Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam AiT Semiconductor zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných AiT Semiconductor zariadení 183 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

A24C02 A24C02 (ISP) Poznámka: 138 A24C02 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C02 [SOP8] Poznámka: 950
A24C02 [SOT23-5] Poznámka: 523 A24C02 [TSOT-25] Poznámka: 523 A24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C02A (ISP) Poznámka: 138
A24C02A [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C02A [SOP8] Poznámka: 950 A24C02A [SOT-25] Poznámka: 523 A24C02A [TSOT-25] Poznámka: 523
A24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C04 A24C04 (ISP) Poznámka: 138 A24C04 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538
A24C04 [SOP8] Poznámka: 950 A24C04 [SOT23-5] Poznámka: 523 A24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C04A (ISP) Poznámka: 138
A24C04A [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C04A [SOP8] Poznámka: 950 A24C04A [SOT-25] Poznámka: 523 A24C04A [TSOT-25] Poznámka: 523
A24C04A [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C08 A24C08 (ISP) Poznámka: 138 A24C08 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538
A24C08 [SOP8] Poznámka: 950 A24C08 [SOT23-5] Poznámka: 523 A24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C08A (ISP) Poznámka: 138
A24C08A [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C08A [SOP8] Poznámka: 950 A24C08A [SOT-25] Poznámka: 523 A24C08A [TSOT-25] Poznámka: 523
A24C08A [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C1024 A24C1024 (ISP) Poznámka: 138 A24C1024 (new)
A24C1024 (new) (ISP) Poznámka: 138 A24C1024 (new) [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C1024 (new) [SOP8] Poznámka: 950 A24C1024 (new) [TSSOP8] Poznámka: 121
A24C1024 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C1024 [SOP8] Poznámka: 950 A24C1024 [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C128
A24C128 (ISP) Poznámka: 138 A24C128 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C128 [SOP8] Poznámka: 950 A24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121
A24C128A A24C128A (ISP) Poznámka: 138 A24C128A [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C128A [SOP8] Poznámka: 950
A24C128A [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C128AE5xx-B/C/Q [SOT-25] Poznámka: 523 A24C128AJ8xx-B/C/Q [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C128AM8xx-B/C/Q [SOP8] Poznámka: 950
A24C128ATE5xx-B/C/Q [TSOT-25] Poznámka: 523 A24C128ATMX8xx-B/C/Q [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C128Axxxxxx-B/C/Q (ISP) Poznámka: 138 A24C16
A24C16 (ISP) Poznámka: 138 A24C16 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C16 [SOP8] Poznámka: 950 A24C16 [SOT23-5] Poznámka: 523
A24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C16A (ISP) Poznámka: 138 A24C16A [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C16A [SOP8] Poznámka: 950
A24C16A [SOT-25] Poznámka: 523 A24C16A [TSOT-25] Poznámka: 523 A24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C2048
A24C2048 (ISP) Poznámka: 138 A24C2048 [SOP8] Poznámka: 950 A24C2048 [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C256
A24C256 (ISP) Poznámka: 138 A24C256 (new) A24C256 (new) (ISP) Poznámka: 138 A24C256 (new) [DFN8-2x3] Poznámka: 4538
A24C256 (new) [SOP8] Poznámka: 950 A24C256 (new) [TSOT23-5] Poznámka: 523 A24C256 (new) [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C256 [SOP8] Poznámka: 950
A24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C256A (ISP) Poznámka: 138 A24C256A [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C256A [SOP8] Poznámka: 950
A24C256A [SOT-25] Poznámka: 523 A24C256A [TSOT-25] Poznámka: 523 A24C256A [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C32
A24C32 (ISP) Poznámka: 138 A24C32 (new) A24C32 (new) (ISP) Poznámka: 138 A24C32 (new) [DFN8-2x3] Poznámka: 4538
A24C32 (new) [SOP8] Poznámka: 950 A24C32 (new) [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C32 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C32 [SOP8] Poznámka: 950
A24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C32A (ISP) Poznámka: 138 A24C32A [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C32A [SOP8] Poznámka: 950
A24C32A [SOT-25] Poznámka: 523 A24C32A [TSOT-25] Poznámka: 523 A24C32A [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C512 (ISP) Poznámka: 138
A24C512 (new) A24C512 (new) (ISP) Poznámka: 138 A24C512 (new) [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C512 (new) [SOP8] Poznámka: 950
A24C512 (new) [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C512 [SOP8] Poznámka: 950 A24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C512A (ISP) Poznámka: 138
A24C512A [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C512A [SOP8] Poznámka: 950 A24C512A [SOT-25] Poznámka: 523 A24C512A [TSSOP8] Poznámka: 121
A24C64 A24C64 (ISP) Poznámka: 138 A24C64 (new) A24C64 (new) (ISP) Poznámka: 138
A24C64 (new) [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24C64 (new) [SOP8] Poznámka: 950 A24C64 (new) [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C64 [SOP8] Poznámka: 950
A24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 A24C64A A24C64A (ISP) Poznámka: 138 A24C64A [DFN8-2x3] Poznámka: 4538
A24C64A [SOP8] Poznámka: 950 A24C64A [SOT-25] Poznámka: 523 A24C64A [TSOT-25] Poznámka: 523 A24C64A [TSSOP8] Poznámka: 121
A24CM01 A24CM01 (ISP) Poznámka: 138 A24CM01 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A24CM01 [SOP8] Poznámka: 950
A24CM01 [TSSOP8] Poznámka: 121 A24CM02 (ISP) Poznámka: 138 A24CM02 [SOP8] Poznámka: 950 A25CM01xxxx-2 (ISP) Poznámka: 138
A25CM01xxxx-2 [SOP8] Poznámka: 950 A25CM01xxxx-5 (ISP) Poznámka: 138 A25CM01xxxx-5 [SOP8] Poznámka: 950 A25CM02xxxx-2 (ISP) Poznámka: 138
A25CM02xxxx-2 [SOP8] Poznámka: 950 A25CM02xxxx-5 (ISP) Poznámka: 138 A25CM02xxxx-5 [SOP8] Poznámka: 950 A34C04-A [DFN8-2x3] Poznámka: 4538
A34C04-B [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 A93C46 (x16) A93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 A93C46 (x16) [DFN8] Poznámka: 2995
A93C46 (x16) [SOP8-200] Poznámka: 46 A93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 A93C46 (x8) A93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138
A93C46 (x8) [DFN8] Poznámka: 2995 A93C46 (x8) [SOP8-200] Poznámka: 46 A93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 A93C56 (x16)
A93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 A93C56 (x16) [SOP8-200] Poznámka: 46 A93C56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 A93C56 (x8)
A93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 A93C56 (x8) [SOP8-200] Poznámka: 46 A93C56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 A93C66 (x16)
A93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 A93C66 (x16) [SOP8-200] Poznámka: 46 A93C66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 A93C66 (x8)
A93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 A93C66 (x8) [SOP8-200] Poznámka: 46 A93C66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE