Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Allegro Microsys. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Allegro Microsys. zariadení 5 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

A4964 [eQFP32] Poznámka: 4958 A4964 [eQFP32] (.rst) Poznámka: 4958 A5931xESTR [QFN24] Poznámka: 6385 A5932xESSR [QFN24] Poznámka: 6245
A5947KLPTR-B [TSSOP20] Poznámka: 6214 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 4958 - DIL48/QFP32-1.04 ZIF A49-1 (70-5106)
Poznámka 6214 - DIL48/TSSOP20-170 ZIF A59-1 (70-6398)
Poznámka 6245 - DIL48/QFN24-1.02 ZIF A59-1 (70-6429)
Poznámka 6385 - DIL48/QFN24-1.02 ZIF A59-2 (70-6589)
🍪
Naspäť HORE