Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam AKM (Asahi Kasei) zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných AKM (Asahi Kasei) zariadení 105 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AK27CX641 AK27CX642 AK6002A AK6002A (ISP) Poznámka: 138
AK6002AF [SOIC8] Poznámka: 950 AK6002AV [TSSOP8] Poznámka: 121 AK6003A AK6003A (ISP) Poznámka: 138
AK6003AV [TSSOP8] Poznámka: 121 AK6004A AK6004A (ISP) Poznámka: 138 AK6004AF [SOIC8] Poznámka: 950
AK6004AM [SSOP8] Poznámka: 121 AK6008A AK6008A (ISP) Poznámka: 138 AK6008AF [SOIC8] Poznámka: 950
AK6010A AK6010AF [SOIC8] Poznámka: 950 AK6012A AK6012AF [SOIC8] Poznámka: 950
AK6416A [TSSOP8] Poznámka: 121 AK6416C [MSOP8] Poznámka: 714 AK6416C [TSSOP8] Poznámka: 121 AK6420A
AK6420AF [SOIC8] Poznámka: 950 AK6420AM [TSSOP8] Poznámka: 121 AK6420B AK6440A
AK6440AF [SOIC8] Poznámka: 950 AK6440AM [TSSOP8] Poznámka: 121 AK6440B AK6440B [MSOP8] Poznámka: 714
AK6440B [SON8] Poznámka: 1420 AK6480A AK6480AF [SOIC8] Poznámka: 950 AK6480AM [TSSOP8] Poznámka: 121
AK6480B AK6480B [SON8] Poznámka: 1420 AK6480C [MSOP8] Poznámka: 714 AK6480C [SON8] Poznámka: 1420
AK6480CF [SOP8] Poznámka: 950 AK6506C (ISP) Poznámka: 138 AK6506CT [MSOP8] Poznámka: 714 AK6508C (ISP) Poznámka: 138
AK6508CT [MSOP8] Poznámka: 714 AK6510C (ISP) Poznámka: 138 AK6510CM [TSSOP8] Poznámka: 121 AK6512C (ISP) Poznámka: 138
AK6512CA (ISP) Poznámka: 138 AK6512CAM [SSOP8] Poznámka: 121 AK6512CM [TSSOP8] Poznámka: 121 AK6514C (ISP) Poznámka: 138
AK6514CF [SOP8] Poznámka: 950 AK6514CN [QFN20] Poznámka: 575 AK6516C (ISP) Poznámka: 138 AK6516CF [SOP8] Poznámka: 950
AK93C10A (ISP) Poznámka: 138 AK93C10AF [SOIC8] Poznámka: 950 AK93C41A (ISP) Poznámka: 138 AK93C41A [TSSOP8] Poznámka: 121
AK93C45/L AK93C45/L/F/LF (ISP) Poznámka: 138 AK93C45A (ISP) Poznámka: 138 AK93C45AF [SOIC8] Poznámka: 950
AK93C45ANF/AV [SOIC8] Poznámka: 950 AK93C45ANF/AV [TSSOP8] Poznámka: 121 AK93C45B (ISP) Poznámka: 138 AK93C45B [MSOP8] Poznámka: 714
AK93C45C (ISP) Poznámka: 138 AK93C45C [MSOP8] Poznámka: 714 AK93C45F/LF [SOP8] Poznámka: 950 AK93C46
AK93C46 [SOIC8] Poznámka: 950 AK93C51A (ISP) Poznámka: 138 AK93C51A [TSSOP8] Poznámka: 121 AK93C55A (ISP) Poznámka: 138
AK93C55AF [SOIC8] Poznámka: 950 AK93C55ANF/AV [SOIC8] Poznámka: 950 AK93C55ANF/AV [TSSOP8] Poznámka: 121 AK93C55B (ISP) Poznámka: 138
AK93C55B [MSOP8] Poznámka: 714 AK93C55C (ISP) Poznámka: 138 AK93C55C [MSOP8] Poznámka: 714 AK93C56
AK93C61A (ISP) Poznámka: 138 AK93C61A [TSSOP8] Poznámka: 121 AK93C65A (ISP) Poznámka: 138 AK93C65AF [SOIC8] Poznámka: 950
AK93C65ANF/AV [SOIC8] Poznámka: 950 AK93C65ANF/AV [TSSOP8] Poznámka: 121 AK93C65B (ISP) Poznámka: 138 AK93C65B [MSOP8] Poznámka: 714
AK93C65C (ISP) Poznámka: 138 AK93C65C [MSOP8] Poznámka: 714 AK93C75A (ISP) Poznámka: 138 AK93C75AF [SOIC8] Poznámka: 950
AK93C75ANF/AV [SOIC8] Poznámka: 950 AK93C75ANF/AV [TSSOP8] Poznámka: 121 AK93C75B (ISP) Poznámka: 138 AK93C75B [MSOP8] Poznámka: 714
AK93C85A (ISP) Poznámka: 138 AK93C85AF [SOIC8] Poznámka: 950 AK93C85AM [TSSOP8] Poznámka: 121 AK93C95A (ISP) Poznámka: 138
AK93C95AF [SOIC8] Poznámka: 950 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 575 - DIL20/QFN20-1 ZIF (70-3262)
Poznámka 714 - DIL8/SSOP8 ZIF-CS 110mil (70-0468)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1420 - DIL8/QFN8-6 ZIF-CS (70-1167)
🍪
Naspäť HORE