Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Adesto Techn. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Adesto Techn. zariadení 448 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AT25BCM512B (ISP) Poznámka: 138 AT25BCM512B [UDFN8] Poznámka: 6593 AT25DF011 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF011 [SOIC8] Poznámka: 5645
AT25DF011 [SOIC8] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DF011 [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25DF011 [UDFN8] Poznámka: 6593 AT25DF011 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 6593
AT25DF021 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF021 [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25DF021 [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DF021A (ISP) Poznámka: 138
AT25DF021A [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DF021A [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DF021A [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25DF021A [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 1388
AT25DF021A [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25DF021A [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25DF021A [UDFN8 5x6] Poznámka: 5355 AT25DF021A [UDFN8 5x6] (Dual I/O) Poznámka: 5355
AT25DF041A (ISP) Poznámka: 138 AT25DF041A [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DF041A [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25DF041A [UDFN8] Poznámka: 5355
AT25DF041B (ISP) Poznámka: 138 9997 AT25DF041B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DF041B [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DF041B [TSSOP8] Poznámka: 1388
AT25DF041B [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 1388 AT25DF041B [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25DF041B [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25DF041B [UDFN8 5x6] Poznámka: 5355
AT25DF041B [UDFN8 5x6] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25DF041B [WLCSP8] Poznámka: 5172 AT25DF041B [WLCSP8] (Dual I/O) Poznámka: 5172 AT25DF081 (ISP) Poznámka: 138
AT25DF081 [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25DF081 [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DF081A (ISP) Poznámka: 138 AT25DF081A [SOIC8-150] Poznámka: 5645
AT25DF081A [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DF081A [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25DF081A [SOIC8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 AT25DF081A [UDFN8] Poznámka: 5355
AT25DF081A [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25DF161 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF161 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DF161 [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25DF161 [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DF256 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF256 [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25DF256 [SOIC8] (Dual I/O) Poznámka: 5645
AT25DF256 [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25DF256 [UDFN8] Poznámka: 6593 AT25DF256 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25DF321A (ISP) Poznámka: 138
AT25DF321A [SOIC16] Poznámka: 3100 AT25DF321A [SOIC8] Poznámka: 5394 AT25DF321A [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DF512C (ISP) Poznámka: 138
AT25DF512C [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25DF512C [SOIC8] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DF512C [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25DF512C [UDFN8] Poznámka: 6593
AT25DF512C [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25DF641 (ISP) Poznámka: 138 AT25DF641 [SOIC16] Poznámka: 3100 AT25DF641 [VDFN8] Poznámka: 4914
AT25DF641A (ISP) Poznámka: 138 AT25DF641A [SOIC8] Poznámka: 5394 AT25DF641A [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DL081 (ISP) Poznámka: 138
AT25DL081 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DL081 [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DL081 [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DL081 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355
AT25DL161 (ISP) Poznámka: 138 AT25DL161 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DL161 [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DL161 [UDFN8] Poznámka: 5355
AT25DL161 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25DN011 (ISP) Poznámka: 138 AT25DN011 [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25DN011 [SOIC8] (Dual I/O) Poznámka: 5645
AT25DN011 [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25DN011 [UDFN8] Poznámka: 6593 AT25DN011 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25DN256 (ISP) Poznámka: 138
AT25DN256 [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25DN256 [SOIC8] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DN256 [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25DN256 [UDFN8] Poznámka: 6593
AT25DN256 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25DN512C (ISP) Poznámka: 138 AT25DN512C [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25DN512C [SOIC8] (Dual I/O) Poznámka: 5645
AT25DN512C [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25DN512C [UDFN8] Poznámka: 6593 AT25DN512C [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25DQ161 (ISP) Poznámka: 138
AT25DQ161 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25DQ161 [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DQ161 [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25DQ161 [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25DQ161 [SOIC8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 AT25DQ161 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25DQ161 [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DQ161 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355
AT25DQ161 [UDFN8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 AT25DQ321 (ISP) Poznámka: 138 AT25DQ321 [SOIC16] Poznámka: 3100 AT25DQ321 [SOIC8-150] Poznámka: 5645
AT25DQ321 [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25DQ321 [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25DQ321 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25DQ321 [SOIC8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394
AT25DQ321 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25DQ321 [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25DQ321 [UDFN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25DQ321 [UDFN8] (Quad I/O) Poznámka: 5355
AT25F512B (ISP) Poznámka: 138 AT25F512B [SOIC8] Poznámka: 5645 AT25F512B [UDFN8] Poznámka: 6593 AT25FF041A [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
AT25FF041A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25FF041A [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 AT25FF081A [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25FF081A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
AT25FF081A [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 AT25FF161A [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25FF161A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25FF321A (Single I/O) Poznámka: 9999
AT25FF321A [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25FF321A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25PE16 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25PE16 [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25PE20 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25PE40 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25PE40 [SOIC8-208] Poznámka: 5394 AT25PE80 [SOIC8-150] Poznámka: 5645
AT25PE80 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25QF128A [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25QF128A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25QF128A [UDFN8 6x5] Poznámka: 5353
AT25QF128A [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5353 AT25QF641 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25QF641 [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 AT25QF641B [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25QF641B [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25QF641B [UDFN8 6x5] Poznámka: 5353 AT25QF641B [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5353 AT25QL128A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
AT25QL128A [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5353 AT25QL321 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25QL321 [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 AT25QL641 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
AT25QL641 [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 AT25SF041 (ISP) Poznámka: 138 AT25SF041 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF041 [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
AT25SF041 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25SF041 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF041 [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25SF041 [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 1388
AT25SF041B (ISP) Poznámka: 138 9997 AT25SF041B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF041B [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25SF041B [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25SF041B [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF041B [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25SF041B [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 AT25SF041B [UDFN8 6x5] Poznámka: 5355
AT25SF041B [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 AT25SF081 (ISP) Poznámka: 138 9997 AT25SF081 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF081 [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
AT25SF081 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25SF081 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF081 [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25SF081 [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593
AT25SF081B (ISP) Poznámka: 138 9997 AT25SF081B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF081B [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25SF081B [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25SF081B [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF081B [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25SF081B [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 AT25SF128A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
AT25SF128A [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 AT25SF161 (ISP) Poznámka: 138 9997 AT25SF161 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF161 [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
AT25SF161 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25SF161 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF161 [UDFN8 6x5] Poznámka: 5355 AT25SF161 [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
AT25SF161B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF161B [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25SF161B [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25SF161B [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
AT25SF161B [UDFN8 6x5] Poznámka: 5353 AT25SF161B [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5353 AT25SF321 (ISP) Poznámka: 138 9997 AT25SF321 [SOIC8-150] Poznámka: 5645
AT25SF321 [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25SF321 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25SF321 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF321 [UDFN8] Poznámka: 5355
AT25SF321 [UDFN8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 AT25SF321B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25SF321B [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25SF321B [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25SF321B [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF321B [UDFN8] Poznámka: 5355 AT25SF321B [UDFN8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 AT25SF641 [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25SF641 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF641B [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT25SF641B [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SF641B [UDFN8 6x5] Poznámka: 5353
AT25SF641B [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5353 AT25SL128A [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SL128A [UDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 AT25SL321 [SOIC8-200] Poznámka: 5394
AT25SL321 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25SL641 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25XE011 (ISP) Poznámka: 138 AT25XE011 [SOIC8-150] Poznámka: 5645
AT25XE011 [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25XE011 [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25XE011 [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 1388 AT25XE011 [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593
AT25XE011 [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25XE021A (ISP) Poznámka: 138 AT25XE021A [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25XE021A [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645
AT25XE021A [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25XE021A [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 1388 AT25XE021A [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25XE021A [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593
AT25XE021A [UDFN8 5x6] Poznámka: 5355 AT25XE021A [UDFN8 5x6] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25XE041B (ISP) Poznámka: 138 9997 AT25XE041B [SOIC8-150] Poznámka: 5645
AT25XE041B [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25XE041B [TSSOP8] Poznámka: 5519 AT25XE041B [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 5519 AT25XE041B [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593
AT25XE041B [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25XE041B [UDFN8 5x6] Poznámka: 5355 AT25XE041B [UDFN8 5x6] (Dual I/O) Poznámka: 5355 AT25XE041D [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
AT25XE041D [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25XE041D [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 AT25XE081D [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25XE081D [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
AT25XE081D [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 AT25XE161D [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 AT25XE161D [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25XE321D [SOIC8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
AT25XE321D [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 AT25XE512C (ISP) Poznámka: 138 AT25XE512C [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25XE512C [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645
AT25XE512C [TSSOP8] Poznámka: 1388 AT25XE512C [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 1388 AT25XE512C [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25XE512C [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593
AT25XV021A [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25XV021A [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25XV021A [TSSOP8] Poznámka: 5519 AT25XV021A [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 5519
AT25XV021A [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25XV021A [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25XV021A [UDFN8 5x6] Poznámka: 5355 AT25XV021A [UDFN8 5x6] (Dual I/O) Poznámka: 5355
AT25XV041B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT25XV041B [SOIC8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 AT25XV041B [TSSOP8] Poznámka: 5519 AT25XV041B [TSSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 5519
AT25XV041B [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 AT25XV041B [UDFN8 2x3] (Dual I/O) Poznámka: 6593 AT25XV041B [UDFN8 5x6] Poznámka: 5355 AT25XV041B [UDFN8 5x6] (Dual I/O) Poznámka: 5355
AT26DF081A (ISP) Poznámka: 138 AT26DF081A [SOIC8-150] Poznámka: 5645 AT26DF081A [SOIC8-200] Poznámka: 5394 AT45DB011D (ISP) Poznámka: 138
AT45DB011D [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB011D [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB011D [UDFN8] Poznámka: 1391 AT45DB021D (ISP) Poznámka: 138
AT45DB021D [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB021D [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB021D [UDFN8] Poznámka: 1391 AT45DB021E (ISP) Poznámka: 138
AT45DB021E [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB021E [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB021E [UDFN8] Poznámka: 1391 AT45DB041D (ISP) Poznámka: 138
AT45DB041D [MLF8] Poznámka: 1391 AT45DB041D [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB041D [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB041E (ISP) Poznámka: 138
AT45DB041E [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB041E [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB041E [UDFN8] Poznámka: 1391 AT45DB081D (ISP) Poznámka: 138
AT45DB081D [MLF8] Poznámka: 1391 AT45DB081D [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB081D [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB081E (ISP) Poznámka: 138
AT45DB081E [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB081E [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB081E [UDFN8] Poznámka: 1391 AT45DB161D (ISP) Poznámka: 138
AT45DB161D [BGA24] Poznámka: 1343 AT45DB161D [MLF8] Poznámka: 1391 AT45DB161D [SOIC8] Poznámka: 3103 AT45DB161D [TSOP28] Poznámka: 1385
AT45DB161E (ISP) Poznámka: 138 AT45DB161E [SOIC8-150] Poznámka: 1396 AT45DB161E [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DB161E [UDFN8] Poznámka: 1391
AT45DB321D (ISP) Poznámka: 138 AT45DB321D [BGA24] Poznámka: 1343 AT45DB321D [MLF8 5x6] Poznámka: 1391 AT45DB321D [MLF8 6x8] Poznámka: 1389
AT45DB321D [SOIC8] Poznámka: 3103 AT45DB321D [TSOP28] Poznámka: 1385 AT45DB321E (ISP) Poznámka: 138 AT45DB321E [SOIC8] Poznámka: 3103
AT45DB321E [UDFN8] Poznámka: 1391 AT45DB321E [VDFN8] Poznámka: 1389 AT45DB641E (ISP) Poznámka: 138 AT45DB641E [SOIC8] Poznámka: 3103
AT45DB641E [UDFN8] Poznámka: 1391 AT45DB641E [VDFN8] Poznámka: 1389 AT45DB642D (ISP) Poznámka: 138 AT45DB642D [BGA24] Poznámka: 1343
AT45DB642D [CASON8] Poznámka: 1389 AT45DB642D [TSOP28] Poznámka: 1385 AT45DQ161 [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DQ161 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 3103
AT45DQ321 [SOIC8-200] Poznámka: 3103 AT45DQ321 [SOIC8-200] (Quad I/O) Poznámka: 3103 AT45DQ321 [UDFN8 5x6] Poznámka: 1391 AT45DQ321 [VDFN8 6x8] Poznámka: 1389
ATXP032 [CBGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122 ATXP032 [CBGA24] (SPI) Poznámka: 3122 ATXP128 [CBGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122 ATXP128 [CBGA24] (SPI) Poznámka: 3122
RM24C128A-B (ISP) Poznámka: 138 RM24C128A-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C128A-B [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C128C-L (ISP) Poznámka: 138
RM24C128C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C128C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C128C-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C128DS-L (ISP) Poznámka: 138
RM24C128DS-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C128DS-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C128DS-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C256C-L (ISP) Poznámka: 138
RM24C256C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C256C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C256C-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C256DS-L (ISP) Poznámka: 138
RM24C256DS-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C256DS-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C256DS-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C32C-B (ISP) Poznámka: 138
RM24C32C-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C32C-B [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C32C-L (ISP) Poznámka: 138 RM24C32C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950
RM24C32C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C32DS-L (ISP) Poznámka: 138 RM24C32DS-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C32DS-L [TSSOP8] Poznámka: 121
RM24C32DS-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C512C-L (ISP) Poznámka: 138 RM24C512C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C512C-L [TSSOP8] Poznámka: 121
RM24C512C-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 RM24C64C-B (ISP) Poznámka: 138 RM24C64C-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C64C-B [TSSOP8] Poznámka: 121
RM24C64C-L (ISP) Poznámka: 138 RM24C64C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C64C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C64C-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
RM24C64DS-L (ISP) Poznámka: 138 RM24C64DS-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24C64DS-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24C64DS-L [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
RM24EP128A-B (ISP) Poznámka: 138 RM24EP128A-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24EP32B-B (ISP) Poznámka: 138 RM24EP32B-B [SOIC8-150] Poznámka: 950
RM24EP32C-B (ISP) Poznámka: 138 RM24EP32C-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24EP32C-B [TSSOP8] Poznámka: 121 RM24EP64B-B (ISP) Poznámka: 138
RM24EP64B-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24EP64C-B (ISP) Poznámka: 138 RM24EP64C-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM24EP64C-B [TSSOP8] Poznámka: 121
RM25C128A-B (ISP) Poznámka: 138 RM25C128A-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C128A-B [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C128C-L (ISP) Poznámka: 138
RM25C128C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C128C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C128DS (ISP) Poznámka: 138 RM25C128DS [SOIC8-150] Poznámka: 950
RM25C128DS [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C128DS [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538 RM25C256C-L (ISP) Poznámka: 138 RM25C256C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950
RM25C256C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C256DS (ISP) Poznámka: 138 RM25C256DS [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C256DS [TSSOP8] Poznámka: 121
RM25C256DS [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538 RM25C32C-B (ISP) Poznámka: 138 RM25C32C-B [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C32C-B [TSSOP8] Poznámka: 121
RM25C32C-L (ISP) Poznámka: 138 RM25C32C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C32C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C32DS (ISP) Poznámka: 138
RM25C32DS [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C32DS [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C32DS [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538 RM25C512C-L (ISP) Poznámka: 138
RM25C512C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C512C-L [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C64C-B (ISP) Poznámka: 138 RM25C64C-B [SOIC8-150] Poznámka: 950
RM25C64C-B [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C64C-L (ISP) Poznámka: 138 RM25C64C-L [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C64C-L [TSSOP8] Poznámka: 121
RM25C64DS (ISP) Poznámka: 138 RM25C64DS [SOIC8-150] Poznámka: 950 RM25C64DS [TSSOP8] Poznámka: 121 RM25C64DS [UDFN8-3x2] Poznámka: 4538
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1343 - DIL8/BGA24-2 ZIF-CS SFlash-1 (70-3095)
Poznámka 1385 - DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm SFlash-1 (70-1283)
Poznámka 1388 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 1389 - DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-2 (70-1276)
Poznámka 1391 - DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-2 (70-1274)
Poznámka 1396 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-2 (70-1269)
Poznámka 3100 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 3103 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-2a (70-1271A)
Poznámka 3122 - DIL8/BGA24-2 ZIF-CS SFlash-1 (70-3095)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4882 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995)
Poznámka 4914 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 5172 - DIL8/BGA8-16 ZIF SFlash-1 (70-5279)
Poznámka 5353 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5519 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611) OR DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 6593 - DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1b (70-6717) OR DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1 (70-4042)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE