P400 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 M1A3P400 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252
M1A3P400 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M1A3P400 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 M1A3P600 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1A3P600 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143
M1A3P600 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 M1A3P600 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M1A3P600 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 M1A3P600L (ISP-STP) Poznámka: 138
M1A3P600L [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 M1A3P600L [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 M1A3P600L [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M1A3P600L [PQFP208](STP) Poznámka: 1083
M1A3PE1500 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1A3PE1500 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M1A3PE1500 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 M1A3PE3000 (ISP-STP) Poznámka: 138
M1A3PE3000 [FBGA324](STP) Poznámka: 2339 M1A3PE3000 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M1A3PE3000 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 M1A3PE3000L (ISP-STP) Poznámka: 138
M1A3PE3000L [FBGA324](STP) Poznámka: 2339 M1A3PE3000L [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M1A3PE3000L [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 M1A3PE600 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
M1A3PE600 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 M1AFS1500 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AFS1500 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253 M1AFS1500 [FBGA484](STP) Poznámka: 1481
M1AFS250 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AFS250 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253 M1AFS250 [PQFP208](STP) Poznámka: 1144 M1AFS250 [QFN180](STP) Poznámka: 1491
M1AFS600 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AFS600 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253 M1AFS600 [FBGA484](STP) Poznámka: 1481 M1AFS600 [PQFP208](STP) Poznámka: 1145
M1AGL1000V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AGL1000V2 [CSP281](STP) Poznámka: 2757 M1AGL1000V2 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 M1AGL1000V2 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252
M1AGL1000V2 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M1AGL1000V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AGL1000V5 [CSP281](STP) Poznámka: 2757 M1AGL1000V5 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143
M1AGL1000V5 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 M1AGL1000V5 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M1AGL250V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AGL250V2 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143
M1AGL250V2 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 M1AGL250V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AGL250V5 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 M1AGL250V5 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082
M1AGL400V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AGL400V2 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 M1AGL400V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AGL400V5 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252
M1AGL600V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AGL600V2 [CSP281](STP) Poznámka: 2757 M1AGL600V2 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 M1AGL600V2 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252
M1AGL600V2 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M1AGL600V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AGL600V5 [CSP281](STP) Poznámka: 2757 M1AGL600V5 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143
M1AGL600V5 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 M1AGL600V5 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M1AGLE3000V2 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AGLE3000V2 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
M1AGLE3000V5 (ISP-STP) Poznámka: 138 M1AGLE3000V5 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M7A3P1000 (ISP-STP) Poznámka: 138 M7A3P1000 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143
M7A3P1000 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 M7A3P1000 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M7A3P1000 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 M7A3P250 (ISP-STP) Poznámka: 138
M7A3P250 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 M7A3P250 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 M7A3P250 [VQFP100](STP) Poznámka: 1082 M7A3P400 (ISP-STP) Poznámka: 138
M7A3P400 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 M7A3P400 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 M7A3P400 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M7A3P400 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083
M7A3P600 (ISP-STP) Poznámka: 138 M7A3P600 [FBGA144](STP) Poznámka: 1143 M7A3P600 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 M7A3P600 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339
M7A3P600 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 M7A3PE1500 (ISP-STP) Poznámka: 138 M7A3PE1500 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M7A3PE1500 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083
M7A3PE3000 (ISP-STP) Poznámka: 138 M7A3PE3000 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M7A3PE3000 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 M7A3PE600 (ISP-STP) Poznámka: 138
M7A3PE600 [FBGA256](STP) Poznámka: 1252 M7A3PE600 [FBGA484](STP) Poznámka: 1339 M7A3PE600 [PQFP208](STP) Poznámka: 1083 M7AFS600 (ISP-STP) Poznámka: 138
M7AFS600 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253 M7AFS600 [FBGA484](STP) Poznámka: 1481 M7AFS600 [PQFP208](STP) Poznámka: 1145 P1AFS1500 (ISP-STP) Poznámka: 138
P1AFS1500 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253 P1AFS1500 [FBGA484](STP) Poznámka: 1481 P1AFS600 (ISP-STP) Poznámka: 138 P1AFS600 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253
P1AFS600 [FBGA484](STP) Poznámka: 1481 U1AFS1500 (ISP-STP) Poznámka: 138 U1AFS1500 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253 U1AFS250 (ISP-STP) Poznámka: 138
U1AFS250 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253 U1AFS600 (ISP-STP) Poznámka: 138 U1AFS600 [FBGA256](STP) Poznámka: 1253 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 1082 - DIL48/QFP100 ZIF PLD-13 (70-0900)
Poznámka 1083 - DIL48/QFP208 ZIF PLD-8 (70-0897)
Poznámka 1084 - DIL48/QFP144 ZIF PLD-8 (70-0896)
Poznámka 1128 - DIL48/QFN68 ZIF-CS PLD-1 (70-0963)
Poznámka 1143 - BGA-0886/0887 (70-0886/0887) = BGA-Bottom-102 (70-0886) + BGA-Top-155 ZIF (70-0887)
Poznámka 1144 - DIL48/QFP208 ZIF PLD-9 (70-0898)
Poznámka 1145 - DIL48/QFP208 ZIF PLD-10 (70-0899)
Poznámka 1252 - BGA-0965/1079A (70-0965/1079A) = BGA-Bottom-101 (70-0965) + BGA-Top-208 ZIF (a) (70-1079A)
Poznámka 1253 - BGA-1080/1079A (70-1080/1079A) = BGA-Bottom-103 (70-1080) + BGA-Top-208 ZIF (a) (70-1079A)
Poznámka 1339 - BGA-1198/0955 (70-1198/0955) = BGA-Bottom-138 (70-1198) + BGA-Top-119 ZIF (70-0955)
Poznámka 1478 - DIL48/QFN48 ZIF-CS PLD-1 (70-1360)
Poznámka 1481 - BGA-1142/0955 (70-1142/0955) = BGA-Bottom-139 (70-1142) + BGA-Top-119 ZIF (70-0955)
Poznámka 1486 - DIL48/QFP176 ZIF-CS PLD-2 (70-1362)
Poznámka 1487 - DIL48/QFP128 ZIF PLD-4 (70-1361)
Poznámka 1488 - DIL48/QFN132 ZIF-CS PLD-1 (70-1363)
Poznámka 1489 - DIL48/QFN132 ZIF-CS PLD-2 (70-1364)
Poznámka 1490 - DIL48/QFN108 ZIF PLD-1 (70-1365)
Poznámka 1491 - DIL48/QFN180 ZIF PLD-1 (70-1366)
Poznámka 1504 - DIL48/QFP100 ZIF PLD-15 (70-1385)
Poznámka 1505 - DIL48/QFP144 ZIF PLD-11 (70-1386)
Poznámka 1506 - DIL48/QFP208 ZIF PLD-15 (70-1387)
Poznámka 1585 - BGA-1421/1051 (70-1421/1051) = BGA-Bottom-135 (70-1421) + BGA-Top-203 ZIF-CS (70-1051)
Poznámka 1586 - BGA-1425/1426 (70-1425/1426) = BGA-Bottom-134 (70-1425) + BGA-Top-245 ZIF-CS (70-1426)
Poznámka 1587 - BGA-1431/1432 (70-1431/1432) = BGA-Bottom-136 (70-1431) + BGA-Top-170 ZIF-CS (70-1432)
Poznámka 2135 - BGA-2143/1079A (70-2143/1079A) = BGA-Bottom-224 (70-2143) + BGA-Top-208 ZIF (a) (70-1079A)
Poznámka 2310 - BGA-2228/2230 (70-2228/2230) = BGA-Bottom-132 (70-2228) + BGA-Top-243 ZIF-CS (70-2230)
Poznámka 2311 - BGA-2228/2229 (70-2228/2229) = BGA-Bottom-132 (70-2228) + BGA-Top-156 ZIF-CS (70-2229)
Poznámka 2339 - BGA-2237/0999 (70-2237/0999) = BGA-Bottom-137 (70-2237) + BGA-Top-148 ZIF (70-0999)
Poznámka 2364 - BGA-2279/2257 (70-2279/2257) = BGA-Bottom-211 (70-2279) + BGA-Top-258 ZIF-CS (70-2257)
Poznámka 2397 - BGA-2324/0887 (70-2324/0887) = BGA-Bottom-140 (70-2324) + BGA-Top-155 ZIF (70-0887)
Poznámka 2423 - DIL48/QFP208 ZIF PLD-17 (70-2333)
Poznámka 2609 - BGA-2517A/1079A (70-2517A/1079A) = BGA-Bottom-259 (a) (70-2517A) + BGA-Top-208 ZIF (a) (70-1079A) OR BGA-2517/1079A (discontinued) = BGA-Bottom-259 (discontinued) + BGA-Top-208 ZIF (a) (70-1079A)
Poznámka 2757 - BGA-1423/2691 (70-1423/2691) = BGA-Bottom-218 (70-1423) + BGA-Top-171 ZIF-CS (70-2691)
Poznámka 3421 - BGA-3415/0955 (70-3415/0955) = BGA-Bottom-268 (70-3415) + BGA-Top-119 ZIF (70-0955)
🍪
Naspäť HORE