Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Actrans System Inc zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Actrans System Inc zariadení 23 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AC25LV010 (ISP) Poznámka: 138 AC25LV010 [SOIC8] Poznámka: 5645 AC25LV512 (ISP) Poznámka: 138 AC25LV512 [SOIC8] Poznámka: 5645
AC29LV400B [PSOP44] Poznámka: 1356 AC29LV400B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 AC29LV400B [TSOP48] Poznámka: 1346 AC29LV400T [PSOP44] Poznámka: 1356
AC29LV400T [R-TSOP48] Poznámka: 1352 AC29LV400T [TSOP48] Poznámka: 1346 AC39LV010 [PLCC32] Poznámka: 1399 AC39LV010 [TSOP32] Poznámka: 1412
AC39LV020 [PLCC32] Poznámka: 1399 AC39LV020 [TSOP32] Poznámka: 1412 AC39LV040 AC39LV040 [PLCC32] Poznámka: 1384
AC39LV040 [TSOP32] Poznámka: 1377 AC39LV080 [TSOP40] Poznámka: 1368 AC39LV088 [TSOP48] Poznámka: 1346 AC39LV800 [TSOP48] Poznámka: 1346
AC39VF080 [TSOP40] Poznámka: 1368 AC39VF088 [TSOP48] Poznámka: 1346 AC39VF800 [TSOP48] Poznámka: 1346 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1352 - Bottom R-TSOP48 NOR-1 (70-1221) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1356 - Bottom PSOP44 NOR-1 (70-1231) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1368 - Bottom TSOP40 NOR-2 (70-1240) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1377 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1412 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE