Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ALi zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných ALi zariadení 3 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

M6759 M6759 [PLCC44] Poznámka: 67 M6759 [QFP44] Poznámka: 108 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
🍪
Naspäť HORE